Podpisz petycję „Precz od Polski” i powstrzymaj antypolskie działania UE!

Stop Lockdownowi

Szanowni Państwo,

Ideologiczna ofensywa Unii Europejskiej nabiera tempa. Ogromne kary finansowe dla Polski za kopalnię w Turowie, rezolucja Parlamentu Europejskiego na rzecz lobby LGBT, a do tego wszystkiego wstrzymanie środków z tzw. Funduszu Odbudowy!

Polska doświadcza obecnie bardzo wysokiej inflacji, przekraczającej już 5% rok do roku. Jest to zjawisko, którego skutki są odczuwalne dla wszystkich obywateli, zwłaszcza z powodu rosnących cen energii elektrycznej (9,5%), paliw (30%), czy wywozu śmieci (23,1%).

 

W takich okolicznościach Unia Europejska, realizując ekonomiczne interesy naszych zachodnich sąsiadów (z Czech i Niemiec), usiłuje wymóc na nas zamknięcie strategicznie ważnej kopalni w Turowie, będącej filarem bezpieczeństwa energetycznego w Polsce! Stawia nas przed wyborem – albo ugięcie się i likwidacja kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy i pogłębienie uzależnienia od zagranicznych dostawców energii, albo drakońskie kary, ustalone przez eurokratów na 500 000 euro dziennie, a mogące jeszcze wzrosnąć!

Unia Europejska, bez żadnych podstaw traktatowych, sięga po kolejne kompetencje, by umocnić swoją władzę i uzbroić się w kolejne narzędzia nacisku na państwa członkowskie. Niestety, rząd entuzjastycznie poparł wyposażenie Unii Europejskiej w nowe przywileje i obciążenie obywateli Polski unijnymi podatkami oraz odpowiedzialnością za unijny wspólny dług.

Tzw. Fundusz Odbudowy jest finansowany przez każdego z nas. Przewiduje wdrożenie nowych podatków, odprowadzanych bezpośrednio do kasy unijnej, np. podatek od plastiku, podatek od śladu węglowego czy opłata cyfrowa. Pieniędzy, obiecanych z Funduszu Odbudowy, możemy nigdy nie zobaczyć! To z powodu tzw. „mechanizmu praworządności”, nie mającego nic wspólnego z logicznie pojmowaną praworządnością. Mechanizm ten pozwala eurokratom kierować się dowolnie przyjętymi kryteriami przy podziale środków – np. dostosowaniem państw członkowskich do lewicowych ideologii gender czy LGBT, albo otwartością na obcych kulturowo imigrantów. Polska już tego doświadcza! Pierwsze transze dotacji zostały wstrzymane właśnie ze względu na „problemy z praworządnością”!

Nie sposób nie wspomnieć również o ostatnim ataku na chrześcijańskie korzenie kultury Europejskiej. W ubiegłym tygodniu Parlament Europejski przyjął ogromną większością głosów rezolucję, która ma na celu narzucenie państwom członkowskim akceptacji dla tzw. „małżeństw homoseksualnych” i adopcji przez nie dzieci! Lewicowa ideologia i źle pojmowana tolerancja doprowadziły Unię do punktu, w którym najbardziej kuriozalne pomysły są traktowane poważnie i wdrażane z wykorzystaniem presji finansowej i politycznej!

Czas powiedzieć: dość!

 

Wesprzyj nas!

Ruch Narodowy nie otrzymuje subwencji z budżetu państwa. Jesteśmy partią ideowych działaczy, którzy za własne pieniądze działają dla dobra naszego kraju. Naszą działalność finansujemy wyłącznie składek członkowskich, które wynoszą 15 zł miesięcznie oraz ze skromnych darowizn. Abyśmy mogli działać sprawniej, zachęcamy do wsparcia nas dowolną kwotą:

jeśli Twojego banku nie ma na liście, skorzystaj z danych do przelewu:

44 1020 1026 0000 1702 0380 2584
RUCH NARODOWY
tytułem: Darowizna

RN logo