POSŁANE do EPISKOPATU i do RZĄDU     

Zobacz obraz źródłowy

 NIECH BĘDZIE UWIELBIONA TRÓJCA ŚWIĘTA I MARYJA NIEPOKALANIE POCZĘTA.

BÓG OJCIEC do LUDZKOŚCI na całym ŚWIECIE – SZCZEGÓLNIE do POLAKÓW.

Boże Ojcze Wszechmogący bardzo proszę o Twoje Słowo do Polaków, gdyż Bożych Słów  zawsze jest dla ludzi za mało, bo my Polacy bardzo pragniemy żyć według Bożej Woli.

                                                      BÓG OJCIEC WSZECHMOGĄCY.

       „Na ten czas, na ten dzień 27 maja 2021 roku powiadam wam wszystkim, 

        że mało czasu zostało na opamiętanie, na uregulowanie wszystkich spraw niezałatwionych więc nie zwlekajcie i sprawy finansowe zakańczajcie a sprawy duchowe uzupełniajcie. Swoje dusze w konfesjonale oczyszczajcie a do zgody i pojednania podążajcie, bo z Jezusem Chrystusem każdy musi się spotkać i na wyrok Sędziego Najwyższego – na miejsce życia wiecznego trzeba czekać. 

    Jestem smutny, gdyż obecni Apostołowie Syna Jezusa pełniący w Kościele Katolickim Jego Wolę nie wykonują powierzonej i wyznaczonej powinności kapłańskiej, a w wielkiej ilości ulegają demonicznym pokusom lucyferycznych przełożonych i spadają do piekielnej kaźni. Ja Bóg nie rozumiem dlaczego księża katoliccy znający „dobro” i „zło” sami to zło wybierają i ludzi swoim postępowaniem do takiego wyboru zmuszają. Jeśli osoby duchowne namawiają do przyjmowania morderczych szczepionek, to jest ciężki grzech, gdyż na polecenie lucyfera pracują. Dlaczego proboszczowie nie wprowadzają do Jezusa

Kościoła „Nabożeństw Pierwszosobotnich”, Nabożeństw do „Ducha Świętego”, a przede wszystkim do Mnie – „Boga Ojca Wszechmogącego”? To Kim jest Trójca Przenajświętsza dla nich, że unikają tego Słowa a ludzie świeccy muszą ich o Nabożeństwa prosić. 

Całe Niebo czeka do tej pory, że Apostołowie Jezusa – Kapłana Najwyższego ogłoszą Go oficjalnie i publicznie KRÓLEM KAŻDEGO NARODU, gdyż tylko KRÓL JEZUS CHRYSTUS jest Jedynym Ratunkiem na panowanie Światowego POKOJU. Czy to takie trudne dla papieża, biskupów i kardynałów wymówić to Słowo Przenajświętsze – Jezus Chrystus KRÓL POLSKI, AMERYKI, EUROPY, AZJI i każdego Narodu? Jak widzicie „Moi – Nasi” i „nie Moi – nie Nasi” duchowni w sutannach – na świecie jest mnóstwo pogaństwa. 

Rządy Bezbożne począwszy od papieża Franciszka, udającego katolika, wywyższającego wszystkich dookoła a z Mojego Syna Boga uczynili „sługę” swojego. Zamknęli Mu usta, nie chcą słuchać osób przez Nas wybranych, którzy są przez nich wyśmiewani. Jezus i Maryja schodzą z Nieba i też mówią do faryzeuszów, lecz lucyfer na Nasze Słowa zamknął im uszy. 

      To dlatego używamy kataklizmów a trzęsienia Ziemi są coraz częstsze, aby usłyszeli rządzący Religią katolicką bo My nie chcemy być obrażani nieustannie przez grzeszników którzy wybierają wieczne piekło i przez lucyfera katowani. My mówimy do ludzi przez Bożych kapłanów, których niestety niszczą i usuwają z Kościoła katolickiego biskupi – pachołki szarlatanów. Dlaczego nie widzę biskupów w kościołach uczących ludzi życia bezgrzesznego, miłości do Boga Zbawiciela i do całego Nieba. Dlaczego nie widzę biskupów w Episkopacie w Polsce wywyższających Boga Ojca, Boga Syna Jezusa Chrystusa i Boga Ducha Świętego, a tylko występują czasami w internecie z nakazami dla księży niszczenia Godności i Boskości w poniżaniu Jezusa Syna Mojego.

    Błogosławię Ojcowskim Pocałunkiem każdego katolika prawdziwego i oczekuję

    na miłość do Boga i wypełnienia z miłości do Boga każdego Przykazania Bożego.

Wszystkich proszę – uwierzcie w Nasze upomnienia dla ludzkości, bo całe Niebo patrzy na Ziemię z goryczą, bo stworzyłem ten piękny Świat, stworzyłem ludzi i pragnę aby w każdym człowieku instynkt miłości, szacunku i pobożności się obudził. 

       BÓG OJCIEC WSZECHMOGĄCY STWORZYCIEL WSZECHŚWIATA CAŁEGO”.

                                                                        ——————

          Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie na adoracji – 27.05.21 r.

 

                                                   ——————

Nowy Śmiertelny WIRUS! Orędzie Jezusa Trevignano Romano Gisella Cardia orędzia czasów ostatecznych

 

WEZWANIA DO BOGA OJCA

Boże, Ojcze nasz, któryś jest w Niebie – przyjm uwielbienie nasze,

Boże, Ojcze nasz, wieczny i nieskończony  –

Boże, Ojcze nasz, którego chwała przewyższa nasze pojęcie –

Boże, Ojcze nasz, doskonały i niezmienny – 

Boże, Ojcze nasz, któryś jest początkiem i celem wszystkich stworzeń –

Boże, Ojcze nasz, który od wieków rodzisz umiłowanego Syna Swego – Słowo Swoje –

Boże, Ojcze nasz, któryś tak umiłował ludzi, żeś Syna Swego wydał na śmierć dla zbawienia naszego   

Boże, Ojcze nasz, którego najłaskawsza Opatrzność, czuwa i zachowuje –

Boże, Ojcze nasz, którego niepojętą świętość wysławiają aniołowie i święci w Niebie –

Boże, Ojcze nasz, przez Ducha Świętego rządzący Kościołem Chrystusowym na Ziemi –

Boże, Ojcze nasz, któryś nas stworzył na obraz i podobieństwo Swoje –  

Boże, Ojcze nasz, godny najwyższej czci i najgłębszej miłości –

Boże, Ojcze nasz, przez miłość Twoją ku Jezusowi Chrystusowi Synowi Twojemu – Ciebie błagamy, zmiłuj się nad nami.

Boże, Ojcze nasz, przez Wcielenie Syna Twojego Jezusa Chrystusa  –

Boże, Ojcze nasz, przez Mękę i Śmierć Syna Twojego Jezusa Chrystusa –  

Boże, Ojcze nasz, przez Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie Syna Twojego Jezusa Chrystusa – 

Boże, Ojcze nasz, przez niezliczone niekrwawe ofiary, jakie składa Ci za nas Twój Syn Jezus Chrystus –

Boże, Ojcze, usłysz nas,

Boże, Ojcze, wysłuchaj nas,

Od pychy umysłu – zachowaj nas, Boże, Ojcze.

Od niewdzięczności i oziębłości względem Twojego Ojcowskiego Serca – 

Od niewierności wobec Twojego Syna Jezusa Chrystusa – 

Od lekceważenia natchnień Ducha Twojego Świętego  –

Od zwątpienia w najmiłosierniejszą miłość Twoją – 

Od oschłości serca i zamknięcia się w sobie  –

Pod płaszczem Swej najłaskawszej Opatrzności –  

Umysł otwarty na prawdę Twoją – racz nam dać, Boże, Ojcze.

Wolę zjednoczoną z Twoją Wolą –

Zjednoczenie z Tobą coraz doskonalsze –

Wytrwanie do końca przy Tobie  –

Gorliwość o zbawienie innych dusz  –

Pokorę prawdziwej mądrości  –

Umiłowanie czystości  –

Prawdziwą radość serca zjednoczonego z Tobą  –

Najdoskonalsze podobieństwo do Twego Syna Jedynego Jezusa Chrystusa –

Boże, Ojcze, usłysz nas,

Boże, Ojcze, wysłuchaj nas,

Boże, Ojcze, zmiłuj się nad nami. Amen.

——————————————————-

Ksiądz profesor Guz-Dramatyczne kazanie do księży i Rządu.

https://gloria.tv/post/tTSJc8cTQprV4w9s1NrcHqepy

 

Odezwa Jerzego Zięby do tv Trwam i radia Maryja i  Episkopatu

https://gloria.tv/post/EU4JettgeYS33kzBcq8pnvhgg