: Nasi sympatycy z Niemiec i Francji stają po stronie polskich żołnierzy i policjantów, a Państwo?

Szanowni Państwo,

wojna hybrydowa na granicy polsko-białoruskiej trwa.

Skutki zorganizowanego dowożenia na naszą granicę, ściągniętych drogą lotniczą przez białoruski reżim i zaopatrzonych w białoruską wizę, mieszkańców Iraku, Syrii, Libanu i innych krajów są wymierzone w nasz kraj.

Polscy policjanci i żołnierze bronią dziś granic Unii oraz Paktu Północnoatlantyckiego  i niestety spotykają ich za to, z ust wielu Polaków, najgorsze obelgi i wyzwiska.

Nieustają też ataki medialne, cybernetyczne i wizerunkowe na polskich żołnierzy.

Nasze słowa wsparcia dla obrońców polskich granic są nadal bardzo potrzebne.

Rozumieją to również nasi sympatycy z CitizenGO Niemcy i CitizenGO Francja. Nasi dyrektorzy kampanii z Niemiec i Francji uruchomili petycje wspierające Polskę adresowane do subskrybentów CitizenGO w tych krajach.

Jeśli jeszcze nie złożyli Państwo podpisu pod wyrazami dumy i słowami wsparcia w tej ciężkiej służbie jaką przyszło pełnić na granicy funkcjonariuszom policji oraz żołnierzom Wojska Polskiego i Straży Granicznej, bardzo prosimy o zrobienie tego teraz.

Chcemy, by mieli ini niewzruszoną pewność, że większość Polek i Polaków stoi po ich stronie, po stronie służby bezpieczeństwu naszej ojczyzny, każdego dnia.

Pozdrawiam serdecznie

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO

P.S. Jeśli już podpisali Państwo petycję, proszę podzielić się nią z przyjaciółmi.

Poniżej wiadomość, którą wysłałem Państwu wcześniej:


 

Każdy kraj ma prawo do obrony swojego terytorium przed próbami nielegalnego wtargnięcia obywatela innego kraju.

Sytuacja na granicy z Białorusią nie jest kryzysem uchodźczym, jak to próbuje przedstawiać wroga Polsce propaganda, to zorganizowane ściąganie przez białoruski reżim, drogą lotniczą, zaopatrzonych w białoruską wizę, mieszkańców Iraku, Syrii, Libanu i innych krajów.

 Naszym policjantom i żołnierzom, wszystkim obrońcom polskiej granicy, należą się dziś nasze podziękowania!

 

PROSZĘ PODPISAĆ PODZIĘKOWANIA

Szanowni Państwo,

Od tygodni polską granicę z Białorusią próbują przekraczać nielegalnie migranci transportowani na terytorium tego kraju przez reżim Aleksandra Łukaszenki.

Skala tej akcji, mającej charakter tzw. wojny hybrydowej, przybiera na sile z każdym dniem.

Dziś mówi się już o tysiącach, w większości młodych mężczyzn, którzy siłą forsują granicę niszcząc zabezpieczenia po polskiej stronie.

Bardzo proszę podpisać się pod podziękowaniami dla wszystkich policjantów i żołnierzy strzegących naszej granicy

Każdy kraj ma prawo do obrony swojego terytorium przed próbami nielegalnego wtargnięcia obywatela innego kraju.

Obecna sytuacja nie jest kryzysem uchodźczym, jak to próbuje przedstawiać wroga Polsce propaganda, bo mamy do czynienia ze zorganizowanym dowożeniem na naszą granicę, ściągniętych drogą lotniczą przez białoruski reżim i zaopatrzonych w białoruską wizę, mieszkańców Iraku, Syrii, Libanu i innych krajów.

W tej sytuacji ochrona polskiej granicy przez jednostki Policji, Straży Granicznej, Wojska Polskiego jest koniecznością i de facto ochroną od strony wschodniej całej Unii Europejskiej i NATO przed atakiem z wykorzystaniem migrantów.

To polscy policjanci i żołnierze bronią dziś granic Unii oraz Paktu Północnoatlantyckiego  i niestety spotykają ich za to, z ust wielu Polaków, najgorsze obelgi i wyzwiska.

Bardzo proszę dodać swój podpis: Dziękujemy obrońcom polskich granic!

Wierzymy jednak, że większość z nas jest dumna z działań jakie podejmują na granicy przedstawiciele polskich służb zbrojnych i jest dziś niezwykle ważne byśmy dali temu zdecydowany i masowy wyraz.

Choć z wielu krajów płyną już głosy wsparcia dla Polski za postawę wobec akcji reżimu Łukaszenki, to granicy Unii Europejskiej i NATO bronimy nadal sami i tylko własnymi siłami.

Jeśli Unia oraz NATO ma znaczyć coś więcej dla Polski niż codzienne szykany i połajanki europejskich polityków, to właśnie w takich sytuacjach mamy prawo liczyć na wsparcie w obronie unijnej granicy, budowie fortyfikacji i umocnień granicznych oraz innych systemów jej zabezpieczenia.

Próba podzielenia naszego kraju i wzniecenia na tym tle niepokojów społecznych za pomocą propagandowej gry przeciwko obronie granicy musi spotkać się z naszym sprzeciwem i jednoznacznym opowiedzeniem się po stronie działań podjętych przez polskich żołnierzy i policjantów.

Bardzo prosimy o podpis pod wyrazami dumy i słowami wsparcia w tej ciężkie służbie jaką przyszło pełnić na granicy funkcjonariuszom policji oraz żołnierzom Wojska Polskiego i Straży Granicznej.

Chcemy, by mieli niewzruszoną pewność, że większość Polek i Polaków stoi po ich stronie, po stronie służby bezpieczeństwu naszej ojczyzny, każdego dnia.

Bardzo proszę dołączyć do narodowego DZIĘKUJEMY dla polskich policjantów i żołnierzy!

Pełny wdzięczności za wszystko, co Państwo robią,

Paweł Woliński z całym zespołem CitizenGO