Tragiczna litania niszczenia Kościoła Katolickiego!!!

Uwielbienie Krwi Baranka - Litania zwycięstwa - YouTube

Litania Zwycięstwa 
 
Wielbię Rany i Krew Chrystusa. 
Ona uzdrawia moje ciało, 
Ona koi moją duszę, 
Ona leczy mój umysł. 
Chwała i moc Barankowi Bożemu, 
Który za nas pośród męki 
przelał swoją Krew. 
 
Jego Krew ma moc oczyszczenia, 
Jego Krew ma moc przebaczenia, 
Jego Krew ma moc wyzwolenia, 
Jego Krew ma moc odnowienia, 
Jego Krew ma moc ocalenia, 
Jego Krew zwycięża. 
 
Wszystko jest możliwe dla tego, 
kto uwierzył w moc Krwi Baranka. 
 
Wielbię Krew Baranka, 
Która obmywa mnie z win, 
Aż jak śnieg biały się staję. 
Wielbię Krew Baranka, 
Która mocą swą wyzwala mnie 
z pęt grzechów i przywiązań. 
Wielbię Krew Baranka, 
mocniejszą niż moja. 
Ona kształtuje mnie na obraz 
i podobieństwo Boże. 
 
Wielbię Krew Baranka, 
która zwycięża wszelkie 
przytłaczające mnie wrogie moce. 
Wielbię Krew Baranka, 
Ona chroni mnie 
od chytrych zakusów wroga. 
 
Wielbię Krew Baranka, 
która przygotowuje mi 
weselne szaty. 
 
Wielbię Krew Baranka, 
która wszystko, 
wszystko czyni nowym. 
 
Alleluja! Amen. 
 
 
 
 Święty Patryk
 
 Patryk urodził się w Brytanii w 385 roku, w rodzinie chrześcijańskiej. Nosił celtyckie imię Sucat. Kiedy miał 16 lat, korsarze porwali go do Irlandii. Przez 6 lat był tam pasterzem owiec. W tym czasie nauczył się języka irlandzkiego. Na przypadkowym statku udało mu się zbiec do północnej Francji. Tam kształcił się w dwóch najgłośniejszych wówczas szkołach misyjnych: w Erinsi i w Auxerre. Podjął studium przygotowujące go do pracy na misjach. Był uczniem św. Germana z Auxerre. Przez jakiś czas przebywał w Italii i w koloniach mniszych na wyspach Morza Tyrreńskiego.
W tym czasie zmarł w Irlandii, wysłany tam na misje przez papieża św. Celestyna I, biskup św. Palladiusz. Postanowiono na jego miejsce wysłać Patryka. Na biskupa wyświęcił go papież w roku 432 i wysłał go do Irlandii. Patryk zastał tam małe grupy chrześcijan, ale stanowiły one wyspy w morzu pogaństwa. Krajem rządzili naczelnicy szczepów i znakomitych rodzin. Kapłani pogańscy zażywali wielkiej powagi. Patryk swoim umiarem i podarkami zdołał większość z nich pozyskać dla wiary. Obchodził poszczególne rejony Zielonej Wyspy, wstępując najpierw do ich władców i prosząc o zezwolenie na głoszenie Ewangelii. W Armagh założył swoją stolicę, skąd czynił wypady na cały kraj.
Nie jeden raz przeszkadzano mu w jego misji; zdarzały się zamachy na jego życie. Na ogół jednak praca jego miała ton spokojny. Spotykał się z życzliwością tak poszczególnych władców, jak i miejscowej ludności. Aby sobie nie zrażać władców niektórych grup etnicznych, dla poszczególnych szczepów ustanawiał biskupów. Kapłanów, których zadaniem było niesienie im pomocy, podobnie jak to uczynił św. Augustyn i św. German, zobowiązał do życia wspólnego na wzór klasztorów. Do liturgii wprowadził obrządek, jaki wówczas był powszechnie przyjęty w Galii (we Francji).
Do nawrócenia całej wyspy św. Patryk potrzebował wielu ludzi. Misjonarze na jego apele zgłaszali się tłumnie. Największą wszakże pomocą byli dla niego mnisi. Z nich to tworzył ośrodki duszpasterskie. Tak więc w Irlandii powstał jedyny w swoim rodzaju zwyczaj, że opaci byli biskupami, a mnisi w klasztorach – ich wikariuszami. W tej pracy okazał się dla Patryka mężem opatrznościowym św. Kieran. Według podania Patryk miał wręczyć Kieranowi dzwon, którym tenże zwoływał mnichów i wiernych na wspólne pacierze liturgiczne. To było także osobliwością Irlandii. Zwyczaj dzwonienia rozpowszechnili mnisi irlandzcy po całej Europie. Patryk upowszechnił także zwyczaj usznej spowiedzi.
Ostatnie dni swojego życia spędził Patryk w zaciszu klasztornym, oddany modlitwie i ascezie. Utrudzony pracą apostolską, oddał duszę Panu 17 marca 461 w Armagh (dziś Ulster, Północna Irlandia), które to miasto stało się odtąd stolicą prymasów irlandzkich. Patryk przeżył ok. 76 lat, w tym ok. 40 lat w Irlandii, która czci go jako swojego apostoła, ojca i patrona. Jest on również patronem Nigerii (nawróconej przez irlandzkich misjonarzy) oraz Montserrat, archidiecezji nowojorskiej, bostońskiej, Ottawy, Armagh, Cape Town, Adelajdy i Melbourne, a także inżynierów, fryzjerów, kowali, górników, upadłych na duchu oraz dusz w czyśćcu cierpiących. Czczony także jako opiekun wiosennych siewów i zwierząt domowych. Zwracają się do niego lękający się węży i ukąszeni przez nie.
 
W ikonografii Święty przedstawiany jest w biskupim stroju. Jego atrybutem jest liść koniczyny – dla podkreślenia, że Patryk rozpoczynał ewangelizowanie od wykładania prawdy o Trójcy Przenajświętszej, a także wąż. Inne atrybuty to mitra, pastorał, krzyż, księga, chrzcielnica, węże, harfa.
 
 
                                                                               Zobacz obraz źródłowy
 
 
 
Pancerz Świętego Patryka 
 
Modlitwa – Pancerz św. Patryka, uwalnia od zniewoleń, wszelkiego rodzaju gnębienia duchowego, czy też stanów podenerwowania i innych wpływów działania nieczystych duchów. Chroni również przed atakami wszelkiego zła, zalecane odmawiać rano i wieczorem 
 
I Związuję się dzisiaj 
z wielką mocą, jaką daje wzywanie 
Trójcy Przenajświętszej, 
z wiarą w Trójcę w Jedności, 
ze Stworzycielem wszechświata. 
 
 
II Związuję się dzisiaj 
z mocą Wcielenia Chrystusa 
oraz Jego Pogrzebu, 
z mocą Jego Zmartwychwstania 
oraz Jego Wniebowstąpienia, 
z mocą Jego Przyjścia na Dzień Sądu. 
 
III Związuję się dzisiaj 
z siłą miłości serafickiej, 
z posłuszeństwem anielskim, 
z posługą archanielską, 
z nadzieją w Zmartwychwstanie po nagrodę, 
z modlitwą Patriarchów, 
z proroctwami Proroków, 
z głoszeniem Ewangelii przez Apostołów, 
z wiarą Wyznawców, 
z czystością Świętych Dziewic, 
z czynami prawych ludzi. 
 
IV Związuję się dzisiaj z mocą Nieba, 
z jasnością słońca, 
z bielą śniegu, 
ze wspaniałością ognia, 
z prędkością błyskawicy, 
z szybkością wiatru, 
z głębokością morza, 
ze stabilnością ziemi, 
z twardością skał. 
 
V Związuję się dzisiaj 
z Bożą siłą, by mną przewodziła, 
z Bożą mocą, by mnie podtrzymywała, 
z Bożą Mądrością, by mnie pouczała, 
z Bożym Okiem, by nade mną czuwało, 
z Bożym Uchem, by mnie wysłuchiwało, 
z Bożym Słowem, by mi dało mowę, 
z Bożą Dłonią, by mnie prowadziła, 
z Bożą Droga, by się stała przede mną, 
z Bożą Tarczą, by mnie chroniła, 
z Bożą Armią, by mnie zabezpieczała: 
przed sidłami demonów, 
przed popadnięciem w wady, 
przed pożądaniem ciała, 
przed każdym, kto knuje plany, by mi zaszkodzić, 
czy jest on blisko, czy daleko, 
czy jest jeden, czy też jest ich wielu. 
 
VI Wzywam dzisiaj te wszystkie cnoty, 
przeciw wszelkiej wrogiej bezlitosnej sile, 
która mogłaby napaść na moje ciało lub duszę, 
przeciw oczarowaniom fałszywymi prorokami, 
przeciw czarnemu prawu pogaństwa, 
przeciw fałszywym prawom herezji, 
przeciw podstępom idolatrii, 
przeciw czarom kobiet, kowali i druidów, 
przeciw wszelkiej wiedzy, która zaślepia duszę ludzką. 
 
VII Chryste, chroń mnie dzisiaj 
przed trucizną, przed spaleniem, 
przed utopieniem, przed zranieniem, 
bym mógł otrzymać obfitą nagrodę. 
 
VIII Chrystus ze mną, Chrystus przede mną, 
Chrystus za mną, Chrystus we mnie, 
Chrystusa pode mną, Chrystus nade mną, 
Chrystus po mojej prawicy, Chrystus po mojej lewicy, 
Chrystus, gdy leżę, Chrystus, gdy siedzę, Chrystus, gdy wstaję. 
 
IX Chrystus w sercu każdego człowieka, 
który myśli o mnie, 
Chrystus w ustach każdego człowieka, 
który mówi do mnie, 
Chrystus w każdym oku, 
które mnie widzi, 
Chrystus w każdym uchu, 
które mnie słyszy. 
 
X Związuję się dzisiaj 
z wielką mocą, jaką daje wzywanie 
Trójcy Przenajświętszej, 
z wiarą w Trójcę w Jedności, 
ze Stworzycielem wszechświata. 
 
XIZbawienie przychodzi od Pana, 
zbawienie przychodzi do Chrystusa: 
Niech Twoje Zbawienie, o Panie, 
pozostanie z nami na zawsze. 
 
 
                                                         Błogosławieństwo Św. Patryka. - ppt pobierz
 
„Błogosławieństwo Św. Patryka.” 
 
 
 
1 Błogosławieństwo Św. Patryka 
2 Niechaj droga przyjdzie na spotkanie z tobą. 
3 Niechaj wiatr zawsze uderzy na twoje plecy i deszcz niech spadnie spokojnie na twoje pola. 
4 Żyj tyle czasu, ile chcesz i abyś zawsze mógł żyć całkowicie. 
5 Pamiętaj zawsze abyś zapomniał to wszystko co ciebie zasmuciło, jednak nie zapomnij nigdy tych którzy ciebie ucieszyli. 
6 Pamiętaj zawsze abyś zapomniał przyjaciół fałszywych, jednak nie zapomnij nigdy tych którzy pozostali wierni. 
7 Pamiętaj zawsze zapomnieć problemy które już przeszły, jednak nie zapomnij nigdy pamiętać błogosławieństwa każdego dnia. 
8 Niechaj dzień najbardziej smutny twojej przyszłości nie będzie gorszym niżeli dzień najbardziej szczęśliwy który już miałeś. 
9 Oby dach nigdy nie spadł na ciebie i niechaj twoi przyjaciele obecni pod tym dachem nigdy nie odejdą. 
10 Zawsze miej ciepłe słowa, kiedy nadejdzie wieczór zimny, pełny księżyca ciemnej nocy i niechaj zawsze będzie otwarta droga przed twoimi drzwiami. 
11 Żyj sto lat i jeden rok więcej abyś się skruszył. 
12 Niechaj twoi sąsiedzi ciebie szanują i problemy niechaj ciebie opuszczą, aniołowie niechaj opiekują się tobą, i niebo niechaj ciebie przyjmie. 
13 I niechaj szczęście ze wzgórz irlanckich ciebie obejmie. 
14 I błogosławieństwa Św. Patryka ciebie obdarzą. 
15 Oby twoje kieszenie zawsze były ciężkie i twoje serce zawsze było lekkie. 
16 I niechaj szczęście towarzyszy tobie, i każdego dnia i każdej nocy posiadaj mur przeciwko wiatrom, dach przeciwko deszczu, napoje obok twojego pieca uśmiechy które cieszą tych których ty kochasz, i niechaj twoje serce napełni się tym wszystkim co pragniesz. 
17 Oby Pan Bóg był z tobą i ciebie pobłogosławił, obyś mógł widzieć dzieci dzieci twoich dzieci, oby nieszczęście było dla ciebie krótkie obyś był bogaty błogosławieństwami. Niechaj, od dzisiaj nie poznasz nic innego oprócz szczęścia. 
18 Oby Pan Bóg dał tobie wiele lat życia; 
Na pewno Pan Bóg wie, że ziemia nie posiada ilość wystarczającą aniołów. 
19 Tak więc do naszego ponownego spotkania i niechaj Pan Bóg trzyma ciebie łagodnie na swojej ręce. 
20 Oby Pan Bóg trzymał ciebie w swojej ręce i niechaj nie przyciśnie mocno swoje palce. 
21 Amen!

Panie Jezu nasz Ukochany Zbawicielu, Przyjacielu, Królu Polski i Świata całego bardzo proszę o Błogosławieństwo

Twojej Strony Internetowej –  APOKALIPSA CHRYSTUSA KRÓLA.

 

 

                                                           PAN JEZUS

 

„Jestem z wami Polakami wszędzie, gdzie wy jesteście. Liczę na was Polaków – powstańcie z kolan przed wrogami waszej Ojczyzny,  którzy rządzą bezbożnie i zniewalają was politycznie i religijnie. Za mało widzę w Kościołach was i jakże marnujecie bezmyślnie czas. „Któż jak Bóg” – nie słyszę także, a tylko Bóg jest waszym Ratunkiem właśnie. Zawsze Boga Wszechmogącego błagajcie o ratunek waszych dusz nieśmiertelnych i bądźcie Jemu Największemu Przyjacielowi zawsze wierni. 

   

Maryja wasza Królowa Polski płacze nad wami, gdyż politycy są waszymi królami.  Jest jednak ratunek dla Polski gdy Episkopat z Rządem który jest niestety nierządem,  ale się opamięta i przestanie zabijać polskie niemowlęta. Ja nie chcę karać was za nieposłuszeństwo Bogu Wszechmogącemu a Pokoju pragnę i zjednoczenia waszego Narodu i uznania Mnie Jezusa Chrystusa KRÓLEM POLSKI, bo już są tacy, którzy tworzą wojenne wnioski. Dziwię się rządzącym politykom waszego Kraju bo wiedzą jak lucyfer siecze piekielnym batem, a są wierni jemu razem z Episkopatem.

   

BŁOGOSŁAWIĘ NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ –  „APOKALIPSA CHRYSTUSA KRÓLA”, bo i tam będą Moje, Boga Ojca, Boga Ducha Świętego i Maryi Królowej – Słowa.

 

APELUJĘ DO RZĄDU I DO EPISKOPATU, BO NIE JEST POTRZEBNA WAM ANI MIESZKAŃCOM  NASTĘPNA WOJNA, TYM BARDZIEJ, ŻE ZNACIE PRZYSZŁOŚĆ ŚWIATA BEZ POLSKI KRÓLA. Orędzia Apokalipsy Jana Apostoła znacie i niczego nie ukrywam a od 100 lat mówię,  co stanie się w przyszłości, jeśli nie będę POLSKI KRÓLEM. A przecież nie Jestem wrogiem ludzkości, a Najlepszym Przyjacielem i z kataklizmów, wojen, biedy i wrogów wybawicielem. 

 

Na Naszej Stronie będę Apelował, przemawiał i do przestrzegania Przykazań Bożych i Kościelnych namawiał. Już Apeluję, że Bóg Ojciec Wszechmogący nie może patrzeć na ZŁO, które was otacza, ale gdy będę KRÓLEM, to będę wszystkie grzechy wybaczał,  bo serca wasze zamienię na miłosierne i będą bezgrzeszne i Bogu wierne.

 

JEZUS CHRYSTUS PAN NAD PANY – KRÓLEM W POLSCE WYCZEKIWANY”.

   

                                                                          —————————————————

                              Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie – 08.09.21 r.

 

 NIECH BĘDZIE UWIELBIONA TRÓJCA ŚWIĘTA I MARYJA NIEPOKALANIE POCZĘTA.
                                                                 Diecezja Włocławska
               Święty Michale Archaniele bardzo proszę o wskazówki Anielskie dla ludności Polskiej.
   Czy powinniśmy przygotowywać się na Czasy Ostateczne, na Trzy Dni Ciemności i kupować żywność jak 
w innych ORĘDZIACH czytamy oraz czy powinniśmy przygotowywać nasze dusze na odejście wieczne z Ziemi?

 

                                                         ŚWIĘTY MICHAŁ ARCHANIOŁ.
  „O Narodzie Polski – jesteś wybrany przez Syna Bożego do życia na Ziemi na Prawach Boga Ojca Wszechmogącego. Dlatego nie słuchajcie żadnego Rządu politycznego bezbożnego, kierujcie się Przykazaniami Bożymi i bądźcie wzorem dla innych Narodów w uwielbianiu Boga w Trójcy Świętej Jedynego. „KTÓŻ jak BÓG”- OTO WASZE HASŁO i głoście Je publicznie i głośno aby Łaskami Bożymi mogłyby być ogarnięte każda wieś i miasto. Nie bierzcie przykładu z Izraelitów, którzy do dnia dzisiejszego najbardziej są przeciwni Bogu Wszechmogącemu. Grzesznicy wiedzą co utracili a innych ludzi obwiniają za swoje winy. 
                 Wasze Modlitwy mają Cudowną Moc – dlatego nie ustawajcie w Modlitwach najbardziej w Mszach Świętych z rozważaniem uczestniczcie. 
Prowadź Mieczysławo Naszą Stronę Internetową: „APOKALIPSA CHRYSTUSA KRÓLA”, aby ludzie  zrozumieli po co żyją na Planecie Ziemi bo wasze życie trwa tylko chwilkę. Zadbajcie o waszą Świętą wieczność dla waszych dusz, bo w Niebie czekamy na Was już. Ale gdyby ludzie się nawrócili, a hierarchowie w Episkopacie z uznaniem Boga Jezusa Chrystusa na KRÓLA POLSKI nie zwlekali ani chwili, to Ziemia mogłaby Świętością żyć i Rajem być. Sami ludzie wyznaczają sobie przyszłość i wieczność, a to nie jest trudne, gdy porzucą grzechy, które są piekłu na uciechę. 
               „KTÓŻ jak BÓG” – głoście na cały świat oraz przestrzegajcie Przykazania Boże na Pielgrzymkach, Nabożeństwach i w rodzinach, a Bóg  okaże wam litość. 
Błogosławię was Ja – Michał Archanioł oraz Archanioł Rafał i Gabriel bo jesteśmy powołani do ochrony ludzi a bądźcie wierni i posłuszni Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu i Maryi, a będziecie mogli żyć na Ziemi w dobrobycie, szacunku i miłości z Cudownym KRÓLEM POLSKI w każdej chwili. Amen”.
                                                                 —————————–
                             Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie – 29.09.21 r.
                                                        Akt Zawierzenia św. Michałowi Archaniołowi - YouTube

                                                                         

     MODLITWA.

 

Najchwalebniejszy Książę chórów anielskich, dzielny obrońco Boga Najwyższego, gorliwy miłośniku chwały Bożej, postrachu zbuntowanych duchów, umiłowanie i radości aniołów sprawiedliwych, Św. Michale Archaniele, pragnąc należeć do grona Twoich czcicieli Tobie ofiaruję się i poświęcam.
Oddaję Twojej czujnej opiece siebie samego, moją rodzinę, moją pracę, przyjaciół i wszystko to co posiadam. Będąc biednym grzesznikiem, mizerna jest moja ofiara, ale Ty nie pogardzisz uczuciami mego serca. Pamiętaj, że od dzisiajjestem pod Twoją szczególną opieką, proszę Cię więc, nie opuszczaj mnie przez całe moje życie.
Wybłagaj mi u Pana przebaczenie moich licznych i ciężkich grzechów, łaskę ukochania całym sercem mojego Boga, drogiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, Uświęciciela Ducha Świętego, najsłodszą Matkę Maryję i wszystkich ludzi, moich braci, umiłowanych przez Boga Ojca i odkupionych przez Syna Bożego.Upraszaj mi wszelką pomoc niezbędną do otrzymania korony chwały niebieskiej. Broń mnie zawsze od nieprzyjaciół mojej duszy, a w sposób szczególny w ostatnim momencie mego życia.Przybądź mi z pomocą o chwalebny Archaniele, bądź przy mnie podczas duchowych zmagań, oddal ode mnie w czeluści piekielne anioła sprzeniewierzonego i pysznego, którego pokonałeś i upokorzyłeś podczas walki na niebie.
Zaprowadź mnie przed Tron Boga Najwyższego, abym głosił razem z Tobą, o Święty Michale Archaniele i ze wszytkimi Aniołami cześć, chwałę i dziękczynienie Temu, który żyje i króluje na wieki. Amen.
————————————————————
Egzorcyzm do Michała Archanioła – twoja broń przeciw demonom | Podcast – YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=c-a0Dr3_zEk

Tej petycji nie podpisałby Leszek Miller

 

Szanowni Państwo,

dwa tygodnie minęły od uruchomienia naszej petycji do grupy polskich europosłów, którzy głosowali za przyjęciem rezolucji Parlamentu Europejskiego domagającej się od Polski, Rumunii i Węgier uznania małżeństw gejowskich i lesbijskich oraz akceptacji prawa do adopcji dzieci przez gejów i lesbijki.

Nasz apel podpisało już ponad 13.000 osób!


To imponująca liczba, ale w przypadku tej przemocowej rezolucji oraz skandalicznej postawy polskich europosłów, którzy ten rodzaj przemocy Unii wobec państw członkowskich popierają, dalece niewystarczająca.

Polska jest o pewnego czasu obiektem politycznego, ideologicznego i ekonomicznego szantażu ze strony instytucji unijnych.

To działania, które mają zmusić nasz kraj do uległości.

Ich celem jest podporządkowanie Polski ideologicznemu dyktatowi z Brukseli, który ma na swoich tęczowych sztandarach hasła równości i tolerancji, ale tylko dla wybranych.

Wybranymi są w dziś młodzi, silni homoseksualiści, którym europejskie państwa muszą zapewnić prawo do posiadania dziecka, bez oglądania się na prawo każdego dziecka do wychowania w rodzinie złożonej z Mamy i Taty.

Wybranymi są także kobiety, których tzw. „prawo do decydowania o własnym ciele” jest de facto prawem do unicestwiania najmniejszych, najsłabszych, niemych, czy podejrzewanych o wady genetyczne, bądź inne niedoskonałości (i w związku z tym nie mających żadnych praw) dzieci nienarodzonych.

Jeśli społeczeństwa zachodniej Europy nie protestują już przeciwko tym niegodziwym „prawom”, które segregują ludzi na silnych, zdrowych, narodzonych i słabych, ułomnych, nienarodzonych to my, Polacy, nie możemy milczeć.

Jeśli są posłowie z Polski, którzy w pragnieniu upodobniania się do swoich zachodnioeuropejskich kolegów są zdolni głosować za każdą niegodziwością, którą wymyślą brukselscy biurokraci, to my, jako wyborcy, których reprezentują musimy zaprotestować.

Bardzo prosimy o podpis pod naszą petycją, by polscy europosłowie wyzbyli się tej haniebnej mentalności traktującej człowieka jak towar. By praw mniejszości seksualnych nie wykorzystywali jako kolejnego pretekstu do usankcjonowania tzw. „prawa do posiadania dziecka”, tym razem przez gejów i lesbijki.

CZYTAJ – kliknij „”

POPIERAM – veto „maniakom” 'sanitaryzmu’ (choćby byli papieżami lub premierami…)!!!

Tragiczna litania niszczenia Kościoła Katolickiego!!!

Tragiczna litania niszczenia Kościoła Katolickiego!!!

Polska jest jedna ! dr Hałat, Pospieszalski, dr Witczak, Siarkowska: Polska JEST JEDNA – Marsz Wolności na Śląsku

https://www.youtube.com/watch?v=FnEBJFrReVY   

Groźba więzienia za mówienie prawdy

 

Szanowni Państwo

wyobraźcie sobie Państwo, że opublikowali Państwo na portalu społecznościowym cytat z Biblii i zostaliście oskarżeni przez Prokuratora Generalnego o szerzenie nienawiści.

Tak stało się w przypadku Päivi Räsänen, fińskiej posłanki z ramienia Chrześcijańskich Demokratów, która na Twitterze skrytykowała swój kościół za wspieranie ideologicznych postulatów ruchu LGBT i jako chrześcijanka powołała się na autorytet Słowa Bożego.

Reakcja fińskiego społeczeństwa była bardzo nietolerancyjna. Prokurator Generalny oskarżył ją o mowę nienawiści. Oskarżenie to jest w istocie absurdalne, ponieważ zaprzecza prawu do wolności słowa i wolności wyznania.

Od 2019 roku Räsänen trzykrotnie stawiała się na policyjnych przesłuchaniach – ostatnie wynikało z podejrzenia o „agitację przeciwko grupie mniejszościowej”.

Mamy tu do czynienia z niebezpiecznym, dla wolności słowa w całym świecie zachodnim, precedensem.

 

Bardzo prosimy o podpis pod naszą petycję, żądając, aby fiński Prokurator Generalny natychmiast wycofał zarzuty wobec Päivi Räsänen.

CZYTAJ – kliknij „”

Czarna jesień 2021? Znany jasnowidz przekazał niepokojące wieści – Portal-polski.pl

 

Obudź się, szczepionkowy Franciszku! Trzeci „zaszczepiony” kardynał umiera na Covid

Obudź się, szczepionkowy Franciszku! Trzeci „zaszczepiony” kardynał umiera na Covid – gloria.tv

 

Australię ogarnęło covidowe szaleństwo!

https://gloria.tv/post/QYPcYTszhbjT42etCYejBsTiW

youtube.com/watch?v=VnBdUbdxHOM

 

Radio Maryja wirus omija – bez masek, bez dystansu !

https://gloria.tv/post/hn83z8uFFvmB6G6fLFZeSAhi3

 

GLOBALIZM – Nowy Porządek Świata dr. Pierre Hillard

https://gloria.tv/post/eaSwWrJAzwLR1SA4q8mFb7Zt

TELEWIZJA CHRYSTUSA KRÓLA  w CHICAGO.

 Cierpienia POLSKI idą ze WSCHODU...
[Były białoruski minister i ambasador] Łatuszka ostrzega:
 „Może dojść do szturmu tysięcy imigrantów” [z użyciem broni palnej i prowokowaniem konfliktu wojskowego  na linii granicy]:  Łatuszka ostrzega: Może dojść do szturmu tysięcy imigrantów (msn.com)
Matka Boża do Giselli Cardia, podczas jej niedawnego pobytu w Polsce: „Drogie dzieci, proszę Was o modlitwę za WSCHÓD EUROPY, gdyż stamtąd przyjdą Wasze CIERPIENIA...” [w poniższym nagraniu – od ok. minuty 21:52]

Cierpienie przyjdzie ze Wschodu – polska wizja Gizeli Cardia – Widzącej z Trevignano Romano – YouTube

Jak uratować swoje małżeństwo? Modlitwy o ratowanie rozpadającego się małżeństwa.
Jesus is Lord
During this difficult time of trial in the Catholic Church, please pray for healing and for God to give us holy priests and faithful Bishops in doing His Will
.

 

Litania PokoryO, Jezu, cichy i pokornego serca, wybaw mnie Jezu.
Z pragnienia, aby być cenionym, wybaw mnie Jezu.
Z pragnienia, aby być kochanym, wybaw mnie Jezu.
Z pragnienia, aby być chwalonym, wybaw mnie Jezu.
Z pragnienia, aby być zaszczycanym, wybaw mnie Jezu.
Z pragnienia, aby być wysławianym, wybaw mnie Jezu.

Z pragnienia, aby wybrano mnie przed innymi, wybaw mnie Jezu. 
Z pragnienia, aby zasięgano mojej rady, wybaw mnie Jezu.
Z pragnienia, aby być uznanym, wybaw mnie Jezu.

Ze strachu przed poniżeniem, wybaw mnie Jezu.
Ze strachu przed wzgardą, wybaw mnie Jezu.
Ze strachu przed skarceniem, wybaw mnie Jezu.
Ze strachu przed oczernianiem, wybaw mnie Jezu.
Ze strachu przed zapomnieniem, wybaw mnie Jezu.
Ze strachu przed wyśmianiem, wybaw mnie Jezu.
Ze strachu przed skrzywdzeniem, wybaw mnie Jezu.
Ze strachu przed podejrzeniem. wybaw mnie Jezu.
Daruj mi Jezu łaskę pragnienia…

aby inni byli bardziej kochani, niż ja,
aby inni mogli być bardziej cenieni ode mnie,
aby w oczach świata inni wzrastali, ja bym ubywał,
aby inni byli wybierani, a ja bym był pozostawiony,

aby inni byli wysławiani, a ja bym był niezauważony, 
aby inni byli we wszystkim uznani za lepszych ode mnie, 
aby inni mogli stać się świętszymi ode mnie,

o ile tylko ja będę tak święty jak powinienem.
Amen.

 

Szczęść Boże, Z wielką przyjemnością zapowiadamy wielkie przeżycia duchowe.

W roku świętego Józefa opublikujemy książkę i audiobook przygotowany w oparciu o mistyczne przekazy (zaaprobowane przez Kościół) jednego z najbardziej ukrytych mistyków Polski: „Adama Człowieka”. Od 1990 r. została mu powierzona przez Boga misja prorocka ukazywania sytuacji Kościoła, Polski i świata.

W 2000 r. otrzymał nowe, symboliczne imię: Adam Człowiek. Przez cały czas wypełniania swego posłannictwa był wierny nauczaniu Kościoła rzymskokatolickiego, poddany duchowemu kierownictwu kapłanów i hierarchów i posłuszny Bogu, aby pozostać ukryciu. Przyczyną ukrytej przed publiczną wiadomością tożsamości, znanej właściwym władzom kościelnym, jest wartość samego przesłania, aby Czytelnicy koncentrowali się na orędziu, a nie na osobie, która je otrzymała. Krótko przed śmiercią, Adam Człowiek w osobistych notatkach zapisał słowa pochodzące z książeczki O naśladowaniu Chrystusa Tomasza à Kempis: „Panie, niech imię Twoje będzie błogosławione na wieki, że podobało Ci się, aby spadła na mnie ta próba i cierpienie.

Nie mogę od niego uciec, ale muszę uciec się do Ciebie, abyś mi pomógł i zło obrócił dla mnie na dobro. Panie, teraz jest mi źle i nielekko na sercu, cierpienie bardzo mnie dręczy. Cóż mam teraz powiedzieć, Ojcze umiłowany? Jestem jakby w kleszczach.

Wybaw mnie z tej złej godziny. Ale przecież dlatego doszedłem do tej godziny, abyś Ty okazał swoją potęgę i uwolnił mnie, gdy będę już na dnie. Zechciej, Panie, wyprowadzić mnie, bo cóż ja, biedny, poradzę, gdzież pójdę, jeśli nie do Ciebie? A teraz daj mi cierpliwość, Panie. Pomóż mi, Boże, a nie ulęknę się, w jakiejkolwiek znajdę się udręce” (III, XXIX, 1). Nam także dla zrozumienia tego przesłania potrzebne są trwanie na modlitwie i cierpliwość, aby nasze spojrzenie na wydarzenia mogło dojrzeć w łasce Słowa.

Nie uprzedzając ostatecznego osądu Kościoła dotyczącego nadprzyrodzonego pochodzenia doświadczenia Autora, zmarłego w 2014 r., zostały obecnie przygotowane orędzia świętego Józefa. Pasterskie Nihil obstat oznacza, że w tekście nie ma błędów doktrynalnych, co nie przesądza jeszcze o nadprzyrodzonym pochodzeniu tekstu. Prosimy wszystkich zainteresowanych pomocą w rozpowszechnianiu orędzi o wsparcie naszej fundacji lub kontakt w przyszłej dystrybucji książek i audiobooków: kuBogu@kuBogu.com.pl. Nadmieniamy, że wydane do tej pory orędzia Adama Człowieka rozeszły się w ponad 70 tysiącach egzemplarzy.

► Możesz nas wesprzeć!. Jeśli uznasz, że pragniesz pomóc w realizacji podobnych treści możesz przekazać nam darowiznę z opisem: „Darowizna na cele statutowe”.

► Informacja dla PATRONÓW (współproducentów treści): ==============WSPARCIE KU BOGU================

 

Orędzia Świętego Józefa. Teaser 1.

https://www.youtube.com/watch?v=z4EyS_eAjO8

 

Święci którzy zwyciężyli szatana. Zapowiedź

https://www.youtube.com/watch?v=PrYklQeb4i0&list=PL19zCYWowYWcgT2Hi9mg3dlzxQd6PCcnq

 

o. Pio – audiobook. Promo

https://www.youtube.com/watch?v=QQAMvDsTSKw&list=PL19zCYWowYWfKznCAq7uls4kRvb_YscxQ

 

Exodus. Wkrótce.

https://www.youtube.com/watch?v=agiv5dC_JLY&list=PL19zCYWowYWdmSxTNQqRoKKrxCmgCfwnr&ab_channel=KuBogu

 

 

 

Środa, 29 września 2021
ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW
MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA
Święto
 (J 1, 47-51)

Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: „Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”. Powiedział do Niego Natanael: „Skąd mnie znasz?” Odrzekł mu Jezus: ” Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym”. Odpowiedział Mu Natanael: ” Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela!” Odparł mu Jezus: „Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: Widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to”. Potem powiedział do niego: ” Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego”.

Aniołowie są istotami ze swej natury różnymi od ludzi. Należą do stworzeń, są nam bliscy, dlatego Kościół obchodzi ich święto. Do ostatniej reformy kalendarza kościelnego (z 14 lutego 1969 r.) istniały trzy odrębne święta: św. Michała czczono 29 września, św. Gabriela – 24 marca, a św. Rafała – 24 października. Obecnie wszyscy trzej archaniołowie są czczeni wspólnie.

Archanioł Michał depcze bestięW tradycji chrześcijańskiej Michał to pierwszy i najważniejszy spośród aniołów (Dn 10, 13; 12, 1; Ap 12, 7 nn), obdarzony przez Boga szczególnym zaufaniem.
Hebrajskie imię Mika’el znaczy „Któż jak Bóg”. Według tradycji, kiedy Lucyfer zbuntował się przeciwko Bogu i do buntu namówił część aniołów, Archanioł Michał miał wystąpić i z okrzykiem „Któż jak Bóg” wypowiedzieć wojnę szatanom.
W Piśmie świętym pięć razy jest mowa o Michale. W księdze Daniela jest nazwany „jednym z przedniejszych książąt nieba” (Dn 13, 21) oraz „obrońcą ludu izraelskiego” (Dn 12, 1). Św. Jan Apostoł określa go w Apokalipsie jako stojącego na czele duchów niebieskich, walczącego z szatanem (Ap 12, 7). Św. Juda Apostoł podaje, że jemu właśnie zostało zlecone, by strzegł ciała Mojżesza po jego śmierci (Jud 9). Św. Paweł Apostoł również o nim wspomina (1 Tes 4, 16). Jest uważany za anioła sprawiedliwości i sądu, łaski i zmiłowania. Jeszcze bardziej znaczenie św. Michała akcentują księgi apokryficzne: Księga Henocha, Apokalipsa Barucha czy Apokalipsa Mojżesza, w których Michał występuje jako najważniejsza osoba po Panu Bogu, jako wykonawca planów Bożych odnośnie ziemi, rodzaju ludzkiego i Izraela. Michał jest księciem aniołów, jest aniołem sądu i Bożych kar, ale też aniołem Bożego miłosierdzia. Pisarze wczesnochrześcijańscy przypisują mu wiele ze wspomnianych atrybutów; uważają go za anioła od szczególnie ważnych zleceń Bożych. Piszą o nim m.in. Tertulian, Orygenes, Hermas i Didymus. Jako praepositus paradisi ma ważyć dusze na Sądzie Ostatecznym. Jest czczony jako obrońca Ludu Bożego i dlatego Kościół, spadkobierca Izraela, czci go jako swego opiekuna. Papież Leon XIII ustanowił osobną modlitwę, którą kapłani odmawiali po Mszy świętej z ludem do św. Michała o opiekę nad Kościołem.
Kult św. Michała Archanioła jest w chrześcijaństwie bardzo dawny i żywy. Sięga on wieku II. Symeon Metafrast pisze, że we Frygii, w Małej Azji, św. Michał miał się objawić w Cheretopa i na pamiątkę zostawić cudowne źródło, do którego śpieszyły liczne rzesze pielgrzymów. Podobne sanktuarium było w Chone, w osadzie odległej 4 km od Kolosów, które nosiło nazwę „Michelion”. W Konstantynopolu kult św. Michała był tak żywy, że posiadał on tam już w VI w. aż 10 poświęconych sobie kościołów, a w IX w. kościołów i klasztorów pod jego wezwaniem było tam już 15. Sozomenos i Nicefor wspominają, że nad Bosforem istniało sanktuarium św. Michała, założone przez cesarza Konstantyna (w. IV). W samym zaś Konstantynopolu w V w. istniał obraz św. Michała, czczony jako cudowny w jednym z klasztorów pod jego imieniem. Liczni pielgrzymi zabierali ze sobą cząstkę oliwy z lampy płonącej przed tym obrazem, gdyż według ich opinii miała ona własności lecznicze. W Etiopii każdy 12. dzień miesiąca był poświęcony św. Michałowi.
W Polsce powstały dwa zgromadzenia zakonne pod wezwaniem św. Michała: męskie (michalitów) i żeńskie (michalitek), założone przez błogosławionego Bronisława Markiewicza (+ 1912, beatyfikowanego przez kard. Józefa Glempa w Warszawie w czerwcu 2005 r.).
Św. Michał Archanioł jest patronem Cesarstwa Rzymskiego, Papui Nowei Gwinei, Anglii, Austrii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Węgier i Małopolski; diecezji łomżyńskiej; Amsterdamu, Łańcuta, Sanoka i Mszany Dolnej; ponadto także mierniczych, radiologów, rytowników, szermierzy, szlifierzy, złotników, żołnierzy. Przyzywany jest także jako opiekun dobrej śmierci.

W ikonografii św. Michał Archanioł przedstawiany jest w tunice i paliuszu, w szacie władcy, jako wojownik w zbroi. Skrzydła św. Michała są najczęściej białe, niekiedy pawie. Włosy upięte opaską lub diademem. Jego atrybutami są: globus, krzyż, laska, lanca, miecz, oszczep, puklerz, szatan w postaci smoka u nóg lub skrępowany, tarcza z napisem: Quis ut Deus – „Któż jak Bóg”, waga.

Archanioł Gabriel zwiastuje Maryi wolę BożąGabriel po raz pierwszy pojawia się pod tym imieniem w Księdze Daniela (Dn 8, 15-26; 9, 21-27). W pierwszym wypadku wyjaśnia Danielowi znaczenie tajemniczej wizji barana i kozła, ilustrującej podbój przez Grecję potężnych państw Medów i Persów; w drugim wypadku archanioł Gabriel wyjaśnia prorokowi Danielowi przepowiednię Jeremiasza o 70 tygodniach lat. Imię „Gabriel” znaczy tyle, co „mąż Boży” albo „wojownik Boży”. W tradycji chrześcijańskiej (Łk 1, 11-20. 26-31) przynosi Dobrą Nowinę. Ukazuje się Zachariaszowi zapowiadając mu narodziny syna Jana Chrzciciela. Zwiastuje także Maryi, że zostanie Matką Syna Bożego.
Według niektórych pisarzy kościelnych Gabriel był aniołem stróżem Świętej Rodziny. Przychodził w snach do Józefa (Mt 1, 20-24; 2, 13; 2, 19-20). Miał być aniołem pocieszenia w Ogrójcu (Łk 22, 43) oraz zwiastunem przy zmartwychwstaniu Pana Jezusa (Mt 28, 5-6) i przy Jego wniebowstąpieniu (Dz 1, 10). Niemal wszystkie obrządki w Kościele uroczystość św. Gabriela mają w swojej liturgii tuż przed lub tuż po uroczystości Zwiastowania. Tak było również w liturgii rzymskiej do roku 1969; czczono go wówczas 24 marca, w przeddzień uroczystości Zwiastowania. Na Zachodzie osobne święto św. Gabriela przyjęło się dopiero w wieku X. Papież Benedykt XV w roku 1921 rozszerzył je z lokalnego na ogólnokościelne. Pius XII 1 kwietnia 1951 r. ogłosił św. Gabriela patronem telegrafu, telefonu, radia i telewizji. Św. Gabriel jest ponadto czczony jako patron dyplomatów, filatelistów, posłańców i pocztowców. W 1705 roku św. Ludwik Grignion de Montfort założył rodzinę zakonną pod nazwą Braci św. Gabriela. Zajmują się oni głównie opieką nad głuchymi i niewidomymi.

W ikonografii św. Gabriel Archanioł występuje niekiedy jako młodzieniec, przeważnie uskrzydlony i z nimbem. Odziany w tunikę i paliusz, czasami nosi szaty liturgiczne. Na włosach ma przepaskę lub diadem. Jego skrzydła bywają z pawich piór. Szczególnie ulubioną sceną, w której jest przedstawiany w ciągu wieków, jest Zwiastowanie. Niekiedy przekazuje Maryi jako herold Boży zapieczętowany list lub zwój. Za atrybut służy mu berło, lilia, gałązka palmy lub oliwki.

Archanioł Rafał prowadzi TobiaszaRafał przedstawił się w Księdze Tobiasza, iż jest jednym z „siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański” (Tb 12, 15). Występuje w niej pod postacią ludzką, przybiera pospolite imię Azariasz i ofiarowuje młodemu Tobiaszowi wędrującemu z Niniwy do Rega w Medii swoje towarzystwo i opiekę. Ratuje go z wielu niebezpiecznych przygód, przepędza demona Asmodeusza, uzdrawia niewidomego ojca Tobiasza. Hebrajskie imię Rafael oznacza „Bóg uleczył”.
Ponieważ zbyt pochopnie używano imion, które siedmiu archaniołom nadały apokryfy żydowskie, dlatego synody w Laodycei (361) i w Rzymie (492 i 745) zakazały ich nadawania. Pozwoliły natomiast nadawać imiona Michała, Gabriela i Rafała, gdyż o tych wyraźnie mamy wzmianki w Piśmie świętym. W VII w. istniał już w Wenecji kościół ku czci św. Rafała. W tym samym wieku miasto Kordoba w Hiszpanii ogłosiło go swoim patronem.
Św. Rafał Archanioł ukazuje dobroć Opatrzności. Pobożność ludowa widzi w nim prawzór Anioła Stróża. Jest czczony jako patron aptekarzy, chorych, lekarzy, emigrantów, pielgrzymów, podróżujących, uciekinierów, wędrowców i żeglarzy.

W ikonografii św. Rafał Archanioł przedstawiany jest jako młodzieniec bez zarostu w typowym stroju anioła – tunice i chlamidzie. Jego atrybutami są: krzyż, laska pielgrzyma, niekiedy ryba i naczynie. W ujęciu bizantyjskim ukazywany jest z berłem i globem.

 

Michał Archanioł jest u nas!!! – SDB
Któż jak Bóg | sklep bógdom
  
                                                      Homilia św. Grzegorza Wielkiego, papieża, do Ewangelii

Imię anioł oznacza zadanie, nie zaś naturę

 

Należy wiedzieć, że imię anioł nie oznacza natury, lecz zadanie. Duchy święte w niebie są wprawdzie zawsze duchami, ale nie zawsze można nazywać je aniołami, lecz tylko wówczas, kiedy przybywają, by coś oznajmić. Duchy, które zwiastują sprawy mniejszej wagi, nazywają się aniołami, te zaś, które zapowiadają wydarzenia najbardziej doniosłe – archaniołami.
Stąd właśnie do Dziewicy Maryi nie został posłany jakikolwiek anioł, ale archanioł Gabriel. Dla wypełnienia tego zadania słusznie wysłany został anioł najważniejszy, aby oznajmić wydarzenie spośród wszystkich najdonioślejsze.
Ponadto niektórzy z nich mają imiona własne, aby już w samych imionach uwidaczniał się rodzaj powierzonej posługi. Imion własnych nie otrzymują w owym Świętym Mieście, jak gdyby bez ich pomocy nie mogli być rozpoznani. Tam bowiem ma miejsce doskonałe poznanie wynikające z oglądania Boga. Imiona wskazujące na określone ich zadania otrzymują od nas, gdy przybywają dla świadczenia jakiejś posługi. Tak więc imię Michał oznacza: „Któż jak Bóg”; Gabriel – „Moc Boża”; Rafał – „Bóg uzdrawia”.
Toteż ilekroć istnieje potrzeba dokonania czegoś wielkiego, posyłany jest Michał, aby z samego czynu oraz imienia można było pojąć, że nikt nie może uczynić tego, co należy do samego Boga. Tak więc ów wróg starodawny, który w swej pysze pragnął być podobny do Boga, mówiąc: „Wstąpię na niebiosa, powyżej gwiazd nieba wystawię mój tron, podobny będę do Najwyższego”, zdany przy końcu świata na własne siły, zanim otrzyma ostateczną karę, będzie walczył z Michałem archaniołem zgodnie ze świadectwem Jana: „Nastąpiła walka na niebie z Michałem archaniołem”.
Do Maryi zaś wysłany został archanioł imieniem Gabriel, które oznacza: „Moc Boża”. Przybył, aby zwiastować Tego, który zechciał się objawić w postaci sługi, by zapanować nad mocami zła. Tak więc przez „Moc Bożą” został zapowiedziany Ten, który przyszedł jako Pan Zastępów i potężny w boju.
Imię Rafał oznacza, jak powiedzieliśmy: „Bóg uzdrawia”. Uwolnił bowiem oczy Tobiasza od ciemności dotknąwszy ich, niejako w geście uzdrawiania. Słusznie przeto ten, który przybył, aby uzdrowić z choroby, został nazwany „Bóg uzdrawia”.

                                        Archanioł Gabriel - „Bóg jest moją mocą” - Bezale.pl

Litania do archaniołów św.św. Michała, Gabriela i Rafała

Panie, zmiłuj się nad nami!                                                                                                                                                                           Chryste, zmiłuj się nad nami!                                                                                                                                                                                  Panie, zmiłuj się nad nami!                                                                                                                                                                                   Chryste, usłysz nas!                                                                                                                                                                                        Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, Stworzycielu wszystkich duchów, zmiłuj się nad nami!

Synu, Odkupicielu świata, Boże, na którego patrzeć pragną aniołowie, zmiłuj się nad nami!

Duchu Święty, Boże, radości duchów błogosławionych, który uświęcasz dusze, zmiłuj się nad nami!

Święta Trójco Jedyny Boże, chwało świętych aniołów, zmiłuj się nad nami!

Święta Maryjo, Królowo duchów niebieskich; módl się za nami.

Święty Michale, książę zastępu wiecznego;

Wodzu aniołów pokoju;

Najmocniejszy w walce;

Pogromco pradawnego węża;

Odwieczny obrońco ludu Bożego;

Któryś wygnał z nieba Lucyfera i jego popleczników;

Który przyjmujesz odchodzące dusze i prowadzisz je do raju;

Pocieszenie wiernych,

Opiekunie tych, którzy oddali się tobie;

Święty Gabrielu, któryś objawił Danielowi tajemnice Boskie;

Który zapowiedziałeś narodziny i misję Św. Jana Chrzciciela;

Który zwiastowałeś Wcielenie Słowa;

Stróżu Najświętszej Panienki;

Czuwający nad dzieciństwem Zbawiciela

Który pocieszałeś Chrystusa w chwilach męki;

Wierny sługo Chrystusa;

Święty Rafale, aniele zdrowia;

Święty Rafale, jeden z siedmiu duchów stojących przy Tronie Boga;

Wierny przewodniku Tobiasza;

Który zmusiłeś diabła do ucieczki;

Orędowniku naszych modlitw przed Panem;

Uzdrowicielu ślepego;

Wspomożycielu w strapieniu;

Pocieszycielu w trudach;

Niosący radość twym wiernym podopiecznym.

Święty Michale, Gabrielu i Rafale, módlcie się za nami.

Jezu Chryste, błogosławieństwo aniołów, przepuść nam!

Jezu Chryste, chwało duchów niebieskich, wysłuchaj nas!

Jezu Chryste, ozdobo wiecznych zastępów, zmiłuj się nad nami!

 

Do Św. Michała

Boże, który sprawiłeś, że błogosławiony Michał, Twój Archanioł, zwyciężył pysznego Lucyfera i nikczemne duchy, błagamy Ciebie, byśmy walcząc pod Krzyżem i za swoje przyjmując dewizę: Któż jak Bóg!?, zwyciężyli wszy­stkich naszych wrogów, pokonali wszelkie przeszkody i uporządkowali nasz żywot zgodnie z Twoją wolą i przykazaniami. Przez Jezusa Chrystusa, Pana Nszego. Amen.

 

Do Św. Gabriela

Boże, orędowniku zbawienia ludzkości, który posłałeś błogosławionego Gabriela, stojącego przed Twoim tronem, by zwiastował prześwietnej Dziewicy tajemnicę wejścia Twojego błogosławionego Syna w ciało człowiecze, błagamy Ciebie, byśmy poprzez jego wstawiennictwo zyskali pomoc w każdej naszej potrzebie, duchowej i doczesnej. Przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

 

Do Św. Rafała

Boże, który w swej niewysłowionej dobroci uczyniłeś bło­gosławionego Rafała przewodnikiem wiernych w ich wędrówkach, pokornie prosimy Cię, by poprowadził on nas na drodze zbawienia i byśmy doświadczyli jego pomocy w chorobie duszy. Przez Jezusa Chrystusa, Pana Naszego. Amen

 TRZECH ARCHANIOŁÓW: Św. RAFAŁA, Św. GABRIELA i Św. MICHAŁA (20-28.IX)
ARCHANIOŁOWIE... | Malanów Online - Lokalny serwis informacyjny - www.malanow.pl
 
Modlitwa
Dostojni Święci Archaniołowie: Michale, Gabrielu, Rafale, stojących przy Tronie Boga, Dowódcy Zastępów Niebieskich, Przewodnicy Boży, prowadźcie nas przez życie, byśmy nie ulegali pokusom złego, brońcie i chrońcie nas.. Wspierajcie nas zawsze w walce przeciwko szatanowi i jego sługom. Wyproście nam światło Ducha Świętego dla pełnienia zawsze Woli Bożej, trwania w Wierze, Nadziei i Miłości, dla pożytku dusz naszych. Uproście nam łaskę Miłosierdzia Ojca, przez Rany Chrystusa, gdy Syn ponownie przyjdzie w Chwale, by nas sądzić, jak też w godzinie naszej śmierci.
Przez Miłosierdzie Ojca,
Przez Rany Pana Naszego Jezusa Chrystusa,.
Przez ożywcze i zbawcze działanie w nas Ducha Świętego
Amen.
 
Św. Rafale którego imię oznacza „Bóg uzdrawia”, Ciebie Bóg w swej niewysłowionej dobroci uczynił uzdrowicielem i przewodnikiem wiernych, prosimy, byśmy doświadczyli pomocy w chorobie duszy i ciała, byś poprowadził nas na drodze, która spodoba się Bogu.
 
Św. Gabrielu którego imię znaczy „Bóg jest Mocą”, stojący przed Bożym Tronem i którego Dobry Bóg posłał, byś zwiastował przeświętej Dziewicy tajemnicę wejścia błogosławionego Syna Bożego w ciało człowiecze, prosimy, byśmy poprzez twoje wstawiennictwo zyskali pomoc w każdej naszej potrzebie, duchowej i doczesnej. Wspomagaj, byśmy zawsze godnie przyjmowali żywe Ciało Chrystusa, w którym po Swojej Męce, Zmartwychwstaniu i Wniebowstąpieniu, na ziemi pozostał, aż do skończenia świata.
 
Św. Michale, którego imię znaczy „Któż jak Bóg?”, który zwyciężyłeś pysznego Lucyfera i nikczemne duchy, prosimy Ciebie, byśmy walcząc pod znakiem Krzyża, wraz z Tobą zwyciężyli wszystkich naszych wrogów, pokonali wszelkie przeszkody, uporządkowali nasze życie zgodnie z Bożą Wolą, zgodnie z przykazaniami, żyli w Bożej łasce. Czuwaj nad naszą śmiercią, by nie zastała nas w grzechu, odpędź w jej godzinie od nas wszelkie demony, szatana i jego sługi, proś o Boże Miłosierdzie dla nas, byśmy z Twoja pomocą osiągnęli Zbawienie wieczne. Amen.
Ojcze nasz…, Zdrowas Maryjo…, Chwała Ojcu…
 
Módlmy się:
O najszczęśliwsi Archaniołowie: Michale, Gabrielu, Rafale,
dowódcy wojsk Niebieskich, wyproście nam światło Ducha Świętego, wprowadźcie nas w tajemnice Boskie i dajcie nam siłę do walki przeciwko naszemu wspólnemu nieprzyjacielowi. Amen.

Jak przyjmować Komunię Świętą część 1 – kazanie ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz

https://www.youtube.com/watch?v=nO-0MpqyWzk

 

Niemcy. Zastrzelił kasjera bo ten nie chciał mu sprzedać bez maseczki

https://www.fronda.pl/a/niemcy-zastrzelil-kasjera-bo-ten-nie-chcial-mu-sprzedac-bez-maseczki,167068.html

 

Zbigniew HAŁAT : Polacy w opresji, musimy się bronić . Ocenzurowany wykład 

https://gloria.tv/post/zFAowa4VUpaB2go9paTJgXbKE

 

Jan Pospieszalski: MILIONY LUDZI na całym świecie protestują przeciwko SEGREGACJI SANITARNEJ – Warto Rozmawiać [WIDEO]

https://wolnosc.tv/jan-pospieszalski-miliony-ludzi-na-calym-swiecie-protestuja-przeciwko-segregacji-

 

 

AMANTADYNA DLA POLSKI ! Kto wstrzymuje lek, który ratuje życie? Polka UJAWNIA szokujące fakty!

 youtube.com/watch?v=pyaPTyPWRp8

 

SENSACYJNE WYNIKI SEKCJI ZWŁOK 8 OSÓB, KTÓRE ZMARŁY PO SZCZEPIENIU NA COVID19

https://gloria.tv/post/TNDebovrQiER4LyQKGzLAgAqJ

 

Chodzące tykające bomby! W pełni zaszczypani doświadczą nasilenia choroby po ponownym narażeniu na nowe warianty koronawirusa – zjawisko wzmocnienia zależnego od przeciwciał

https://gloria.tv/post/sqeef1FJRutv2GPwsx8WeRSWY

 

Pragnący prawdy i wolności Polacy nie dadzą zginąć takiemu człowiekowi

https://gloria.tv/post/pPFtDtwUJi3w26DWvwLHtPcRN

 

„Szczepionka COVID reprezentuje chrzest w kulcie nowego porządku światowego, rodzaj rytuału oczyszczenia, poprzez który przyznawane są podstawowe prawa człowieka”

https://gloria.tv/post/h7AHmbAMrRAJ3b1peLQPidKmp 

 

Musisz to wiedzieć!(219) Sekretarz ONZ zdradza plan depopulacji ludzkości! To o nas!

https://gloria.tv/post/VZu7NrQUFSH23zf8kQM2nraAe

 

Cypr: księża krytykujący „szczepionki” tracą uposażenie

https://gloria.tv/post/k3dqHeDLo6hG4nMVPauCmyCiq

 

Księża, którzy zostali potępieni na Świętym Synodzie „za wzywanie ludzi do nieszczepienia się”, otrzymali ultimatum od 80-letniego prawosławnego arcybiskupa Cypru, Chrysostomosa, z terminem 18 września.

 

TELEWIZJA CHRYSTUSA KRÓLA w CHICAGO.

 

SOBOTA. Rozważania do modlitwy uniżenia na każdy dzień.
Prowadzi ks. Marek Bąk.

 

Narodowa Pielgrzymka Ku Czci JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI
Wzdłuż Granic Polski – Droga Krzyżowa na Górze Grabarce
https://www.youtube.com/watch?v=d80-lEgcEiQ

 

AUSTRALIA NA NASZYCH OCZACH WYKUWA SIĘ NOWY PORZĄDEK ŚWIATA! 
KOLEJNE ETAPY ZNIEWOLENIA SPOŁECZEŃSTWA
https://www.youtube.com/watch?v=VabNoJENQpM&t=3s

 

Nadchodzi kres. Jak przetrwać I I I dni ciemności? Część 14

Poniedziałek, 27 września 2021

ŚW. WINCENTEGO A PAULO, PREZBITERA

Wincenty a Paulo – Wikipedia, wolna encyklopedia

Z pism św. Wincentego a Paulo, kapłana 


Posługiwanie ubogim należy przedkładać ponad wszystko

Nie powinniśmy oceniać ubogich według ich odzienia lub wyglądu ani według przymiotów ducha, które wydają się posiadać, jako że najczęściej są ludźmi niewykształconymi i prostymi. Gdy jednak popatrzycie na nich w świetle wiary, wtedy ujrzycie, że zastępują oni Syna Bożego, który zechciał być ubogim. W czasie swej męki nie miał prawie wyglądu człowieka. Poganom wydawał się szalonym, dla Żydów był kamieniem obrazy, mimo to wobec nich nazwał się głosicielem Ewangelii ubogim: „Posłał Mnie, abym głosił Dobrą Nowinę ubogim”. Także i my powinniśmy dzielić to samo uczucie i naśladować postępowanie Chrystusa: troszczyć się o ubogich, pocieszać ich i wspomagać.

Chrystus chciał się narodzić ubogim, wybrał ubogich na swoich uczniów, sam stał się sługą ubogich i tak dalece zechciał dzielić ich położenie, iż powiedział, że Jemu samemu świadczy się dobro lub zło, jeżeli świadczy się je ubogiemu. Bóg zatem, ponieważ miłuje ubogich, miłuje także tych, którzy ich miłują. Jeśli się bowiem miłuje jakiegoś człowieka, miłuje się także tych, którzy są mu przyjaźni lub pomocni. Toteż i my mamy ufność, że miłując ubogich, jesteśmy miłowani przez Boga. Przeto odwiedzając ich, starajmy się „rozumieć ubogich i potrzebujących” i tak dalece z nimi współcierpieć, abyśmy czuli to samo, co Apostoł, gdy głosił: „Stałem się wszystkim dla wszystkich”. Pełni współczucia z powodu nieszczęść i utrapień bliźnich, prośmy Boga, aby obdarzył nas uczuciem miłosierdzia i delikatności, napełnił nim serca nasze, i tak napełnione zachował.

Posługa ubogim powinna być przedkładana ponad wszelką inną działalność i niezwłocznie spełniana. Jeśliby więc w czasie modlitwy należało podać lekarstwo albo udzielić innej pomocy potrzebującemu, idźcie z całym spokojem, ofiarując Bogu wykonywaną czynność, jak gdyby trwając na modlitwie. Nie potrzebujecie się niepokoić w duchu ani wyrzucać sobie grzechu z powodu opuszczenia modlitwy ze względu na spełnioną wobec potrzebującego posługę. Nie zaniedbuje się Boga, kiedy się Go opuszcza ze względu na Niego samego, to jest kiedy się opuszcza jedno dzieło Boga, aby wykonać inne.

Kiedy zatem opuszczacie modlitwę, aby okazać pomoc potrzebującemu, pamiętajcie, że służyliście samemu Bogu. Miłość bowiem jest ważniejsza niż wszystkie przepisy, owszem, właśnie do niej wszystkie one powinny zmierzać. Ponieważ miłość to wielka władczyni, dlatego wszystko, co rozkaże, należy czynić. Z odnowionym uczuciem serca oddajmy się służbie ubogim; szukajmy najbardziej opuszczonych: otrzymaliśmy ich bowiem jako naszych panów i władców.

Święty Wincenty a PauloWincenty urodził się w Pouy (obecnie St-Vincent-de-Paul w południowo-zachodniej Francji) 24 kwietnia 1581 r. jako trzecie z sześciorga dzieci, w biednej, wiejskiej rodzinie. Jego dzieciństwo było pogodne, choć od najmłodszych lat musiał pomagać w ciężkiej pracy w gospodarstwie i wychowywaniu młodszego rodzeństwa. Rodzice marzyli o tym, by ich syn w przyszłości wyrwał się ku łatwiejszemu życiu. Czternastoletniego Wincentego wysłali więc do szkoły franciszkanów w Dax. Na opłacenie szkoły Wincenty zarabiał dawaniem korepetycji kolegom zamożnym, a mniej uzdolnionym lub leniwym. Po ukończeniu szkoły nie bez zachęty ze strony rodziny podjął studia teologiczne w Tuluzie. W wieku 19 lat został kapłanem; jednak kapłaństwo było dla niego jedynie szansą na zrobienie kariery. Chciał w ten sposób pomóc swojej rodzinie. Studia w Tuluzie Wincenty zwieńczył bakalaureatem w 1604 r. Później pogłębił swoje studia jeszcze na uniwersytecie w Rzymie i w Paryżu, zdobywając licencjat z prawa kanonicznego (1623).
Kiedy udał się Morzem Śródziemnym z Marsylii do Narbonne, został wraz z całą załogą i pasażerami napadnięty przez tureckich piratów i przewieziony do Tunisu jako niewolnik. W ciągu dwóch lat niewoli miał kolejno czterech panów. Ostatnim z nich był renegat z Nicei Sabaudzkiej. Młody kapłan zdołał go jednak nawrócić. Obaj szczęśliwie uciekli do Europy. Właściciel Wincentego znalazł w Rzymie przytułek. Wincenty przez ten rok nawiedzał w Rzymie miejsca święte i dalej się kształcił. Papież Paweł V wysłał Wincentego do Francji w nieznanej bliżej misji na dwór Henryka IV. Pozyskał sobie zaufanie królowej, Katarzyny de Medicis, która obrała go sobie za kapelana, mianowała go swoim jałmużnikiem i powierzyła mu opiekę nad Szpitalem Miłosierdzia.
Wincenty przeżył ogromny kryzys religijny. Był skoncentrowany wyłącznie na tym, co może osiągnąć jedynie własnymi siłami. Zmianę w jego sposobie myślenia przyniosły dopiero lata 1608-1620. Poznał wówczas w Paryżu wielu wyjątkowych ludzi, m.in. ks. Pierre’a de Berrulle’a, który zgromadził wokół siebie kapłanów, ukazując im wielkość i znaczenie posługi kapłańskiej. Wincenty niemało zawdzięczał też św. Franciszkowi Salezemu i św. Franciszce de Chantal. Przez pewien czas głosił Chrystusa galernikom (więźniom, którzy pracowali jako wioślarze). Zaczął dostrzegać ludzką nędzę – materialną i moralną.

Święty Wincenty a PauloPrawdopodobnie duże znaczenie w życiu Wincentego odegrało zdarzenie, jakie miało miejsce 25 stycznia 1617 r. w Folleville. Wincenty głosił wówczas rekolekcje. Wezwano go do chorego, cieszącego się opinią porządnego i szanowanego człowieka. Na łożu śmierci wyznał mu on, że jego życie całkowicie rozminęło się z prawdą, że ciągle udawał kogoś innego niż był w rzeczywistości. W liturgii tego dnia przypadała uroczystość Nawrócenia św. Pawła. Dla Wincentego był to wstrząs. Zrozumiał, że Bóg pozwala się dotknąć w ubogich, w nich potwierdza swoją obecność. Odtąd Wincenty zaczął gorliwie służyć ubogim i pokrzywdzonym. Złożył Bogu ślub poświęcenia się ubogim. Głosił im Chrystusa i prawdę odnalezioną w Ewangelii. Zgromadził wokół siebie kilku kapłanów, którzy w sposób bardzo prosty i dostępny głosili ubogim Słowo Boże. W ten sposób w 1625 r. powstało Zgromadzenie Księży Misjonarzy – lazarystów.
Wincenty w sposób szczególny dbał o przygotowanie młodych mężczyzn do kapłaństwa. Organizował specjalne rekolekcje przed święceniami, powołał do życia seminaria duchowne. Wincenty założył również stowarzyszenie Pań Miłosierdzia, które w sposób systematyczny i instytucjonalny zajęły się biednymi, porzuconymi dziećmi, żebrakami, kalekami. Spotkanie ze św. Ludwiką zaowocowało powstaniem Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia (1633 r.), zwanych szarytkami (od franc. charite – miłosierdzie). W okresie frondy (zamieszki polityczne w Paryżu w latach 1648-1653) Wincenty niósł pomoc rzeszom głodujących, dotkniętym nieszczęściami i zniszczeniami wojennymi. Przez wiele lat był członkiem Rady Królewskiej – tzw. Rady Sumienia, której podlegały wszystkie sprawy Kościoła. Zajmując tak wysokie stanowisko pozostał cichy i skromny.

Święty Wincenty a PauloWincenty zmarł w 1660 r. w wieku 79 lat. Jego misjonarze pracowali wtedy już w większości krajów europejskich, dotarli też do krajów misyjnych w Afryce północnej. W 1651 r. przybyli również do Polski. W roku 1729 papież Benedykt XIII wyniósł Wincentego do chwały błogosławionych, a papież Klemens XII kanonizował go w roku 1737. W 1885 r. Leon XIII uznał go za patrona wszystkich dzieł miłosierdzia w Kościele. Jest także patronem zgromadzenia lazarystów (założonego przez Wincentego zgromadzenia księży misjonarzy), szarytek, kleru, organizacji charytatywnych, podrzutków, szpitali i więźniów.

W ikonografii św. Wincenty a Paulo przedstawiany jest w długiej szacie zakonnej i szerokim płaszczu. Jego atrybutami są: anioł, dziecko w ramionach, dziecko u stóp, krucyfiks.

Módlmy się. Boże, Ty dla zbawienia ubogich i wychowania duchowieństwa obdarzyłeś świętego Wincentego, kapłana, apostolską mocą, † spraw, abyśmy ożywieni tą samą gorliwością, * miłowali cierpiących braci i spieszyli im z pomocą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

Nowenna do bł. Bartola Longo
 
Obraz znaleziony dla: Bartola Longo
Każdego dnia po czytaniu odmawiamy: 
 
• Ojcze nasz
 
Ojcze nasz
 
3x Zdrowaś Maryjo…
 
Chwała Ojcu…
 
Królowo Różańca Świętego, módl się za nami!
 
Oraz: Modlitwę o kanonizację bł. Bartola Longo
 
Boże, Ojcze miłosierdzia, wielbimy Cię za to, że dałeś historii ludzkości bł. Bartola Longa, żarliwego Apostoła Różańca i świetlany przykład świeckiego głęboko zaangażowanego w ewangeliczne świadczenie wiary i miłości. Dziękujemy Ci, Boże, za jego niezwykłą duchową podróż, jego prorocze intuicje, niestrudzone wysiłki na rzecz najbiedniejszych i odrzuconych, za pobożność, z jaką służył Twojemu Kościołowi i zbudował nowe miasto miłości w Pompejach. Prosimy Cię, spraw, by bł. Bartolo Longo został wkrótce zaliczony do grona Świętych Kościoła powszechnego, tak, by każdy mógł naśladować go jako wzór życia i otrzymywać łaski za jego wstawiennictwem. Amen.
 
 
 
 
DZIEŃ 1.
 
Błogosławiony Bartolo Longo, Ty którego życie było najpiękniejszym dowodem, że Bóg nie patrzy na przeszłość grzesznika, kiedy ten zdecyduje się zawrócić z drogi ku potępieniu, aby ze szczerym sercem rozpocząć służbę na chwałę Boga. Boże, w tej nowennie będę modlić się o szczególną łaskę za pośrednictwem bł. Bartola Longo.
 
 
DZIEŃ 2.
 
Błogosławiony Bartolo Longo, Apostole Różańca, Tobie w sytuacji zatracenia, pomogli Twoi przyjaciele poprzez żarliwą modlitwą, wsparciem dobrym słowem, spraw proszę Bracie i wyproś mi u Królowej Różańca Świętego tę łaskę o którą tak bardzo Cię proszę …
 
 
 
DZIEŃ 3.
 
Błogosławiony Bartolo Longo, Apostole Różańca, Ty u którego spowiedź trwała miesiąc, a Ty tonący w oceanie grzechu, Bóg posłał swoich ziemskich pomocników w ostatnim momencie, abyś nie został potępiony, pod okiem kierownika duchowego potrzebowałeś czasu na duchową rekonwalescencję, zerwałeś z przeszłością proszę Cię najgoręcej, abyś wyjednał mi u Najświętszej Królowej Różańca Świętego te łaskę o którą Cię gorąco proszę…
 
 
DZIEŃ 4.
 
 
Błogosławiony Bartolo Longo, Apostole Różańca, który ani na moment nie straciłeś z oczu swojej głównej misji, pamiętając o przyrzeczeniu, jakie złożyłeś Maryi, że będziesz propagować różaniec w nadziei zbawienia, spraw proszę i wstaw się do Królowej Różaniec Świętego za mną.i uproś mi łaskę o którą Cię proszę (wymień łaskę).
 
 
DZIEŃ 5.
 
Błogosławiony Bartolo Longo, Ty którego celem było szerzyć różaniec wśród religijnych analfabetów, a Bóg pobłogosławił temu dziełu i natchnął je tak, że skromny zamiar przerodził się w propagowanie różańca i dzieł miłosierdzia na całym świecie, spraw proszę i wysłuchaj mojego wołania i prośby o łaskę, o którą Cię proszę (wymień łaskę).
 
 
DZIEŃ 6.
 
Błogosławiony Bartolo Longo, pierwszym zadaniem jakie Bóg postawił przed tobą, było zbudowanie kościoła w biednych Pompejach. Ty byłeś zdany głównie na siebie i niewielkie datki Z Boża pomocą kościółek wyrósł na okazałe sanktuarium, spraw proszę i wysłuchaj mnie, aby intencja o którą Cię proszę została wysłuchana u Królowej Różańca Świętego, a za Jej pośrednictwem powstało nowe dzieło i zadanie dla mnie.
 
 
DZIEŃ 7.
 
Błogosławiony Bartolo Longo, Ty który wobec licznych niebezpieczeństw, ataków złego ducha, jawnej wrogości nawet ze strony dostojników kościelnych, nie poddałeś się, a Twoje dzieła rozkwitły i były wymownym znakiem Bożej łaski, wstaw się za nami u Królowej Różańca Świętego, prosząc o łaskę dla mnie, o którą Cię proszę.
 
 
DZIEŃ 8.
 
Błogosławiony Bartolo Longo, Apostole Różańca, dzięki Twojej wytrwałej pracy szerzenia różańca świętego, ukoronowaniem Twojej misji było ogłoszenie października miesiącem różańca przez Leona XIII, proszę Cię najgoręcej o wstawiennictwo u Królowej Różańca Świętego i uproszenie łaski, o którą Cię proszę.
 
 
DZIEŃ 9.
 
Błogosławiony Bartolo Longo, Ty który pragnąłeś naśladować Chrystusa w oderwaniu od światowego zgiełku a Bóg przyjął tę niedoskonałą ofiarę ze wszystkimi jej słabościami, cierpieniami i ułomnościami, uproś nam najgoręcej u Królowej Różańca Świętego tę łaskę, o którą Cię proszę.

TELEWIZJA CHRYSTUSA KRÓLA w CHICAGO.

 

Nie odkładaj swojego nawrócenia!

https://www.youtube.com/watch?v=w9er5aVh_rk

 

Polonio obudź się! Rozpaczliwa walka o kościół Św. Wojciecha w Chicago

https://www.youtube.com/watch?v=HbNWpXNj47w

 

Narodowa Pielgrzymka Ku Czci JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI wzdłuż Granic Polski.

https://www.youtube.com/watch?v=hJZpBgyJu1A

https://www.youtube.com/watch?v=7gWYzfotkZE

https://www.youtube.com/watch?v=EdIpQikBg20

https://www.youtube.com/watch?v=QCn4p_ySNr4

https://www.youtube.com/watch?v=c4idnnFpKwU

https://www.youtube.com/watch?v=VbWRmq2rhWo

https://www.youtube.com/watch?v=HAW352xxBfk

 

Orędzie z Medziugorje 25 wrzesień 2021r.

 

   Może być zdjęciem przedstawiającym 2 osoby
„Drogie dzieci! Módlcie się, [dawajcie] świadectwo i radujcie się ze mną, bo Najwyższy dalej mnie posyła żebym prowadziła was drogą świętości. Dziatki, bądźcie świadomi, że życie jest krótkie i że czeka na was wieczność, abyście ze wszystkimi świętymi wychwalali Boga swoim istnieniem. Dziatki, nie martwcie się o ziemskie sprawy, ale tęsknijcie za Niebem. Niebo będzie waszym celem i radość zapanuje w waszym sercu. Jestem z wami i wszystkich was błogosławię swoim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Trevignano Romano 25 września 2021

Brak dostępnego opisu zdjęcia.

Przesłanie od Jezusa 19:00

Moi bracia, jestem tu z wami, nawet jeśli mnie nie widzicie, poczujecie mojego Ducha. Drodzy bracia, jesteście nieliczni i macie czyste serce, ale czy myślicie o łaskach, które są wam dane każdego dnia? Mój Ojciec napełnia cię Duchem Świętym, ale czasami jesteś ślepy i głuchy. Pomóż wszystkim ludziom i tej mojej ukochanej córce, która jest w moim sercu: pomóż mi, moja córko! Nie mogę, nie mogę dłużej trzymać ramienia mojego Ojca, wszystko jest na was i będzie to ciąg dalszy prześladowań, chorób i hipokryzji. Moje dzieci, jak wiele szkód wyrządziliście, ile zła wyrządzono z powodu grzechów. Oto Ameryko, część Ameryki zniknie i wtedy z popiołów odrodzi się do nowego życia, módlcie się, módlcie się do Boga i Jego miłosierdzia. Ty, który masz łaskę słuchać mojej Matki, nie udawaj, że nic się nie dzieje, wszystko jest w toku, ziemia ma się przemienić i wszystko nadejdzie, kiedy najmniej się tego spodziewasz, bądź gotowy, módl się sercem. Oh! Moje dzieci, to miejsce jest moim sanktuarium ofiarowanym za was na chwałę mojego Ojca, nigdy się nie bójcie, czy kiedykolwiek obiecałem wam rzeczy, których nie dotrzymałem? Mówiłem ci, że niczego by nie brakowało, oto niczego nie brakuje do dziś, więc dlaczego nie wierzysz? Wierz tylko w to, co odpowiada ci dla twojego ludzkiego życia, ale nie zawsze wierz w słowa mojej Matki. Nie rozumuj dzieci, nie myśl o tym, kiedy i jak wszystko się wydarzy. Wielu umrze i wielu zostanie zabranych do Mojego Domu, nie bójcie się cierpienia, ponieważ musicie oczyścić się na ziemi, aby dotrzeć do nieba w domu waszego Ojca, a jak planujecie się tam dostać, z brudnymi rękami i brudnymi ubraniami? Bez dzieci, nie, bądźcie chwalebni pewnego dnia, tylko w ten sposób będziecie mogli osiągnąć chwałę Mojego Ojca. Wszyscy wykonujecie dobrą robotę, nie przestawajcie za wszelką cenę, jestem tu dla Was i nigdy nie zostawię Was w spokoju. Teraz daję wam moje święte błogosławieństwo w imię Ojca, w moje imię iw Duchu Świętym, amen. Kocham was dzieci, kocham was, módlcie się za Rzym, miasto tak mi drogie i które mnie zdradziło, módlcie się, bo niedługo na placach popłynie krew, módlcie się, módlcie się dużo. Twój Jezus

 

Święty o. Pio z Pietrelciny

23 września – św. Ojca Pio. Zostań duchowym dzieckiem Padre Pio

 

Pio urodził się w Petrelcinie (na południu Włoch) 25 maja 1887 r. Na chrzcie otrzymał imię Franciszek. Już w dzieciństwie szukał samotności i często oddawał się modlitwie i rozmyślaniu. W wieku 5 lat objawił mu się po raz pierwszy Jezus. W wieku 16 lat Franciszek przyjął habit kapucyński i otrzymał zakonne imię Pio. Rok później złożył śluby zakonne i rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne. W 1910 r. przyjął święcenia kapłańskie. Już wtedy od dawna miał poważne problemy ze zdrowiem. Po kilku latach kapłaństwa został powołany do wojska. Służbę przerwał ze względu na zły stan zdrowia. Pod koniec lipca 1916 r. przybył do San Giovanni Rotondo i tam przebywał aż do śmierci. Był kierownikiem duchowym młodych zakonników.

20 września 1918 r. podczas modlitwy przed wizerunkiem Chrystusa ukrzyżowanego o. Pio otrzymał stygmaty. Na jego dłoniach, stopach i boku pojawiły się otwarte rany – znaki męki Jezusa. Wkrótce do San Giovanni Rotondo zaczęły przybywać rzesze pielgrzymów i dziennikarzy, którzy chcieli zobaczyć niezwykłego kapucyna. Stygmaty i mistyczne doświadczenia o. Pio były także przedmiotem wnikliwych badań ze strony Kościoła. W związku z nimi o. Pio na 2 lata otrzymał zakaz publicznego sprawowania Eucharystii i spowiadania wiernych. Sam zakonnik przyjął tę decyzję z wielkim spokojem. Po wydaniu opinii przez dr Festa, który uznał, że stygmatyczne rany nie są wytłumaczalne z punktu widzenia nauki, o. Pio mógł ponownie sprawować publicznie sakramenty.

Ojciec Pio był mistykiem. Często surowo pokutował, bardzo dużo czasu poświęcał na modlitwę. Wielokrotnie przeżywał ekstazy, miał wizje Maryi, Jezusa i swojego Anioła Stróża. Bóg obdarzył go również darem bilokacji – znajdowania się jednocześnie w dwóch miejscach. Podczas pewnej bitwy w trakcie wojny, o. Pio, który cały czas przebywał w swoim klasztorze, ostrzegł jednego z dowódców na Sycylii, by usunął się z miejsca, w którym się znajdował. Dowódca postąpił zgodnie z tym ostrzeżeniem i w ten sposób uratował swoje życie – na miejsce, w którym się wcześniej znajdował, spadł granat.

Włoski zakonnik niezwykłą czcią darzył Eucharystię. Przez długie godziny przygotowywał się do niej, trwając na modlitwie, i długo dziękował Bogu po jej odprawieniu. Odprawiane przez o. Pio Msze święte trwały nieraz nawet dwie godziny. Ich uczestnicy opowiadali, że ojciec Pio w ich trakcie – zwłaszcza w momencie Przeistoczenia – w widoczny sposób bardzo cierpiał fizycznie. Kapucyn z Pietrelciny nie rozstawał się również z różańcem.

W 1922 r. powstała inicjatywa wybudowania szpitala w San Giovanni Rotondo. Ojciec Pio gorąco ten pomysł poparł. Szpital szybko się rozrastał, a problemy finansowe przy jego budowie udawało się szczęśliwie rozwiązać. „Dom Ulgi w Cierpieniu” otwarto w maju 1956 r. Kroniki zaczęły się zapełniać kolejnymi świadectwami cudownego uzdrowienia dzięki wstawienniczej modlitwie o. Pio. Tymczasem zakonnika zaczęły powoli opuszczać siły, coraz częściej upadał na zdrowiu.

Zmarł w swoim klasztorze 23 września 1968 r. Na kilka dni przed jego śmiercią, po 50 latach, zagoiły się stygmaty.

W 1983 r. rozpoczął się proces informacyjny, zakończony w 1990 r. stwierdzeniem przez Kongregację Spraw Kanonizacyjnych jego ważności. W 1997 r. ogłoszono dekret o heroiczności cnót o. Pio; rok później – dekret stwierdzający cud uzdrowienia za wstawiennictwem o. Pio. Beatyfikacji o. Pio dokonał Jan Paweł II 2 maja 1999 r. 16 czerwca 2002 r. Ojciec Święty dokonał jego kanonizacji.

Należę całkowicie do wszystkich, każdy może powiedzieć: Ojciec Pio jest mój

Jeden z licznych cudów św. Ojca Pio – cud wskrzeszenia

Był maj 1925. roku. Maria miała małe dziecko, które było chore od urodzenia. W związku z tym Maria była bardzo zatroskana o los swojego dziecka. Po wizycie lekarskiej powiedziano jej, że jej dziecko ma bardzo skomplikowaną chorobę. Nie było dla niej żadnej nadziei, żadnych szans na wyzdrowienie. Wtedy Maria zdecydowała się pojechać pociągiem do Rotundy San Giovanni. Mimo że mieszkała w maleńkiej miejscowości na południu Puglii (biedny rejon południowych Włoch), dotarły do niej opowieści o Ojcu Pio, o zakonniku, który był znamienny jak Jezus, czynił cuda, uzdrawiał chorych i dawał nadzieję zdesperowanym. Natychmiast wyjechała w stronę Rotundy, lecz po drodze dziecko zmarło. Czuwała przy nim całą noc a potem położyła do kufra i zamknęła wieko. Następnego dnia dotarła do Rotundy San Giovanni. Nie miała nadziei lecz nie utraciła wiary. Tego wieczora poznała Ojca Pio. Czekała w kolejce do konfesjonału i niosła na rękach kufer, gdzie znajdowało się ciało jej synka, który zmarł dwadzieścia cztery godziny wcześniej. Kiedy stanęła przed Ojcem Pio, uklękła, zapłakała i błagała o pomoc. On przypatrywał się jej uważnie i wtedy ona uchyliła wieko i pokazała Ojcu zwłoki dziecka. Ojciec Pio, do głębi serca poruszony jej żalem, wziął maleńkie ciałko jej synka i położył na jego czole swą dłoń. Modlił się, zadzierając głowę do Nieba. Nagle dziecko ożyło. Zaczęło ruszać rączkami, nóżkami i wyglądało tak, jakby dopiero co przebudziło się z długiego snu. Zwracając się do matki, Ojciec Pio rzekł: „Matko, czemu płaczesz? Twój syn spał!” Okrzyki radości matki i zebranych wypełniły cały kościół i wydarzenia tego dnia i cudu, jaki uczynił Ojciec Pio były na ustach wszystkich.

Jak zostać dzieckiem duchowym Ojca Pio? 

Wypowiedź brata Modestino, zm. 23.08.2011 r., („Skromniutki”),
który osobiście znał Ojca Pio.

Każdy katolik, któremu bliska jest duchowość Ojca Pio marzył o tym, żeby stać się jego duchowym synem (córką). Zasłużenie sobie na ten tytuł nie było wcale takie łatwe, ponieważ O. Pio zanim przyjął kogoś pod swoją duchową opiekę, od samego początku wymagał nawrócenia, zmiany dotychczasowego życia oraz wkroczenia na drogę ascezy, którą  zresztą on sam kroczył.

W 1956 roku, przebywając w klasztorze w Agnone, rozmyślałem o pożytkach duchowych jakimi cieszyli się synowie i córki mojego współbrata, a zarazem o tych, którzy nie mogli się udać do San Giovanni Rotondo, aby poprosić go o adopcję duchową. Z jeszcze większą intensywnością i zatroskaniem myślałem także o tych, którzy po śmierci O. Pio chcieli by cieszyć się z tego tak zacnego miana jakim jest bycie jego „duchowym dzieckiem”.

Pragnienie to łączyło się z innym, które tkwiło we mnie od czasu kiedy zacząłem myśleć o kapłaństwie: “Być krzewicielem pobożności Maryjnej poprzez codzienne odmawianie Różańca.” Tego to roku, z wymienionymi pragnieniami w sercu, przyjechałem na wakacje do San Giovanni Rotondo, aby spędzić kilka dni blisko Ojca.

Podczas spowiedzi w zakrystii, po wyznaniu grzechów, za poruszeniem wewnętrznym i po zdobyciu się na odwagę zapytałem: „Ojcze, chciałbym założyć w Agnone grupę twoich duchowych dzieci.” Ojciec Pio, z wyrazem zrozumienia w swoich wielkich, błyszczących oczach, odpowiedział z niewymowną słodyczą: „Na czym miałoby polegać to o co prosisz?” Zachęcony tym wyrazem oczu, dodałem: „Ojcze, chciałbym przyjąć do twoich duchowych dzieci tych wszystkich, którzy podejmą się odmawiania każdego dnia, jednej części różańca oraz zamówią od czasu do czasu jedną Mszę św. w twoich intencjach. Mogę to zrobić czy nie?” Ojciec Pio, wyciągając ramiona, podniósł oczy ku niebu i wykrzyknął: „Czyżbym mógł bracie Modestino zrezygnować z tak wielkiego dobrodziejstwa? Rób to o co mnie prosisz, a ja będę cię wspierał.” Po powrocie do Agnone rozpocząłem z entuzjazmem nową misję. Różaniec święty rozprzestrzeniał się, a duchowa rodzina O. Pio powiększała się także dzięki mojej skromnej osobie.

Pewnego dnia zbliżyłem się do O. Pio, zagłębionego w modlitwie, z zapytaniem: „Ojcze, co mam powiedzieć twoim duchowym dzieciom?” Odpowiedział mi głosem przepełnionym miłością: „Powiedz, że jestem z nimi całym sercem, byleby tylko pozostawali wytrwali w modlitwie i dobru.”

Innego znowu dnia towarzysząc mu w drodze z chóru do celi i zadałem pytanie: „Ojcze, liczba twoich dzieci duchowych jest już bardzo duża! Co mam robić, przyjmować innych, czy już nie?” A O. Pio rozkładając ręce, głosem, który wprawił w drżenie moje serce odpowiedział: „Synu mój, powiększaj grupę jak tylko możesz, ponieważ oni otrzymują więcej dobrodziejstw od Boga niż ja.”

Muszę się przyznać, że czasie rozlicznych spotkań, jakie odbyłem z O. Pio, zawsze prosiłem go o jakąś pamiątkę w darze, ale nigdy nie byłem wysłuchany, aż do 1968, kiedy przebywałem w Isernia. Przybył wtedy do mnie pewien współbrat z następującą wiadomością od O. Pio: „Powiedz bratu Modestino, że kiedy przyjedzie do San Giovanni Rotondo, otrzyma ode mnie piękną rzecz.”

Kiedy zatem 20 września odbywało się tam międzynarodowe spotkanie grup modlitewnych, pobiegłem do niego. Po odprawieniu uroczystej Mszy św. zaprowadzono O. Pio na taras. Byli obecni z nim O. Honorat Marcucci i Tarcisio da Cervinara. O. Pio był bardzo wzruszony, mówił z trudem i często popłakiwał. Było to skutkiem wielu emocji przeżytych w czasie tego pracowitego dnia. W pewnym momencie dał mi znak, abym zbliżył się do niego. Zdjął swój nieodłączny różaniec z nadgarstka i złożył go w moich rękach, ze wzrokiem którym zdawał się mówić: „Oto powierzam ci święty różaniec. Rozprzestrzeniaj go wśród moich dzieci”. Było to potwierdzenie misji, tego przepięknego zadania.

Dzisiaj, po jego śmierci liczba dzieci duchowych O. Pio jest nie do policzenia. Cała ta wielka rodzina gromadzi się duchowo, każdego wieczoru o 20.30, dookoła grobu O. Pio. Jestem tam także i ja, brat Modestino aby przewodniczyć modlitwie różańcowej. Wszyscy ci, którzy mimo że pozostają we własnych domach będą się z nami łączyć duchowo, w tej wybranej przez Ojca godzinie różańcowej (20.30-21.00), oraz co jakiś czas zamówią Mszę św. według intencji O. Pio, będą mogli stać się jego dziećmi. Zaświadczam to na moją własną odpowiedzialność. Będą się cieszyć nieustannym wsparciem Ojca oraz naszej modlitwy przy jego grobie.

Kto podejmie obowiązek odmawiania różańca, powinien oczywiście  odrzucić grzech i o ile to możliwe naśladować O. Pio. Po tym będą mogli być rozpoznawani jego duchowi synowie i córki: będą kochać, modlić się i cierpieć tak jak to robił O. Pio, dla dobra własnego oraz dla zbawienia grzeszników.

Niezliczone telefony zaświadczające o łaskach otrzymanych, są dowodem wierności O. Pio złożonym obietnicom, który w sposób szczególny chroni tych, którzy nie zaniedbują wieczornego spotkania z Dziewicą podczas odmawianego różańca o 20.30-21.00.

Na podstawie książki: “Io, testimone del Padre”, Fra Modestino da Pietrelcina.
Za: – kliknij

Ojciec Pio nie wypuszczał różańca z rąk!
Czyń podobnie – kliknij

„Kochajcie Maryję i starajcie się, by Ją kochano. Odmawiajcie zawsze Jej różaniec i czyńcie dobro. Dzięki tej modlitwie szatan spudłuje swe ataki i będzie pokonany, i to zawsze. Jest to modlitwa do Tej, która odnosi triumf nad wszystkim i nad wszystkimi”.
„Podajcie mi moją broń – mówił Ojciec Pio, gdy czuł, że traci siły w walce ze złem. – Tym się zwycięża szatana – wyjaśniał, biorąc do ręki różaniec”
Często, nawet w godzinie śmierci powtarzał : „Zawsze odmawiaj różaniec”.
„Ledwie się obudzisz, nie pozostawiaj ani sekundy szatanowi, zaczynaj odmawiać Różaniec. Nawet wtedy, gdy pracujesz: myjesz naczynia czy cokolwiek innego robisz, módl się – bo wtedy nie dajesz miejsca szatanowi, żeby pracował w twoich myślach. A poza tym kroczysz w wolności i zawsze jesteś spokojny” św. O. Pio

Kiedy O. Pio konał:
„Kiedy konał i już z nami nie mógł rozmawiać, jego jedyną odpowiedzią było pokazanie różańca i szeptane słowa: Zawsze, zawsze…”

Św. Ojciec Pio powiedział:

„Przyjmuję cię chętnie za mego syna duchowego, ale pod warunkiem, że będziesz zawsze szlachetnie postępował i dawał dobry przykład życia chrześcijańskiego”.

 

Definicja świętego według o. Pio:
„Święty jest grzesznikiem, który nie zgadza się na to, żeby nim pozostać. Każdego dnia mówi: „pomyliłem się i nie będę więcej popełniał tego błędu”. Powtarza to do końca swojego życia”

Na kilka dni przed śmiercią Ojciec Pio powiedział swoim współbraciom:

,,Należę całkowicie do wszystkich. Każdy może powiedzieć: Ojciec Pio jest mój. Kocham moich synów duchowych na równi z moją duszą. Odrodziłem ich dla Jezusa w bólu i miłości. Mogę zapomnieć samego siebie, ale nie moje dzieci duchowe. Jestem pewien, że kiedy Pan mnie zawoła do Siebie, to Mu powiem: Panie, ja zaczekam u niebieskich drzwi, wejdę, gdy zobaczę, że weszło do nieba ostatnie z moich duchowych dzieci”

 

Przekazujcie te przesłania całej ludzkości!!! Czasu już nie ma!!!

 

Wszystko się wypełniło, nadeszła już godzina wielkiego ucisku, a Niebo niedługo wejdzie w …

 

Carbonia, 15 września 2021, 16:56 

Czas tej nieszczęsnej rasy ludzkiej dobiegł końca, ich życie się skończyło, zginie ona z własnej woli. Bóg Ojciec-Szukajcie we Mnie ochrony, Moje dzieci, teraz nagle nadejdzie burza i ból będzie wielki dla tych, którzy nie schronili się we Mnie. Ten, kto jest wobec Boga wierny, nie ma się czego obawiać, ponieważ będzie troszczył się o Swoje dzieci.Jestem Jaki Jestem! Kochane dzieci, czas przed wami jest ograniczony. Słowo głosi… słuchaj! Przygotuj się duchowo na otrzymanie prezentów!
Na mój rozkaz niebiańskie wojsko pod wodzą archanioła Michała z jego świtą, całą hierarchią niebieskich aniołów, którzy niosą na czołach krzyż zmartwychwstałego Chrystusa i idą do boju, aby położyć kres tej hierarchii zbuntowanych. Moje anioły ustawiają się i ujarzmiają je na zawsze.
Wykrzykuję Mój smutek z powodu utraty wielu dzieci, ale nie będę mógł ich ocalić, ponieważ nie chcą do Mnie wrócić.

Moja Matko boleści, gwiazdo miłości, ja, twoja Boża miłość, kocham cię nieskończenie. Uczyniłem cię gwiazdą miłości, ponieważ jesteś we Mnie, jesteś wybrańcem Boga, Jego oblubienicą w nieskończonej miłości.
Maryjo, Najświętsza, Moja Najczystsza Matko, w swoim niezmierzonym bólu wzywa swoje dzieci do pokuty…
Bolesna Matko, przytulasz swoje dzieci do serca i umieszczasz je w Moim Najświętszym Sercu… kąpiesz je płonącymi łzami miłości. Skąpana w twoich i moich łzach, pozwól jej poczuć na swojej skórze, jak gorąca jest od tylu bólu: Człowiek zaprzecza swemu stwórcy, podąża za przeklętym starym wężem! Wraz z nim spiskuje przeciwko wybranym przez Boga… nie może wygrać, Jestem!

Czas tej nędznej ludzkości się skończył, skończyło się jej życie, zginie ona z własnej woli. Teraz, gdy wszystko jest gotowe, nie omieszkam objawić Moich cudów w oczekiwaniu na Mój chwalebny powrót.
Przyjdźcie, dzieci miłości! Naprzód, dzieci Boże! Światło jest z tobą, ponieważ Bóg jest w tobie! Zjednoczeni jak nigdy dotąd, w modlitwie, przy Niepokalanym Sercu Maryi, poświęconym Jej Niepokalanemu Sercu, postępujcie zwycięsko w Mojej orszaku.

Pozwolę Mojemu ludowi zatriumfować, dam im tron obok Mojego… wszystko będzie w pięknie Mojej miłości. Mój tron jest gotowy na przyjęcie wybranych, tych, którzy są posłuszni swemu Bogu Stwórcy.
Przygotuj się, załóż swoje białe szaty, Jezus rozpocznie swój chwalebny triumf.
Błogosławię was, bądźcie czujni i módlcie się, módlcie się, módlcie się zjednoczeni z Maryją. Amen.
Bóg Ojciec, Wszechmogący Jahwe.

 

Carbonia, 17 września 2021, 14:05 – Jako Bóg interweniuję teraz, aby pomóc moim dzieciom.

Wierzysz w Jedynego Boga?!

 

Bóg Ojciec: Kochajcie mnie ludzie, nie szukajcie innego Boga, jestem jedynym i prawdziwym Bogiem! Jestem tym, który zbawia, który może wszystko. Szukajcie we Mnie ochrony, Moje dzieci, teraz nagle nadejdzie burza i ból będzie wielki dla tych, którzy nie schronili się we Mnie.
Jako Ojciec i jako Bóg interweniuję teraz, aby pomóc Moim dzieciom. Wyznawcy szatana ucztują teraz duszami ludzi, ale Bóg, który wszystko widzi i wszystko może zrobić, już na nic nie pozwoli. Przyprowadzę z powrotem do Mnie wszystkie moje stworzenia i zabiję demony jak błyskawice, wyślę przeklętego węża z powrotem do piekła i otworzę Moim ludziom nową i błogosławioną ziemię we Mnie.

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Wszystko się wypełniło, nadeszła już godzina wielkiego ucisku, ludzie! Wy, którzy spiskowaliście z Szatanem i oddaliście się mu, teraz macie być narażeni na jego głód. Zostaniesz pozbawiony wszelkiej mocy i skarcony w wiecznym ogniu piekielnym.
Już Jestem na Mojej Boskiej Interwencji, Niebo niedługo wejdzie w ciemność… Zagrzmi cały Mój Gniew! Wystarczy!

Moje maluchy są dla mnie cenne. Szatan zjadł już swoje dusze, ale nadeszła godzina mojego gniewu! Nie dotykaj moich maluszków! Mówię wam przeklęte węże: nie ważcie się dotykać Maryi, bo nie będziecie mieli czasu na skruchę! Bóg zaraz położy kres tej klątwie stworzonej przez szatana i jego demony.

Napisz, Moja Gwiazdo [Myriam], napisz do Mojego ludu! Słuchajcie mojego głosu, ludzie, Bóg Izraela jest z wami! Ten, kto jest wobec Niego wierny, nie ma się czego obawiać, ponieważ będzie troszczył się o Swoje dzieci.

Historia się powtarza: ci, którzy pozostaną wierni Panu, niczego nie stracą, ale ci, którzy pracują według własnych pomysłów, nie będą w stanie zbawić siebie ani swoich bliskich.
Ukochane dzieci, jak mam wam wytłumaczyć, że jestem tym, który może wszystko? Zaufaj mi! Nie martw się planem szatana, czas już minął, przemienię wszystko i zetrę każdą nieczystą istotę z powierzchni ziemi.

Dążcie do zbawienia, moje dzieci! Jeśli zdecydujesz się być Mi posłuszny, wyślę ci pomoc z Mojego Nieba… wszystko będzie tak, jak przepowiedziałem.
Przyjmij Świętą Ewangelię i nie rozpaczaj. Bóg jest z Tobą! Amen.

https://gloria.tv/post/bGDH3bXQLQvg4qDj6tUMdzVh6

 

Zanurz siebie, swoich najbliższych i Naród w Krwi Chrystusa i zanurz siebie, swoich najbliższych i Naród w Krwi Chrystusa i dołącz do wszystkich, którzy codziennie zawierzają się Jego Miłości i Miłosierdziu.
Konanie na krzyżu Jezusa jest pomocą dla wszystkich w momencie śmierci – Wola Boża

PILNE- Modlitwa, którą modlimy się codziennie rano:

Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi cały ten rozpoczynjący się dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości.
Jezu, zanurzam w Twojej Przenajświętszej Krwi całą moją rodzinę, wszystkich razem i każdego z osobna ( tutaj wymień osoby, które chcesz powierzyć ).
Jezu Chryste Zbawicielu mój Ja Twój wierny sługa, Twój uczeń i wojownik, zanurzam siebie samego, moich bliskich, znajomych, rodzinę, przyjaciół i nieprzyjaciół.
Zanurzam, moich sąsiadów i osoby dziś napotkane, te zaszczepione i niezaszczepionych, które w Swej miłości stawiasz na mojej drodze.
Zanurzam wszystkich księży i siostry zakonne ( wymień imiona tych z Twojej parafii, zgromadzenia itd).
Zanurzam wszystkie moje sprawy, prace, rozmowy, obowiązki i odpoczynek. Przenikaj te sprawy, prace, rozmowy, obowiązki i odpoczynek aby przyniosły uwolnienie, oczyszczenie i uzdrowienie. Spraw aby odbyły się według Twojej świętej woli i ku wiecznej chwale Twojej.
Tobie oddaję całego siebie, swoją marność i grzeszność oraz moją miłość.
Niech Twoja wola wypełnia się we mnie. Łaska Twoja niech będzie zawsze ze mną i z moimi najbliższymi. Amen.

PS. To oddanie pozwoli przejść obecny czas, ale i czas Wielkiego Ucisku razem z Jezusem Chrystusem w Jego Łasce, Błogosławieństwu i Miłości, by na koniec odziedziczyć Jego Królestwo.

https://gloria.tv/post/4UPNEkvVYya24KJQEWmcpZpAz

   NIECH BĘDZIE UWIELBIONA TRÓJCA ŚWIĘTA I MARYJA NIEPOKALANIE POCZĘTA.
 
Ojciec Pio. Człowiek, który stał się modlitwą | Stacja7.pl Nasz ukochany Ojcze Pio bardzo prosimy o podpowiedź co trzeba czynić, aby do śmierci Polski się nie przyczynić.

 

   ŚWIĘTY OJCIEC PIO.
„Całe Niebo modli się do Boga Ojca Przedwiecznego Wszechmogącego aby nie dozwolił na niszczenie  ludzi i Planety Ziemi aby cudownie serca ludzi zmienił na miłosierne lecz Bóg zapewnił ludziom wolną wolę, a ludzie sami skazują się na lucyfera niewolę i ogólną niedolę. Przecież jest Jeden Bóg Wszechmogący i Przenajświętszy Jedyny i przykro nam patrzeć gdy Episkopat w Polsce zmienia wiarę, Boga lekceważy i o wiecznym piekle marzy. Tym bardziej, że wiedzą jak to jest bo grzeszność ich jest okrutna, a przecież mogą sami pytać naszego Zbawiciela i nie chcą a wolą słuchać demonicznego mąciciela. Każdy biskup wie, że Jezus Chrystus KRÓL POLSKI jest Jedynym Ratunkiem dla całego świata, a każdy z nich nie chce o tym słyszeć i nie wierzy, że lucyfer użyje dla nich okrutnego, cynicznego i wyniszczającego bata. Pamiętam jak mnie watykańscy masoni w sutannach prześladowali i zamęczali, a ja cierpiałem i za nich – aby się nawracali. Watykańscy prześladowcy nie tylko Mnie dokuczaliogólnie innych też którzy już są świętymi w Niebie a winowajcy palą się w wiecznym piekle. 
     My nie rozumiemy hierarchów w Episkopacie w Polsce – dlaczego wybierają wojny, kataklizmy, cierpienia i zgony milionów ludzi – zamiast wywyższenie Boga Zbawiciela na KRÓLA POLSKI i Każdego Narodu a zapanuje POKÓJ i ZGODA bo serca będą mieli miłosierne i tylko Bogu Wszechmogącemu wierne, a grzech nie będzie panował na świecie, lecz zawsze szczęście, zgoda i miłość a ludziom Jezus Chrystus będzie okazywał litość. 
    My nie rozumiemy w Niebie, że ci rządzący Episkopatem mają tak dużo przykładów złego  panowania lucyfera, który niszczy i zabija, a jednak wybierają drogi do piekła. Zakonnik Pio”.
                                                     —————————–—–
                  Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie – 23.09.21 r.

    

 

MODLITWA DO ANIOŁA STRÓŻA PATRONA DOMU

 

Dziękujemy Ci  święty Aniele, wielki i wierny Przyjacielu, Patronie i Stróżu naszego domu za to, że chronisz go i otaczasz nasz dom stałą opieką.

      Prosimy Cię, strzeż go od: działania złego ducha szatana i złych ludzi, zachowaj od różnego niebezpieczeństwa, ognia, kradzieży i wody, od każdej choroby, wszelkiego niedostatku i biedy.

      Chroń nasz dom i jego domowników przed: niezgodą, nałogami, pychą, kłamstwami, złą wolą, wulgaryzmami, oraz złością, kłótniami i wszelkimi grzechami. 

      Utwierdzaj w nim: Wiarę, miłość, spokój, dobrą wolę, wzajemny szacunek, kulturę, oszczędność, ład, gospodarność i dbałość o otoczenie.

     Spraw abyśmy żyli w nim pobożnie, zgodnie i szczęśliwie, a dzięki wspólnej modlitwie i Twojej opiece i pomocy mogli po śmierci dojść do Nieba.

Tak nam dopomóż Boże Wszechmogący, Aniele Stróżu i wszyscy święci.AMEN

 

MODLITWA DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA, OPIEKUNA RODZIN I WSZYSTKICH PRACUJĄCYCH

 

    Święty Józefie, Oblubieńcze Bogurodzicy Maryi, Opiekunie rodzini wzorze wszystkich pracujących. Weź pod opiekę mnie i moją rodzinę, chroń przed brakiem Wiary, działaniem wszelkiego zła, zniewolenia i szatana.

Wprowadź Pana Jezusa do naszego domu, pomóż przyjąć Go do naszych serc, uproś łaskę prawdziwej i silnej Wiary, miłości, dobrej woli, zgody i pokoju. Błogosław mnie i wszystkim członkom mojej rodziny w trudzie naszej codziennej pracy, wykonywaniu wszelkich obowiązków i w nauce. Daj łaskę wytrwałości, dokładności i radości w jej wykonywaniu, na pożytek nasz, wszystkich ludzi i na wielką Chwałę Bożą. Spraw, aby nasza rodzina zawsze była Bogiem silna, osiągnęła radość i szczęście na Ziemi, oraz  życie wieczne w Niebie. AMEN                                                              

Jerzy P.

     

MODLITWA  KIEROWCY     

Zanim auta drzwi otworzę,

Polecam się Tobie Panie Boże.

Myśli swoje ku Tobie wznoszę,

I o bezpieczną jazdę Ciebie proszę.

                                  

A kiedy w drogę już wyruszę,

Boże, chroń moje ciało i duszę.

Bym prowadzić mógł (a)bezpiecznie

I Twoją Chwałę  głosić wiecznie.

 

A gdy będę już na drodze,

Niech prowadzą Twoje wodze.

Do szczęśliwej kresu drogi,

Chroń mnie zawsze – Jezu Drogi!

                  Amen.                     

 

 

DOBRANOC MARYJO!                   

 

Dzień już zakończony,                                                   

Idę na spoczynek, mocno umęczony.

Z Tobą chcę zasnąć o Matko kochana,

W Twoich ramionach przespać, aż do rana.

 

Bo z Tobą Matuchno bezpiecznie się czuję,

Sen jest taki słodki i bardzo smakuje.

I marzenia senne są wesołe, jasne,

Tylko z Tobą Maryjo i Jezusem zasnę.

 

I radość ogromną memu sercu sprawi,

Gdy Jezus i Maryja, sen mój błogosławi.

Który nieprzerwanie potrwa, aż do rana,

Wielbię Cię Maryjo i Jezusa Pana.

 

Za ten sen spokojny, łask obfitych zdroje,

Choć czasami miewam, lęki i niepokoje.

Oraz brak ufności w sercu swoim czuję,

Bo mało Cię kocham i mało miłuję.

 

A gdy o poranku wypoczęty wstanę,

Chcę być przez dzień cały, z Jezusem mym Panem.

Iść przez życie całe i nocy ciemności,

Dobranoc Maryjo â do spotkania w Wieczności!

                                          AMEN

 

 

MODLITWA O TRZEŹWOŚĆ

Wielki Boże i dobry Panie,

Przyjmij mą prośbę, moje błaganie.

Z moją słabością, się zwracam do Ciebie,

Oddaję mój nałóg i całego siebie

 

 

Bo jestem słaby i sam nie poradzę,

Tylko z Tobą ja złu zaradzę.

Które jest silne i bardzo zniewala,

Przez co, Cię Zbawcę ciągle oddala.

 

 

Słabość mej woli  i chwiejność na nogach,

Jest wielką obrazą, dla mojego Boga.

Pijanice niestety, nie wejdą do Nieba,

Dlatego Twej pomocy, Boże mi potrzeba.

 

 

O którą prośby z pokorą zanoszę,

Boże! Ratuj mą duszę- bardzo Cię proszę.

Bym się wyzwolił z tego  nałogu.

Będę gorąco dziękował, memu Panu i Bogu.

 

 

Nie po pijanemu i wulgarnych słowach,

Wolna od przekleństw, była moja  mowa.

By język był czysty, jak woda źródlana,

Oddal sprawcę zła i grzechu  wroga szatana!

              AMEN

 

Przed spowiedzią– DO DUCHA ŚWIĘTEGO

 

Przyjdź Duchu Święty,

Dodaj mi zachęty.

I ześlij mi dary, odwagi i pokory,

Bo grzesznik jestem chory.

          Który obraził, bardzo Pana Boga,

          Wiele razy, powinęła mi się noga.

          Chcę przed Kapłanem, winy wyznać szczerze,

          I Jezusowi, złożyć je w ofierze.

Jako akt dobrej woli, nawrócenia i skruchy,

By święci Aniołowie, dobre Duchy.

Zawsze byli mi do pomocy,

Chronili przed pokusami, w dzień i w nocy.

           A Ciebie Ojcze Miłosierny i dobry Boże,

           Proszę z nadzieją i w wielkiej pokorze.

           Przyjmij ponownie syna marnotrawnego,

           Dając szansę kolejną, życia uczciwego.

Choć jestem słaby i znowu upadnę,

To zawsze chcę powstać, do Ciebie wracać pragnę

Duchu święty, daj mi więcej odwagi i siły,

BYM DOBRZE SIĘ WYSPOWIADAŁ, ZNOWU BOGU BYŁ MIŁY.