LICHEŃ – CUDOWNE I ŚWIĘTE MIEJSCE

Dlaczego nie było biskupów ani żadnego kardynała rządzących Episkopatem i nami – czy oni czują się potrzebni nam katolikom polskim? Czy oni wszyscy są KATOLIKAMI, czy służą Jedynemu Bogu? „Idźcie na cały świat i nauczajcie Prawdy z Pisma Świętego, a nade wszystko o Bogu Chrystusie Zbawicielu a oni zmieniają słowa Modlitw i nawet Ojcze nasz i obrażają Boga – Stworzyciela. OTCHŁAŃ nazwali „piekłem”, a przecież dopiero Pan Jezus po Zmartwychwstaniu otworzył – NIEBO, CZYŚCIEC i PIEKŁO, bo wszyscy byli w otchłani. Nauczać o grzechu nie chcą i odejść z Episkopatu nie chcą – czyli są „darmozjadami”, bo tylko ZAKAZY i NAKAZY podają przeciw katolikom, bo nawet cmentarze zamykali?

Piękna uroczystość patriotyczna w Licheniu

https://gloria.tv/post/M3BABErbQk461oxYJsbLdJpw3

LUDZIE – NIE MÓWCIE NA PAPIEŻY „OJCIEC ŚWIĘTY” – NIE OBRAŻAJCIE WSZECHMOGĄCEGO

BOGA, BO PORÓWNUJECIE GRZESZNIKÓW DO NIEGO NAJŚWIĘTSZEGO BOGA, A NIKT NIE JEST ŚWIĘTY NA ZIEMI.

Sobór Franciszka. Mafia z Sankt Gallen i bitwa o Kościół 

NA STRAŻY

https://www.youtube.com/watch?v=69K0db0QLZk

On został wysłany, aby zdemontować Mój Kościół i

rozedrzeć go na strzępy

https://gloria.tv/post/ToHeLvJMqkkH3HywnAWNbaHwk