Najwyższy Czas, aby Polacy wreszcie mogli być właścicielami facebooków, Youtubów i wszelkich internetowych wejść w swojej Ojczyźnie. Dość niewoli żydowskiej, niemieckiej i różnych obcokrajowców demonicznych.

 
PILNE! Sumliński i wRealu24 zablokowane za prawdę o Jedwabnem!
Czas się zjednoczyć ponad podziałami! Sumliński, Rola i Kaczor!
 
 
PILNE! Ogromne protesty ws. eksperymentów na dzieciach i segregacji Polaków! Warszawa LIVE!
 
Żadne szczepienia nie mogą  zniewalać żadnego obywatela z żadnego kraju. Każdy człowiek sam decyduje
o swoim  życiu. Lekarz ma obowiązek ratować i leczyć życie, jeśli człowiek zwróci się do lekarza po pomoc.
 Komisja Senacka w USA – w sprawie Covid 19