Czasy, które nadejdą będą gorsze od tych, katastrofy, których będziesz świadkiem, bardzo cię zranią

Obrazek – Matka Boża (B30035) - Matka Boża - WOF Niepokalanów

Trevignano Romano, 24 sierpnia

Moja córko, dziękuję za przyjęcie mnie do swojego serca. Przychodzę do was, aby raz jeszcze ostrzec waszych braci, by byli zjednoczeni. Czasy, które nadejdą będą gorsze od tych, katastrofy, których będziesz świadkiem, bardzo cię zranią, płaczę, bo widzę to wszystko, widzę też, jak grzech szerzy się na świecie, teraz nie ma już sumienia, nie ma dłuższy szacunek dla nich, jedni z drugich, jesteście zdezorientowani i przerażeni, walczycie i rozpaczacie nie rozumiejąc, że Jezus jest jedyną drogą, prawdą i życiem. Nie wszystkie rzeczy zostały ci objawione, krok po kroku, kiedy będziesz silna i będziesz w stanie uświadomić sobie, że inne rzeczy będą takie, o których będziesz wiedzieć. Moja córko, musisz powiedzieć swoim braciom, aby nie porzucali wiary, ale aby się jej trzymać, trzeba będzie sobie nawzajem przebaczać, bo kiedy nadejdzie czas, będziecie musieli być gotowi. Niedługo nadejdzie czas na wejście antychrysta, będzie on człowiekiem bardzo bliskim Kościołowi, będzie pośrednikiem pokoju w czasie wojny i tam zrozumiesz, że nigdy nie będziesz musiała patrzeć mu w oczy nie dajcie się zwieść jego miłości. Moja córko, to wszystko nie potrwa długo, więc bądź silna i zapal światła dla świata, modlitwa wspólnotowa ci pomoże, nie izoluj się, ale bądź zawsze w jedności ze swoimi braćmi. Módlcie się dużo za Kościół, za Włochy, bo będą prześladowania chrześcijan i za Amerykę, która odwróciła się od Boga, szerząc i kochając grzech. Teraz błogosławię was wraz z waszą małżonką w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen