Modlitwa za biskupów

 

Szczęść Boże!

Chciałabym zaproponować Państwu udział w Akcji modlitewnej za biskupów, aby każdego biskupa w Polsce objąć modlitwą jednoczesną.

Na potrzeby wsparcia modlitwą biskupów, wykorzystano modlitwę zainicjowaną w Archidiecezji Poznańskiej, która uzyskała aprobatę Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego.

 

Więcej informacji na temat samej modlitwy znajduje się na stronie 

modlitwazakapłana.pl

https://modlitwazakaplana.pl/#o-inicjatywie

Podstawową intencją tej modlitwy jest wzbudzenie przez Ducha Św. w kapłanie, za którego się modlimy, pragnienia całkowitego oddania się Jezusowi przez Maryję.

 Na potrzeby tej akcji ubiera się ją w ramy czasowe. Istotny w tej akcji modlitewnej jest czas.

 

 Modlitwa rozpocznie się 19 października i trwać będzie do 7 grudnia, a  8 grudnia w uroczystość  Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, nastąpi oddanie tych kapłanów Matce Bożej, aby w Jej Niepokalanym Łonie ich kapłaństwo (kapłanów objętych modlitwą) poczęło się na nowo. My (czyli osoby modlące się za biskupów), mamy przez ten czas 50  dni podprowadzić  ich do Maryi, a Ona się nimi dalej zajmie.  Modlitwa jest krótka i znana.   

  

Modlitwa za kapłana (biskupa)

Duchu Święty, który wzbudziłeś we

mnie pragnienie wstawiania się

za kapłanem (biskupem)

……………………………………………….

u stóp Maryi, Królowej Kapłanów,

pokornie proszę dla Niego o dar

pobożności i gorliwości apostolskiej.

Wzbudź w Nim pragnienie całkowitego

Oddania się Jezusowi przez Maryję.

Spójrz Maryjo łaskawie na tego kapłana,

by Tobie poddany wiernie służył

Kościołowi i Ojczyźnie.

Królowo Kapłanów, módl się za nami.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…,

Chwała Ojcu…

Modlitwazakaplana.pl

 

Nawiązuje do niej  ks. Dominik Chmielewski (poniżej link).

 https://www.youtube.com/watch?v=l1JQJNGJfQA 

 

 „Modlitwa za biskupa” rozpocznie się 19.10.2021r. a skończy 7.12.2021r. 

Zainteresowane osoby proszę o zgłaszanie chęci uczestnictwa w modlitwie za biskupów, wysyłając  e-mail na trokan@wp.pl . Jeśli macie znajomych lub rodzinę, która chciałaby dołączyć do inicjatywy, to dajcie znać podając liczbę osób, która będzie się z Nami modliła. Wówczas zostanie wam przydzielone nazwisko biskupa, za którego będziecie się modlić.  

Niech wam Bóg Błogosławi!  PozdrawiamBeataAve Maria 

*************************************************************
Ogłoszenie podesłała Beata i to do niej proszę się zgłaszać w tej inicjatywie
 
PozdrawiamZdravko