1 sierpień 2021 r. ŚWIĘTO BOGA OJCA WSZECHMOGĄCEGO
                                                           Bóg Ojciec - 03 - Obraz religijny :: terrasanta.pl

     Boże Ojcze Wszechmogący nasz ukochany Tatusiu nikt w dniu Twego Święta uznanego przez Kościół Katolicki nie uczcił Twojego Święta Przenajświętszego BOGA OJCA w Kościołach.

BÓG OJCIEC WSZECHMOGĄCY.

         „Tak, nadeszły Czasy Ostateczne, które wkrótce będą dla wielu wieczne. Każdy biskup, ksiądz i katolik wie, że JESTEM, który JESTEM” od początku do końca świata, a ludzie mają odwagę ignorować i lekceważyć Mnie i wybierają na wieczność – lucyfera swego kata. Takie Słowa mówię od wieków a kto Mnie słucha i wierzy – ludzie dowiadują się przecież o Mnie z pacierzy. Oczywiście – najbardziej winni są wszelkiemu ZŁU na świecie ci którzy rządzą Moim Kościołem Katolickim bo uczyli się i uczą o Piśmie Świętym w którym Syn Mój Jezus Chrystus dokładnie mówi, ostrzega a Ja nadal z karami oraz z zakończeniem życia na Planecie Ziemi zwlekam. Kocham swoje stworzenie, a bardzo dużo ludzi kocha Mnie i dlatego jeszcze przed zakończeniem wszystkiego Jezus ulituje się nad wami i przyjdzie z OSTRZEŻENIEM w którym nastąpi OŚWIECENIE sumień. Dlatego ponaglam Andrzeja, Zbigniewa i tych, którzy powinni uaktywnić Strony Katolickie, bo ludzie chcieliby czytać Nasze SŁOWA, jako ORĘDZIA z NIEBA aby uchronić się od wojennego i katastroficznego Oręża śmiertelnego.  „KTÓŻ jak BÓG” – te słowa niech nie opuszczają waszych ust, a w Modlitwach wypowiadajcie Moje i Jezusa Imiona, bo żaden „Pan”, ani „On” nie pomoże wamJuż tak dużo Książek podyktowałem, tak dużo Filmów ponagrywałem, tak dużo ludzi ponawracałem i do Siebie powołałem, do grzechów porzucenia nawoływałem i do pokuty wzywałem. Znam ludzi rozpaczających w momencie tragedii i lucyfer też zna, lecz Ja płaczę razem z wami, a lucyfer uciechę ma. My mówimy do ludu swojego katolickiego dla waszego Zbawienia, a także dla waszego życia na Ziemi przedłużenia.   BÓG to MIŁOŚĆ, DOBRO i NIEBO – a lucyfer, to nienawiść, wojny i piekłoTak bardzo się dziwię osobom duchownym: księżom, biskupom, kardynałom i papieżom,  że znają i wiedzą wszystko, lecz mają dusze do obrzydliwości Bogu nieposłuszne. Tak bardzo dużo Moich osób Świętych z Nieba posyłam na Ziemię, tak bardzo dużo  Aniołów pamaga wam w potrzebie a biskupi będący u władzy nie chcą być z Nami w Niebie. Tak często Maryja płacze krwawymi łzami, a nikt z Episkoptu się nie martwi.  Ale wy Moi kochani i zakochani w Bogu katolicy nie ulegajcie żadnym demonicznym słowom, a dużo módlcie się, rozważajcie sens wypowiadanych słów waszymi ustami i proście, abym mógł być z wami. Nauczcie się Moi wierni katolicy tylko na Boga Ojca Wszechmogącego – Boga Jezusa Zbawiciela i Boga Ducha Świętego liczyć.

Nie dopuszczajcie do waszych myśli żadnych grzechów, a tym bardziej wypowiadania żadnych słów obraźliwych i nie wykonujcie grzesznych czynów. Ja Bóg bardzo pragnę, aby wasze Aniołki, które staną z wami trzymając Księgę Życia waszego – przedstawiały wasze tylko dobre uczynki i aby nie miały żadnych grzechów waszych do ukrycia. Ja wasz Ojciec Bóg Wszechmogący Błogosławię was ludzi kochających całe Niebo  i proście Ducha Świętego, aby chciał was do Boga nawrócić oraz serca i sumienia wasze Bogu przywrócić. Tak bardzo prosiłem Polaków, aby wybrali na prezydenta Polski Grzegorza Brauna, a namawiani ludzie i księża także – wybrali swego i Polski wroga. Hasło czym prędzej zmieńcie na:  „BÓG – RODZINA – OJCZYZNA” bo wasi wrogowie nie mają honoru i KONIEC wasz może być blisko. Ja naprawdę nie wymagam od was wiele, a tylko abyście uczcili Mnie oddzielnym Świętem w sierpnia pierwszą niedzielę, a Łaski będą wielkie. Pamiętajcie – kochajcie, szanujcie i Przykazania Boże przestrzegajcie„.

                                                                  ————————
                     Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie – 2.08.21 r.
                                    Akt miłości ku czci Boga Ojca - Z Bogiem przez życie. Moja Modlitwa - Mój Modlitewnik
                                    AKTY UWIELBIENIA OJCA PRZEDWIECZNEGO
Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny, Stwórco Nieba i ziemi i całego wszechświata. Chwała Ojcu…
Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny w Twojej Mądrości i Twojej Potędze. Chwała Ojcu…
Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny w Twojej Miłości, Twojej Dobroci i wielkim Miłosierdziu. Chwała Ojcu…
Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny w Twoich Aniołach i Twoich Świętych. Chwała Ojcu…
Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny we wszystkich istotach żywych, które stworzyłeś. Chwała Ojcu…
Bądź uwielbiony Ojcze Przedwieczny we wszystkich dziełach Rąk Twoich. Chwała Ojcu…
Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny za Twoją Miłość i Miłosierdzie. Chwała Ojcu…
Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny, że przez Ofiarę Syna Twojego Jezusa i Jego Przenajświętszą Krew wykupiłeś nas z niewoli grzechu. Chwała Ojcu…
Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny za to, że dałeś nam Maryję jako Matkę Współodkupicielkę i Pośredniczkę wszystkich Łask. Chwała Ojcu…
Dziękujemy Ci Ojcze Przedwieczny za to, że przez Chrzest i Łaskę Ducha Św. włączyłeś nas do Królestwa Twego jako dzieci Boże. Chwała Ojcu…
Dopomóż nam dobry i miłosierny Ojcze, abyśmy zawsze byli Tobie wierni i wdzięczni za Twoją Miłość, abyśmy zawsze pełnili Twoją Wolę, przez Jezusa Chrystusa Syna Twojego i Jego Matkę Maryję, Współodkupicielkę i Pośredniczkę Wszystkich Łask. Amen. Ojcze Przedwieczny Stwórco wszelkiego dobra, niech Cię wielbi wszechświat cały, cała ziemia i każde stworzenie. Pragniemy, aby w Kościele św. ustanowione było specjalne święto ku Twojej czci i ku Twojej Chwale. Amen.
Ojcze nasz… Zdrowaś… Chwała Ojcu…
                                                  Grupa Modlitewna Ojca Matteo da Agnone - MODLITWA DO BOGA OJCA O UZDROWIENIE. Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za to, że mnie kochasz. Dziękuję Ci za zesłanie Twojego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa
„Jeżeli pragniecie oddać Mi tę szczególną cześć w niedzielę, wybieram pierwszą niedzielę sierpnia; jeżeli w dzień powszedni, chciałbym, aby to był zawsze siódmy dzień tego miesiąca”
Jak życzył sobie tego Bóg Ojciec przemawiając do s. Eugenii, 7 sierpnia obchodzi się święto ku czci Boga Ojca. Dlaczego akurat 7 sierpnia? Ponieważ jest to dzień, który następuje po Przemienieniu, w którym Ojciec dał słyszeć Swój głos na Taborze: „Oto Mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie!” (Mt 17,5)
Oto, czego jedynie chcę:
1. Pragnę, żeby jeden dzień lub przynajmniej jedna niedziela była poświęcona dla uczczenia Mnie w szczególny sposób pod imieniem Ojca całej ludzkości. Chciałbym, aby to święto miało własną Mszę i oficjum. Nie trudno znaleźć teksty w Piśmie Świętym. Jeżeli pragniecie oddać Mi tę szczególną cześć w niedzielę, wybieram pierwszą niedzielę sierpnia; jeżeli w dzień powszedni, chciałbym, aby to był zawsze siódmy dzień tego miesiąca.
2. Pragnę, żeby całe duchowieństwo zobowiązało się rozwijać ten kult, a przede wszystkim, by pomagało ludziom poznawać Mnie takim jaki jestem i jaki zawsze będę blisko nich, to znaczy Ojcem najczulszym i najbardziej kochającym ze wszystkich ojców.
3. Pragnę, aby wprowadzono Mnie do wszystkich rodzin, do szpitali, również do warsztatów i urzędów, do koszar, do sal – gdzie podejmują decyzje ministrowie państw – wreszcie wszędzie tam, gdzie znajdują się Moje stworzenia, choćby tylko jedno! Chcę, aby widzialnym znakiem Mojej niewidzialnej obecności był obraz: niech ukazuje, że tam jestem, rzeczywiście obecny. Tak ludzie wykonywać będą wszystkie czynności pod okiem swego Ojca. Ja będę czuwał nad istotami, które stworzyłem i zaadoptowałem jako własne dzieci. W ten sposób wszystkie Moje dzieci będą niejako pod okiem swego czułego Ojca. Niewątpliwie i teraz jestem wszędzie, ale chciałbym być przedstawiany w zauważalny i konkretny sposób!
4. Pragnę, żeby w ciągu roku duchowieństwo i wierni wykonywali na Moją cześć pewne pobożne ćwiczenia, nie zaniedbując swoich zwykłych zajęć. Chcę, aby Moi kapłani bez lęku szli wszędzie, do wszystkich narodów i nieśli ludziom płomień Mojej ojcowskiej Miłości. Wówczas dusze zostaną oświecone. Pozyska się dusze niewiernych oraz wszystkich należących do sekt, które nie pochodzą od prawdziwego Kościoła. Tak, niech również i ci – którzy są także Moimi dziećmi – zobaczą, jak płonie przed nimi ten płomień, niech poznają prawdę, niech ją przyjmą i niech wprowadzą w życie wszystkie cnoty chrześcijańskie.
5. Chciałbym w szczególny sposób być czczony w seminariach, w nowicjatach, w szkołach i w internatach, aby wszyscy od najmniejszego do największego mogli Mnie poznać i kochać jako swego Ojca, Stworzyciela i Zbawcę.
6. Niech kapłani poczują się zobowiązani do szukania w Piśmie Świętym tego, co powiedziałem w innych czasach co dotąd pozostało nieznane a odnosi się do czci, którą pragnę odbierać od ludzi. Niech pracują też, by Moje pragnienia i Moja Wola dotarły do wszystkich wiernych i do wszystkich ludzi, określając to, co powiem do wszystkich ludzi razem oraz do wszystkich kapłanów, zakonników i zakonnic w szczególności. Są to dusze, które wybieram dla składania Mi wielkiego hołdu, większego niż od ludzi świeckich.
Oczywiście, osiągnięcie pełnej realizacji planów które obmyśliłem dla ludzkości i które dałem im poznać będzie wymagało czasu! Zadowoli Mnie jednak jeden dzień tak, jeden dzień modlitw i wyrzeczeń dusz wspaniałomyślnych, które poświecą się dla tego dzieła Mojej Miłości. Będę cię błogosławił, synu Mój umiłowany, i odpłacę ci stokrotnie za wszystko, co uczynisz dla Mojej chwały.
Imprimatur:
Petrus Canisius van Lierde Vic. Generalis e Vic. Civitatis Vaticanae, Rzym, 13 marca 1989
 
Litania do Boga Ojca
Kyrie, eleison – Chryste, eleison – Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchał nas.
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.
 
Boże, Ojcze nasz, któryś jest w niebie – przyjm uwielbienie nasze.
Boże, Ojcze nasz, wieczny i nieskończony,
Boże, Ojcze nasz, którego chwała przewyższa nasze pojęcie,
Boże, Ojcze nasz, doskonały i niezmienny,
Boże, Ojcze nasz, któryś jest początkiem i celem wszystkich stworzeń,
Boże, Ojcze nasz, który od wieków rodzisz umiłowanego Syna Swego – Słowo Swoje,
Boże, Ojcze nasz, któryś tak umiłował ludzi, żeś Syna Swego wydał na śmierć dla zbawienia naszego,
Boże, Ojcze nasz, którego najłaskawsza Opatrzność, czuwa i zachowuje,
Boże, Ojcze nasz, którego niepojętą świętość wysławiają aniołowie i święci w niebie,
Boże, Ojcze nasz, przez Ducha Świętego rządzący Kościołem Chrystusowym na ziemi,
Boże, Ojcze nasz, któryś nas stworzył na obraz i podobieństwo Swoje,
Boże, Ojcze nasz, godny najwyższej czci i najgłębszej miłości,
 
Boże, Ojcze nasz, przez miłość Twoją ku Jezusowi Chrystusowi Synowi Twojemu – Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami.
Boże, Ojcze nasz, przez Wcielenie Syna Twojego Jezusa Chrystusa,
Boże, Ojcze nasz, przez Mękę i Śmierć Syna Twojego Jezusa Chrystusa,
Boże, Ojcze nasz, przez Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie Syna Twojego Jezusa Chrystusa,
Boże, Ojcze nasz, przez niezliczone niekrwawe ofiary, jakie składa Ci za nas Twój Syn Jezus Chrystus,
Boże, Ojcze, usłysz nas,
Boże, Ojcze, wysłuchaj nas,
 
Od pychy umysłu – zachowaj nas, Boże, Ojcze.
Od niewdzięczności i oziębłości względem Twojego Ojcowskiego serca,
Od niewierności wobec Twojego Syna Jezusa Chrystusa,
Od lekceważenia natchnień Ducha Twojego Świętego,
Od zwątpienia w najmiłosierniejszą miłość Twoją,
Od oschłości serca i zamknięcia się w sobie,
Pod płaszczem Swej najłaskawszej Opatrzności
 
Umysł otwarty na prawdę Twoją – racz nam dać, Boże, Ojcze.
Wolę zjednoczoną z Twoją wolą,
Zjednoczenie z Tobą coraz doskonalsze,
Wytrwanie do końca przy Tobie,
Gorliwość o zbawienie innych dusz,
Pokorę prawdziwej mądrości,
Umiłowanie czystości,
Prawdziwą radość serca zjednoczonego z Tobą,.
Najdoskonalsze podobieństwo do Twego Syna Jedynego Jezusa Chrystusa.
 
Boże, Ojcze, usłysz nas,
Boże, Ojcze, wysłuchaj nas,
Boże, Ojcze, zmiłuj się nad nami.
 💙💞💙💞💙💞💙💞💙💞