Narodowa Pielgrzymka Ku Czci JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI
Wzdłuż Granic Polski. Na Lubelszczyźnie w drodze do Hrubieszowa.