Ks. Piotr Glas: Strzeżcie się fałszywych Katolików

https://www.youtube.com/watch?v=urd9ta1VzGs&t=3s

ANTYKONCEPCJA

→ RODZINA

(gr. Anti – przeciw, łac. Conceptio – poczęcie)

umyślne zniweczenie potencjalnej płodności jednego lub więcej aktów seksualnych. W szerszym znaczeniu antykoncepcja jest działaniem z użyciem środków technicznych lub bez nich, mającym na celu zapobiegnięcie poczęciu dziecka. Pierwszym, oczekiwanym dokumentem bezpośrednio wypowiadającym się o problemie antykoncepcji była głośna encyklika Pawła VI Humanae vitae donum (Dar ludzkiego życia, 1968). Przed podpisaniem dokumentu papież konsultował się ze specjalną komisją. Większość teologów, lekarzy i socjologów opowiedziała się za antykoncepcją. O treści encykliki przeważył jednak inny raport o antykoncepcji, którego autorem był kardynał Karol Wojtyła oraz grupa polskich lekarzy i teologów. Dokument ten odrzuca jako niemoralne wszelkie działania uniemożliwiające poczęcie: sterylizację, stosunki przerywane i stosowanie środków antykoncepcyjnych. Naukę tę wielokrotnie powtórzył Jan Paweł II.

 

Kiedy małżonkowie uciekając się do środków antykoncepcyjnych, oddzielają od siebie dwa znaczenia, które Bóg Stwórca wpisał w naturę mężczyzny i kobiety i w dynamizm ich zjednoczenia płciowego, zajmują postawę »sędziów« zamysłu Bożego i «manipulują» oraz poniżają płciowość ludzką, a wraz z nią osobę własną i współmałżonka, fałszując wartość »całkowitego« daru z siebie. W ten sposób naturalnej »mowie«, która wyraża obopólny , całkowity dar małżonków, antykoncepcja narzuca »mowę« obiektywnie sprzeczną, czyli taką, która nie wyraża całkowitego oddania się drugiemu, stąd pochodzi nie tylko czynne odrzucenie otwarcia się na życie, ale również sfałszowanie wewnętrznej prawdy miłości małżeńskiej, powołanej do całkowitego osobowego daru”. (adhortacja Familiaris consortio, 22,11.1981)

 

źródło – WIELKA ENCYKLOPEDIA JANA PAWŁA II

ALKOHOLIZM

Najbardziej rozpowszechnione uzależnienie na świecie. Jan Paweł II, 

zdając sobie sprawę z powagi problemu, który przynosi udręki nie

 tylko uzależnionemu, lecz także jego bliskim i społeczeństwu,

 wzywa wszystkich do świadectwa. Pragnie, aby ci, którzy z wielu

 powodów porzucili wszelkie motywacje do życia, zrozumieli, że

 istnieją również powody do nadziei – ważniejsze niż te, które

 skłaniają do rozpaczy.

 

Nie można, drodzy bracia, walczyć z narkomanią i alkoholizmem

 ani też skutecznie leczyć ich ofiar i pomagać im w powracaniu do

 zdrowia, jeśli nie odbuduje się najpierw wartości, jakimi są dla

 człowieka miłość i życie, tylko one bowiem mogą nadać pełen sens

 naszemu istnieniu, zwłaszcza gdy są przeżywane w świetle wiary

 religijnej” (23 listopada 1991)

źródło – WIELKA ENCYKLOPEDIA JANA PAWŁA II

 

Książe anielski Orfar – Anioł nocy i ciemności

Święty Orfarze, Aniele nocy i ciemności – przyjdź mi z pomocą i ratuj w ciemnościach duchowych.

Ratuj upadłych grzeszników (alkoholików, narkomanów), dusze zagubionych ludzi i zaprowadź na drogę

światłości. Amen.

Ojcze nasz…Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu…

Święty Anioł Orfar jest Aniołem ciemności i nocy. Jest pomocny ludziom upadłym, narkomanom, alkoholikom,

 nałogowcom. Jest silnym i potężnym Aniołem, który wspiera zgnębionych i potrafi wydostać z niebezpieczeństwa i

 nałogu, przygarnąć i pocieszyć, jeśli się do niego zwróci o pomoc. Ratuje przed rozpaczą i samobójstwem.

Uwaga: Aniołowie mają wielką moc i czekają na nasze wezwanie. Ale jeszcze większą moc i potęgę mają, gdy Ich

 pozdrawiamy mocą Jezusa Eucharystycznego po przyjęciu Komunii Świętej. Można też ofiarować Komunię

 Świętą w intencji Anioła Stróża (str.86).

https://pragnejezusachrystusa.blogspot.com/p/siedmiu-swietych-archanioow.html