KARDYNAŁ PRYMAS – BŁOGOSŁAWIONY STEFAN WYSZYŃSKI

 

            NIECH BĘDZIE UWIELBIONA TRÓJCA ŚWIĘTA I MARYJA NIEPOKALANIE POCZĘTA.

Nasz umiłowany Kardynale Prymasie Błogosławiony Stefanie Wyszyński – dziękujemy Papieżowi Franciszkowi oraz Episkopatowi w Polsce za to piękne Nabożeństwo Beatyfikacyjne, które odbyło się 12.09.21 r. w Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie.

 

                                                     Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prymas Tysiąclecia zostanie ogłoszony błogosławionym 7 czerwca 2020 roku                          

                 

                      KARDYNAŁ PRYMAS POLSKI – BŁOGOSŁAWIONY STEFAN WYSZYŃSKI.

   

„Moi Drodzy Polacy, Rodacy i Polonusi – w Niebie jestem Święty i Błogosławiony już 30 lat ziemskich. W Niebie wszyscy Błogosławieni są Świętymi, bo nie ma podziału. Niebo to Miejsce Wieczne przepiękne, przeszczęśliwe i tylko żyją w Nim dusze w Świętości Błogosławione. Moje serce krwawi niestety, gdyż na Ziemi przez panowanie demonicznych ludzi będzie pełno smutku, płaczu i biedy. Gdyby Rząd i Episkopat oddali Władzę polityczną i religijną Bogu Ojcu Wszechmogącemu, Jezusowi Chrystusowi Królowi i Bogu Duchowi Świętemu, to oczywiście Polska by mogła być najpiękniejszym Krajem na świecie, a brałyby z Niej wzór inne państwa i nie byłoby pogaństwa. My wszyscy błagamy Boga Ojca Wszechmogącego o zmianę już serc ludzkich, chociaż wiemy, że najbardziej zaparty w swej zaciekłości, upartości i pysze jest Naród Judzki, czyli Żydowski. Oni zawsze byli przeciw Bogu Ojcu i sprzeciwiali się Bożym Przykazaniom, a wymyślali swoje bezbożne nakazy.  No, ale cóż – nasi ukochani Patrioci – Rodacy bądźcie wierni Bogu w Trójcy Przenajświętszej Jedynemu i Maryi Królowej naszej i nie zdradzajcie Go, a walczcie najbardziej Modlitwą o uznanie przez Rząd i Episkopat Jezusa Chrystusa KRÓLEM POLSKI, bo tylko ON – BÓG jest Nadzieją na Pokój i istnienie Polski i Świata całego na podstawie miłości i poszanowania człowieka każdego. Nie ustawajcie w pokornej Modlitwie i proście o Dary Boże i Łaski dla was i Polski. Gdy ja żyłem, to przez komunistów bezbożnych w niewoli byłem i nie mogłem uczynić tego co wy teraz możecie Bracia moi w Episkopacie. Jeśli nie chcecie być potępieni z powodu nieposłuszeństwa Bogu Jezusowi Chrystusowi Zbawicielowi, to spełniajcie prędzej Wolę Bożą i uznajcie Jezusa KRÓLEM POLSKI, a wspaniałe DARY z NIEBA otrzymacie. Nikt nie będzie potępiony, a świat będzie z grzechów i niewoli lucyferycznej uwolniony. Moi drodzy Rodacy – wy wiecie co wolność znaczy i nie ulegajcie pokusie lucyfera a usuwajcie grzechy z waszej duszy. Bóg Ojciec jest bardzo obrażany i wiemy, że w obecnej sytuacji, to świat zmierza do zatracenia i upadłości, gdyż wszystkie Rządy ulegają lucyferowi. Nie po to Jezus Chrystus cierpiał i zmarł na Krzyżu ubiczowany i zmaltretowany, żeby Planeta Ziemia przez wasze grzechy zniknęła. Dziękuję wam moi Bracia Kapłani za ten piękny Dar Beatyfikacji i proszę Was Wszystkich słuchajcie waszej Królowej Maryi, która prosi was – uczyńcie wszystko, co mówi wam mój Syn, a wszyscy będą mogli żyć na Ziemi bez win.

                ŚWIĘTY KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI – PRYMAS POLSKI”.

                                                        ————————–

                   Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie – 13.09.21 r.

WPRAWDZIE TA ŚWIĄTYNIA OPATRZNOŚCI BOŻEJ NIE WYGLĄDA NA ŚWIĄTYNIĘ KATOLICKĄ, A RACZEJ PODOBNA JEST DO MECZETU – W ŚRODKU SAME KRZESŁA I STÓŁ BIESIADNY. NIE MA TABERNAKULUM – NAJŚWIĘTSZEGO DOMU BOGA ŻYWEGO A USTAWIONE SĄ WIELKIE FOTELE DLA CELEBRANSÓW – GRZESZNIKÓW, BO KAŻDY ŻYJĄCY CZŁOWIEK JEST GRZESZNIKIEM.                                                

 

Litania do bł. kard. Stefana Wyszyńskiego

Kyrie elejson. Chryste elejson. Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

 

Święta Maryjo, módl się za nami,

Święty Józefie,

Święty Stefanie,

Wszyscy święci Patronowie Ojczyzny, módlcie się za nami,

 

Błogosławiony Stefanie Wyszyński, wstawiaj się za nami

– Od dzieciństwa oddany pod opiekę Maryi Panny,

– Wybrany do kapłaństwa Chrystusowego,

– Wezwany do pełni Chrystusowego Kapłaństwa,

– Dający odważne świadectwo umiłowania Ojczyzny i kapłaństwa,

– Gotowy do męczeństwa za wiarę, Kościół Święty i Ojczyznę,

– Umiłowany Prymasie Tysiąclecia,

– Złotousty Apostole Słowa Bożego,

– Zatroskany o losy Kościoła w czasie ucisku i niewoli,

– Uwięziony za prawość charakteru,

– Oddający siebie w niewolę Maryi,

– Oddający swą pracę, przyszłość i całe życie Chrystusowi Królowi,

– Poświęcający Naród Niepokalanemu Sercu Maryi,

– Składający Ślubowanie Narodu u stóp Tronu Maryi Królowej Polski,

– Oddający polskie rodziny pod opiekę Maryi w idei peregrynacji,

– Męczenniku przekonań występujący odważnie w obronie wolności,

– Odarty z szaty godności i uszanowania,

– Zjednoczony w cierpieniu z Jezusem cierniem ukoronowanym, królem wygnanym na piłatowy                dziedziniec,

– Związany z Maryją sercem i Różańcem świętym,

– Nieustannie oddający hołd Królowej Korony Polski,

– Zatroskany o wierność Bogu każdej polskiej rodziny,

– Wspomagający ubogich,

– Broniący uwięzionych za wiarę i przekonania,

– Kochający Naród, aż do przelania krwi,

– Prowadzący pewnie Lud Boży przez ziemię ojczystą do nieba,

– Nieustannie broniący praw Kościoła przed nową „inwestyturą”,

– Przebaczający wrogom i prześladowcom,

– Nie zachowujący do nikogo urazy,

– Pragnący wrogów zamieniać na braci,

– Usilnie pragnący budować Królestwo Boże na ziemi ojczystej,

– Zawsze pokornie oglądający się w życiu na Boga,

– Wierny Chrystusowi Królowi, w czasie hiobowej drogi swego posługiwania,

– Wysławiający stale wielkość Miłosierdzia Bożego,

– Uwielbiający w Jezusie i Duchu Św. Serce Boga Ojca,

– Który całym swym życiem z Bogiem uczyłeś nas ufać, otwierać serce, czekać, pragnąć i wyglądać,

– Który związane dłonie Chrystusa rozwiązywałeś w duszach ludzi,

– Przez którego życie na ziemi spływała Chwała Boga i Maryi,

JEZU, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

JEZU, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

JEZU, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Módl się za nami bł. kardynale Stefanie Wyszyński,

Abyśmy wierni byli tak jak Ty do końca swego życia.

 

Módlmy się:

Boże, ukazujący swoją moc i potęgą w wybranych przez Ciebie ludziach na tej ziemi, pokornie błagamy, umocnij naszą ufność w moc Twojej Opatrzności, pozwól wytrwać w wierności Maryi Królowej Polski, tak jak umocniłeś błogosławionego Stefana kardynała Wyszyńskiego i przez Niego możesz okazać moc swej nieogarnionej Miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

                        

TELEWIZJA CHRYSTUSA KRÓLA w CHICAGO

 

Czas na Wielką Narodową Modlitwę Uniżenia i Narodową Nowennę Intronizacyjną

https://www.youtube.com/watch?v=ZS595OPR2Qc

 

Msza św. beatyfikacyjna kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Czackiej
https://www.youtube.com/watch?v=s1qLwx_ljwY

 

Homilia ks. kard. Semeraro wygłoszona podczas beatyfikacji ks. kard. Wyszyńskiego i Elżbiety Czackiej

https://www.youtube.com/watch?v=-V_qrQ4i2no&feature=emb_logo