Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy - Gify i obrazki na GifyAgusi.pl

Ewangelia wg św. Mateusza 23,27-28
„Biada wam, obłudni nauczyciele Pisma i faryzeusze, bo jesteście podobni do pobielonych grobów, które z zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i zgnilizny. Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, ale wewnątrz jesteście pełni obłudy i nieprawości”.

                                                                                

  Panie Jezu bardzo proszę o wskazówki co powinni Polacy jeszcze wiedzieć i co zrobić,aby się wypełniła Wola Boża, aby mógł zapanować Pokój i Spokój w naszej Ojczyźnie.
 
                                                           PAN JEZUS do POLAKÓW.
   „Wspomagajcie Modlitwą Różańcową każdego patriotę polskiego i każdego kapłana przez Episkopat faryzejski wyrzucanego z Kościoła Katolickiego.  Módlcie się za waszego wspaniałego a Naszego już Świętego biskupa Andrzeja Dzięgę,  którego chcą faryzeusze przebierańcy w Episkopacie usunąć, szczególnie ci, którzy mają lucyferyczne kagańce. Moi ukochani ludzie w Mojej Polsce umiłowanej – gorąco z uwagą módlcie się na Różańcu w intencji ochrony biskupa Andrzeja Dzięgi oraz jemu podobnych kapłanów, bo lucyfer i jego pachołki nie mogą znieść Mnie KRÓLA, którego oni i wielu Moich kapłanów Mnie KRÓLA POLSKI broni. Pomagajcie Mediom walczącym o Prawdę, a wytykajcie błędy tym, którzy mają dla Mnie wzgardę.  Ten rok będzie coraz trudniejszy i biedniejszy dla każdego, gdyż Rząd polityczny dba o innowierców przybyłych do Polski, a nie o Polaka każdego. Walczcie o Mnie KRÓLA zawsze 
i wszędzie. Piszcie listy do Episkopatu, do Urzędów i do Diecezji, aby nie rozszerzali bezbożnej herezji.  Hasło: BÓG – RODZINA – OJCZYZNA głoście wszystkim i przestańcie z honorem wchodzić do niewoli.
    A do oddanych Mnie katolików powiem – dziękuję wam Moi i Mnie oddani patrioci polscy oraz także dziękuję, że zdobywacie innych ludzi do powiększania Mojej Czci i Chwały Królewskiej oraz Mojego w Polsce Królowania na zasadach Miłości i Miłosierdzia, aby zapanował na Ziemi POKÓJ i Szczęście wszędzie. Błogosławię wszystkie osoby walczące drogą medialną o Prawdę i Polskę Wolną, a razem zwyciężymy wokoło, bo beze Mnie KRÓLA przyszłość świata będzie bardzo ponura, albo jej w ogóle nie będzie. Jezus Najwyższy Kapłan i Sędzia Sprawiedliwy”.
                                  —————————————————————————
                    Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie – 21.10.21 r.
                                                Ewangelia wg Św. Łk 13,22-30
„(..) Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? On rzekł do nich: Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu będzie chciało wejść, a nie zdołają. (…) Wówczas zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: Panie otwórz nam! Lecz On wam odpowie: Nie wiem skąd jesteście. Wtedy zaczniecie mówić: Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą i na ulicach naszych miast nauczałeś! Lecz On rzecze: Powiadam wam, nie wiem skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych.(…) Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi i są pierwsi, którzy będą ostatnimi”.
Pan Jezus używa ostrych słów ponieważ II wojna światowa była przez nieposłuszeństwo Bogu hierarchów z Episkopatu w Polsce a Pan Jezus pokazał im przez Rozalię Celak jaka będzie przyszłość, jeśli nie będzie uznany Aktami przez Rząd i Episkopat KRÓLEM POLSKI i nie uznali i wojnę wybrali i śmierć ponad 6 milionów ludzi na całym świecie, a winowajcy do piekła zostali posłani. Obecnie zbliża się III wojna światowa, już głośno o tym się mówi i znowu hierarchowie z Episkopatu nie chcą uznać oficjalnie Aktami Boga Zbawiciela Królem Polski. Przecież to takie łatwe i bezpłatne, bez ofiar i bez poniesienia żadnych kosztów finansowych a jeszcze Pan Bóg obdarzy Naród Polski nagrodami na zasadzie Miłości i Miłosierdzia a co najważniejsze – nie będzie wojny ani strat w ludziach. TYLKO GŁUPCY I BEZBOŻNI NIE CHCĄ SKORZYSTAĆ Z TAKICH PIĘKNYCH ŁASK BOŻYCH. Żydzi nigdy nie chcieli słuchać Boga Ojca Najlepszego Cudownego Przyjaciela, zawsze ze Stworzycielem się kłócili i wybierali niewolę. Czy Episkopatem, Rządem 
i Narodem też rządzą Żydzi? 
 WSZYSCY KIERUJĄCY RELIGIĄ KATOLICKĄ POWINNI SIĘ CIESZYĆ, GDY PAN JEZUS MÓWI DO NAS, 
BO PODPOWIADA JAK ŻYĆ, ABY W NIEBIE NA WIECZNOŚĆ Z NIM I ZE WSZYSTKIMI ŚWIĘTYMI BYĆ. 
                                                                          Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami! – Zapiski pariasa
                                                                                              Przepuść Panie, przepuść ludowi Twemu
                                                                                        A nie bądź na nas rozgniewany na wieki.
                                                               https://www.youtube.com/watch?v=N0dJ4aFVOOM
                                                                         Zobacz obraz źródłowy
PSALM 51
Zmiłuj się nade mną, Boże
Zmiłuj się nade mną, Boże, w swej łaskawości, w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość!
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego! Uznaję bowiem moją nieprawość, a grzech mój jest zawsze przede mną.
Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą, tak, że się okazujesz sprawiedliwy w swym wyroku i prawym w swoim osądzie.
Oto zrodzony jestem w przewinieniu i w grzechu poczęła mnie matka. Oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, naucz mnie tajników mądrości.
 
Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję. Spraw, bym usłyszał radość i wesele: niech się radują kości, któreś skruszył! Odwróć oblicze swe od moich grzechów i wymaż wszystkie moje przewinienia! Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego! Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego! Przywróć mi radość z Twego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ochoczym!
 
Chcę nieprawych nauczyć dróg Twoich i nawrócą się do Ciebie grzesznicy. Od krwi uwolnij mnie, Boże, mój Zbawco:
Niech mój język sławi Twoją sprawiedliwość! Otwórz moje wargi, Panie, a usta moje będą głosić Twoją chwałę.
Ty się bowiem nie radujesz ofiarą i nie chcesz całopaleń, choćbym je dawał.
Moją ofiarą, Boże, duch skruszony, nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym.
Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci: odbuduj mury Jerusalem!
Wtedy będą ci się podobać prawe ofiary, dary i całopalenia, wtedy będą składać cielce na Twoim ołtarzu.
 
Piekło istnieje i jest przerażające – Ks. Piotr Glas.
https://www.youtube.com/watch?v=DwpZkx63rIU
 
WIDZIAŁAM PIEKŁO I CZYŚCIEC ŚW WERONIKA GIULIANI.
Wizja piekła – wedle objawień św. Jana Bosco. OSTRZEŻENIE!
 
List potępionej z piekła
Uwolnijcie Nas Stąd! 19/25 (Piekło i Szatan)