HASŁO: BÓG – RODZINA – OJCZYZNA

BARDZO WAZNE I APEL KATOLIKÓW !!!!!!!
Teraz Ks. Biskup Gądecki, jako przykład wzorowego pasterza a NIE masona, powinien Niedzielskiemu uświadomić, ze zakrywanie Twarzy przed Bogiem na Mszy Świętej jest grzechem ciężkim!…. zadaniem pasterzy kapłanów jest prowadzić wiernych do zbawienia, a nie do piekła! , wiec tyrady lucyfera podane przez Niedzielskiego powinny znaleźć sie w piekle a nie w kościele, który należy do Boga a nie do Niedzielskiego!…. Amen
KATOLICY –  Księże Arcybiskupie, proszę nabierz odwagi i pokaz ten brak konsekwencji i głupotę
UWAGA POLACY – ITALIA – padziernik 2021r – To najbardziej gwałtowna manifestacja przeciwników tzw. Green Pass, który od 15 października na mocy decyzji rządu będzie obowiązkowy we wszystkich miejscach pracy w całym kraju. W manifestacji uczestniczyło około 10 tys. osób. Wiele z nich wznosiło okrzyki 
Talibowie bez maseczek i bez szczepien jeszcze nie wymarli bo pewnie nie slyszeli o wirusie. 
Żyjemy w czasach wielkiej próby. Pokus, tych widocznych i tych subtelnych, by zaprzedać Duszę, by zaprzedać swoje Jestestwo, jest mnóstwo. Zło naciska i będzie naciskało, ale to od nas zależy czy mu ulegniemy. To od nas zależy czy utrwalimy stare, czy ucieleśnimy nowe. Od naszych małych i dużych WYBORÓW zależy to, jaką rzeczywistość, jaki świat wokół siebie stwarzamy, każdego dnia, w każdej sytuacji, w każdej relacji. Maryjo prowadz !.
Francja: Ponad 200 tysięcy protestujących na ulicach. Nie chcą paszportów sanitarnych
Drodzy POLACY – KATOLICY …….nadszedł czas do walki i mocnego świadectwa wiary w Jezusa Chrystusa  
Matka Boża – Madonna w łzach:
Z powodu niegodnych strojów noszonych przez kobiety, męzczyzn, homo-niewiadomo, aborcje, eutanazje, zbeszczeszczania IMIENIA JEZUS i MARYJA itd…sytuacje, kataklizmy apokaliptyczne doświadczają nadal, skłaniają nas do przypomnienia tego orędzia  Pana Jezusa i pokazania Jego Potęgi – co się stanie z krajami które nie będą posłuszne Prawu Bożemu i się nie nawrócą i co mają czynić aby ten Gniew Boga zatrzymać.  Kara za nieposłuszeństwo Woli Bożej i droga wyjścia. NIE LEKCEWAŻMY OSTRZEŻEŃ BOGA.  Wszyscy pokutujcie i módlcie się. Serca wasze obrzeż­cie. Stańcie się podobni w miłości i dobroci do Boga Ojca Wszechmogącego. Módlcie się!. Różaniec święty ma wielką moc. Amen
(ew. sw. Mt 16,18)….OBIETNICA JEZUSA – Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. Obietnica Jezusa jest jasnym światłem na zachmurzonym niebie naszego świata. Zewnętrzni wrogowie Jezusowego Kościoła zdają się dziś być szczególnie mocni i coraz wyraźniej Kościół staje się jak owca między wilkami. Mimo tej dramatycznej i bolesnej rzeczywistości obietnica Jezusa pozostaje niezachwiana. 
Duchu Święty, umacniaj naszą wiarę w Boskie posłannictwo wspólnoty zbudowanej przez Jezusa na św. Piotrze.
Jezu cichy i pokornego serca uczyń serca nasze według serca Twego. Kochamy Cię Jezu i Ufamy Tobie.
Duchu Święty Przyjdź do naszych serc i oświeć nas !!!
“Największą mądrością jest umieć jednoczyć, nie rozbijać”.
Idąc za Chrystusem trzeba postawić Go zdecydowanie na pierwszym miejscu. 
Ewangelia św. Mateusza 24:32   
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie ” –  ( ew. sw. Mt 24, 42 )  i ” Bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię ” ( ew. sw. Mk 1,14b ) mówi Jezus….
O znakach zbliżania się końca świata i wezwanie do czujności:
Moje ŚWIADECTWO: 
Dlaczego zostałam katoliczką ?….”Po moim nawróceniu wszystko jest radosne i proste: Bóg istnieje, radość potężna, ocean światła i słodyczy” –  „Jestem więcej niż oczarowana, pełna szalonej wdzięczności wobec ogromu miłosiernego piękna. Bóg jest miłością i ta miłość uczyła mnie, że jest przyczyną i celem wszystkiego, co istnieje. Żadne stworzenie nie istnieje tylko dla siebie, ale dla drugiego stworzenia, dla wszystkich innych, poczynając od Boga samego, z którego wypływa wszystko. Uporczywe wpatrywanie się w samego siebie napotka w końcu na przepaść nicości, z której jakaś cudowna dobroć nas wyciągnęła”…Wiara daje tak radykalną zmianę w życiu, jak odzyskanie zdolności widzenia przez ślepego od urodzenia czy przywrócenie słuchu głuchemu. Kiedy po raz pierwszy w życiu przeczytałam całą Ewangelię, zrozumiałam, że Jezus najbardziej cenił i ze wszystkich cnót najwyżej stawiał cnotę wiary. Wiara nieodłączna jest od miłości i pokory. Aby Bóg mógł nas uratować od śmierci, wyzwolić z niewoli grzechów, uchronić od niszczącego wpływu szatana, z naszej strony konieczna jest pokora. Szaleńcami są ludzie, którzy zwalczają realną obecność Boga w Eucharystii. Zamiast trwać w pełnym szacunku milczeniu wobec tej tajemnicy, stają się najzręczniejszymi zbrodniarzami Najświętszego Sakramentu. Po nawróceniu było dla mnie oczywiste, że eucharystyczna obecność Zbawiciela, od ustanowienia Eucharystii w Wielki Czwartek, nieustannie oddziałuje na historię ludzkości i stale ją zmienia. Kiedy sprawuje się liturgię sakramentów, zbawcze wydarzenia stają się rzeczywiście obecne, ponieważ w Bogu nie ma przeszłości i przyszłości, lecz nieustanne teraz. Wtedy chrześcijanie biorą rzeczywisty udział w zbawczych wydarzeniach męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, ponieważ te wydarzenia ciągle trwają w Bogu.
❤   Duchu Swiety przyjdz i odnów oblicze naszej ziemi ….Czyńmy Dobro, a wówczas świat stanie się lepszy i piękniejszy!..Amen 
……Jezus Chrystus jest Prawdą absolutną…naszym Panem i Królem….
❤   Duchu Swiety przyjdz i odnów oblicze naszej ziemi ….Czyńmy Dobro, a wówczas świat stanie się lepszy i piękniejszy!….W domu Ojca mego jest mieszkań wiele…..Idę przygotować wam miejsce. Życie to czas, w którym szukamy Boga. Śmierć to czas, w którym Go znajdujemy. Wieczność to czas, w którym Go posiadamy. …..św. Franciszek Salezy  
KOCHANI  POLACY   – ta sytuacja na świecie to DOPUST  BOŻY, żeby sie ludzie nawracali, gdyz nie liczy sie czlowiek, tylko MAMONA !!!….choroby pandemiczne są znakiem czasów ostatecznych….kara nałożona przez Boga za bałwochwalstwo i nieposłuszeństwo (Pwt 32,24; Jer 42,22). To znak Bożego sądu nad narodem …zarazy były karą za grzech, nie są niczym nowym. Miały miejsce w całej historii, a Biblia – zwłaszcza Stary Testament – często o nich mówi. Tak jak za grzech pychy króla Dawida. Po spisie ludności dokonanym z rozkazu Dawida Pan wydał wyrok na Izraela w formie zarazy, która pochłonęła 70 tys. ludzi (2Sm 24,15)…..Nowe wirusy i superbakterie, które siej ą strach na całym globie — jak obecnie koronawirus — nie powinny być zaskoczeniem dla chrześcijan. Jezus Chrystus przepowiedział, że przed Jego powrotem epidemie będą dziesiątkować ludzkość….Jezus ma pojawić się już wkrótce! To może być tylko kwestia dni lub tygodni. Oddaj dzisiaj serce Jezusowi. Wyznaj Mu iż jest twoim Panem i Zbawicielem i że On umarł na krzyżu by ratować cię od grzechów. Poproś Go by wybaczył ci grzechy, tak jak ty wybaczasz innym za wszystko co zrobili tobie. Odwróć się od grzechów, otwórz Biblię i zacznij ją czytać. Czekaj na Jego przyjście i módl się codziennie o przebaczenie by zasłużyć na ucieczkę od tych rzeczy które spadną na ziemię. Powiedz innym o tym przyjściu, by również się uratowali. Zrób to i uwierz Jezusowi i zostaniesz uratowany! . Przygotuj się, bo On wkrótce przyjdzie! Amen!   
Matka Boża objawiła się w Quito w Ekwadorze prostej zakonnicy Mariannie Franciszce i przekazała jej nadzwyczajne wizje, które ziszczają się we współczesnym świecie upadającym w grzechu i odwracającym się od Chrystusa. Dlaczego zatem Maryja, która objawiła się tam, zyskała miano Matki Bożej Pomyślności. Dlatego, że Ona przyjmuje na siebie ludzkie nieszczęście, a przez Jej łagodne serce rozbłyska dla każdego nadzieja zbawienia, gdyż wylewa się nieskończone miłosierdzie Boże.
Czciciele Matki Bożej Pomyślności mogą się przekonać, że wstawiennictwo Maryi jest prawdziwym i realnym ratunkiem dla świata. To naprawdę się dzieje!
„Sakrament małżeństwa, który symbolizuje jedność Chrystusa i jego Kościoła, będzie atakowany i profanowany. Masoneria, która wówczas będzie rządzić, narzuci bezbożne, niesprawiedliwe prawa mające na celu zniszczenie tego sakramentu, umożliwiając wszystkim grzeszne życie i zachęcając do wydawania na świat nieślubnych dzieci, które przyjdą na świat w związkach niepobłogosławionych przez Kościół. Duch chrześcijański bardzo szybko upadnie, a cenne światło wiary zagaśnie, aż dojdzie do prawie zupełnego zepsucia obyczajów. 
” Drogie dzieci. Módlcie się więcej, jestescie zalani ziemskimi troskami. Jestem z wami, by prowadzić was na drogę zbawienia. Wróćcie do mego Syna, wróćcie do modlitwy i postu. Szatan jest silny i chce zniszczyć nie tylko ludzkie życie, ale także przyrodę i planetę, na której żyjecie i która jest darem dla was. Szatan nadal jest spuszczony z łańcucha. Zapraszam was do poświęcenia się mojemu Niepokalanemu Sercu i Sercu mego Syna Jezusa. Poświęcajcie także siebie, swoje serca,  rodziny, wasze diecezje. Wróćcie do Boga! Zacznijcie na nowo szanować Boga i Jego Przykazania, abyście żyli długo i z Jego błogosławieństwem. Zacznijcie żyć Niebem już tutaj na ziemi. Bóg wysłucha nasze prośby i da nam pokój. Jeśli się nawrócicie, jeśli zdecydujecie się na Boga i pozwolicie Bogu wejść do waszych serc i waszych rodzin, wówczas Bóg wysłucha waszej modlitwy. Nie lękajcie się. Z  łaski i miłości mojego Syna jestem z wami i błogosławię was wszystkim macierzyńskim błogosławieństwem”.