Wideo: Ten rosyjski pułkownik dokładnie opowiedział, jaki jest prawdziwy cel pandemii w marcu 2020 r.

 
Wysłany dnia 21/11/2021
„Nie ma pandemii, to wszystko jest kłamstwem, operacją terrorystyczną”.

—————————————————————————————————————————————–

„11 września i „wojna z terroryzmem” były ich pierwszym wypowiedzeniem wojny ludzkości” – „ Amerykanie chcą wyeliminować konkurentów gospodarczych, Europę i Chiny” – „Chcą zatrzymać 100 milionów dla siebie, a do 1 miliarda służ im

—————————————————————————————————————————————–

Znanemu rosyjskiemu naukowcowi wojskowemu i (byłemu) pułkownikowi GRU (służby wywiadu wojskowego) już w marcu 2020 roku udało się dokładnie opowiedzieć kamerze, co tak naprawdę się dzieje i jaki jest prawdziwy cel „tej tak zwanej pandemii. „Powiem ci, że nie ma pandemii. To wszystko jest kłamstwem i powinno być uważane za globalną operację strategiczną… Są to zakulisowe operacje dowodzenia i sztabów światowych potęg, mające na celu kontrolowanie ludzkości… Uważają, że na świecie jest zbyt wielu zwykłych ludzi. Powinno zostać około 100 milionów ich własnego rodzaju i do 1 miliarda, aby im służyć”.

Pułkownik Władimir Kvachkov był historycznie głównym badaczem w renomowanym Centrum Studiów Obronnych i Strategicznych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych. Prowadzący wywiad prosi o opinię na temat zjawiska koronawirusa, który wybuchł w Chinach zaledwie 2 miesiące wcześniej.

„Nie ma pandemii, to wszystko kłamstwo”

„Nie powinieneś patrzeć na to z perspektywy zdrowia publicznego lub epidemiologii” – odpowiada. „Koronawirus, który błędnie nazywają pandemią, należy postrzegać z perspektywy mocarstw światowych, czy to religijnych, politycznych, finansowych, gospodarczych i narodowych”.

Co do tzw. pandemii – powiem ci, że pandemii nie ma. To wszystko jest kłamstwem i powinno być postrzegane jako globalna operacja strategiczna… Dokładnie tak powinieneś na to patrzeć. Są to zakulisowe operacje dowodzenia i sztabów światowych mocarstw, mające na celu kontrolowanie ludzkości. To jest cel koronawirusa”.

„Chcą zatrzymać 100 milionów własnych i 1 miliard, aby im służyć”

„Powtarzam raz jeszcze, że my (ludzie) mamy małą wiarę w Boga, a tym bardziej w istnienie szatana, wroga rasy ludzkiej”. (Kvachkov wyraźnie rozumie to jako krytykę braku wiary – X.) „Więc celem syjonistycznych* i finansowych potęg zakulisowych jest zmniejszenie światowej populacji. To ich poprawka pomysłu. Uważają, że na świecie jest zbyt wielu zwykłych ludzi. Powinno być około 100 milionów ich własnego rodzaju i do 1 miliarda, aby im służyć. Wtedy będą żyć tu na ziemi pod dostatkiem”.

(* To również nie powinno być błędnie interpretowane. Kvachkov nie mówi o narodzie żydowskim ani Izraelu, ale o potężnych (fałszywie lub nie) „żydowskich” rodzinach bankowych, takich jak Rotszyldowie i globalistach, takich jak George Soros, i ich licznych wykonawcach politycznych, którzy gdziekolwiek na świecie.–X.)

„My, ludzie, Ziemianie, jesteśmy zbyt liczni dla światowych potęg za kulisami. Dlatego koronawirus i kryzys finansowy, który wybuchł niemal natychmiast, są ze sobą nierozerwalnie związane. Celem jest zatrzymanie ruchu ludzi na całym świecie i ograniczenie swobód politycznych”.

„W kategoriach politycznych zrobienie tego wszystkiego jest praktycznie niemożliwe. Na przykład istnieją różnice w konstytucjach. To, czy te (konstytucje) są egzekwowane, czy nie, to inna sprawa. Istnieją jednak pewne prawa polityczne, do których ludzie są przyzwyczajeni i które, jak wierzą, zawsze będą ich”.

9/11 Pierwsza wypowiedzenie wojny ludzkości

„Pierwsza próba odebrania ludziom tych praw miała miejsce 11 września 2001 roku. Niewielu zdaje się pamiętać, że po rzekomym ataku na wieże WTC, Pentagon i Biały Dom wypowiedziały globalną wojnę z terroryzmem. W związku z koronawirusem przeanalizujmy tę pierwszą próbę, to wypowiedzenie wojny ludzkości przebranej za wojnę z terroryzmem. To było 19 lat temu.

„Światowe mocarstwa za kulisami stworzyły wydarzenia z 11 września 2001 roku. Teraz potrzebują innego pretekstu do (jeszcze) większej kontroli i przejęcia ludzkości. W ten sposób wymyślili koronawirusa, który w rzeczywistości nie jest ani pandemią, ani epidemią”.

W czasie tego wywiadu media podały, że każdego dnia z powodu korony umierało około 300 osób. „Oczywiście przepraszam za każdą osobę, która umiera, ale 300 z 7,5 miliarda ludzi to naprawdę nic” (np. liczba zgonów na świecie zbliża się obecnie do 112 000, a ten dzień jeszcze się nie skończył – X. ) . „Te zakulisowe operacje dowodzenia i sztabów światowych mocarstw mają na celu ograniczenie różnych praw politycznych i zastraszenie ludzi. Głupcy już tu sięgają po jedzenie w sklepach, nawet po papier toaletowy.

„Ponownie te siły syjonistyczne i finansowo-liberalne chcą ograniczyć prawa ludzi, do których się przyzwyczaili, zwłaszcza w Europie Zachodniej. To ich drugi cel. Pierwszym celem jest zmniejszenie populacji na Ziemi ( wyludnienie poprzez szczepienia-ludobójstwo/holokaust ) . To jest ich satanistyczny cel. Drugim, politycznym celem jest przejęcie władzy. Trzeci cel dotyczy finansów i władzy nad gospodarką”.

EBC/Fed stopniowo rozkładają bogactwo zwykłych ludzi

Pułkownik podaje znany przykład jednodolarowego ołówka, na który stworzono 20 razy więcej pieniędzy na akcje, instrumenty pochodne i inne spekulacyjne produkty finansowe. W ten sposób wszystkie finansowe i ekonomiczne „aktywa” realnej gospodarki zostały włożone w tę wirtualną gospodarkę, która stała się gigantyczną bańką (o wielkości co najmniej 300 bilionów dolarów, według innych szacunków nawet 1200 bilionów) , która musi spuścić powietrze, zanim może to być ogromny huk, który roztrzaska się w niekontrolowany sposób i zniszczy wszystko, co ma jakąkolwiek wartość.

Dlatego EBC od 2014 r. prowadzi politykę zerowych/ujemnych stóp procentowych, a w zeszłym roku częściowo ją przyjął amerykański Fed. „Więc otrzymujemy ujemne odsetki od depozytów”. W ten sposób dobrobyt (zwykłego człowieka) jest sztucznie rozbijany krok po kroku. „Widzimy, że gospodarka się załamała. Nie są już w stanie zaspokoić popytu krajowego jak dawniej, ludzie muszą zaciskać pasa i tak dalej”.

„Siły proamerykańskie pokonały Chiny

Kvachkov wskazuje następnie, że już w marcu 2020 r. udowodniono naukowo, że koronawirus ma sztuczne pochodzenie i został celowo rozprzestrzeniony w Wuhan (ale przez kogo?) . (Media głównego nurtu w Europie, a na pewno w Holandii, przez wiele miesięcy utrzymywały absurdalną bajkę o „zupie z nietoperza” / targu rybnym.)

Kilka minut później wyjaśnia, że siły proamerykańskie w Chinach (te, które zarobiły na tym duże pieniądze) próbują czerpać korzyści gospodarcze i polityczne z wirusa w Wuhan. Prezydent Xi Jinping przejrzałby to i powstrzymał ich, po czym „pandemia korony” w Chinach szybko się skończyła i życie wróciło prawie do normy.

Potem zaczęło się w Europie. W wywiadzie wojskowym patrzymy na „kto?”. Teraz jest to jasne. A do „gdzie?”. Teraz też jest jasne: Europa i Chiny to dwaj geoekonomiczni przeciwnicy USA. I tutaj wstrzyknęli wirusa”. (Korona rozprzestrzeniła się jednak również na Amerykę, co prawdopodobnie zostało również zrobione celowo, aby usprawiedliwić totalitarny zamach stanu i wyeliminować konserwatywne siły przeciwne.)

Włochy: nie 130 000, ale 3800 zgonów koronowych

„Ale co się stało we Włoszech? Jak to się dzieje, że we Włoszech nagle pojawia się plemię jeszcze bardziej niebezpieczne niż Chińczycy? Pod koniec marca około 1000 Włochów zmarłoby na koronę**, „ale 100 razy więcej ludzi umiera tam z powodu grypy, zapalenia płuc, zapalenia węzłów chłonnych i zapalenia wątroby. Ale o tym nie rozmawiają. Zamiast tego mamy do czynienia z ukierunkowaną polityczną propagandą informacyjną, propagandą psychoinformacyjną”.

(** Władze twierdzą, że około 130 000 Włochów zmarło z powodu korony, ale według niedawnego raportu tylko 2,9% z nich (mniej niż 3800 osób) było bezpośrednio związanych z wirusem. Ponad trzy czwarte wszystkich ofiar miało już 3 lub więcej schorzenia takie jak cukrzyca, problemy z płucami i sercem. W skrócie: ludzie, którzy tradycyjnie są również bardziej podatni na regularną falę grypy (która zabija około 20 000 – 25 000 Włochów rocznie). Holandia) nie były lub prawie nigdy nie były mierzone. Wszystkie infekcje dróg oddechowych zostały automatycznie nazwane „corona” / Covid bez dalszego badania (2).)

„Psycho-informacyjna operacja terrorystyczna, a teraz widzą, kto jest posłuszny”

W ten sposób rosyjski naukowiec wojskowy natychmiast rozpoznał „specyficzną operację psycho-informacyjną (psy-op) przez globalne globalistyczne środki masowego przekazu w służbie zakulisowych syjonistycznych liberalnych mocarstw, które teraz tworzą ten terror…”. Teraz chcą zobaczyć, kto jest posłuszny, a kto nie. (Do niedawna była to zdecydowana większość ludzi w Holandii, ale teraz nastroje się zmieniają. W ubiegłym roku 80% nadal popierało politykę reżimu Rutte/De Jonge; według niedawnego sondażu opublikowanego przez NOS, to jest teraz tylko 25%.)

Oprócz wymiaru ekonomicznego wirus ma również wymiar religijny: globaliści chcą „zniszczyć ludzi na Ziemi, zmniejszyć liczbę ludności i uzyskać kontrolę polityczną nad (pozostałą) ludzkością. Jednocześnie podejmowane są wysiłki w celu wyeliminowania konkurencji geoekonomicznej. To mówię Państwu jako oficer Ośrodka Studiów Obronnych i Strategicznych Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych. To jest moja (zawodowa) ocena tej pandemii”.

„Ich cel: gospodarczo wyeliminować Chiny i Europę, a następnie zająć się Rosją”

Zapytany, co według niego wydarzy się w przyszłości i które kraje znajdą się pod wielką presją, Kvachkov daje jasną odpowiedź: „Rosja oczywiście, to na pewno będzie Rosja. Dla Ameryki Rosja nie jest konkurentem gospodarczym, więc światowe mocarstwa za kulisami skoncentrują się na destabilizacji Chin i Europy Zachodniej. A Rosja jest ich celem z dwóch powodów: chcą przerzedzić naszą populację i „oczyścić” nasze terytorium. To przyjdzie.

Jak Rosja powinna się przed tym chronić? pyta ankieter. Następnie pułkownik decyduje, że może odpowiadać tylko jako „lekarz wojskowy, epidemiolog i parazytolog”: „Dopóki nie pozbędziemy się naszych wewnętrznych pasożytów, które nami rządzą*, nie będziemy w stanie poradzić sobie z innymi pasożytami”. (* Nie wydaje się mieć na myśli prezydenta Putina, ale prozachodnich rosyjskich oligarchów, którzy chcą obalić Putina i sprzedać Rosję dla własnych korzyści.)

Szantaż CIA? Rosja i Chiny nie będą czekać

Stany Zjednoczone są wyraźnie imperium w swoich zmierzchowych latach. Prawie każde imperium historycznie krąży jak zraniona i fałszywa bestia, w końcu zwracając się przeciwko własnym ludziom, przyjaciołom i sojusznikom. Czy to możliwe, że Waszyngton próbuje rozpocząć kolejną wielką wojnę w Europie na Ukrainie lub w Polsce, która pozostawi nasz kontynent w gruzach, a Rosję poważnie osłabioną, po czym militarnie zlikwidowanie w pojedynkę pozostawionych Chin będzie bardzo łatwe?

Czy to możliwe, że przywódcy krajów, także w Europie, są szantażowani przez CIA i grozi im, że coś poważnego stanie się im lub ich rodzinom, jeśli nie będą w pełni współpracować z globalistycznym (=amerykańskim imperialistycznym) programem szczepień klimatycznych? Wszyscy prezydenci trzech krajów, które odmówiły zastrzyków z Covida, już nie żyją , informowaliśmy w lipcu.

Czy aroganccy Amerykanie i ich niewolniczo podążający za nimi europejscy wasale naprawdę myślą, że Rosja, Chiny i inne kraje usiądą i będą czekać, kiedy przekonają się, że Zachód czeka ich upadek ?