ODKRYCIE I UJAWNIENIE NAJWIĘKSZEJ TAJEMNICY MASONERII

ODKRYCIE I UJAWNIENIE NAJWIĘKSZEJ TAJEMNICY MASONERII

WSTĘP

W tym niezwykłym świadectwie zwracam się do wszystkich ludzi dobrej woli, a także do tych, którzy wstąpili do masonerii i do tych którzy zamierzają wstąpić do tej śmiertelnie niebezpiecznej struktury zła. Aby dokładniej zrozumieć treść i sens przekazu zaleca się przynajmniej trzykrotne przeczytanie i przeanalizowanie w ciszy. Pisząc to będę się starał używać prostych i zrozumiałych słów. Na wstępie podam ogólną definicję masonerii. Jest to organizacja tajna, ogólnoświatowa, naturalistyczna, hierarchiczna dążąca do całkowitego opanowania świadomości i duszy swych członków a także żądająca bezwzględnego posłuszeństwa. Następnie przez swą tajną działalność swych członków zmierzająca do opanowania świata, celem zrealizowania swych planów zniszczenia ludzkości.

Została powołana przez tajne kręgi antykościoła jako wyraz buntu przeciw Bogu objawionemu w Jezusie Chrystusie I Jego przesłaniu do ludzkości i Jego Kościołowi. Jest to anty kościół kierowany i sterowany przez szatana za pośrednictwem ludzi, którzy mu się dobrowolnie oddali.

Święty Maksymilian nazwał masonerię głową węża piekielnego. Jest to wszechświatowa sekta zła. Prawdziwe cele tej organizacji poznaje mniej niż 1% ogółu członków masonerii. Do najwyższej wtajemniczonych należą wybrani z wybranych.

Ponad 99% do końca życia nie zna i nie pozna prawdziwych celów masonerii, są. trzymani w całkowitej nieświadomości. Dzieje to się tak dlatego, że gdyby wcześniej znali prawdziwe oblicze i cele tej tajnej struktury, to nikt przy zdrowych zmysłach nie wstąpiłby do takiej organizacji.
Zdarza się, że z tych co dostąpili najwyższego wtajemniczenia, poznając prawdę zapragnie wystąpić i wtedy okazuje się, że jest to niemożliwe. Podobnie jak wystąpienie z bandyckiej mafii.

Zdarza się, że ktokolwiek z masonów wysoko wtajemniczony wystąpił to po pewnym czasie zginął bez wieści. Wychodzi wtedy obłuda i perfidia masonerii. Z kościoła Chrystusowego jeżeli ktoś pragnie wystąpić to występuje i nikt nie grozi mu śmiercią. Wręcz przeciwnie Ojciec Miłosierny cierpliwie czeka na powrót syna marnotrawnego. W masonerii, kościele szatana nie ma odwrotu. Grożą śmiercią i zdradziecko zabijają. Taka jest właśnie wolność u lucyfera.

Kim jestem? Jestem nędzą nad nędzami, nicością, prochem ziemskim, wobec Wszechmocy, Wszechpotęgi Bożej. Byłem ponad 20 lat opętany przez szatana w tym 7 lat w sposób ukryty i przez 13 lat w sposób jawny dla mnie. Przez 13 lat toczyłem walkę na śmierć i życie, aby się uwolnić z jego niewoli. Całe to przeżycie, i doświadczenie opisałem w 2006 r. pt. „Wstrząsający opis mężczyzny, który był ponad 20 lat opętany”. Jego przeżycia i doświadczenia


– w I części tego świadectwa opisałem jak do tego doszło i jak zostałem uwolniony. Podałem przykłady i opisałem różne zdarzenia jak bronić się przed zniewoleniem i opętaniem.

– w II części opisałem o tajemnych oddziaływaniu szatana na umysł i duszę ludzką przez media.

– w III części ujawniłem jak zostały odbyte te tajemne oddziaływania śmiertelne i niebezpieczne tylko dlatego, że nikt o nich nie wie. Gdy się te tajemnice oddziaływania pozna wtedy stają się bezsilne. Napisałem też wiele innych pism. Gdy w latach 90-tych otrzymałem dar rozeznawania duchów wtedy zrozumiałem w jakim stanie jest obecny świat.

W 2000 r dane mi było poznać tajemne oddziaływanie złych duchów/ tzw. czwarte wtajemniczenie/ w mediach, wtedy do reszty zrozumiałem co piekło i jego słudzy masonerii zgotowały dla świata. Nie mogłem sobie z tym poradzić, gdy okazało się ,że wszystkie te zdarzenia mają potwierdzenie w rzeczywistym życiu jako empiryczne dowody naukowe.
Przełom nastąpił 02 lutego 2005r w święto Matki Bożej Gromnicznej, kiedy usłyszałem wewnętrzny głoś aby wbrew wszelkim przeszkodom opisać i ujawnić to wszystko, zachowując ostrożność i roztropność gdyż szatan posługując się swymi ludźmi mógłby mnie zabić. Dlatego opisuję te wszystkie wydarzenia jako osoba anonimowa. Tego samego zdania był mój spowiednik, a i moje wewnętrzne pragnienie jest aby nie być znanym za życia i po śmierci. Nie mając dostępu do żadnych mediów, ale dzięki pomocy Bożej rozprowadziłem wiele egzemplarzy. Widząc jak wielkie owoce to wydało, gdyż świadectwo to zostało przetłumaczone na wiele języków przez Polaków mieszkających w innych krajach. Gdy rozmawiałem z osobami, które czytały, a nie wiedzą, że jestem autorem, przekonałem się jak bardzo to było potrzebne.

Z uwagi na to, że wydarzyło się niezwykłe zdarzenie, które nie planowałem i przez myśl mi nie przeszło, że coś takiego może się zdarzyćpostanowiłem to wszystko opisać i ujawnić światu. Dziś wiem, że stało się to według zamiarów Bożych i Jego Wszechmocy.
Kto czytał moje świadectwo, gdzie szczegółowo opisałem jak dwóch naiwnych i ogłupionych satanistów zostało spalonych przez nieznany ogień a trzeci z przerażenia padł martwy, ten wie, że udało się to ujawnić dzięki szczególnej łasce Bożej, która sprawiła, że człowiek walczący ze złymi duchami w odpowiednim czasie staje się dla nich niewidzialny.
Podobnie i analogicznie odbyło się to w wykryciu największej tajemnicy masonerii. Bóg uczynił, że demony nie rozpoznały, że wśród swoich sług masonów jest obcy. Podobnie i masoni nie rozpoznali, że nie jestem ich bratem, lecz uznali mnie za swojego. To wszystko udowadnia jak słaby i ograniczony jest szatan wobec Wszechmocy, Wszechpotęgi naszego Pana Jezusa Chrystusa, Jego Matki Maryi Niepokalanej zawsze Dziewicy i Św. Michała Archanioła.

Gdyby nie ta Moc Boża ja natychmiast byłbym rozpoznany i zabity przez masonów już na samym początku. Szatan jest tylko mocny w ludziach, którzy mu się dobrowolnie i świadomie oddali a szczególnie pysznych i buntowniczych grzesznikach. Wobec ludzi bez reszty oddanych Bogu i Matce Bożej, pokornych i czystego serca szatan jest bezsilny. Może czynić tylko tyle, na ile mu pozwoli Bóg, aby doświadczyć cnoty i wierność oddanych mu dusz. Jak napisałem w swoim świadectwie, kto boi się grzechu ze zdrady Chrystusa Pana, tego boi się szatan. Wobec pozostałych, a szczególnie masonów, liberałów, ateistów, zdrajców judaszowych, gorszycieli, zatwardziałych grzeszników, magów, wróżbitów, okultystów itp. szatan jest panem ich życia i śmierci.
Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, Ojciec, Syn i Duch Święty, Pan nad Panami, Król na Królami, Wszechmoc, Miłość odwieczna posłużył się mną nędzą nad nędzami, nicością, prochem ziemskim i wprowadził mnie swa ręka do jaskini wilka, aby ujawnić światu w jaki sposób szatan zwodzi, ogłupia, zaślepia i oszukuje mistrzów masonerii i co planuje wobec ludzkości. Masoni szczycą się tym, że nikt z zewnątrz nie uczestniczył i nie będzie uczestniczył w ich tajemnych rytuałach i nie pozna ich rzeczywistych tajemnic. I tak rzeczywiście było aż do pewnego czasu. Stało to się wbrew ich zapewnieniom, czujności, tajemniczości i niedostępności. Dane mi było uczestniczyć w jedynym tego rodzaju rytuale z zastrzeżonym tylko dla wybranych z wybranych.

2) OPIS ZDARZENIA.


Będę się starał opisywać istotę zagadnienia, gdyż szczegóły przekraczały by ramy tego pisma. Celowo nie podaję dat, miejsc, nazwisk, aby pozostałych uchronić od zemsty masonerii, chociaż oni nic nie zawinili i nie zdawali sobie sprawy, że jestem obcym a także abym sam nie został rozpoznany.
Na jednym z lotnisk kraju zachodniego w hali przylotów podchodzi do mnie znany euro deputowany z Polski w towarzystwie nieznanego mi pana. Witając się ze mną zaprasza mnie do podstawionej na zewnątrz limuzyny z kierowcą, gdy chciałem zaprotestować i wyjaśnić, że to wielka pomyłka, że nie jestem tym człowiekiem za którego mnie uważają, natychmiast usłyszałem znany mi wewnętrzny glos nie lękaj się. Zamilkłem i zrozumiałem, że dzieje się coś, co nie zależy od mojej woli. Pierwszym cudem było to, że rozmawiałem z nimi w obcym języku i wiedziałem co mówić. Prawdziwy mistrz masonerii w ogóle nie przyleciał. Ważnym spostrzeżeniem było to, że zanim dojechaliśmy na właściwe miejsce, trzy razy zatrzymywaliśmy się w różnych miejscach i za-każdym, razem zmieniany był samochód i kierowca. Dlaczego taka ostrożność i konspiracja. Dziś już wiem, że była to tajemnica wewnątrz samej masonerii. Było to super tajne spotkanie w którym uczestniczyli masoni tylko pochodzenia żydowskiego. Po dojechaniu na miejsce i po odpoczynku zaprowadzono nas do miejsca gdzie przywitał nas dziwnie wyglądający człowiek tzw. mag medium.
Gdy i on mnie nie rozpoznał, że nie jestem ich człowiekiem ogarnął mnie niezwykły pokój duszy i bezgraniczna ufność w Moc Chrystusa Pana,

Następnie mag wskazał abyśmy podążali za nim. Drzwi się same otwierały i zamykały’. Jak się później okazało bez udziału ręki ludzkiej i ludzkiej techniki. Przed wejściem do specjalnego miejsca mag oznajmił, że jesteśmy wybrani z wybranych godnych najwyższego wtajemniczenia i będziemy uczestniczyć w jedynej tego rodzaju naradzie nowej ery. Informuje nas, że w naradzie będą uczestniczyć zmarli bracia, którzy przebywają w szczęśliwej krainie światłości. Wyznaczony będzie plan działania dla nas na ziemi na XXI wieku.

Po wprowadzeniu nas do tajemnego miejsca mag wymawiał znane tylko jemu zaklęcie. Nastąpiła dziwna ciemność i jakby z otchłani wprost ze ścian)’ wyszli tzw. synowie światłości. Każdego z osobna przywitał mag po imieniu i nazwisku.
Byli to rzekomo zmarli bracia masoni, którzy dostąpili najwyższego wtajemniczenia za życia. Po tym nastąpiła całkowita ciemność. I w tej ciemności zjawia się główny przywódca narady. Mag jego nie wita tylko kłania mu się i w rym momencie następuje dziwna światłość, tak, że się wszyscy widzimy.


OGÓLNA ISTOTNA TREŚĆ NARADY


Opowiadają nam żyjącym, jak są szczęśliwi w tym stanie za wierność w działaniu za życia wg królewskiej nauki i posłuszeństwie istocie boskiej światłości /LUCYFEROWI/. Uczestniczą też w naszym życiu sposób niewidzialny i obserwują nasze działania. Dlatego my jako wybrani z wybranych będziemy po śmierci uczestniczyć w tym szczęściu. Ale głównym celem ich i naszego szczęścia po śmierci będzie ponowne przyjście na ziemię przez reinkarnację do przyszłego ziemskiego raju, który będzie istniał tysiące miliony lat.
Ale ten ziemski raj musi być najpierw przygotowany dla nich przez żyjących na ziemi braci masonów. Od starań i szybkości realizacji określonych celów zależy czas nadejścia tego ziemskiego raju. Ale jak z dyskusji wynikało, raj ten ma być tylko dla wybranych synów pochodzenia żydowskiego. Dlatego wszyscy uczestniczący w tej naradzie są pochodzenia judaistycznego / żydowskiego/. Mnie też uważano za żyda odpowiedzialnego za określony rejon świata. Wybrani, którzy ponownie wrócą na ziemię do tego raju, będą już nieśmiertelni. Pozostała część śmiertelników jako niewolnicy o określonej ilości /około 200 milionów/ będą pracować, służyć i obsługiwać panów nowej ery jako nieśmiertelnych. Ale przez posłuszeństwo i wierną służbę będą. mieli szansę w następnym wcieleniu stać się nieśmiertelnymi. Aby to się stało, przed śmiercią muszą być naznaczeni przez kapłana światłości żyjącego już w tym raju ziemskim jako nieśmiertelnego. P o s y p a ł y się też ostre słowa pod adresem żyjących na ziemi braci. Za mało jeszcze starań i szybkości realizacji celów. Z dyskusji wynikało też, że określone centra ideologiczne, finansowe, polityczne, instytuty naukowe, kliniki pracują tylko dla tych celów i mają zapewnioną pomoc od samego władcy światłości / lucyfera/.

ALE O JAKIE TO GŁÓWNE CELE CHODZI?


1 Powołanie globalnego rządu, _który przejmie realną władzę nad światem. Obecnie już takie gremium istnieje, ale działa nieoficjalnie zajmując się koordynacją i ustalaniem daleko idących planów.

2 Całkowite zniszczenie kościoła rzymsko-katolickiego przez wewnętrzne rozbicie i podział wśród kardynałów, biskupów, kapłanów


Wprowadzenie do wewnątrz kościoła coraz więcej agentów, dywersantów, którzy zajmując różne, stanowiska zrealizują do końca ich plan / tzn. lucyferyczny plan zniszczenia kościoła/ a także czyniąc coraz większe zgorszenia dla wiernych, nie ponosząc za to żadnej kary od swych przełożonych. Bezwzględne tabu /milczenie/ w głoszeniu o istnieniu szatana i karze wiecznej w piekle. Wychwalanie biskupów i wbijanie ich w pychę jacy to oni są postępowi, nowocześni i otwarci na dialog i kompromis. Było dla mnie wielką pociechą, kiedy uznali, że jawna i zewnętrzna walka z kościołem nie przyniesie zaplanowanego zwycięstwa. Chrystus powiedział „A bramy piekielne nie zwyciężą go”.

3. Oderwanie dzieci od rodziców i umieszczenie ich w specjalnych ośrodkach, szkołach kierowanych przez ludzi masonerii. Poddanie ich całkowitej i powszechnej demoralizacji, aby stały się ludzkimi zwierzętami podatnymi na wszelką manipulację i kłamstwo. Manipulując naukami ścisłymi należy przekonać ich, że poza materią nic nie istnieje, a człowiek sam dla siebie jest bogiem. I sam dla siebie ustala prawa.

4. W stosunku do ludzi, w którym do końca nie uda się zniszczyć resztek wiary w Jezusa Chrystusa, należy uczynić wszystko aby jednocześnie wierzyli we wszelkie zabobony, różne tajemne moce, gdyż całkowity materializm spowodowałby choroby psychiczne. A choroba psychiczna zwalnia od winy i odpowiedzialności przed prawdziwym Bogiem. Chodzi o to aby po śmierci ponieśli za swe czyny jak największą karę i winę. Kierowane to było głównie do ludzi w Ameryce, Europie i Australii.


5. Powszechna i bez ograniczeń aborcja.

6. Powszechna i bez ograniczeń eutanazja ludzi starych i niepełnosprawnych.

7. Powszechna prostytucja i istnienie powszechnych domów publicznych.

8. Najwyższe przywileje dla homoseksualistów, lesbijek, wszelkiego zboczenia moralnego na całym świecie.

9. Wprowadzenie do powszechnego spożycia tajemnych substancji, które w organizmach kobiet i mężczyzn będą powodowały bezpłodność. Określone instytuty pracują nad tym. Chodzi o wyprodukowanie takiej substancji, której nie można by było wykryć i udowodnić, że ma takie własności.

10. Forsowanie za wszelką cenę badań w genetyce aby przekroczyć krytyczną granicę, która spowoduje nieodwracalny stan dla życia roślinnego i biologicznego na ziemi.

11. Dobrowolnie i bez ograniczeń spożywanie narkotyków. Zaniechanie karania za spożywanie.

12. Wykorzystanie na wielką skalę magii, okultyzmu, spirytyzmu w mediach aby w sposób tajemny manipulować, zwodzić, ogłupić a w końcu 3) doprowadzić miliony ludzi do obłędu, aby powstał powszechny chaos, bezład i doprowadzić do wzajemnego mordowania.


13. Promowanie za wszelką cenę ruchu nowej szatańskiej religii „Nev Age” wschodnich religii / buddyzmu, hinduizmu./. Finansowanie wszelkich sekt antykościelnych i satanistycznych, zespołów rockowych.

14. Wprowadzenie jak tylko możliwie szybko chipowanie ludzi na rękę lub czoło. Należy wmówić im, że to dla ich bezpieczeństwa. Gdy to się stanie Centra masońskie przejmą całkowitą kontrolę ekonomiczną nad ludzkością Dlatego, że bez tego znaku nie będzie można nic kupić ani sprzedać. Opanują całą dystrybucję i handel na świecie.

15. Pozorne zwalczanie terroryzmu na świecie. W rzeczywistości podejmowanie tajnych działań, aby podsycać nienawiść i doprowadzać do wzajemnego mordowania plemion w Afryce, Azji, Ameryce Południowej, aby doprowadzić do całkowitej zagłady całych rejonów świata.


16 Za wszelką cenę ograniczyć ilość ludzi w świecie aż do określonej ilości około 200 mil.

Były omawiane jeszcze inne cele ale dotyczyły one nie całej ludzkości tylko, wybranych narodów i rejonów świata.
W tej super tajnej naradzie uczestniczył mason także z Polski gdyż dla mocy piekielnych naród polski jest wyjątkowo znienawidzony i do końca XX wieku był zaporą do realizacji ich celów.


Po omówieniu celów i pouczeń nasz główny ziemski mag oznajmia, że będziemy się przygotowywać do złożenie ofiary na cześć najwyższego wodza światłości /lucyfera/, który na tę okoliczność specjalnie się zjawi., Ofiarą będą cztery dziewicze dziewczynki. Było nas czterech do złożenia ofiary, gdyż mag wcześniej dokonał tej ofiary, on miał tylko nadzorować. Każdy z nas miał dokonać gwałtu i mordu na przydzielonej dziewczynce. Następnie po odpowiednich rytach mieliśmy je złożyć jeszcze żywe w ogień na cześć wodza. Mag miał udać się po dziewczynki aby je tu przyprowadzić. Były to dziewczynki z Azji prawdopodobnie z Indii.
Wtedy zrozumiałem grozę cierpienia i straszliwą śmierć w płomieniach ognia tych niewinnych dzieci.

Z natchnienia Bożego z całych sił zacząłem krzyczeć. „Ja tego nie uczynię. To nie są duchy waszych zmarłych, braci tylko demony, złe duchy, które przybrały ich ludzki wygląd aby was oszukać. Jest to wielkie kłamstwo aby was całkowicie doprowadzić do opętania i pozbawić wszelkiego zdrowego rozumu i wolnej woli”. Gdy tak krzyczałem zaczęli mnie otaczać, aby mnie zabić. Gdy śmierć była bliska zawołałem. „Jezu Chryste Synu Ojca Przedwiecznego – ratuj, Matko Najświętsza Królowa Nieba i Ziemi – ratuj, Św. Michale Archaniele Książę Wojsk Niebieskich – ratuj”.

Nagle nastąpił oślepiający błysk, potworny nie do wytrzymania huk. Na ich oczach te piękne rzekomo szczęśliwe duchy braci zmarłych zaczęły przemieniać się w straszliwe potwory, których rozum ludzki nie jest w stanie sobie wyobrazić. Nieznany ogień i zapach nie do wytrzymania. Potworny wygląd demonów tak przeraził masonów, że byli jak kamienne trupy. Kiedy znikły złe duchy nastąpiła nieznana ciemność i w tej ciemności ujawniła się wizja piekła W tej wizji zobaczyli straszny wieczny los w mękach, prawdziwych zmarłych braci masonów, których wcześniej przedstawiały złe duchy jako szczęśliwych synów światłości przebywających rzekomo w krainie szczęśliwości. Przed ich oczami przesuwały się następne wizje różnych czasów. Trudno sobie wyobrazić przerażenie masonów.
Runął cały ich system pychy i pewność panowania. Jeszcze przed tą wizją obiecywano im i zapewniano ich o milionach lat szczęśliwego życia w przyszłym ziemskim raju. A tu widzą niewyobrażalne cierpienia i męki znanych powszechnie w XX wieku i wcześniejszych wiekach filozofów, naukowców, finansistów, polityków, sędziów, rzekomych uczonych, nawet noblistów, judaszowych zdrajców itp. Wizja zakończyła się na poziomie piekielnego „hoiIyvod”.

Z tego właśnie poziomu nieznany ogień ogarnął trzech masonów w tym, także głównego maga. Gdy ten ogień zbliżał się do masona z Polski chwyciłem go za rękę i zacząłem się modlić w myślach o jego uratowanie. Ale on był już cały czas nieprzytomny. Stracił przytomność na początku w czasie przemiany złych duchów. Jak się później okazało on nie doświadczył własnymi zmysłami wizji piekła. Po wizji, ogień nie cofnął się lecz już do końca palił tych trzech masonów. Ich przeraźliwe krzyki były jeszcze większe niż tych dwóch satanistów, których pochłonął podobny ogień / szczegółowo to opisałem w swym świadectwie/.

Jak pisze Św. Paweł: ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani w sercu człowieka nie wstąpiło co Bóg przygotował tym co go miłują, to jest dla tych co przebywają w szczęśliwości Nieba. Odwrotnie jest w stosunku do tych co go nie miłują i świadomie odrzucają Jego Miłość i Jego Objawienie, to jest tych co przebywają w piekle. Dlatego mój rozum, ani słowa nie są w stanie opisać potworności cierpień w piekle i to, że jest to wieczny los. Ktokolwiek tego doświadczył nie będzie już obojętny na to co dzieje w życiu ziemskim. Dlatego wszyscy święci i pobożni ludzie, którym dane było doświadczyć wizji piekła tak bardzo cierpią i martwią się o przyszły los niepoprawnych grzeszników. Dopiero w piekle jak ukazała wizja zdają sobie sprawę jaki los ich spotkał. Niestety już jest za późno. Czas ostatecznie dla nich minął. Co by dali aby można było cofnąć czas. Niektóre z tych zagadnień opisuje niezwykła książka” Ostrzeżenie z za światów „autora Bonawentura Meyer.

Gdy dyskutuję z ludźmi, którzy odrzucają istnienie piekła, zawsze im zadaję pytanie: Czy będziesz wiecznie żył i nigdy nie umrzesz? Prawda ta była znana od zarania życia ludzkiego, ale tą straszną prawdę potwierdził nam Jezus Chrystus. Jedyna Droga, Prawda i Zycie przez swe cudowne i chwalebne zmartwychwstanie. Prawdę tą ciągle przypominają nam Matka Bożą w swych licznych objawieniach. Ktokolwiek temu zaprzecza lepiej byłby dla niego aby się nie narodził. Gdy ogień piekielny doszczętnie ich spalił i nic po nich nie zostało. Mason z Polski jeszcze był nieprzytomny. Modliłem się bez przerwy i prosiłem Niebo o ratunek, gdyż tylko spalony mag wiedział jak z tego miejsca wyjść. Straciłem już orientację czasu ale ufność w moc Bożą i pokój duszy były niezachwiane. Gdy mason z Polski przeżył omdlenie z przerażenia wstrząsnąłem nim aby doszedł do siebie i nakazałem milczenie. Ale wyglądał on jak trup. Nagle nawiedziły mnie pokusy i myśli, że tu na pewno skończymy życie, ale z drugiej strony przyszły mi myśli, że skoro Bóg pokazał mi jak masoni są oszukiwani i zwodzeni przez moce piekielne, to chyba po to aby ta tajemnica została ujawniona światu.

Gdy tak rozmyślałem i bez przerwy się modliłem pojawiło się cudowne światło, ale jakieś inne od światła demonicznego. Chwyciłem masona z Polski i podążałem z nim za tym niezwykłym światłem. Pękały ściany, skały, ziemia się rozsuwała a myśmy szli. W końcu znaleźliśmy się w jakiejś jaskini. Niebiańskie światło znikło i zobaczyłem światło dzienne w skale góry. Po wyjściu na zewnątrz padliśmy na ziemię. Martwiłem się, gdyż mason z Polski dalej nie mógł nic przemówić i wyglądał jak trup. Zorientowałem się, że znajdujemy się poza zasięgiem posiadłości masońskiej. Przebywaliśmy w tym tajemniczym miejscu ponad 15 godzin. Nie będę ujawniał treści rozmowy z masonem z Polski. Przed rozstaniem się prosił mnie o zachowanie absolutnej tajemnicy i ja mu to przyrzekłem. On mnie osobiście nie znał i nie ujawniłem mu swej tożsamości. Poznał rzeczywistą prawdę choć nie doświadczył wizji piekła gdyż był nieprzytomny. Ale zobaczył przemianę złych duchów i


4) cudowne wyprowadzenie nas z tajemnego miejsca wbrew wszelkim prawom materii / ściany pękały, skały się rozsuwały, ziemia się przesuwała/.

Wskazałem mu trzech pewnych biskupów do jego wyboru, aby najpierw przedstawił tę sprawę wybranemu biskupowi na zasadzie spowiedzi a następnie z wybranym biskupem udał się do Rzymu i tam wobec całego świata ujawnił całe to zdarzenie. Powiedziałem mu, że stanie się najsławniejszym nawróconym masonem jaki kiedykolwiek żył wcześniej. Miał to uczynić do 30 grudnia 2008 r. Niestety zginął tragicznie parę miesięcy przed tą datą. Czy był to prawdziwy wypadek wie -tylko Bóg. Czy miało do jakiś związek z tym niezwykłym zdarzeniem? Ja tego nie wiem. Tajemnicę zabrał do grobu.
Wnioski i nasuwające się pytania. Zanim będę omawiał poszczególne cele z tej tajnej narady, które już od czasu rewolucji francuskiej masoneria częściowo realizuje należy przypomnieć objawioną prawdę przez Chrystusa Pana co to jest spirytyzm? Każdy spirytyzm jaki by nie był, jak by nie był nazwany zawsze pochodzi z piekła. Wszelkiej maści magowie, spirytyści, okultyści, mistrzowie masońscy itp. wywołując tajemne moce nie wiedzą, że zawsze zostaną, oszukani i zwodzeni. Zamiast zmarłych duchów ludzi ujawniają się złe duchy podszywające się pod nich. Nie widzą i nie chcą wiedzieć, że tylko prawdziwy Bóg Jezus Chrystus ma moc aby zmarła osoba zjawiła się żyjącemu człowiekowi jeżeli będzie to zgodne z wolą bożą. Szatan nie ma takiej mocy. On jest tylko zdolny do kłamstwa, oszustwa, zwodzenia itp. Jest on anty prawdą i anty miłością. Spalony mag masoński zwracając się do zmarłych w rzeczywistości zwracał się do demonów. Dzieje się to tak zawsze od wieków w kulturach anty chrześcijańskich tzn: Indian amerykańskich, plemion afrykańskich, azjatyckich, australijskich, w hinduizmie, buddyzmie, w europejskich pogańskich kulturach i w masonerii/.

Żydowska kabała to nauka mocy piekielnych Kto nie chce uznać, że jedyną Drogą i Prawdą Życiem jest Jezus Chrystus, ten zawsze będzie oszukiwany, zwodzony i ogłupiony a po śmierci otrzyma wieczny los potępienia w piekle. Wiadomo, że spalony mag i jemu podobni zawsze na końcu wywoływali szatana do przyjęcia ofiary, jak w tym rytuale wywoływany został sam lucyfer, ale nie wiedział, że ci pierwsi to demony, a nie jak myślał, że to zmarli bracia masońscy. W tym tkwi tajemnica oszustwa, perfidii i przewrotności mocy piekielnych.

Słuchając tej narady napawa przerażenie co szatan wlewa, do tych obłąkanych głów masonów. Jak bardzo chciałoby się rzec, że to złudzenie. Ale czy złudzenie może spalić materialne ciało człowieka. Nie da się oszukać wszystkich zmysłów. Niestety była to realna rzeczywistość i przerażająca prawda. Ale ta prawda, nigdy nie zostanie ujawniona światu przez masońsko-liberalne media. Gdy się dobrze przyjrzeć działaniom liberałów wg tzw. politycznej poprawności to wszystko zmierza ku temu.

Masoński liberalizm jest wielokrotnie groźniejszy niż hitleryzm i komunizm razem wzięte. Ich cele były jawne i znane światu. Cele masonerii były i są tajne. Teraz są już jawne. W mediach liberalnych nie ma poważnej i merytorycznej dyskusji o otaczającej nas rzeczywistości, tylko zabawy, magia, horror, gwałt, mord i ogłupiające seriale. Od trzech wieków wmawiali i dalej wmawiają miliardom, że nie ma Boga, ani szatana, nieba, piekła, sądu bożego, i po śmierci nic nie istnieje.

Od czasu rewolucji francuskiej realizują praktyczny materializm w nauce, ekonomii, kulturze, sztuce itp. Oszukują nawet, swych członków masonów do 30 stopnia wtajemniczenia, że po śmierci nic nie istnieje. Mówią im, możesz wierzyć w co chcesz z wyjątkiem wiary w objawienie Jezusa Chrystusa. Sami natomiast, wybrani z wybranych realnie i widzialne kontaktują się ze światem duchów i z mocami piekielnymi, planując tylko dla siebie przyszły raj na ziemi. Wiadomo, że żadnego raju na ziemi nie będzie. Istnieje tylko on w obłąkanych głowach mistrzów masońskich tzw. syjońskich mędrców żydowskich, którzy od wieków są oszukiwani i zwodzeni przez moce piekielne.
Te ich obłąkane, plany spowodowały ogromne cierpienie i wielkie straty dla całej ludzkości. Ich ideologia jest anty Chrystusowa i anty ludzka. To oni powołali i kierują w świecie cywilizację śmierci. To oni świadomie i celowo przez mafijne spekulacje co pewien czas wywołują, kryzysy światowe jak ten obecny. Na tej naradzie pouczono ich jak to perfidnie i przewrotnie czynić. Chodzi oto aby panował powszechny chaos i bezład na całej kuli ziemskiej. W takich warunkach ujarzmia się cale narody i łatwiej realizować swe podstępne cele.
Gdy się przyjrzeć jakie decyzje były wcześniej podejmowane przez Komisję Europejską i nowego prezydenta USA Obamę to rzeczywiście te cele są już stopniowo realizowane. To pokazuje jak śmiertelnie niebezpieczna dla świata jest masoneria. Jest nadzieja, że moce piekielne nie zwyciężą kościoła Chrystusowego i Matka Boża Niepokalana zawsze Dziewica zmiażdży głowę węża piekielnego.

Odkrycie i ujawnienie największej tajemnicy masonerii bezspornie potwierdza nieskończoną Moc i Wszechpotęgę Jezusa Chrystusa i jego Matki Maryi Niepokalanej Dziewicy, całkowitą klęskę i słabość lucyfera, szatana i ich złych duchów.


Do jakiego stanu opętania i obłąkania doprowadza mistrzów masońskich. Będziecie jak bogowie. Te same słowa szatan powiedział do Ewy i Adama w raju na początku dziejów. Wiemy jak to się skończyło. Wierzą w reinkarnację, że będą nieśmiertelni w materialnym ciele. Przeczy to zdrowemu rozumowi i nauce. Bo jak można wierzyć, że człowiek żyjący na ziemi podlegający prawom materii będzie nieśmiertelny. Można sztucznie przedłużyć czas życia ale nie można zmienić istoty materii. To jest ta sama pycha i zaślepienie co jest u lucyfera który jako stworzenie chciał być równy Bogu Stwórcy.
Szatan ich po to ogłupia, zwodzi i obiecuje przyszły raj na ziemi, aby oni realizowali jego piekielne cele i przez to miliardy ludzi doprowadzili do upadku moralnego, aby po śmierci większość z tych ogłupionych ludzi trafiła do piekła. Wielkim nieszczęściem tych ludzi jest to, że dają się manipulować i ogłupiać masońskim i liberalnym mediom.

Tylko zmartwychwstały Jezus Chrystus prawdziwy Bóg daje życie wieczne po śmierci i to nie jest sprzeczne z rozumem i nauką jak u ogłupionych masonów, że materialne ciało ludzkie na tej ziemi będzie nieśmiertelne. Gdyż chwalebne ciało Chrystusa Pana nie podlega prawom materii, nie jest ograniczone ani czasem ani przestrzenią. Apostołowie i inni uczniowie widzieli realnie Pana, rozmawiali z Nim, dotykali Go, jedli z Nim. Ponad 500 osób było świadkami rzeczywistego, realnego wstępowania do Nieba. Za tą prawdę oddali życie w strasznych torturach, paleni żywcem, przybijani do krzyża. Zaraz by im darowano życie, gdyby zaprzeczyli tej prawdzie. A jednak woleli straszną śmierć bo wiedzieli, że to jedyna prawda. Nikt w dziejach świata nie oddał życia w mękach za kłamstwo.
Cuda eucharystyczne jakie działy i wciąż dzieją w kościele katolickim gdzie opłatek w czasie mszy świętej przemienia się w prawdziwe ciało i krew Chrystusa. Stwierdzono i udowodniono naukowo ponad 100 takich cudów.

NAUKOWE BADANIA NAWET ATEISTYCZNYCH UCZONYCH STWIERDZIŁY:


– ciało jest prawdziwym ciałem, krew jest prawdziwą krwią,
– ciało i krew mają tę samą grupę krwi /AB/,
– ciało i krew są krwią i ciałem osoby żyjącej,
– diagram tej krwi odpowiada krwi ludzkiej pobranej z ciała człowieka w dniu pobrania, 5)

– ciało pochodzi z tkanki mięśnia sercowego,
– ciało i krew przez całe lata i wieki nie ulega rozkładowi co przeczy wszelkim prawom materii. Jeszcze jeden ważny szczegół. Gdy ważono różne wielkości różnej wielkości kawałki ciała każda ważyła tyle co wszystkie pozostałe. Potwierdza to rzeczywistą prawdę, że w każdej konsekrowanej cząstce chleba i wina jest obecny Bóg Człowiek z duszą i Bóstwem. Ta sama krew jest na Całunie Turyńskim. Gdy badano krwawe Łzy Matki Bożej, okazało się, że jej krew ma tę samą grupę co jej syn Jezus Chrystus.

Są to bezsporne i ostateczne dowody naukowe na prawdziwość naszej wiary. Tylko zaślepiony i opętany człowiek może w to nie wierzyć.

Ciała wielu osób świętych od wielu lat i wieków nie uległy rozkładowi wbrew wszelkim prawom materii Jako dowód, że byli wyjątkowo święci. Ale te cuda występują tylko w kościele Chrystusowym. Jest dużo takich świętych. Tylko w imię Jezusa Chrystusa i Jego Matki Maryi egzorcyści wyrzucają szatana z człowieka. Nigdy w dziejach świata nikt nie wyrzucił szatana z człowieka w imię innych bogów /Buddy, Hary Kriszna. i im podobnych/. Bo nie może przecież szatan wyrzucić szatana lub jego sługę. Wszelkiej maści magowie,, szamani, czarownicy, okultyści, egzegeci jeżeli coś uczynili to na zasadzie oszustwa, że jeden zły duch zastępuje innego złego ducha.

Dzieje się to tak dlatego, że szatan wie, że tylko Jezus Chrystus i Jego Matka Maryja mają moc nad nim.


Jak bardzo żal mi narodu żydowskiego. Był narodem wybranym. Przez Mojżesza Bóg przekazał im X przykazań dla nich a przez nich dla całej ludzkości. Przez całe wieki Bóg posyłał proroków aby ich przygotować na przyjście Mesjasza /Jezusa Chrystusa. Prorocy przepowiadali wszystko w jakim czasie i gdzie się narodzi. Narodził się w cudowny sposób z Maryi Dziewicy. Nauczał i czynił tak wielkie cuda, których nikt przedtem i potem nie czynił i nie będzie czynił. Gdyby ktoś dzisiaj wskrzesił na cmentarzu człowieka, który przebywał cztery dni w grobie to by się cały świat zatrząsł. Wskrzesił Łazarza i inne osoby a arcykapłani i uczeni w piśmie powiedzieli, że mocą złego ducha belzebuba to czyni.

Wiedzieli, że Pan Jezus zmartwychwstał co potwierdzili apostołowie a na dowód tego mocą tego zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa wyrzucali złe duchy, uzdrawiali i czynili podobne cuda co ich mistrz, Jezus. Jest to najwyższy stopień zaślepienia i pychy. Świadomie i celowo zaprzecza prawdzie i służy złu w swojej nienawiści. Mówi, że czyni na złość Bogu. A Pan Jezus ostrzega. Kto za życia nie chce dobrowolnie służyć mej dobroci ten w wieczności / piekle/ będzie służył mej sprawiedliwości. Czyli wszyscy. Zbawieni w Niebie będą wiecznie chwalić i wielbić Boga za jego miłosierdzie i dobroć. Potępieni w piekle będą wiecznie cierpieć męki służyć Bożej sprawiedliwości. Zaiste i zdumiewające jest jak Bóg w Trójcy świętej Jedyny w swej przedwiecznej i nieskończonej miłości, mądrości, wszechwiedzy i wszechmocy tak uczynił.
Więcej nie potrzeba już dowodów, że jedyną Drogą, Prawdą i Życiem jest Bóg Miłości Jezus Chrystus. Gdyby nie ta Prawda i Miłość to sens istnienia człowieka na ziemi nie miałby racji bytu. No bo po co się trudzić, rodzić dzieci, cierpieć itp. Sam zdrowy rozum i logika to udowadnia.

Jaki to paradoks. Wizja piekła ujawniła, że ci co zażycia dobrowolnie i świadomie służą demonom, oddając im cześć sa najbardziej za to męczeni i torturowani przez zle duchy. Przewidziała to przedwieczna Mądrość Bożą. Przez bunt i pychę szatan z samej istoty stał się anty miłością i anty prawdą. Oddawanie mu czci za życia to pewien rodzaj miłości do szatana. On po śmierci w piekle srogo zapłaci swym czcicielom gdyż on z istoty jest anty miłością.
Marks, który tak przysłużył się mocom zła w wizji piekła był pokazany w najstraszniejszym poziomie mąk piekielnych razem z ludobójcami i dobrowolnymi zdrajcami judaszowymi. Siedem demonów posłużyło się jego duszą i umysłem do wymyślenia tak absurdalnej rzekomo teorii naukowej. W rzeczywistości cały wszechświat podlega prawom ustalonym przez Boga Stwórcę. To pycha zaślepia wielu naukowców, którzy są inspirowani przez szatana do badań, które prowadzą do samozagłady. Jak wiemy z historii ludzkości najwięksi uczeni z pokorą stwierdzali wielkość Boga i nie stracili wiary. Gdyż tylko pokora, otwiera człowieka naprawdę.


SKRÓTOWA ANALIZA CELÓW
.

Z dyskusji i z tej tajnej narady wynikało, że masoneria zamierza realizować te strategiczne cele wobec całej ludzkości do końca XXI w, gdyż od 2112 roku miałby zacząć powstawać nowy ziemski raj dla wybranych z wybranych,

Jak wcześniej napisałem żadnego raju na ziemi nie będzie. Istnieje tylko w obłąkanych i zaślepionych głowach tych szalonych ludzi. Ale gdyby Bóg zezwolił na dalsze działania aby ludzkość w końcu doświadczyła wolności szatana /tzw. swawoli/, to zrealizowanie tych przerażających celów w XXI wieku może stać się realną rzeczywistością, ale raju o jakim marzą masoni nie było i nie będzie. Cel osiągnął by tylko szatan a cała ludzkość doświadczyła by już piekła na ziemi gorszego niż obozy zagłady II wojny światowej, gdyż obecny stan demoralizacji ludzi szczególnie dzieci i młodzieży jest wielokrotnie groźniejszy niż przed II wojną światową. Czy jest możliwe aby w ciągu 100 lat ograniczyć ilość ludzi na ziemi do 200 milionów.? Cel nr 16. Jeżeli w dalszym ciągu dzieci i młodzież będą poddawane tak zmasowanej deprawacji przez media i przez celowo zaprogramowane wychowanie w szkołach i dodatkowo jeszcze poddawane tajemnym oddziaływaniom /cel nr 12/. To za kilkanaście lat wzajemne mordowanie stanie sie tragiczną rzeczywistością.

Nikt nad tym już nie zapanuje, bo wojsko i policja też będą zarażone tą piekielną chorobą. Zdemoralizowana kobieta nie będzie ani matką ani żoną. W głowie tylko marzenia o karierze, sławie i rozpuście. Druga część tylko jedno lub dwoje dzieci.
Zdemoralizowany mężczyzna jest jeszcze większym zagrożeniem niż kobieta. Ani mąż, ani ojciec, ani pracownik / alkoholik, narkoman, leń, bandyta, hazardzista, rozpustnik itp./. Gdy do tego dołączyć aborcję, eutanazję to wszystko staje się realne. Planują aby ilość ludzi w obu Amerykach, Europie, Rosji i niektórych krajach azjatyckich do 2060 r. zmniejszyć do połowy obecnego stanu. Afrykę zniszczy głód, AIDS i inne choroby i wzajemne mordowanie plemion. Kraje islamskie i inne azjatyckie, które nie poddają się masońskiej demoralizacji, będą zaatakowane tajemną substancją podawaną do spożycia w żywności. Nad tą tajemną i niewykrywalną substancją pracują tajne laboratoria / cel nr 9/.
Substancja ta powoduje, że kobiety i mężczyźni po pewnym czasie staną się niepłodni. Szaleńcze badania w genetyce niech będą ostrzeżeniem dla pysznych i zaślepionych naukowców, do czego to doprowadzi cel nr 10/
Konsumenci całego świata niech pomyślą jak zostaną ujarzmieni ekonomicznie i administracyjnie jeżeli pozwolą na powszechne chipowanie /znakowanie/ na rękę lub czoło rzekomo dla ich bezpieczeństwa /cel nr 14/. Słudzy piekła cały czas mówią o wolności a w rzeczywistości zniewalają.

Jeżeli człowieka pozbawi się wszelkich hamulców moralnych i upodobni do zwierzęcia to jak taki człowiek zapanuje nad bronią nuklearną, chemiczną, biologiczną, laserową itp. Trzecia wojna światowa stanie się nieunikniona. Cały czas dąży do tego szatan o czym ostrzega Matka Bożą w swych objawieniach. Szerzej omówię cel nr 12 i 13.

6) Jak napisałem w II części swego świadectwa 2006 r. miliony ludzi doprowadza się do ukrytych opętań przez satanistyczną muzykę rockową, filmy, programy telewizyjne, portale internetowe, książki, gazet, bajki dla dzieci itp. poddane wcześniej tzw. 4 wtajemniczeniu. Czytający, słuchający, oglądający nie zdają sobie sprawy, że są poddawani tajemnym i niewidzialnym siłom zła. Człowiek w grzechu ciężkim staje się całkowicie bezbronnym wobec tych oddziaływań. Tylko ludzie oddani Bogu, Matce Bożej , pokorni i czystego serca są skutecznie chronieni przez moc Bożą przez odczucie odrazy do tych oddziaływań choć są one niewidzialne. Człowiek grzeszący poddany ciągle tym oddziaływaniom od pewnego momentu zaczyna myśleć i działać inaczej niż myślał i działał.
A najgorsze jest to, że nie wie, że się zmienił. W odpowiednim czasie uczyni to co chce ukryty w nim zły duch, demon.. A gdy tak uczyni zostanie w drugą stronę oszukany i będzie myślał, że to on sam tego chciał. Co potwierdza fakt, że wielu ludzi wierzących wybiera do parlamentów, samorządów ludzi bezbożnych, zdemoralizowanych głosując na partie lewicowe i liberalne.

W Polsce takimi partiami są SLD, Platforma Obywatelska, i częściowo PSL. Oznacza to, że nie wybiera tych co powinien tylko tych co chce ukryty w nim zły duch. Jest zrozumiałe, ze ateista wybiera ateistę, złodziej złodzieja, jak człowiek wierzący może wybierać sługę szatana?? Jest to grzech śmiertelny prowadzący na wieczne potępienie. Bo ci wybrani ustanawiają potem prawa anty Boże i anty ludzkie. Nie tylko oni są za to odpowiedzialni, ale także ci co na nich głosowali. Ja tego doświadczyłem jak nikt inny. Byłem ponad 20 lat opętany w tym 7 lat w sposób ukryty nie wiedząc co się ze mną działo. Badania psychiczne nic nie wykryły. Dwóch niezależnych, wybitnych psychologów potwierdziło, że jestem całkowicie zdrowy o wybitnej inteligencji. A jak się później okazało byłem opętany w sposób ukryty. Ale ja wtedy nie wiedziałem, że te zjawiska są dla nauki nie do wykrycia. Do tego zdolni są tylko ludzie posiadający nadprzyrodzony Dar Ducha Świętego, rozeznawania duchów. Np. taki dar miał Św. Ojciec Pio i wielu świętych. I mnie nędzy nad nędzami, nicości, prochowi ziemskiemu, po uwolnieniu z mocy szatana Bóg udzielił takiego daru pod koniec lat 90 XX wieku.

W moim przeżyciu i doświadczeniu ukryte opętanie objawiło się tym, że nagle straciłem wiarę, nagle przestała mi się podobać żona, nie chciałem dzieci, żądałem aborcji. Zdolny byłem tylko do czynienia zła i sprawiało mi to wielką przyjemność. Odczuwałem nie zrozumiałą dla mnie samego nienawiść do krzyża Chrystusa, różańca, Matki Bożej, kościoła. Strasznie nienawidziłem kapłanów. Traciłem sens istnienia. Ciągle myślałem o samobójstwie. Nie mogłem zrozumieć dlaczego miałem taką inteligencję i spryt do kłamstwa, manipulacji ludzi, zaspakajania swych egoistycznych pożądliwości. Niemożliwa była u mnie miłość i miłosierdzie dla rodziny i innych ludzi. Gdybym miał ateistyczną i wyzwoloną feministkę za żonę to na pewno popełniłbym samobójstwo i cierpiał męki wieczne w piekle. Ale w mym strasznym nieszczęściu miałem wielkie szczęście, że miałem bardzo wierzącą i praktykującą żonę, która bardzo cierpiała ale nie zostawiła mnie. Szczegółowo opisałem do w „Liście do żony” w 2007 r.
Dopiero gdy w 1979 r. przyprowadzony na siłę przez żonę na Plac Zwycięstwa w Warszawie, gdzie Ojciec Św. Jan Paweł II wypowiedział słowa ” Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Poczułem straszliwy wstrząs i usłyszałem w sobie, zimny i twardy głos szatana „oddany zostałeś mnie i ja cię nie opuszczę”. W tedy dopiero odzyskałem swawolną wolę bo poznałem przyczynę mej tragedii. Przez 13 lat walczyłem na śmierć i życie o uwolnienie od niego. Po uwolnieniu jest tak jakby się człowiek narodził na nowo. Jaka radość, jakie szczęście dla mnie i mojej rodziny. Szczegółowo opisałem to w swym świadectwie w 2006r.

Miliony ludzi nieświadomych swego zagrożenia korzysta z usług wszelkiej maści wróżbitów, spirytystów, bioenergoterapeutów, mistrzów sztuk i religii wschodnich. Reiki, Joga to otwarcie serca i duszy dla szatana. Jest to śmiertelny grzech przeciw pierwszemu przykazaniu Bożemu. Ktokolwiek ciągle z tego korzysta i pasjonuje się tym ten na 100% zostanie opętany w sposób ukryty gdyż szatan się jest zainteresowany aby człowiek wiedział co się z nim stało. Żyje dalej ale nie wie, że jest już inspirowany i kontrolowany przez obcą ,inną inteligencję /złego ducha/.

Jest wielkim cierpieniem i bólem dla mnie, że na ten temat nie ma żadnych ostrzeżeń i pouczeń dla wiernych ze stron kościoła.

Analizując cel nr 6 nasuwa się pytanie dlaczego szatan tak bardzo pragnie eutanazji dla ludzi starszych i niepełnosprawnych. Wiemy z Objawienia Bożego, że ludzie starsi, niepełnosprawni, cierpiący są-skarbem dla nieba, jeżeli swe cierpienia i troski łączą z cierpieniami Chrystusa Pana na Krzyżu. Dla zdrowych są możliwością zdobywania zasług o służebnej i ofiarnej posłudze miłości.
Jak wcześniej napisałem masoński liberalizm jest wielokrotnie groźniejszy od byłego jawnego totalitaryzmu, komunizmu i hitleryzmu, które mordując fizycznie niewinnych ludzi przyczynili się, że miliony ludzi zostało zbawionych a nawet świętych przez swa niewinną śmierć i wielkie cierpienie. Bóg w swej wszechmocy wydobywa dobro ze zła.
Natomiast masoński liberalizm nie morduje fizycznie lecz morduje moralnie. Czyli to co jest powiedziane w ewangelii „nie bójcie się tego co może ciała zabić, bójcie się raczej tego kto duszę i ciało może zatracić w piekle”. Przez tajemne oddziaływanie na umysł i duszę , manipulację , kłamstwo, obłudę, cynizm powodują, że sami ludzie dobrowolnie będą chcieli się uśmiercać, gdyż nie wiedzą o wartości cierpienia dla zbawienia. Człowiek obdarty z wiary nie widzi sensu cierpienia, dalszego istnienia życia w cierpieniu, ci co ze strachu nie zechcą poddać się eutanazji zostaną to tego zmuszeni przez swe egoistyczne i ateistyczne dzieci lub organizacje opieki socjalnej. Po co płacić emerytury. Odpowiedni tajni agenci funduszów emerytalnych już działają w krajach zachodnich, a także częściowo już w Polsce.
Czy można sobie wyobrazić bardziej zakłamany i wyrafinowany system niż masoński liberalizm. A cóż powiedzieć o bajkach dla dzieci. Tu już została przekroczona granica piekła, każda bajka to magia, to okultyzm, to horror. W bajkach tych zło przedstawia się jako dobro a dobro jako zło.

Np. do apokaliptycznych rozmiarów reklamowano i promowano książki o Harym Poterze i im podobne. A przecież jest to śmiertelnie niebezpieczna książka dla duszy ludzkiej. Ktoś powiedział, że chodzi tu o pieniądze. Według mnie nie chodzi o pieniądze gdyż te struktury zła posiadają ogromne środki finansowe. Chodzi tu o świadome, celowe, skoordynowane na wielką skalę promowanie magii, spirytyzmu, wróżbiarstwa, okultyzmu, czyli o otwarcie na oścież serc i dusz niewinnych dzieci dla sił piekielnych i o wieczną ich zgubę. Pomimo ostrzeżeń Ojca Św. Benedykta XVI i słynnych egzorcystów świata na temat tej książki i jej podobnych. Wielu rodziców katolickich bezmyślnie kupuje dla swych dzieci te niebezpieczne książki. Wiadomo, że nikt nikomu nie zabroni czytania takiej czy innej książki. Ale jeżeli zostaną ostrzeżeni to wielu się uratuje.
Siła szatana i jego sług tkwi w jego ukryciu i nierozpoznawalności .Na tej naradzie dowiedziałem się jak wielkim zagrożeniem dla piekła jest Radio Maryja w Polsce. Jedyne medium na ziemi, które jest wolne od wpływów masonów. Moce piekielne nie mogą znieść, że miliony ludzi modli się jednocześnie i głoszona jest prawdziwa nauka Chrystusa Pana. Boją się aby podobne medium nie powstało w innych krajach. Są przerażeni, że nasyłani agenci do wyższej szkoły kultury społecznej i medialnej w Toruniu po spotkaniu z prawdziwymi mistrzami / profesorami/ dowiadują się prawdy i wielu z nich nawraca się na prawdziwą wiarę Chrystusa Pana.

7) Chwytają się wszelkich niegodnych i haniebnych czynów aby zniszczyć to dzieło Boże i charyzmatycznego Kapłana Ojca Tadeusza Rydzyka. Boją się jawnego uderzenia aby nie było następnego Św. męczennika jak w przypadku Ks. Jerzego Popiełuszki.

Ks. Jerzy miał lżej gdyż w tamtym czasie wilk był jawny i znany. Obecny wilk jest zakryty i przez to bardziej niebezpieczny. Ubiera się w ornat i ma mszę ogonem zamiata. Dla sztucznie wykreowanego idola wielkiego DEPRAWATORA MŁODZIEŻY POLSKIEJ OWSIAKA GRA TAK ZWANA ORKIESTRA. Jak napisałem w swym świadectwie na Sądzie Bożym ludzie wszystkich czasów zobaczą jak grała ta obłudna orkiestra i komu tak naprawdę grała. Oj głupi narodzie Polski dlaczego jesteś tak naiwny. Czy wiecie, że organizator tego medialnego szoł dobrowolnie oddał się mocom piekielnym, nosi jawnie symbol szatana i organizuje współczesną sodomę i gomorę dla waszych dzieci, tzw. przystanek Woodstock

CO CZYNIĆ? JAK SIĘ BRONIĆ?


Musimy powołać Wszechświatowy ruch obrony cywilizacji życia .Idea niech wyjdzie z Polski z ojczyzny Ojca Św. Jana Pawła II. Należy połączyć wszystkie siły ludzi dobrej woli na całym świecie z błogosławieństwem Ojca Św. Benedykta XVI, Pod sztandarem Chrystusa Króla Wszechświata, Niepokalanej Maryi Dziewicy i Św. Michała Archanioła zatrzymamy cywilizację śmierci. Aby osiągnąć zamierzony cel musimy podążać dwoma drogami jednocześnie: -Nadprzyrodzoną Drogą Bożą i ludzką drogą, gdyż będziemy toczyli walkę z tajnymi strukturami zła na ziemi i niewidzialnymi mocami zła we wszechświecie.

Z tej supertajnej narady wynikło że masoneria światowa ma do pokonania w zasadzie dwie przeszkody:


– Kościół Rzymskokatolicki jako całość i wierny temu kościołowi jeszcze naród Polski.

– Rosję jako państwo łącznie z Cerkwią Prawosławną.

Wobec powyższego zwracam się publicznie do Pana Premiera Putina w Rosji oddzielnym listem otwartym, który jest integralną częścią tego niezwykłego opisu. Proszę ludzi dobrej woli aby przetłumaczyli i napisali pismem rosyjskim. Wiem, że zostanie to przetłumaczone na wiele języków i umieszczone w Internecie. Mam nadzieję, że znajdą się na świecie odważni ludzie filmu i wyprodukują film w oparciu o ten opis. Sprawa jest niezwykłej wagi. Ktokolwiek pozostanie obojętny wobec tego to tak jakby sam siebie zniszczył, swoich najbliższych, swoje narody.


Zwracam
się do rodziców, nauczycieli i wychowawców.

Stop barbarzyństwu, demoralizacji, deprawacji i homoseksualizmowi, wszelkiemu wynaturzeniu. Chodzi o was samych, wasze dzieci, wnuki. Niezależnie od tego czy jesteście wierzącymi czy niewierzącymi. Chodzi o elementarne człowieczeństwo. Nie pozwalajcie aby wmawiano dzieciom, że związek mężczyzny z mężczyzną, czy kobiety z kobietą to małżeństwo czy rodzina. Ustalcie skuteczne sposoby protestu. Np. w określone dni nie posyłajcie dzieci do szkół, kategorycznie domagajcie się zmiany programów szatańskich na wychowawcze programy ludzkie.-dziennikarzy. Przyszedł czas abyście kategorycznie powiedzieli stop kłamstwu, zrzucili z siebie pęta tzw. politycznej poprawności. Ciągle myślę co się stało z tymi 4 dziewczynkami, które miał być ofiarowane lucyferowi przez zgwałcenie ich i żywcem wrzucone do ognia.

Przypomniał mi się prawdziwy przypadek 12 letniej dziewczynki, którą matka prowadziła do pedofilów z Europy na wyżywanie się. Matka miała otrzymać pieniądze od tych zwyrodnialców. Działo to się w momencie, kiedy ogromne fale tsunami uderzyły w rozpustne plaże i hotele. Przed samym wejściem do hotelu fale zalały cały sodomski hotel a także matkę dziewczynki. Przez 7 dni i nocy 12 letnia dziewczynka unoszona była na falach oceanu indyjskiego wśród krwiożerczych rekinów. Kiedy fale ponownie wyrzuciły ją na brzeg było poruszenie. Wydawało się, że cały świat będzie o tym krzyczał i byłby na pewno krzyczał gdyby nie fakt, że cudownie uratowana dziewczynka modliła się do pięknej Pani, której Imię Niepokalana Maryja Dziewica i ta Pani obroniła ją przed rekinami i utonięciem. Nie wiadomo skąd ta islamska dziewczynka wiedziała o Matce Bożej. Moce piekielne niezależne jak są nazywane w islamie nie dopuściły aby świat się dowiedział kto cudownie uratował tą dziewczynkę. Takie właśnie dziewczynki prawdopodobnie są porywane w tych krajach aby je potem w okrutny sposób zamordować w czasie rytuałów masońskich.

Masoni wobec całego świata pokazują się jacy to oni oświeceni, postępowi a w rzeczywistości są to bestie groźniejsze od zwierząt.

Gdyby taki sam przypadek zaistniał w Ameryce czy Europie na pewno świat by się o tym też nie dowiedział. Jest tzw. masońska poprawność polityczna. Wy dziennikarze dobrze wiecie jak obecnie jesteście zniewoleni przez swych poprawnych politycznie mocodawców. Dobrze o tym wiedzą np. dziennikarze TVN, Polsatu, gazety wyborczej itp. i sprawa kobiet

a – które dokonały aborcji
b – które zamierzają to uczynić.

Jak wiecie w telewizji a szczególnie w jednej komercyjnej promowana jest aborcja. Do specjalnie manipulowanego programu zapraszane są kobiety, które dokonały wielokrotnej aborcji i publicznie szczycąc się tym. Być może czynią to za pieniądze, ale występują też kobiety, które mówią, że mają wyrzuty sumienia, ale program jest tak prowadzony, aby była promocja i zachęta do aborcji. Znana mi pani socjolog głęboko wierząca w Boga zapragnęła przeprowadzić wywiad z jedną z takich kobiet, która publicznie szczyciła się z tego, że dokonała wielokrotnej aborcji. Poprosiła mnie o udział w tym wywiadzie. Po wielo miesięcznych trudach doszło do spotkania.

Na pytanie czy to prawda co mówiła w telewizji odpowiada, że zna kobietę , którą namawiano do takich wyznań ale ją nikt nie namawiał, gdyż ona rzeczywiście nic sobie z tego nie robi i nie ma wyrzutów sumienia. Jest ateistką, feministką i dla niej to nic. Poprosiliśmy ją aby się zgodziła na odmówienie w jej obecności specjalnej modlitwy. Odpowiedziała, proszę to robić szybko, gdyż ja w te bzdury nie wierzę. Zapłaciliście mi za wywiad to muszę się i na to zgodzić.

W trakcie modlitwy zostaliśmy nagle zablokowani. Nastąpiła niezwykła cisza i jakby z oddali słychać zbliżający się coraz głośniejszy głos płaczącego dziecka. Słyszalny głos dziecka okrążył nas i oddalił się, Za chwilę drugi, trzeci i następny głos płaczącego dziecka. Ta kobieta wiedziała ile dokonała aborcji i tyle było płaczących głosów dzieci. Nie ma mowy o złudzeniu, gdyż wszyscy troje własnymi zmysłami realnie to słyszeliśmy. Nawet odczuliśmy powiew przesuwanego powietrza prze te dzieci.
Głos i niezmierny żal tych płaczących dzieci był nie do przeżycia. Nie ma na ziemi istoty ludzkiej a szczególnie kobiety, która z samej istoty stworzona jest do miłości i dawania życia aby mogła spokojnie to przeżyć. Ponad 2 godziny nie byłem w stanie nic powiedzieć ani ruszyć się z miejsca. Kobieta, która przed modlitwą mówiła, że to dla niej nic to nie dzieci tylko kawałek ciała, które wrzucono do foliowego worka. Straciła przytomność z przeżycia. Bo jak wyżej napisałem nie ma na ziemi takiego serca, które na płacz tych dzieci nie pękło by z przeżycia i bólu.
8) Nagle zrozumiała swój błąd, doświadczyła istnienia świata nadprzyrodzonego. Przekonała się, że każde poczęte życie, to dziecko z duszą nieśmiertelną. Po trzech dniach sama skontaktowała się z panią socjolog i błagała o pomoc co ma dalej czynić. Zapragnęła publicznie to wszystko ujawnić w tej telewizji, w której występowała.
Myślała, że to telewizją która głosi prawdę, nie wiedziała, że jest kierowana przez ludzi ateistycznych i masonów. Nawet nie wpuszczono ją do budynku. Pisma wysłane nie były rejestrowane tylko wrzucane do kosza. Z bólu i rozpaczy nie wiem czy nie postradała zmysłów. Nie wiadomo co się dalej z nią dzieje. To wydarzenie niech będzie ostrzeżeniem dla tych kobiet i dziewcząt, które zamierzają dokonać aborcji. Dla tych co na nieszczęście to uczyniły niech będzie naglącym wołaniem do czynienia pokuty, modlitwy, postu i duchowej adopcji dziecka poczętego. Cierpienia złączone z cierpieniem Chrystusa na Krzyżu.
Błagać trzeba o nieskończone miłosierdzie. Jezus Chrystus miłość odwieczna i nieskończona przebaczy. Ale biada dla tych co nie czują takiej potrzeby i dla tych co zachęcają i zmuszają do aborcji- chorych. Jak wcześniej napisałem w świadectwie i apelu do chorych w 2006 r.

Wielu ludzi korzysta z wszelkiej maści tzw. uzdrowicieli bioenergoterapeutów. W tej dziedzinie szatan osiągnął najwyższy stopień zwodzenia i oszustwa. Wykorzystał naturalne pragnienie każdego człowieka do zdrowia w sytuacji choroby. Ci uzdrowiciele nie wykorzystują naturalnych praw materii, tylko posługują się kłamstwem, iluzją, wykorzystują naiwność wielu ciężko chorych ludzi. Wśród nich są prawdziwi szarlatani, mający kontakt z mocami piekielnymi. Kierują się tylko rządzą panowania, chciwością niegodziwego zysku i bogacenia się. Ktokolwiek korzystał z ich usług a chwilowo poczuł się lepiej niech wie, że jest to powód do największego zaniepokojenia i lęku. Szatan za swą usługę zażąda wielkiej ceny już w tym życiu nie mówiąc, że jest to wielki grzech , który prowadzi do ukrytych zniewoleń. Doświadczyło tego wielu ludzi. Podaje się, że w Polsce działa około 70 000 tych uzdrowicieli.

Dla porównania w Polsce posługuje tylko około 70 kapłanów egzorcystów, czyli 1000 razy mniej.

Jeżeli kto ktokolwiek z niewiedzy lub za namową, korzystał z tych usług, powinien dokonać generalnej spowiedzi i poddać się surowej pokucie. Przecież od choroby ciała mamy prawdziwych lekarzy a od choroby duszy a także i ciała mamy Boskiego Lekarza naszego Pana Jezusa Chrystusa i jego ukochaną Matką Niepokalana Maryję Dziewicę. Gdyby ktoś kto korzystał z tych usług poczuł w sobie obcą inteligencję lub coś co pogwałca jego wolną wolę to niech niezwłocznie szuka ratunku i pomocy u katolickich kapłanów i egzorcystów. Ale niech Ręka Boska broni abv szukał pomocy u tak zwanych ezoteryków, samozwańczych szarlatanów, bo jak wcześniej napisałem nie może przecież sługa szatana wypędzić szatana z człowieka. Skończy to się jeszcze większą tragedią.

DO MŁODZIEŻY


-Miliony z was nie jest świadomych zagrożenia pasjonujecie się i często słuchacie satanistycznej muzyki rockowej. Począwszy od 60 lat ubiegłego wieku zespoły te są wspierane i finansowane przez światową lożę masońską „Iluminatii” . W muzyce tej występują trzy stopnie wtajemniczenia, o których słuchający nic nie wiedzą. Muzyce tej oddaje się część i uwielbia szatana. Np. w Brazylii w śród tych co słuchali tej demonicznej muzyki Micka Jaggerra zespołu Roling Stones ponad 122 tys. zostało opętanych w sposób ukryty a 666 w sposób jawny. Tysiące młodych ludzi popełniło samobójstwo i dalej popełnia. Podobne zjawiska dzieją się też na tzw. „Przystanku Woodstock organizowanym przez Jerzego Owsiaka sztucznie wykreowanego idola przez liberalno-masońskie media. Kochany młody człowieku nie piszę aby ci zakazywać słuchać tej muzyki, masz wolną wolę. Jako człowiek, który doświadczył niewoli szatana mam obowiązek prawo i obowiązek cię ostrzegać.
Szczegółowo to opisałem JJ części swego świadectwa w 2006 r. Ale biada dla tych, którzy wiedzą o tych zagrożeniach ale nie ostrzegają niezależnie czy to są osoby świeckie czy duchowne. Nie bójcie się szatana. Bójcie się ciężkiego grzechu, zdrady Chrystusa Pana. Kto boi się zdrady Chrystusa Pana i ciężkiego grzechu tego BARDZO BOI SIĘ SZATAN.

Ludziom bez reszty oddanych Bogu i Jego Matce Maryi, pokornym szatan nic nie uczyni. Natomiast jest on panem życia i śmierci ludzi buntowniczych, pysznych, niepoprawnych grzeszników itp. Głoście całą prawdę. Nie bójcie się głosić prawdy o osobowym istnieniu szatana, karze wiecznej w piekle, o sądzie Bożym po śmierci. To zaniechanie jest główną przyczyną, że zanikła Bojaźń Boża wśród wiernych. Jest to największy sukces szatana, że przestaną wierzyć w jego istnienie. Można zadać pytanie co uczyni Bóg z tymi co widzą jak wilki pożerają nieświadome zagrożone owce, a oni nie tylko, że ich nie bronią ale nawet nie ostrzegają o zagrożeniu.

USTALENIA KOŃCOWE


OSTATECZNIE ZOSTAŁO POTWIERDZONE, ŻE BOGIEM DLA MASONERII JEST WŁADCA KRÓLESTWA CIEMNOŚCI /PIEKŁA/ ZŁY DUCH – LUCYFER.

Z pośród złych ludzi, którzy mu się świadomie i dobrowolnie oddali na całą wieczność wybiera tzw. magów. Z ich pomocą w sposób tajny kieruje całą strukturą zła na ziemi. Tylko magowie są wtajemniczeni w jaki sposób nawiązywać kontakty z demonami w czasie rytuału. Najczęściej są to kontakty słuchowe. Ale w sytuacjach wyjątkowych są kontakty realne w sposób widzialny i słyszalne, odbierane wszystkimi zmysłami jak ten, w którym ja uczestniczyłem. Magami w masonerii są osoby tylko pochodzenia żydowskiego. Ilu ich jest nikt nie wie. W porozumieniu z szatanem wybierają wybranych z wybranych i tylko ich kompleksowo wtajemniczają co do celów i planów. Pozostali członkowie masonerii są utrzymywani w ciągłym kłamstwie i nieświadomości. W lożach poddawani są iluzji i praniu mózgu. Wśród nich są wybierani tajni agenci, którzy piastują różne stanowiska w polityce, gospodarce, sądownictwie, wojsku, strukturach wychowawczych i naukowych realizują tajne ich cele. To przez nich moce zła kierują cywilizacją śmierci a na salonach i polityce obowiązuje polityczna poprawność. Magom i najwyżej wtajemniczonym szatan obiecuje szczęście po śmierci i przyszły ziemski Raj na ziemi. Wizja piekła pokazała jakie to szczęście ich czeka po śmierci i co z nimi robią demony w piekle.

Według Objawienia Bożego przeciwnikiem Chrystusa Pana jest zły duch Lucyfer. Na Ziemi jedynym przeciwnikiem masonerii jest kościół rzymsko-katolicki z Ojcem Św. na Stolicy Piotrowej.
Jest pytanie dlaczego dwóch satanistów i trzech masonów zostało spalonych przez nieznany ogień. Jest zastanawiające dlaczego ten ogień najpierw rozrywa od wewnątrz całe ciało, spalając je całkowicie a dopiero na końcu pali nie rozerwane serce i głowę. Wg mnie ale tylko wg mnie, zarówno ci sataniści jak i masoni oddali swe ciało i duszę szatanowi na całą wieczność czyniąc to świadomie i dobrowolnie. Kiedy przekroczyli granicę krytyczną w czasie wizji piekła własnymi zmysłami i rozumem poznali rzeczywistą prawdę. Doznali na pewno wielkiego wstrząsu i przerażenia. Szatan jako inteligentny byt osobowy wiedział, że jeżeli oni to przeżyją to mogą próbować uwolnić się z jego mocy i ostrzec pozostałych, że są oszukiwani, ogłupiani i prowadzeni na wieczną zgubę. Wiadomo, że mocą ludzką to jest własnymi siła nie byli by do tego zdolni. Ale zwracając się o pomoc do kościoła katolickiego mogli by zostać uratowani. I w tym chyba tkwi istota dlaczego zostali

9) spaleni. Oddając się ostatecznie szatanowi byli jego całkowitą własnością, gdyż Bóg szanuje wolną wolę i wolny wybór człowieka. Szatan nie chcąc ryzykować postanowił ich spalić, gdyż w tym momencie byli całkowicie jego własnością. Podobnie i analogicznie można wytłumaczyć sytuację i postępowanie Judasza. Sataniści i masoni dopuszczają się większego grzechu niż Judasz, bo Judasz zdradzając Chrystusa Pana nie wiedział, że on Zmartwychwstanie i potwierdzi, że jest prawdziwym Bogiem. Na pewno słyszeli i wiedzieli czego naucza kościół ale świadomie i dobrowolnie odrzucili tą prawdę.
Kiedy Judasz zrozumiał, że popełnił wielkie zło wpadł w rozpacz. Jest to stan umysłu i duszy, w którym szatan wmawia człowiekowi, że nie ma dla niego ratunku. Tylko skończyć z sobą, czyli popełnić samobójstwo.
Gdyby w tym czasie zwrócił się o pomoc i ratunek do Jezusa Chrystusa uznając swą winę , byłby uratowany, ale będąc we władzy szatana nie miał woli i siły i zginął wiecznie. Jak ci spaleni sataniści i masoni. Niech to będzie ostrzeżenie dla wszystkich, tych którzy czynią podobnie niezależnie kim są i jak się nazywają.

Sprzymierzeńcami masonerii na ziemi są wszelkie pogańskie religie i wierzenia, łącznie z buddyzmem, hinduizmem i sektami. Materializm praktyczny i wszelkie prądy filozoficzno-społeczne, sprowadzające człowieka do rangi zwierzęcia, który ma myśleć tylko o napełnieniu brzucha i swych egoistycznych pożądliwości ach. – W polityce masoneria opanowała partię liberalne i lewicowe. Platforma Obywatelska w Polsce jest całkowicie opanowana przez agentów masonerii. Największym zagrożeniem dla Europy, Ameryki i wielu innych krajów jest to, że masoneria opanowała media. Aby pokonać masonerię na ziemi w sensie ludzkim trzeba pozbawić ją siłą środków przekazu lub powołać nowe niezależne.
Jedyne niezależne i wolne od masonerii jest medium Radio Maryja i telewizja Trwam, Nasz Dziennik, WSKS i M w Toruniu, które w prawdzie służą Bogu, Kościołowi, Narodowi Polskiemu i przyjaźni między narodami według prawdy historycznej. Z TEGO WŁAŚNIE POWODU SIŁY PIEKIELNE I ICH ZIEMSCY SŁUDZY TAK ZAWZIĘCIA WALCZĄ Z NIMI.

ZAKOŃCZENIE


KTOKOLWIEK TO PRZECZYTA NIECH NIE POZOSTANIE OBOJĘTNY. SPRAWA JEST NAJWYŻSZEJ WAGI.

 CHODZI O ISTNIENIE CYWILIZACJI ŻYCIA.

Proszę o kserowanie i dalsze rozpowszechnianie, przesyłając do różnych instytucji, szkół mediów i osób prywatnych. Może ktoś zechce wyprodukować film w oparciu o mój opis wydarzeń. Jak wcześniej napisałem ja nie mogę się ujawnić nie chcę być znany ani za życia ani po śmierci. Co by się stało gdybym 1998 r. zgłosił wymiarowi sprawiedliwości o dwóch spalonych satanistach i śmierci trzeciego. Ten właśnie wymiar sprawiedliwości byłby dla mnie największym zagrożeniem Gdyż tam najwięcej jest masonów. Zostałbym skrycie, zabity. W ostatniej chwili usłyszałem wewnętrzny głos: „nie czyn tego bo zostaniesz zabity, przed tobą wiele tajemnic do odkrycia, które musisz ujawnić światu”.

Dzięki temu ostrzeżeniu uratowałem życie i zostało ujawnionych wiele nieznanych zjawisk dla współczesnych ludzi.

Nikt by nie wiedział o 1,2,3, i 4 wtajemniczeniu w mediach i szkodliwości muzyki rockowej. Gdybym nie napisał listu otwartego do ks. Tadeusza Isakiewicza-Zaleskiego to byłby on zdradziecko zabity w nocy – 2/3 maja 2007 r. o którym on może nawet nic nie wie. Ale ci co to planowali dowiedzieli się, że istnieje osoba, której dano było poznać ich zdradzieckie plany i z tego powodu zaniechali tej zbrodni. Na 9 dni przed odkryciem największej tajemnicy masonerii miałem bardzo uporczywe pokusy aby się ujawnić. Ale uratowało mnie posłuszeństwo spowiednikowi. Gdybym nie posłuchał spowiednika to być może nie dostąpiłbym łaski do odkrycia tajemnicy masonerii. Jak wielkie znaczenie ma posłuszeństwo kościołowi.


UJAWNIENIE TAJEMNICY OTWORZY DLA WIELU OCZY.

Wiele o masonerii napisano ale nikt z piszących nie uczestniczył w ich największym rytuale zastrzeżonym tylko dla wybranych z wybranych pochodzenia żydowskiego. A jeżeli kiedykolwiek uczestniczył to podobnie jak masoni został oszukany, zwodzony i ogłupiony. Tylko dzięki niezwykłej Łasce Bożej i Jego Mocy można było odkryć tą tajemnice. Bardzo proszę każdego co ze mną się spotkał, choć nie zna mej tożsamości niech zachowa to w tajemnicy, będą różne pokusy. A nawet siły zła mogą zastosować prowokację, że rzekomo osoba ta ujawniła się i nie wierzcie sługom piekła.
Oni mogą spowodować, że rzekomo ujawniona ta osoba za pieniądze może głosić różne herezje aby podważyć moje świadectwa. A osoby, które domyślają się mej tożsamości mogą zaprotestować, że to nie ta osoba i w ten sposób mogą być wciągnięte w niebezpieczną grę. Proszę nie dać się sprowokować. Jak wcześniej napisałem wielu się tylko domyśla. Ja pomagam tylko anonimowo i bezinteresownie, nawet ci, którzy uczestniczyli w różnych zdarzeniach nie znają mej tożsamości. Dla mnie ludzkie uznanie nic nie znaczy. Jedyną moją radością, szczęściem i sensem istnienia jest Bóg. w Trójcy Św. Jedyny Ojciec, Syn i Duch Św. Miłość odwieczna i Nieskończona a także Matka Boża, Najświętsza Maryja Panna Niepokalana zawsze Dziewica, która jest Córką Ojca, Matką Syna i Oblubienicą Ducha Św.. Czy można sobie wyobrazić większe szczęście niż życie wieczne w Bogu.

APEL DO LUDZI DOBREJ WOLI


Dotyczy: Odkrycia i ujawnienia największej tajemnicy masonerii. Na stronach Internetowych całego świata ludzie dobrej woli umieścili treść mojego świadectwa Opisującego niezwykłe wydarzenie dotyczące odkrycia największej tajemnicy masonerii, za co serdecznie dziękuję. Wystarczy napisać: Odkrycie i ujawnienie największej tajemnicy masonerii- kliknąć
Należy wybrać stronę opisującą całość np. Medjugorie Królowa Pokoju s Blog, gdyż inne strony opisują tylko część tego świadectwa. Poniżej opiszę krótkie streszczenie, szczegóły należy przeczytać w Internecie lub wydrukować na papierze.
Wiele ludzi twierdzi, że jest to największe odkrycie ostatnich wieków, gdyż nikt obcy w dziejach świata nie uczestniczył fizycznie w ich najtajniejszym rytuale. Wiele już napisano na ten temat, ale nikt nie opisał istotę, bo nie mógł.
Nastąpił moment, że stało się to wbrew ich zapewnieniom o czujności, tajemniczości i niedostępności. Bóg w Trójcy Św. Jedyny Ojciec, Syn i Duch Święty. Pan nad Pannami, Król nad Królami, Wszechmoc i Miłość Odwieczna wprowadził mnie, swą ręką do jaskini wilka, aby ujawnić światu, w jaki sposób szatan, zły duch, zwodzi, ogłupia, zaślepia oszukuje mistrzów masonerii i co planuje wobec całej ludzkości.

Dane mi było uczestniczyć w najtajniejszej naradzie z czteroma wybranymi, najwyżej wtajemniczonymi masonami świata pod przewodnictwem złego ducha i z udziałem umarłych braci masonów. Na tym spotkaniu ustalono strategiczne cele dla całego świata a także szczegółowe zadania dla niektórych państw i określonych rejonów świata. W trakcie tej narady wyszło na jaw, że ja nie jestem tym, za kogo mnie uważano /masona odpowiedzialnego za Amerykę Południową i także zostało odkryte największe oszustwo mocy piekielnych, że zmarli bracia, z którymi rozmawialiśmy a których za życia znali biorący udział nie są nimi, tylko są to demony złe duchy, które przybrały ich ludzki wygląd, aby nas przekonać, jaka nagroda czeka każdego po śmierci za wierną i oddaną służbę lucyferowi.

Następnie ujawniła się wizja piekła, w której zobaczyli straszny wieczny los prawdziwych zmarłych braci masonów, których wcześniej przedstawiały te duchy, jako szczęśliwych synów światłości przebywających w szczęśliwej krainie. W ostatnim etapie wizji piekła, nieznany ogień pochłonął i całkowicie spalił trzech masonów w tym głównego maga. Ocalony zostałem ja i mason z Polski powszechnie znany Eurodeputowany, któremu wyznaczono odpowiedzialność za Europę i Rosję.

Wydawało się, że talmudycznym zbrodniczym globalizmem w świecie rządzi tylko bezimienna dziesiątka wywodząca się z 13 klanów bestii kontrolujących emisję pieniędzy przez banki światowe, Jak podają znawcy tematu nie maja oni Żadnych skrupułów w popełnianiu zbrodni i w buncie przeciwko Bogu Miłości. Ich postępowanie ma satanistyczny charakter, wyznają kult Lucyfera, którego uważają za swojego boga.
Ale były to tylko przypuszczenia w oparciu o analizę przyczyn zachodzących zmian Kulturowych, społecznych, Politycznych i ekonomicznych w świecie, gdyż nie było na to Materialnego dowodu, bo nikt z zewnątrz nie mógł przeniknąć do ich tajemnych struktur a szczególne uczestniczyć w ich najtajniejszym rytuale.
Rozpoznano tylko zewnętrzną strukturę tajnej władzy obecnego globalizmu w Świecie. Jak wyżej napisałem tych dziesięciu ma tych bezpośredni kontakt i kontrolę nad trzystoma iluminatami. Tych trzystu kieruje tysiącami pracowników globalizmu, a ci mają pod sobą całą masę pracowników rozsianych po całym świecie. Ale ci ostatni i poważna część przed nimi nie wiedzą, do jakiego celu zmierza ich praca.
Ale ta ziemska struktura zła nie byłaby w stanie zniewolić tak wielkiej ilości umysłów ludzkich bez nieziemskiej dla świata, a także dla nich samych nie widzialnej, najtajniejszej struktury zła osobowego mającego bezpośredni i realny kontakt ze światem nadprzyrodzonym mocy piekielnych.
Dzieje się to przez tzw. czwarte wtajemniczenie stosowane obecnie w mediach l Przez 1, 2, 3 wtajemniczenie w ciężkiej muzyce rockowej, powodujące ukryte opętania milionów ludzi.
Jak to działa i jak zostało to odkryte szczegółowo opisałem w swym Świadectwie w 2006r. 4 wtajemniczenie to nie prawa i siły materii to nie psychotechnika psychoanaliza wszelka manipulacja i sposoby ogłupienia. Stosując 4 wtajemniczanie w mediach począwszy od 60-tych lat ubiegłego wieku masoneria dopuszcza się większej zbrodni, niż poprzednie totalitaryzmy łącznie z hitleryzmem i komunizmem, bo przez to zabija dla wieczności, to jest to, co powiedział Chrystus Pan. Nie bójcie się tego, który może zabić ciało, bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle.

W poprzednich systemach mordując fizycznie niewinnych ludzi. W brew ich zamiarom. Wiele z tych osób zostało świętymi męczennikami, choć świat nie ma ich nazwisk. Bóg wydobył dobro ze zła. Obecnie zabija się duszę i to jest zło nieskończone. Powyższa najtajniejsza i nieznana nawet dla samej masonerii struktura zła osobowego składa się z sześciu osób. Głównego maga wyznacza sam Lucyfer i tylko ten jedyny człowiek wie jak z nim nawiązywać kontakt. Przez niego szatan przydziela mu zastępcę i tylko zastępca wie, kto jest magiem. Następnie dobierani są czterej z istniejących ziemskich struktur lóż wybrani z wybranych,
Obowiązuje zasada, że czterej nie wiedzą, kto jest magiem, znają tylko jego zastępcę. Jak wielka i śmiertelnie strzeżona to była tajemnica, przez należących do tego najtajniejszego jądra masonerii światowej, że nikt z istniejących tajnych struktur lóż masońskich nie wiedział i chyba dalej nie wie o ich istnieniu.
Wydaje się, że bez tej nieznanej dla nich, a także i świata struktury zła szatan nie mógłby tak skutecznie realizować swych celów na ziemi.
Jak wielka jest przepaść między Kościołem Chrystusowym a antykościołem Lucyfera. Kościół Boży działa jawnie i powszechnie dla dobra ludzkości. Antykościół szatana /masonerii/ działa tajnie i podstępnie dla zagłady ludzkości. Od przeszło trzech wieków wmawiali i dalej wmawiają, że nie ma ani Boga ani szatana, niema, piekła, po śmierci nic nie istnieje. Natomiast sami realnie i widzialnie kontaktują się ze światem mocy piekielnych planując tylko dla siebie przyszły raj na ziemi.

Wiadomo, ze żadnego raju dla nich nie będzie. Istnieje on tylko w obłąkanych ich głowach.


Wizja piekła pokazała, jaki raj ich czeka i co z nimi robią demony po ich Śmierci. Wielu niewierzących chciałoby, aby to było złudzenie. Ale czy złudzenie może spalić materialne ciało człowieka, czy mogło mnie i masona z Polski wyprowadzić z wnętrza góry. Pękały skały, ziemia się rozsuwała na dł. ponad 1 km. Jak stwierdziłem po wyjściu na zewnątrz. Nie może przecież materialny człowiek przejść przez zwartą skałę i ziemię, gdyby to nie uczyniła nadprzyrodzona Moc Boża
Niestety była to realna rzeczywistość i przerażająca prawda. Ale ta prawda nigdy nie zostanie nigdy nikomu ujawniona przez masońsko-liberalne media. W mediach tych nie ma poważnej i merytorycznej dyskusji i o otaczającej nas rzeczywistości, tylko zabawy, magia, horror, gwałt, mord, ogłupiające i demoralizujące seriale.

Każdy, kto zapoznał się z treścią mego świadectwa, chciałby wiedzieć, co się działo dalej. Już następnego dnia po tym wydarzeniu, nieuczestniczący w tej naradzie z-ca spalonego maga słyszy jego głos w rzeczywistości demona udającego maga, aby niezwłocznie udał się do się do Brazylii i nawiązał tajemny kontakt z nieznanym mu człowiekiem, jako Guru, nie wiedząc nic, co się wydarzyło. Głos zapewnia go, że zostanie do niego zaprowadzony i Guru na niego czeka.
W czasie spotkania z nowym magiem, dowiaduje się o rzekomej zdradzie
Masona, za którego mnie uznali, który w rzeczywistości nie przyleciał samolotem na tajemne spotkanie. Wydano na niego wyrok i za parę dni zginął bez śladu. Choć nie był nic winien i o niczym nie wiedział. Będą wybrani nowi członkowie.
po raz pierwszy głównym magiem nie jest żyd tylko człowiek pochodzenia hiszpańskiego.
Gdy z-ca spalonego maga dowiaduje się, że mason z Polski żyje zaplanował z nim tajne spotkanie. Na sześć dni przed spotkaniem, ginie też sam bez śladu na terenie Meksyku. Mason z polski znany Eurodeputowany nie cieszył się też długo życiem. Zginął śmiercią tragiczną na trasie między Poznaniem a Berlinem.
Jak widać szatan skutecznie zaciera ślady. W m-cu grudniu 2008 r. dochodzi do pierwszego najtajniejszego spotkania tej nowej szóstki, ale jeszcze bez widzialnego udziału szatana. Ustalają nowe tajne zasady postępowania i komunikowania się, bez udziału technicznych środków, tylko za pomocą magii. Na swym ciele otrzymają niezniszczalne znaki, aby w przyszłości nie doszło do podobnej pomyłki. Pierwsze tajemne spotkanie nowej szóstki z udziałem demonów odbyło się w m-cu kwietniu 2009 r. na terenie Brazylii.
Ustalono te same cele, a dla krajów arabskich zaplanowano wielki zamęt, aby w konsekwencji doprowadzić do wojny światowej. Ale o zgrozo, wśród rzekomo zmarłych braci masonów znaleźli się też dwaj spaleni masoni. Czy można sobie wyobrazić większą perfidię, zakłamanie i obłudę. To ogłupianie i zaślepianie ich i im podobnych tzw. nowej lewicy, będzie trwało, aż do skończenia świata.

Trudno sobie wyobrazić wściekłość szatana i jego sług ziemskich, że choć nie uczestniczyłem w ich następnym spotkaniu to jednak wszystko wiem, co zamierzają uczynić moce zła dla świata.
W m-cu marcu 2009 r. napisałem list otwarty do premiera Rosji Pana Putina, gdyż wiele omawianych spraw dotyczyło Rosji. Prosiłem go między innymi, aby zapytał Prezydentów USA i Francji, czy ich wywiady wiedzą o tym wydarzeniu. Podobny list, ale super tajny /koperta w kopercie/ ostrzegawczy, wysłałem w m-cu lutym 2010r. do Pana Prezydenta Kaczyńskiego. Osoba, która pierwsza to przeczytała uznała to za
niedorzeczność.


10 kwietnia 2010 r. zostało udowodnione, że to nie była niedorzeczność. Wnioski nasuwają się same. Najbardziej martwi mnie to, że choć obecna nauka nie widzi już sprzeczności z wiarą objawioną w Biblii, to wielu jeszcze wybitnych naukowców nie ma odwagi powiedzieć to publicznie, tylko mówią to prywatnie.
Do czego doszedł świat, potrafią wysyłać sondy poza układ słoneczny, a poprawność polityczna zmusza ich do mówienia, że 2×2 to nie cztery tylko pięć. Na szczęście są już odważni uczeni, którzy nie boją się nazywać rzeczy po imieniu. Chrystus Pan stanowczo ostrzega; kto się zaprze prawdy publicznie, tego ja się zaprę przed Moim Ojcem w dniu sądu ostatecznego.

ZAKOŃCZENIE.


Wszystkie te wydarzenia bezspornie potwierdzają, jak słaby i ograniczony jest szatan wobec Wszechmocy i Wszechpotęgi naszego Pana Jezusa Chrystusa, Jego Matki Maryi zawsze Dziewicy i Św. Michała Archanioła. Gdyby nie ta Moc Boża, byłbym natychmiast rozpoznany i zabity na samym początku, a gdyby oni zawiedli, jako ludzie, to nie mógłby zawieść szatan, jako duch.
Szatan jest tylko mocny w ludziach, którzy mu się dobrowolnie i świadomie oddają, a szczególnie jest on panem życia i śmierci masonów, liberałów, ateistów, zdrajców judaszowych, gorszycieli, magów, wróżbitów, okultystów, zatwardziałych i niepoprawnych grzeszników i im podobnych.
Wobec ludzi oddanych Bogu, Matce Bożej, pokornych i czystego serca a szczególnie ufających w Jego nieskończone miłosierdzie szatan jest bezsilny.
Może czynić tylko tyle, na ile mu pozwoli Bóg Miłości, a by doświadczyć cnoty i wierności oddanych mu dusz. Dlatego nie należy bać się szatana, ale tęż nie należy go lekceważyć. Bać się należy grzechu i zdrady Chrystusa.
Przeglądając Internet, zauważyłem, że obok głosów pozytywnych, występują też negatywne, jest to normalne, bo każdy ma prawo do swobodnego wyrażania swej opinii. Ale nienaturalna jest już potworna i wściekła agresja, a także ośmieszanie tego świadectwa. Jednak cieszę się z tego, bo to oznacza jak bardzo szatan i jego słudzy lękają się tego świadectwa.

Aby ich zrozumieć, trzeba to samemu doświadczyć.


Ja też przed 1979 r. ubiegłego wieku, będąc opętany, w sposób ukryty, tak samo bym zareagował. Odczuwałem straszną nienawiść do Krzyża Chrystusa, Matki Bożej, różańca i kościoła. Bardzo nienawidziłem kapłanów nie wiedząc, dlaczego itp. Obecna nowa lewica stanowczo głosi, że niema żadnego Boga i po śmierci nic nie istnieje. Jeżeli tak twierdzą to, dlaczego tak zawzięcie z nim walczą i z tymi, co w niego wierzą?
Jak można walczyć z kimś, kto nie istnieje? Świadczy to, że są oni albo obłąkani, albo perfidni i obłudni. Wszystkich tych, co wierzą w Boga Miłości, oddają mu cześć i chwalę nazywają ciemnotą i zacofaniem. Wyśmiewają się z wiary w istnienie szatana i kary wiecznej w piekle po śmierci. Natomiast ci sami ludzie, już nie w ukryciu, ale publicznie oddają cześć i uwielbienie dla szatana na występach zespołów rockowych wobec milionowych rzesz.

Niemal wszystkie gwiazdy rocka dobrowolnie i świadomie oddają się szatanowi. Np: słynny gwiazdor zespołu Rolingstones Mick Jagerr występując w 2006 r. w Brazylii, publicznie oddawał cześć i uwielbienie dla lucyfera. Po występie doszło do wielkiej ilości samobójstw i opętań. Tej demonicznej muzyki słuchało ponad 2 miliony osób. Podobne zjawiska występują też w Polsce.
Wielcy producenci rocka jak Dawid Crossy, Natron Yoang, Grahm, Nosk i inni są wyznawcami kościoła szatana, który działa legalnie w USA. Do apokaliptycznych rozmiarów reklamowano książki i film o Harrym Potterze i im podobnym, gdzie magię uważa się za coś bardzo korzystnego dla życia ludzkiego. Na siłę wprowadza się pogański rytuał helion z Ameryki /święto zmarłych/ przeciwstawiając chrześcijańskie święto Wszystkich Świętych.

Nikt nie nazywa tego ciemnotą zacofaniem i zabobonem, a wręcz przeciwnie, liberalno-masońskie media pod niebiosa to wychwalają i transmitują na cały świat. Czyli uwielbienie i oddawanie czci dla lucyfera nie jest ciemnotą i zacofaniem. Natomiast ciemnotą i zacofaniem jest uwielbienia i oddawanie czci dla Chrystusa Pana. Czy można sobie Wyobrazić większą obłudę, perfidię i zakłamanie? Gdy się porówna naukę Chrystusa Pana z ideologiami nicości i nihilizmu nowej lewicy, to występują tam jednoznaczne przeciwieństwa.

Życiu przeciwstawia się – śmierć; miłości Bożej – nienawiść; egoizm, pożądliwość; pokorze – pychę; zgodzie i pokojowi – wojny, bunty, walki; dyscyplinie i porządkowi – wszelka swoboda /róbta, co chceta/; godność kobiety i jej piękno – użycie jej, jako towaru /powszechna prostytucja/; matce kochającej i troszczącej się o swoje dzieci – kobietę egoistyczną, wyzwoloną do uciech seksualnych i do kariery; małżeństwu – luźne i wolne związki; naturalny stosunek między kobietą a mężczyzną – stosunki homoseksualne / tej samej płci/, w brew naturze.
Kto czytał moje poprzednie świadectwa, ten wie, że nie chcę być znany ani za życia, ani Po śmierci. Tego samego zdania jest mój spowiednik. Mam zaprzysiężoną osobę, która to pisze, a inni rozsyłają, ale ta osoba, też nie zna mej tożsamości i nie chce zlać, z czego się bardzo cieszę.


Bardzo dziękuję tym nieznanym mi osobom, które to kserują, rozsyłają, a także tym ludziom dobrej woli w świecie, którzy umieszczają to na stronach internetowych. Mam nadzieję, że i ten apel, będący odtąd integralną częścią poprzedniego świadectwa, zostanie też umieszczony na stronach internetowych. Teraz kieruję szczególną prośbę do wielu wydawnictw, aby wydali to moje poprzednie świadectwo i ten apel w formie małej książeczki, bo jeszcze miliony osób w Polsce a także w świecie, nie ma dostępu do Internetu, gdyż większość ludzi chciałaby to mieć w formie pisemnej. Proszę tu też o wydanie tego w innych językach, bo wiele narodów zmierza do samozagłady.
Nie było dla mnie większej radości jak dowiedziałem się, że jeden młody prawnik zamierzał wstąpić do tej tajnej organizacji. Po przeczytaniu tego zaniechał. Dla tego jedynego człowieka warto było to napisać. Drogi bracie i siostro, kimkolwiek jesteś, wierzącym lub nie, nie pozostań obojętnym. Chodzi o twój i innych los doczesny i wieczny, po śmierci. To, że cywilizacja śmierci tak daleko zaszła, to wina tych, którzy byli i są obojętni.

Na koniec chciałbym zwrócić szczególną uwagę na bardzo niebezpieczną tendencję, jaką siły zła wykorzystują niezawisłość sędziowską do walki z rodziną pod pozorem obrony dzieci przed tzw. molestowaniem seksualnym. Wiadomo, że jest to czyn, który należy zwalczać i potępiać, ale nie można w oparciu o jeden rysunek, czy rzekome przypuszczenie doprowadzi do tragedii rodziców, dziecka lub osoby podejrzanej. Bez żadnego obiektywnego i merytorycznego rozeznania na siłę, odbiera się dziecko rodzinie, pomimo, ze to dziecko swym postępowaniem udowadnia jak bardzo cierpi i że nie jest krzywdzone przez rodziców lub osobę podejrzaną.

Sędziowie, którzy jesteście na usługach sił zła, którzy wykorzystujecie swą niezawisłość do tak perfidnych i haniebnych czynów nie myślcie, że ujdziecie karze, jeśli nie zaniechacie tych czynów. Jaka to perfidia, te same siły zła deprawują miliony dzieci w mediach, czyniąc ich w przyszłości ludzkimi zwierzętami, a z drugiej strony obłudnie pokazują jak się troszczą o ich dobro. To jest dopiero zbrodnia nad zbrodniami. Tak czynią tylko bestie.

Zwracam się do wszystkich ludzi dobrej woli a szczególnie parlamentarzystów, uczonych itp. Zróbcie coś. Nie można przyzwolić, aby pewna grupa obłąkańców terroryzowała miliony uczciwych ludzi.

Z Bożym błogosławieństwem.