Uwielbienie Krwi Baranka - Litania zwycięstwa - YouTube

Litania Zwycięstwa 
 
Wielbię Rany i Krew Chrystusa. 
Ona uzdrawia moje ciało, 
Ona koi moją duszę, 
Ona leczy mój umysł. 
Chwała i moc Barankowi Bożemu, 
Który za nas pośród męki 
przelał swoją Krew. 
 
Jego Krew ma moc oczyszczenia, 
Jego Krew ma moc przebaczenia, 
Jego Krew ma moc wyzwolenia, 
Jego Krew ma moc odnowienia, 
Jego Krew ma moc ocalenia, 
Jego Krew zwycięża. 
 
Wszystko jest możliwe dla tego, 
kto uwierzył w moc Krwi Baranka. 
 
Wielbię Krew Baranka, 
Która obmywa mnie z win, 
Aż jak śnieg biały się staję. 
Wielbię Krew Baranka, 
Która mocą swą wyzwala mnie 
z pęt grzechów i przywiązań. 
Wielbię Krew Baranka, 
mocniejszą niż moja. 
Ona kształtuje mnie na obraz 
i podobieństwo Boże. 
 
Wielbię Krew Baranka, 
która zwycięża wszelkie 
przytłaczające mnie wrogie moce. 
Wielbię Krew Baranka, 
Ona chroni mnie 
od chytrych zakusów wroga. 
 
Wielbię Krew Baranka, 
która przygotowuje mi 
weselne szaty. 
 
Wielbię Krew Baranka, 
która wszystko, 
wszystko czyni nowym. 
 
Alleluja! Amen. 
 
 
 
 Święty Patryk
 
 Patryk urodził się w Brytanii w 385 roku, w rodzinie chrześcijańskiej. Nosił celtyckie imię Sucat. Kiedy miał 16 lat, korsarze porwali go do Irlandii. Przez 6 lat był tam pasterzem owiec. W tym czasie nauczył się języka irlandzkiego. Na przypadkowym statku udało mu się zbiec do północnej Francji. Tam kształcił się w dwóch najgłośniejszych wówczas szkołach misyjnych: w Erinsi i w Auxerre. Podjął studium przygotowujące go do pracy na misjach. Był uczniem św. Germana z Auxerre. Przez jakiś czas przebywał w Italii i w koloniach mniszych na wyspach Morza Tyrreńskiego.
W tym czasie zmarł w Irlandii, wysłany tam na misje przez papieża św. Celestyna I, biskup św. Palladiusz. Postanowiono na jego miejsce wysłać Patryka. Na biskupa wyświęcił go papież w roku 432 i wysłał go do Irlandii. Patryk zastał tam małe grupy chrześcijan, ale stanowiły one wyspy w morzu pogaństwa. Krajem rządzili naczelnicy szczepów i znakomitych rodzin. Kapłani pogańscy zażywali wielkiej powagi. Patryk swoim umiarem i podarkami zdołał większość z nich pozyskać dla wiary. Obchodził poszczególne rejony Zielonej Wyspy, wstępując najpierw do ich władców i prosząc o zezwolenie na głoszenie Ewangelii. W Armagh założył swoją stolicę, skąd czynił wypady na cały kraj.
Nie jeden raz przeszkadzano mu w jego misji; zdarzały się zamachy na jego życie. Na ogół jednak praca jego miała ton spokojny. Spotykał się z życzliwością tak poszczególnych władców, jak i miejscowej ludności. Aby sobie nie zrażać władców niektórych grup etnicznych, dla poszczególnych szczepów ustanawiał biskupów. Kapłanów, których zadaniem było niesienie im pomocy, podobnie jak to uczynił św. Augustyn i św. German, zobowiązał do życia wspólnego na wzór klasztorów. Do liturgii wprowadził obrządek, jaki wówczas był powszechnie przyjęty w Galii (we Francji).
Do nawrócenia całej wyspy św. Patryk potrzebował wielu ludzi. Misjonarze na jego apele zgłaszali się tłumnie. Największą wszakże pomocą byli dla niego mnisi. Z nich to tworzył ośrodki duszpasterskie. Tak więc w Irlandii powstał jedyny w swoim rodzaju zwyczaj, że opaci byli biskupami, a mnisi w klasztorach – ich wikariuszami. W tej pracy okazał się dla Patryka mężem opatrznościowym św. Kieran. Według podania Patryk miał wręczyć Kieranowi dzwon, którym tenże zwoływał mnichów i wiernych na wspólne pacierze liturgiczne. To było także osobliwością Irlandii. Zwyczaj dzwonienia rozpowszechnili mnisi irlandzcy po całej Europie. Patryk upowszechnił także zwyczaj usznej spowiedzi.
Ostatnie dni swojego życia spędził Patryk w zaciszu klasztornym, oddany modlitwie i ascezie. Utrudzony pracą apostolską, oddał duszę Panu 17 marca 461 w Armagh (dziś Ulster, Północna Irlandia), które to miasto stało się odtąd stolicą prymasów irlandzkich. Patryk przeżył ok. 76 lat, w tym ok. 40 lat w Irlandii, która czci go jako swojego apostoła, ojca i patrona. Jest on również patronem Nigerii (nawróconej przez irlandzkich misjonarzy) oraz Montserrat, archidiecezji nowojorskiej, bostońskiej, Ottawy, Armagh, Cape Town, Adelajdy i Melbourne, a także inżynierów, fryzjerów, kowali, górników, upadłych na duchu oraz dusz w czyśćcu cierpiących. Czczony także jako opiekun wiosennych siewów i zwierząt domowych. Zwracają się do niego lękający się węży i ukąszeni przez nie.
 
W ikonografii Święty przedstawiany jest w biskupim stroju. Jego atrybutem jest liść koniczyny – dla podkreślenia, że Patryk rozpoczynał ewangelizowanie od wykładania prawdy o Trójcy Przenajświętszej, a także wąż. Inne atrybuty to mitra, pastorał, krzyż, księga, chrzcielnica, węże, harfa.
 
 
                                                                               Zobacz obraz źródłowy
 
 
 
Pancerz Świętego Patryka 
 
Modlitwa – Pancerz św. Patryka, uwalnia od zniewoleń, wszelkiego rodzaju gnębienia duchowego, czy też stanów podenerwowania i innych wpływów działania nieczystych duchów. Chroni również przed atakami wszelkiego zła, zalecane odmawiać rano i wieczorem 
 
I Związuję się dzisiaj 
z wielką mocą, jaką daje wzywanie 
Trójcy Przenajświętszej, 
z wiarą w Trójcę w Jedności, 
ze Stworzycielem wszechświata. 
 
 
II Związuję się dzisiaj 
z mocą Wcielenia Chrystusa 
oraz Jego Pogrzebu, 
z mocą Jego Zmartwychwstania 
oraz Jego Wniebowstąpienia, 
z mocą Jego Przyjścia na Dzień Sądu. 
 
III Związuję się dzisiaj 
z siłą miłości serafickiej, 
z posłuszeństwem anielskim, 
z posługą archanielską, 
z nadzieją w Zmartwychwstanie po nagrodę, 
z modlitwą Patriarchów, 
z proroctwami Proroków, 
z głoszeniem Ewangelii przez Apostołów, 
z wiarą Wyznawców, 
z czystością Świętych Dziewic, 
z czynami prawych ludzi. 
 
IV Związuję się dzisiaj z mocą Nieba, 
z jasnością słońca, 
z bielą śniegu, 
ze wspaniałością ognia, 
z prędkością błyskawicy, 
z szybkością wiatru, 
z głębokością morza, 
ze stabilnością ziemi, 
z twardością skał. 
 
V Związuję się dzisiaj 
z Bożą siłą, by mną przewodziła, 
z Bożą mocą, by mnie podtrzymywała, 
z Bożą Mądrością, by mnie pouczała, 
z Bożym Okiem, by nade mną czuwało, 
z Bożym Uchem, by mnie wysłuchiwało, 
z Bożym Słowem, by mi dało mowę, 
z Bożą Dłonią, by mnie prowadziła, 
z Bożą Droga, by się stała przede mną, 
z Bożą Tarczą, by mnie chroniła, 
z Bożą Armią, by mnie zabezpieczała: 
przed sidłami demonów, 
przed popadnięciem w wady, 
przed pożądaniem ciała, 
przed każdym, kto knuje plany, by mi zaszkodzić, 
czy jest on blisko, czy daleko, 
czy jest jeden, czy też jest ich wielu. 
 
VI Wzywam dzisiaj te wszystkie cnoty, 
przeciw wszelkiej wrogiej bezlitosnej sile, 
która mogłaby napaść na moje ciało lub duszę, 
przeciw oczarowaniom fałszywymi prorokami, 
przeciw czarnemu prawu pogaństwa, 
przeciw fałszywym prawom herezji, 
przeciw podstępom idolatrii, 
przeciw czarom kobiet, kowali i druidów, 
przeciw wszelkiej wiedzy, która zaślepia duszę ludzką. 
 
VII Chryste, chroń mnie dzisiaj 
przed trucizną, przed spaleniem, 
przed utopieniem, przed zranieniem, 
bym mógł otrzymać obfitą nagrodę. 
 
VIII Chrystus ze mną, Chrystus przede mną, 
Chrystus za mną, Chrystus we mnie, 
Chrystusa pode mną, Chrystus nade mną, 
Chrystus po mojej prawicy, Chrystus po mojej lewicy, 
Chrystus, gdy leżę, Chrystus, gdy siedzę, Chrystus, gdy wstaję. 
 
IX Chrystus w sercu każdego człowieka, 
który myśli o mnie, 
Chrystus w ustach każdego człowieka, 
który mówi do mnie, 
Chrystus w każdym oku, 
które mnie widzi, 
Chrystus w każdym uchu, 
które mnie słyszy. 
 
X Związuję się dzisiaj 
z wielką mocą, jaką daje wzywanie 
Trójcy Przenajświętszej, 
z wiarą w Trójcę w Jedności, 
ze Stworzycielem wszechświata. 
 
XIZbawienie przychodzi od Pana, 
zbawienie przychodzi do Chrystusa: 
Niech Twoje Zbawienie, o Panie, 
pozostanie z nami na zawsze. 
 
 
                                                         Błogosławieństwo Św. Patryka. - ppt pobierz
 
„Błogosławieństwo Św. Patryka.” 
 
 
 
1 Błogosławieństwo Św. Patryka 
2 Niechaj droga przyjdzie na spotkanie z tobą. 
3 Niechaj wiatr zawsze uderzy na twoje plecy i deszcz niech spadnie spokojnie na twoje pola. 
4 Żyj tyle czasu, ile chcesz i abyś zawsze mógł żyć całkowicie. 
5 Pamiętaj zawsze abyś zapomniał to wszystko co ciebie zasmuciło, jednak nie zapomnij nigdy tych którzy ciebie ucieszyli. 
6 Pamiętaj zawsze abyś zapomniał przyjaciół fałszywych, jednak nie zapomnij nigdy tych którzy pozostali wierni. 
7 Pamiętaj zawsze zapomnieć problemy które już przeszły, jednak nie zapomnij nigdy pamiętać błogosławieństwa każdego dnia. 
8 Niechaj dzień najbardziej smutny twojej przyszłości nie będzie gorszym niżeli dzień najbardziej szczęśliwy który już miałeś. 
9 Oby dach nigdy nie spadł na ciebie i niechaj twoi przyjaciele obecni pod tym dachem nigdy nie odejdą. 
10 Zawsze miej ciepłe słowa, kiedy nadejdzie wieczór zimny, pełny księżyca ciemnej nocy i niechaj zawsze będzie otwarta droga przed twoimi drzwiami. 
11 Żyj sto lat i jeden rok więcej abyś się skruszył. 
12 Niechaj twoi sąsiedzi ciebie szanują i problemy niechaj ciebie opuszczą, aniołowie niechaj opiekują się tobą, i niebo niechaj ciebie przyjmie. 
13 I niechaj szczęście ze wzgórz irlanckich ciebie obejmie. 
14 I błogosławieństwa Św. Patryka ciebie obdarzą. 
15 Oby twoje kieszenie zawsze były ciężkie i twoje serce zawsze było lekkie. 
16 I niechaj szczęście towarzyszy tobie, i każdego dnia i każdej nocy posiadaj mur przeciwko wiatrom, dach przeciwko deszczu, napoje obok twojego pieca uśmiechy które cieszą tych których ty kochasz, i niechaj twoje serce napełni się tym wszystkim co pragniesz. 
17 Oby Pan Bóg był z tobą i ciebie pobłogosławił, obyś mógł widzieć dzieci dzieci twoich dzieci, oby nieszczęście było dla ciebie krótkie obyś był bogaty błogosławieństwami. Niechaj, od dzisiaj nie poznasz nic innego oprócz szczęścia. 
18 Oby Pan Bóg dał tobie wiele lat życia; 
Na pewno Pan Bóg wie, że ziemia nie posiada ilość wystarczającą aniołów. 
19 Tak więc do naszego ponownego spotkania i niechaj Pan Bóg trzyma ciebie łagodnie na swojej ręce. 
20 Oby Pan Bóg trzymał ciebie w swojej ręce i niechaj nie przyciśnie mocno swoje palce. 
21 Amen!