Panie Jezu, czy trzeba zakupić więcej żywności i wody na te trudne czasy?

    PAN JEZUS.
 „Oczywiście każdy powinien mieć na 3 miesiące zaopatrzenia żywności i wody z troski o ludzi, a nie dla wygody. Zawsze pozostań z rodziną i z każdą dzieciną.
Żadnych szczepień nie bierzcie, bo nikomu one nie są potrzebne. Jesteś zdrowa na umyśle, na ciele i na duszy, bo obecne szczepionki to kłopot duży”.

Ostatni dzwonek – Adolf Kudliński
https://www.youtube.com/watch?v=S4R1Q1rsj5Q

PILNE! Stan nadzwyczajny możliwy W KAŻDEJ CHWILI……
https://www.youtube.com/watch?v=FnbsxBJkSmQ