POLACY – MÓDLMY SIĘ O OCHRONĘ NASZYCH PATRIOTÓW, ABY NIE OPUŚCIŁA ICH NADZIEJA NA ZWYCIĘSTWO PRAWDY I WONOŚCI ORAZ MÓDLMY SIĘ O NAWRÓCENIE KARDYNAŁÓW, BISKUPÓW I PRYMASA RZĄDZĄCYCH EPISKOPATEM, ABY WYKONYWALI SWOJE OBOWIĄZKI PASTERSKIE ZGODNIE Z WOLĄ BOŻĄ.

UWAGA-Kliknij na obrazek lub nagłówek aby przeczytać cały artykuł lub wysłuchać program

kary-aresztu-po-zamieszkach-w-lubinie-dziewczyna-skazana-za-nagrywanie-policjantow

Paweł Lisicki w PCh24 TV:

Potrzebny jest powrót do idei państwa chrześcijańskiego

Paweł Lisicki w PCh24 TV o kontrrewolucji: Potrzebny jest powrót do idei państwa chrześcijańskiego

KONFEDERACJA_

Bosak wRealu24 OSTRO o głosowaniu ws. Lex TVN, ataku na Sośnierza i terrorze sanitarnym!

LIST OTWARTY ws. eksperymentów medycznych

Pismo-do-Kaplanow.pdf (wolnewybory.org)

List Otwarty do Kapłanów Kościoła Rzymskokatolickiego — O połączenie się ze społeczeństwem przeciw fałszywej pandemii i eksperymentalnym szczepieniom

Ks. Abp. Stanisław Gądecki  Arcybiskup Metropolita Poznański  Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski  Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Ks. Abp. Marek Jędraszewski  Arcybiskup Metropolita Krakowski  Zastępca Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

Ks. Bp. Artur G. Miziński  Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski

Ks. Bp. Józef Wróbel, SCJ Przewodniczący Zespołu Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych.

Do wiadomości: Biskupi, Proboszczowie, Księża Kościoła Rzymskokatolickiego

Wielebni Kapłani,

Zwracamy się do Was, Wielebni Kapłani w sprawie wykorzystywania kościołów i parafii do tworzenia punktów szczepień przeciwko Covid-19. Chcemy poinformować o etycznych konsekwencjach takich decyzji, a także konsekwencjach natury teologicznej i społecznej.

Od ponad roku mamy do czynienia w Polsce i innych krajach z propagandą zagrożenia związanego z koronawirusem SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19. Statystyki tej choroby i związane z nią zagrożenie są znacznie zawyżane. Pomimo podpisanej przez Polskę Konwencji o prawach człowieka i biomedycynie, która zakłada konieczność otwartej debaty na tematy medyczne, ucisza się głosy niezależnych naukowców i lekarzy, którzy wskazują na fałszerstwa związane z pandemią oraz niebezpieczeństwa związane z eksperymentalnymi preparatami zwanymi „szczepionkami” opartymi na technologiach zmodyfikowanych mRNA i DNA (patrz Apel naukowców i lekarzy w sprawie szczepień i kolejne apele). Z tych powodów kapłani Kościoła rzymskokatolickiego nie powinni w żaden sposób się godzić zarówno na kolejne obostrzenia, prowadzące do ograniczeń w posługach religijnych, jak i na promowanie eksperymentalnych szczepień.

Po pierwsze, czy Księża zdają sobie sprawę, czym są tzw. komórki macierzyste i sposób ich pozyskiwania dla tzw. „szczepionek”?  Pani Karolina Nowaczyk-Tomasik, reprezentująca firmę Pfizer, zapytana przez Radio Maryja o komórki macierzyste odpowiedziała: „W niektórych (ale nie we wszystkich) testach laboratoryjnych w ramach programu szczepionki wykorzystano komórki HEK293. Czym są zatem komórki HEK293? HEK293 to ludzkie embrionalne komórki nerki. „HEK” to skrót od Human Embryonic Kidney, a „293” określa liczbę eksperymentów, które badacz przeprowadził, aby opracować tę linię komórkową. Komórki HEK293 pochodzą z aborcji. Linię komórkową HEK-293 wykorzystuje się do produkcji dwóch rodzajów eksperymentalnych szczepionek przeciwko COVID-19. Czy to nie powinno dać powodu do głębszego zastanowienia się z jakim produktem mamy do czynienia, kiedy namawia się nas tak nachalnie do przyjęcia szczepionki, kiedy obiecuje się nagrody za szczepienia, a niejednokrotnie do nich przymusza? Dlaczego nie ma rzetelnej debaty naukowej na ten temat? Mamy moralne prawo do zadawania pytań o godziwość procesu produkcji preparatów mRNA i DNA zwanych „szczepionkami”, a także o godziwość ich podawania, w szczególności w naszych parafiach i za aprobatą naszych duszpasterzy.

Po drugie, czy Księża znają postanowienia Kodeksu Norymberskiego sformułowanego w 1947 roku? Jest to dokument międzynarodowy, powstały na bazie okrutnych eksperymentów dokonywanych na ludziach w czasie II wojnie światowej, który reguluje zasady przeprowadzania procedur i eksperymentów medycznych. Wynika z niego jasno, że „dobrowolna zgoda uczestnika eksperymentu jest absolutnie niezbędna” i że „eksperyment powinien przynosić korzyści dla dobra społeczeństwa, niemożliwe do osiągnięcia za pomocą innych metod lub środków”. Tymczasem, zamiast zastosować alternatywne metody leczenia COVID-19, np. za pomocą amantadyny, o czym wielokrotnie pisał dr Włodzimierz Bodnar, promuje się u nas szczepienia eksperymentalnymi preparatami zwanymi „szczepionkami” i niejednokrotnie do nich zmusza (wiele przypadków przymuszania ma m.in. miejsce w wojsku i w placówkach zdrowia). W Strategii UE dotyczącej szczepionek przeciw COVID-19 Komisja Europejska wskazała, że: „Opracowanie szczepionki trwa zwykle ponad 10 lat. Stworzenie bezpiecznej i skutecznej szczepionki to bardzo złożony proces. W związku z tym zaznaczono, że Komisja Europejska korzystać będzie ze specjalnej, przyspieszonej procedury warunkowego dopuszczania szczepionek do obrotu”. O eksperymentalnym charakterze szczepionek mówią też liczne publikacje fachowe. Dlatego uczestnictwo każdej osoby biorącej udział w szczepieniach należy uznać jako udział w eksperymencie medycznym i może być jedynie dobrowolne. Podkreśliła to wyraźnie Rada Europy w swojej rezolucji z dnia 27.01.2021 stwierdzając, że należy dopilnować, aby obywatele zostali poinformowani, że szczepienia nie są obowiązkowe i że na nikogo nie będzie się wywierać presji społecznej.

Kolejną sprawą jest skuteczność tych eksperymentalnych „szczepionek”. Ponieważ jest to eksperyment, medyczny, ich faktyczna skuteczność, którą w materiałach reklamowych producentów określano jako 90%, jest pod znakiem zapytania. Jednym z państw, w których dokonano najwięcej szczepień jest Izrael. Izraelski lekarz dr Kobi Haviv, dyrektor szpitala Herzoga w Jerozolimie, pisze: „85-90% obecnych hospitalizacji dotyczy osób w pełni zaszczepionych i dotyczy to 95% pacjentów w stanie ciężkim. Skuteczność szczepionki słabnie”. Pojawiają się badania naukowe, które mówią, że osoby zaszczepione będą mniej odporne na nowe warianty koronawirusa niż niezaszczepione. Każdy wirus respiratoryjny mutuje i dlatego nigdy nie wynaleziono skutecznej szczepionki na grypę. Nawet autorytety lekarskie, które popierają obecną politykę rządową, stwierdzają, że „osoby mające za sobą pełny cykl szczepienia przeciwko COVID-19 również mogą zarazić się koronawirusem”, a szczególnie nowym wariantem Delta.

Pomimo tak dużej liczby niewiadomych, szczepienia o charakterze eksperymentalnym są promowane przez nasz rząd w szeroko zakrojonym Narodowym Programie Szczepień. Jesteśmy poddawani nieustannej presji, a czasem wręcz zmuszani i szantażowani w miejscach pracy i szkołach, aby poddać się temu eksperymentowi medycznemu o nieznanej skuteczności i nieznanych do końca konsekwencjach, za to o coraz bardziej widocznych negatywnych skutkach ubocznych. Przybywa nam ciągle relacji o przypadkach nagłych zachorowań, a nawet zgonach osób, w krótkim czasie po szczepieniach. Prof. Peter Schirmacher, Dyrektor Instytutu Patologii na Uniwersytecie w Heidelbergu stwierdza: „Liczba śmiertelnych następstw szczepień jest niedoszacowana”. Ocenia, że 30-40% osób zmarłych w okresie dwóch tygodni po szczepieniu zmarło na skutek szczepień. Mimo że władze robią wszystko, aby przemilczeć napływające do nas zatrważające informacje, coraz więcej takich relacji przedostaje się już nawet do mediów głównego nurtu. Wielebni Kapłani, czyżby ta wiedza do Was nie dotarła? Jak mamy intepretować Waszą zgodę na organizowanie punktów szczepień przy kościołach i w naszych parafiach?

U podstaw obecnej polityki koronawirusa tkwią trzy fundamentalne błędy, a raczej trzy przekłamania wprowadzające w błąd opinię publiczną.

  1. Jedynym sposobem na zakończenie pandemii są szczepionki przeciw COVID-19 — to nieprawda, ponieważ możliwe jest leczenie choroby i zmniejszenie liczby zgonów za pomocą takich leków jak amantadyna, iwermektyna i wielu innych, czy poprzez świadome wzmacnianie układu odpornościowego.
  2. Jedynym sposobem na uzyskanie odporności zbiorowej są powszechne szczepienia — to kłamstwo, gdyż odporność zbiorowa jest osiągana też poprzez naturalną infekcję. W publikacji „Antibody Evolution after SARS-CoV-2 mRNA” międzynarodowy zespół złożony z dziewiętnastu naukowców dowodzi, że naturalne przejście COVID-19 jest znacznie bardziej korzystne aniżeli szczepienie, gdyż komórki pamięci wyselekcjonowane w czasie naturalnej infekcji mają większą siłę i zasięg niż komórki pamięci powstałe wskutek szczepienia.
  3. Szczepionki są całkowicie bezpieczne — to kolejne kłamstwo, ponieważ fakty mówią, że z szczepieniami przeciwko COVID-19 wiążą się liczne powikłania (kardiotoksyczność, problemy ze zdrowiem reprodukcyjnym kobiet, zaburzenia układu nerwowego, zakrzepy krwi), a według informacji Ministerstwa Zdrowia w okresie od początku Narodowego Programu Szczepień, tj. od 27 grudnia 2020 do dnia 5 czerwca 2021 zmarło 730 osób zaszczepionych dwoma dawkami szczepionki oraz 3170 osób zaszczepionych jedną dawką.   To konkretny przykład podany przez jednego z naszych sygnatariuszy: Podczas ostatniego dyżuru, do naszego szpitala został przywieziony pensjonariusz Domu Opieki z zaburzeniami psychicznymi. Spytałam opiekuna tego pacjenta, jak długo obecnie oczekuje się na miejsce w Domu Opieki, ponieważ jeszcze 2 lata temu ten okres wynosił około 2,5 roku. Odpowiedział, że obecnie w ogóle się nie czeka i mają deficyt wielu miejsc, ponieważ podawane są iniekcje preparatów mRNA, po których pensjonariusze nie budzą się – umierają zazwyczaj w nocy. Nikt nie zgłasza NOP-ów, czy śmierci po tych preparatach. Te zgony przypisuje się starości.

Czy do Księży nie docierają tego rodzaju informacje ani głosy naszych kolejnych apeli? Wzywaliśmy w nich władze RP, aby odstąpić od masowych szczepień; zaprzestać stosowania testów PCR, które są niewiarygodne oraz nie wprowadzać kolejnych rygorów sanitarnych, niszczących naszą edukację, kulturę, życie religijne i gospodarkę, natomiast w sposób kontrolowany spowodować w społeczeństwie wytworzenie się naturalnej odporności zbiorowej za pośrednictwem populacji obarczonej niskim ryzykiem ciężkiego przebiegu choroby czy zgonu (dzieci i ludzie młodzi), przy jednoczesnej ochronie osób w grupie zagrożonej, zaś szczepienia ograniczyć jedynie do osób chętnych, zwłaszcza z grup ryzyka, i to po dokładnym zapoznaniu ich z możliwymi powikłaniami. Wskazywaliśmy też na możliwy konflikt interesów u rządowych ekspertów medycznych oraz ich powiązania z zagranicznymi koncernami farmaceutycznymi, które dzięki sprzedaży szczepionek osiągają olbrzymie zyski.

Wody święconej brakuje w kościołach już od ponad roku. Czym uzasadnić jej brak? Czy pamiętacie jeszcze, Księża, słowa modlitwy wypowiadane podczas święcenia wody? „Panie Boże wszechmogący, Ty jesteś źródłem i początkiem życia ciała i duszy. Prosimy Cię, pobłogosław tę wodę, którą z ufnością się posługujemy, aby uprosić przebaczenie naszych grzechów i uzyskać obronę przeciwko wszelkim chorobom i zasadzkom Szatana (…) abyśmy mogli zbliżyć się do Ciebie wewnętrznie oczyszczeni i uniknęli wszelkich niebezpieczeństw duszy i ciała. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen”.

Czy pamiętacie słowa Jezusa Chrystusa: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza; dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.” Jest więc zasadnym, aby zadać pytanie: Czy jesteście jeszcze naszymi dobrymi pasterzami, czy już tylko zastraszonymi najemnikami?

Wielebni Kapłani, w poczuciu głębokiej troski o to wielkie wspólne dobro, jakim jest Kościół Święty i przyszłość naszej Ojczyzny, prosimy o głębokie zastanowienie się nad tym tematem zanim podejmiecie jakąkolwiek decyzję. Wołamy do Was, abyście zgodnie z tradycją Polskiego Kościoła połączyli się ze społeczeństwem w obronie Polski, zamiast wspierać zależną od obcych interesów, skorumpowaną władzę.

Prosimy o odczytanie tego listu w kościołach. Pozostajemy z Wami solidarni w modlitwie, w oczekiwaniu na tak potrzebny nam dzisiaj dar Ojca, uświęcenie w Duchu Świętym.

Z wyrazami szacunku,

dr hab. W. Julian Korab-Karpowicz, prof. UO, Przewodniczący „Wolne Wybory”

dr Zbigniew Hałat, epidemiolog, były Główny Inspektor Sanitarny i Podsekretarz Stanu w MZ

prof. dr hab. n. med. Maria E. Sobaniec-Łotowska, Białymstok

prof. dr hab. n. med. Krystyna Lisiecka-Opalko, Szczecin

prof. dr hab. n. med. Andrzej Frydrychowski, Bydgoszcz

prof. dr hab. n. farm. Maria H. Borawska, Białystok

prof. dr hab. Jakub. Z. Lichański, Warszawa

dr hab. Ryszard Zajączkowski, prof. KUL

dr n. med. Iwona Chlebowska, Koźminek

dr n. med. Marek Błażejak, Hamburg

dr n. med. Jerzy Kąkol, Bydgoszcz

List Otwarty do Kapłanów Kościoła Rzymskokatolickiego — O połączenie się ze społeczeństwem przeciw fałszywej pandemii i eksperymentalnym szczepieniom – Petycjeonline.com

 

CZYLI KATOLICY MAJĄ JUŻ ANTYCHRYSTA, KTÓRY WYKONUJE LUCYFERYCZNE PLANY.

Sam fakt, że starzec Bergolio miał odwagę przyjąć papieski fotel gdy był jeszcze papież Benedykt XVI prawdziwie święty, a nie pytał Pana Boga, a powinien – dlaczego masoneria chce wymienić papieża.

Niepokojące wieści z Watykanu: papież Franciszek stworzy „siatkę” informatorów, by zdławić tradycyjną Mszę Świętą?

Matka Zbawienia: Ci z was, którzy nadal będą odprawiać tradycyjną Mszę, będą dręczeni, aż postanowią całkowicie ją porzucić

Jak podaje serwis LifeSiteNews, na podstawie kilku źródeł z kurii watykańskiej i środowiska watykanistów, Franciszek szykuje dalszą ofensywę przeciwko Mszy Świętej Wszech Czasów i środowiskom Summorum Pontificum. Wedle sensacyjnych wieści, papież zamierza stworzyć „system informowania”, którego zadaniem będzie donoszenie na wiernych kontestujących posoborowy porządek w Kościele.

Głównym wykonawcą tej agendy ma być kard. João Braz de Aviz, mianowany przez papieża Franciszka prefektem Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. „Braz de Aviz znany jest z niechęci do wspólnot religijnych zorientowanych na tradycję, przede wszystkim franciszkanów Niepokalanej” – czytamy w LifeSiteNews. Abp Carlo Maria Viganò twierdzi, że bezpośrednie podporządkowanie wspólnot Summorum Pontificum kard. Braz de Aviz to „smutne preludium do przeznaczenia, które już zostało przypieczętowane” przez papieża, czyli próby likwidacji duszpasterstw przywiązanych do tradycyjnej Mszy Świętej.

Drugą osobą, którą niedawno papież uczynił odpowiedzialną za sprawy liturgiczne i o której wspominają źródła LifeSiteNews, jest abp Arthur Roche, prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, którego abp Viganò nazwał „zaciekłym wrogiem” Mszy Świętej Wszech Czasów.

– Nie zapominajmy o losie, który spotkał kwitnące zakony, których winą było to, że zostały pobłogosławione licznymi powołaniami zrodzonymi i pielęgnowanymi właśnie dzięki znienawidzonej tradycyjnej liturgii i wiernemu przestrzeganiu Reguły – przestrzega były nuncjusz apostolski w Stanach Zjednoczonych.

Według dwóch źródeł w kurii rzymskiej papież zamierza teraz stworzyć „sieć informatorów”, której zadaniem będzie denuncjowanie wiernych, którzy nie akceptują reform Soboru Watykańskiego II i nowej Mszy oraz informowanie o samym fakcie, że gdzieś sprawowana jest Msza Święta w oryginalnym rycie rzymskim. – Będą korzystać z systemu szpiegowskiego. Wszędzie znajdą się nadgorliwcy, którzy doniosą Rzymowi, że gdzieś celebrowany jest starożytny ryt albo oskarżą tych biskupów, którzy nie interweniują – mówi jedno ze źródeł. Informator LifeSite potwierdził też tezy wysuwane przez abp. Viganò, mówiąc, że „największe szkody wyrządzą kard. Braz de Aviz i jego sekretarz”, którzy będą oskarżać ludzi o „bycie przeciwko Soborowi Watykańskiemu II lub przeciwko papieżowi”.

Watykański obserwator, anonimowo komentujący sprawę w rozmowie z LifeSiteNews, idzie jeszcze dalej, twierdząc, że korzystanie z takich sieci nie jest niczym nowym za pontyfikatu Franciszka. – Myślę, że papież ukarze w każdy możliwy sposób każdego biskupa, który mu się sprzeciwi. Wykorzystywał swoich informatorów z dobrym skutkiem przez całą swoją karierę i nigdy nie przestał – ujawnia.

O niechęci do zakonów i wiernych przywiązanych do Tradycji (takie jak franciszkanie Niepokalanej, Instytut Słowa Wcielonego i stowarzyszenie Heroldzi Ewangelii) kard. Braza de Avisa pisał swego czasu Marco Tossati: „Wydaje się, że Rzym szczególnie przenikliwie przygląda się zakonom, które szanują tradycję i cieszą się wieloma powołaniami kapłańskimi. Okiem Watykanu są dwie osoby: kard. João Braz de Aviz, brazylijski sympatyk teologii wyzwolenia i abp José Rodríguez Carballo, hiszpański franciszkanin. Pierwszy jest prefektem Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, drugi jest jego sekretarzem”.

https://pch24.pl/niepokojace-wiesci-z-watykanu-papiez-franciszek-stworzy-siatke-donosicieli-by-zdlawic-tradycyjna-msze-swieta/

DLACZEGO ŻYDZI WTRĄCAJĄ SIĘ DO NASZEJ RELIGII KATOLICKIEJ, SKORO JEJ NIENAWIDZĄ JAK I SAMEGO BOGA WSZECHMOGĄCEGO. TO ILE RAZY I PRZEZ ILE WIEKÓW BĘDĄ ZABIJAĆ JEZUSA CHRYSTUSA? KATOLICY SZANUJĄ KAŻDEGO CZŁOWIEKA, KAŻDĄ RELIGIĘ I NIE WTRĄCAJA SIĘ DO NIKOGO ANI DO RELIGII, BO BÓG DAŁ NAM WOLNĄ WOLĘ.
Izrael: Żydzi zadowoleni z motu proprio ograniczającego odprawianie tradycyjnej Mszy – PCH24.pl /1410. Zwycięstwo po bitwie .
OD LAT RZĄDZĄ ŚWIATEM I NA ŚWIECIE LUCYFERYCZNI LUDZIE I TO JEST BARDZO SMUTNE, BO APOSTOŁOWIE BOGA POWINNI ICH NAWRACAĆ I WALCZYĆ O ŻYCIE STWORZEŃ NA ZIEMI A ONI POTULNIE GODZĄ SIĘ NA ZNISZCZENIE ZIEMI, BO LUCYFER TYLKO NIENAWIDZI, NISZCZY I ZABIJA.
Wraca temat wykorzystywania komórek pozyskanych za pomocą aborcji do produkcji kowidszczepionek.
Linie komórkowe użyte w fazie produkcji i/lub testów (skutek moralny ten sam;bez tych komórek kowidszczepionki by nie powstały) zostały pozyskane z dzieci specjalnie w tym celu wyselekcjonowanych i zabitych w odpowiednim momencie, kiedy już miały wykształcone organy (miały nawet po 6-7 miesięcy). Zostały one abortowane w całości, w sterylnych warunkach, tak, że niektóre były wciąż żywe i odczuwały ból w chwili wycinania narządów. Świadome i dobrowolne przyjmowanie kowidszczepionek (skądinąd niepotrzebnych i wysoce niebezpiecznych)jest tym samym zgodą na aborcję (i to tak barbarzyńską, jak opisano powyżej), a także zachęcaniem przemysłu aborcyjno-organowego (tak, organy i tkanki pobiera się z abortowanych dzieci i sprzedaje głównie do różnych laboratoriów) do dalszej działalności. Przypomnijmy tylko, że wyhodowanie jednej linii komórkowej wymaga dokonania wielu aborcji, a każda taka linia z czasem starzeje się i wymaga wymiany na nową, czyli kolejnych dzieciobójstw. Taka jest obiektywna rzeczywistość, bez względu na mętne wyjaśnienia watykańskich „ekspertów” i tzw.„autorytetów”.

Jest jednak raczej mało prawdopodobne, by te fakty i pytania zdołały zahamować naszą podróż wkierunku totalitaryzmu na wzór chociażby australijski (obecnie Australia jest w największym lockdownie, policja nie pozwala nawet wyjść za drzwi własnego domu). W USA, w niektórychstanach (np. Nowy Jork) już niektóre restauracje i inne instytucje muszą wymagać kowidpaszportów, a pewne uniwersytety wymagają kowidszczepień od wszystkich studentów i pracowników. Niektórzy na antenie CNN nawołują do odebrania niezaszczepionym możliwości jazdy samochodem, kupowania i sprzedawania (przynajmniej online, ale z gotówką też mogą być problemy), chodzenia do restauracji, a nawet do sklepu spożywczego. W tle narasta, podsycana przez media, zarówno te tradycyjne, jak i społecznościowe, nienawiść wobec niezaszczepionych.Niebawem rządny krwi lud zacznie dokonywać samosądów, linczów i zbiorowych mordów na nas,nowej klasie pariasów, by „oczyścić” społeczeństwo z „robactwa” roznoszącego zarazę i

powstrzymującego poziom wyszczepienia od osiągnięcia magicznych pułapów procentowych (np.80% w Australii) niezbędnych do tego, aby władze pozwoliły nam powrócić do wytęsknionej wolności. Dehumanizacja zawsze poprzedza ludobójstwo; a Kryształowa Noc, Rwanda czy inne,podobne wydarzenia (jak zabijanie oskarżanych o zatruwanie studni Żydów w czasie dżumy w Europie Zachodniej) mogą z łatwością powtórzyć się i w naszych, „cywilizowanych” czasach. Tym bardziej, że propaganda nienawiści jest dziś odziana w biały kitel i dzierży broń (fałszywych)„danych naukowych” oraz sztandar walki z „dezinformacją”. Pytanie brzmi tylko: Ile czasu nam zostało?

W GOOGLE CHROME TO PRZETŁUMACZY:

www.globalresearch.ca/what-segregated-society-look-like-unvaxxed/5752550 

30 Dni Izolacji Za Samo Podejrzenie! Wstęp Do Przymusu! Druk 1449 Pod Medialną Osłoną Lex TVN – Ator.

https://gloria.tv/post/z2Zx3MnChGFn6py2mQHwHmdyR 

 

Pożary we Włoszech. Płonie miasto Pescara. „Ludzie uciekają z plaż. Straty są niewyobrażalne”
Pożary w Grecji

https://www.youtube.com/watch?v=SQN5PiVDeMg

Pożar zagroził miastu Pescara w Abruzji na wschodzie Włoch – podała agencja Ansa. Ogień dotarł do domów. Ludzie uciekają także z plaż, na których płomienie ogarnęły palmy.

Pożar w Pescarze niszczy południową część miasta. Płonie tamtejszy las sosnowy. Włoskie media informują o dramatycznych scenach rozgrywających się nad Adriatykiem. W rejon ten wysłano zespół medyczny, by udzielił pomocy poszkodowanym.
Straty są niewyobrażalne – mówią lokalne władze. Jak podaje włoski dziennik la Repubblica, wśród pierwszych rannych jest 5-letnia dziewczynka. Jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Do szpitala trafiły również dwie zakonnice, które mieszkały w budynku znajdującym się na terenie objętym pożarem 

Służby ewakuowały dom spokojnej starości przy ulicy Paolo De Cecco w Pescarze. Drużyny strażaków w walce z żywiołem wspierają helikoptery. Sytuację określa się jako bardzo trudną. – Pracujemy na pełnych obrotach. Głównym przeciwnikiem jest wiatr – powiedział w rozmowie z la Repubblica burmistrz Pescary Carlo Masci, który koordynuje operacje gaszenia pożaru. Pożary szaleją we Włoszech. Na Sycylii ewakuowano 150 osób

Wielkie pożary wybuchły również w rejonie Katanii i Palermo na Sycylii. W piątek ewakuowano drogą morską 150 osób z zagrożonych płomieniami osad. Strażacy interweniowali tam 170 razy. Intensywna walka z żywiołem trwała wokół Palermo, gdzie do akcji włączono samoloty zrzucające wodę. W okolicznych osadach spłonęły setki hektarów lasów i zarośli.

Pożary wybuchły też w rejonie Mesyny, Enny i Piazza Armerina. Karabinierzy wszczęli śledztwo w związku z podejrzeniem podpaleń. Lokalne władze zwróciły się do rządu Włoch o postawienie Obrony Cywilnej w stan mobilizacji. 

https://wiadomosci.radiozet.pl/Swiat/Pozary-we-Wloszech.-Plonie-miasto-Pescara.-Ludzie-uciekaja-z-plaz.-WIDEO

Piątek, 13 sierpnia 2021

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KALWARYJSKIEJ

Z przemówienia papieża Jana Pawła II
w czasie pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej

Tajemnica jedności Matki z Synem
Kalwaria Zebrzydowska: Sanktuarium Matki Bożej – i dróżki. Nawiedzałem je wiele razy, począwszy od lat moich chłopięcych i młodzieńczych. Nawiedzałem je jako kapłan. Szczególnie często nawiedzałem sanktuarium kalwaryjskie jako arcybiskup krakowski i kardynał. Przybywaliśmy tu wiele razy z kapłanami, koncelebrując przed Matką Bożą, czasem pełne Prezbiterium Kościoła krakowskiego, zwłaszcza w momentach ważnych. Jednakże najczęściej przybywałem tutaj sam i wędrowałem po dróżkach Pana Jezusa i Jego Matki, rozpamiętywałem Ich najświętsze tajemnice. A oprócz tego polecałem Panu Jezusowi przez Maryję sprawy szczególnie trudne i sprawy szczególnie odpowiedzialne w całym moim posługiwaniu biskupim, potem kardynalskim. Wiedziałem, że coraz częściej muszę tu przychodzić, bo po pierwsze: spraw takich było coraz więcej, a po drugie – dziwna rzecz – one się zwykle rozwiązywały po takim moim nawiedzeniu na dróżkach. Mogę wam powiedzieć dzisiaj, moi drodzy, że prawie żadna z tych spraw, które czasem niepokoją serce biskupa, a w każdym razie pobudzają jego poczucie odpowiedzialności, nie dojrzała inaczej, jak tutaj, przez domodlenie jej w obliczu Wielkiej Tajemnicy wiary, jaką Kalwaria kryje w sobie.
Kalwaria ma w sobie coś takiego, że człowieka wciąga. Co się do tego przyczynia? Może i to naturalne piękno krajobrazu, który stąd się roztacza, u progu polskich Beskidów. Z pewnością ono nam przypomina także o Maryi, która – by odwiedzić Elżbietę – „udała się w okolicę górzystą”. Nade wszystko jednakże to, co tutaj stale człowieka pociąga na nowo, to właśnie owa tajemnica zjednoczenia Matki z Synem i Syna z Matką. Tajemnica ta opowiedziana jest plastycznie i szczodrze przez wszystkie kaplice i kościółki, które rozłożyły się wokół centralnej bazyliki.
Tajemnica zjednoczenia Matki z Synem i Syna z Matką na dróżkach Męki Pańskiej, a potem na szlaku Jej pogrzebu od kaplicy Zaśnięcia do „grobu Matki Bożej”. A wreszcie tajemnica zjednoczenia w chwale na dróżkach Wniebowzięcia i Ukoronowania. Wszystko to, rozłożone w przestrzeni i czasie, wśród tych gór i wzgórz, omodlone przez tyle serc, przez tyle pokoleń, stanowi szczególny rezerwuar, żywy skarbiec wiary, nadziei i miłości Ludu Bożego tej ziemi. Zawsze, kiedy tu przychodziłem, miałem świadomość, że zanurzam się w tym właśnie rezerwuarze wiary, nadziei i miłości, które nanosiły na te wzgórza, na to sanktuarium, całe pokolenia Ludu Bożego ziemi, z której pochodzę, i że ja z tego skarbca czerpię. I zawsze miałem tę świadomość, że owe tajemnice Jezusa i Maryi, które tu rozważamy, modląc się za żywych lub za zmarłych, są istotnie niezgłębione. Stale do nich powracamy i za każdym razem nie mamy dość. Zapraszają nas one, aby wrócić na nowo – i na nowo się w nie zagłębić. W tych tajemnicach wyrażone jest zarazem wszystko, co składa się na ludzkie, ziemskie pielgrzymowanie, na „dróżki” dnia powszedniego. Co za wspaniała zresztą nazwa – trudno znaleźć w innych językach jakiekolwiek słowo, które by temu odpowiadało. Wszystko, co składa się na te dróżki ludzkiego dnia powszedniego, zostało przejęte przez Syna Bożego i za pośrednictwem Jego Matki jest człowiekowi wciąż oddawane na nowo: wychodzi z życia i wraca do życia ludzkiego. Ale oddawane już jest w nowej postaci, jest prześwietlone nowym światłem, bez którego życie ludzkie nie ma sensu, pozostaje w ciemności. „Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia”. Oto jest owoc mojego wieloletniego pielgrzymowania po kalwaryjskich dróżkach. Owoc, którym z wami się dzielę.
A jeśli do czego pragnę was zachęcić i zapalić, to abyście nie przestawali nawiedzać tego sanktuarium. I niech Sanktuarium Kalwaryjskie nadal skupia pielgrzymów, niech służy archidiecezji krakowskiej i całemu temu rejonowi, który tradycyjnie ściąga tutaj z Zachodu i Wschodu, z Południa i Północy, niech służy całemu Kościołowi w Polsce. Niech tutaj dokonuje się wielkie dzieło duchowej odnowy mężczyzn i kobiet, młodzieży męskiej i młodzieży żeńskiej, liturgicznej służby ołtarza wszystkich.
Wszystkich też, którzy tutaj przybywać będą, proszę, aby modlili się za jednego z kalwaryjskich pielgrzymów, którego Chrystus wezwał tymi samymi słowami co Szymona Piotra. Wezwał go poniekąd z tych wzgórz i powiedział: „Paś baranki moje, paś owce moje”. I o to proszę, abyście się za mnie tu modlili, za życia mojego i po mojej śmierci.
Bazylika w Kalwarii Zebrzydowskiej

W ufundowanym przez Mikołaja Zebrzydowskiego na początku XVII w. klasztorze bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej czczony jest łaskami słynący obraz Matki Bożej Płaczącej. Znajduje się on w bocznej kaplicy bazyliki Matki Bożej Anielskiej. Został on ukoronowany w dniu 15 sierpnia 1887 r. przez kard. Albina Dunajewskiego.

Wizerunek Matki Bożej Kalwaryjskiej (bez sukienek)Sam obraz o wymiarach 74 cm x 90 cm, nieznanego autorstwa, pochodzi z I połowy XVII w. Namalowano go farbą olejną na grubym, lnianym płótnie. Jego twórca wzorował się na obrazie znajdującym się w kościele parafialnym w Myślenicach koło Krakowa. Madonna z tulącym się do Niej Dzieciątkiem przedstawiona jest w półfigurze, z wyraźnym nachyleniem w stronę Dzieciątka. Jej lewa dłoń, z szeroko rozpostartymi palcami, spoczywa na wysokości piersi. Uwagę zwracają ciemne, zamyślone oczy Maryi, ze spojrzeniem skierowanym w dół, w stronę widza. Wysokie czoło, wolne od zmarszczek, okalają brązowe włosy okryte welonem. Głowę przykrywa ozdobny czepiec. Pulchne Dzieciątko zostało przedstawione w pozycji stojącej od kolan, wyraźnie przechyla się w stronę Madonny. Lewą rączką obejmuje Jej szyję, prawą zaś chwyta fałdy Jej płaszcza. Szeroko otwarte, ciemne oko, kieruje ufne spojrzenie w stronę Matki. Usta pozostają lekko rozchylone. Ciemnowłosą główkę okrywa czepiec. Delikatna szata osłaniająca biodra opada miękko w dół.

Wizerunek Matki Bożej KalwaryjskiejBazylika i klasztor bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej położone są na południe od miasta, a na południe i wschód od nich znajdują się 42 kaplice i kościoły dróżek. Jest to jedno z ważniejszych miejsc kultu pasyjnego i maryjnego. Znajduje się ono na liście Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Od 1979 r. głównemu kościołowi w Kalwarii przysługuje tytuł bazyliki mniejszej.
Wizerunek Matki Bożej Kalwaryjskiej szczególnie czułym kultem otaczał kard. Karol Wojtyła, a potem – również papież św. Jan Paweł II. Wielokrotnie modlił się przed tym obrazem, zarówno w czasie swojej posługi arcybiskupa metropolity Krakowa, jak i następcy św. Piotra. W sanktuarium modlił się także papież Benedykt XVI.

MODLITWA ZAWIERZENIA
 
Matko Kalwaryjska, spraw, byśmy byli z Tobą i sobą jedno.
„Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć,
a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż.
O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!”
Wejrzyj, łaskawa Pani, na ten lud, który od wieków
pozostawał wierny Tobie i Synowi Twemu.
Wejrzyj na ten naród, który zawsze pokładał nadzieję
w Twojej matczynej miłości.
Wejrzyj, zwróć na nas swe miłosierne oczy, wypraszaj to,
czego dzieci Twoje najbardziej potrzebują.
Dla ubogich i cierpiących otwieraj serca zamożnych.
Bezrobotnym daj spotkać pracodawcę.
Wyrzucanym na bruk pomóż znaleźć dach nad głową.
Rodzinom daj miłość, która pozwala przetrwać wszelkie trudności.
Młodym pokazuj drogę i perspektywy na przyszłość.
Dzieci otocz płaszczem swej opieki, aby nie ulegały zgorszeniu.
Wspólnoty zakonne ożywiaj łaską wiary, nadziei i miłości.
Kapłanów ucz naśladować Twojego Syna w oddawaniu co dnia życia za owce.
Biskupom upraszaj światło Ducha Świętego, aby prowadzili ten Kościół
jedną i prostą drogą do bram Królestwa Twojego Syna.
Matko Najświętsza, Pani Kalwaryjska, wypraszaj także i mnie siły ciała i ducha,
abym wypełnił do końca misję, którą mi zlecił Zmartwychwstały.
Tobie oddaję wszystkie owoce mego życia i posługi; Tobie zawierzam losy Kościoła;
Tobie polecam mój naród;
Tobie ufam i Tobie raz jeszcze wyznaję:
Totus Tuus, Maria! Totus Tuus. Amen.

 APEL_ zamordowany Bartek przez polską Policję_WSTYD i HAŃBA- White Lives Matter

Sporo łez i protestów po śmierci czarnego kryminalisty George Floyd’a, z którego uczyniono męczennika ruchu Black Lives Matter

w USA i całym świecie.

Coś podobnego – WHITE LIVES MATTER winno być ustanowione i obchodzone w Polsce, po bestialskim zamordowaniu naszego rodaka – Bartka, zaś barbarzyńscy policjanci solidnie ukarani !

 

(563) Złamanie krtani przyczyną śmierci chlopaka w Lubinie – YouTube   –   Space Cowboy

 

Złamanie krtani przyczyną śmierci chlopaka w Lubinie z jaka siłą musieli napierać na krtań

(563) PROKURATURA NIE ZGROMADZONO DOWODOW ZEBY POSTAWIC ZARZUTY W SPRAWIE SMIERCI BARTKA W LUBINIE – YouTube Śląski

PROKURATURA NIE ZGROMADZONO DOWODOW ZEBY POSTAWIC ZARZUTY W SPRAWIE SMIERCI BARTKA W LUBINIE

Komentarze:

– Hm, nie zgromadzono i pewnie „nie zgromadzą” dowodów. Mordercy na wolności, a sprzeciwiający się temu morderstwu – w aresztach. P a r a n o j a. Trzeba natychmiast odsunąć od władzy PiS-raelskich zbrodniarzy i ich popleczników.

– Zarzuty dla 36 osób biorących udział w „nielegalnym zgromadzeniu”, ale dla morderców NIE ma żadnych zarzutów ! Wg mnie już jest zamiatana sprawa pod dywan, wskazuje na to przekierowanie uwagi na badania toksykologiczne, na weryfikację poprawności działań służb medycznych itd. Instytucje takie jak policja, prokuratura i sądy są zainfekowane rakiem.

– Nie ma w Polsce większej organizacji Przestępczej jak Policja na tą chwila powinni ich badać na obecność Narkotyków po każdej służbie i to w niezależnym laboratorium z monitoringiem gdzie by nie można było podmieniać próbek

– Po tylu zgonach na niby Covid ktoś jeszcze ufa Lekarzom i Policji Prokuraturze i Sądownictwu

– Przybył do pomocy ten bocian w białej kurteczce z plecaczkiem i nagranie wskazuje że to on spowodował złamanie krtani u tego naćpanego Bartusia zaś Prokuratura zaczyna zabawę w procedury i pewnie o to chodzi aby jeszcze bardziej wkurwić poirytowanych ludzi Politycy najwyraźniej prowokują następne rozruchy sorry nielegalne zgromadzenia i kamienie w stronę komend Policji aby zaprowadzić w państwie terror totalny

– A co na to prokurator generalny? Nadal uważa że żyjemy w państwie prawa?(pracują dla Ziobry?)

– Złamali mu krtań gestapowcy !!! Są dwa rodzaje ludzi w mundurach : są POLICJANCI i gestapo! Policjanci nie mogą ochraniać tych złoczyńców!!!!

– Policjanci pracuja, około 60 mieszkańców zatrzymanych

– Policjantom, którzy są winni śmierci chłopaka, nawet nie postawiono zarzutów. Natomiast ci którzy domagali się sprawiedliwości siedzą w areszcie z rzarzutami czynnej napaści na policjantów. No, normalnie, nóż się w kieszeni otwiera.

 

(563) ️️️️NOWE NAGRANIE CZY KARETKA POJECHAŁA PO ZWŁOKI BARTKA?!?!?! !NIKT GO NIE REANIMUJE! – YouTube  –   Polacy vs oprawcy 4

️️️️NOWE NAGRANIE CZY KARETKA POJECHAŁA PO ZWŁOKI BARTKA?!?!?! !NIKT GO NIE REANIMUJE!

NOWE FILMY – https://t.me/polacyvsoprawcy

(563) INTERWENCJA POLICJI – CZĘŚĆ 1 Polish police intervention 34ys BARTEK ZMARŁ NA ULICY – YouTube – Śląski

INTERWENCJA POLICJI – CZĘŚĆ 1 Polish police intervention 34ys BARTEK ZMARŁ NA ULICY

 (563) Co się stało w Lubinie? Śmierć 34-latka! Zamieszki po tragicznej interwencji policji – YouTube  –   Idź Pod Prąd TV

Co się stało w Lubinie? Śmierć 34-latka! Zamieszki po tragicznej interwencji policji

 

– Czyżby ktoś odpalił akcje BLM jak w USA??? nazwiska policjantów i sprawdzić ich kontakty…ABW do roboty

– teraz dochodzi TUSZOWANIE MORDERSTWA…Zacierają ślady. Dobrze, że go nie skremowali zanim rodzina zobaczyła ciało.

– ostatnio w radiu słyszałem że policja miala mniej godzin szkolenia niz straż miejska przez ograniczenia pandemiczne

– W radiu ostatnio podawali ze przyjmują do Policji nawet karanych… Tylko nie można być karanym za przestępstwa administracyjno-skarbowe !!!!! Więc pomyślcie kto tam pracuje !!!—

– za czasów Wałęsy vel Lejba Kohne do walk i morderstw rząd zatrudniał morderców z więzień = ZOMO, dlatego tylu stoczniowców zamordowano podczas protestów pod komitetem w Gdańsku.

– ARTUR KASZUB  –  Każdy wie że duża część policjantów to sadyści. Na komisariatach biją ludzi czego sam doświadczyłem – i to robi Polak Polakowi w czyim imieniu?

– Dożywocie dla tych bestii sadystów

– ZIOBRO dobrze wie jak TUSZOWAĆ przestępstwa Kaczora, Dudy i reszty nierządu.

– Teraz mordy i nazwiska tych policjantów winny być pokazywane w TV na okrągło jak mantra

– Jeżeli szkolenie policjanta trwa tylko 3 miesiące to naprawdę nie ma problemu z tworzeniem lokalnej policji z wybieranym szeryfem. A porządku pilnowałaby policja „federalna” na szczeblu krajowym.

 

(563) Lubin Witold Sadowski – YouTube   –    Reupload

Lubin Witold Sadowski

(563) Pelnomocnik zamordowanego Bartka – YouTube – Śląski

Pelnomocnik zamordowanego Bartka

 (559) Komisariat Lubin. Dlaczego doszło do eskalacji? Generał Witold Sadowski – śmierć 34latka – YouTubeKONKRETNY KANAŁ

Komisariat Lubin. Dlaczego doszło do eskalacji? Generał Witold Sadowski – śmierć 34latka

Transmisja Witolda Sadowskiego na FB: https://www.facebook.com/witold.sadow… –  (6) Facebook

 

(561) CIECIOKRACJA W SĄDZIE ZAKONCZONA INTERWENCJĄ POLICJI – YouTube   –   Śląski

CIECIOKRACJA W SĄDZIE ZAKONCZONA INTERWENCJĄ POLICJI

 https://youtu.be/G5V8BPb1EqA   –    Śląski

Siostra zamordowanego 34-latka w Lubinie w sprawie morderstwa” on YouTube

(563) Mama zatrzymanego w Lubinie 20-latka o chamstwie Policji – YouTube     –   Śląski

Mama zatrzymanego w Lubinie 20-latka o chamstwie Policji

 https://youtu.be/e8rf8FsFxwk     –    Świadomi

 

„Eksperymenty trwają nadal. Krzysztof z Ustki.” on YouTube

Japończycy potrafili robić eksperymenty na ludziach.Hitler przy nich to była zabawka. Wystarczy przeczytać ,, Leśne Morze „. Dziękuję bardzo Panu Krzysztofowi za te wszystkie wiadomości Dziękuję bardzo Świadomi Bydgoszcz za przekazywanie tych wiadomości.

(562) Polski interes narodowy – Ewa Rzeuska – YouTube  –    GŁOS ObywatelskiPolski interes narodowy – Ewa Rzeuska

(563) Lubin – nie dajcie się sprowokować – YouTube   –    Strażnicy Wolności TV

Lubin – nie dajcie się sprowokować

….Subskrybuj kanał na telegramie https://t.me/kanalstraznikow – pan Grzegorz ma 100% racji

…..TVN w wiadomościach oczernił Wojtka,bo poprostu mówił prawdę,a oni zrobili z niego ,,ruskiego faszystę,,bo niemieckich nigdy nie było i nie ma

…..Subskrybuj stronę by być na bieżąco https://straznicywolnosci.pl/

…. docierają informacje z Polski że około 50% społeczeństwa wstrzymuje się od wzięcia udziału w badaniu eksperymentalnym – co oznacza że ludzie nie ulegają tubom medialnym i mysla samodzielnie

(563) Cały marsz full HD 60kl/s – Katowice 07.08.2021 Rodacy Kamraci NPTV.pl – YouTube      Mario PL

 

Cały marsz full HD 60kl/s – Katowice 07.08.2021 Rodacy Kamraci NPTV.pl

 GAZETA WARSZAWSKA wyjaśnia zakłamania Umowa szczepionkowa (fragment) – POWIESIĆ NA LATARNI, bez litości !!!

Gazeta Warszawska wyjaśnia zakłamania

This issue will present the 5 last articles.

Umowa szczepionkowa (fragment) – POWIESIĆ NA LATARNI, bez litości !!!
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6297:umowa-szczepionkowa-powiesic-na-latarni&catid=35:bioterroryzm

Indemnification by Purchaser. Purchaser hereby agrees to indemnify, defend and hold harmless Pfizer, BioNTech, each of their Affiliates, contractors,sub-contractors, licensors, licensees, sub-licensees, distributors, contract manufacturers, services providers, clinical trial researchers, third parties to whom Pfizer or BioNTech or any of their respective Affiliates may directly or indirectly owe an indemnity based on the research,development, manufacture, distribution, commercialization or use of the Vaccine, and each of the officers, directors, employees and other agents and representatives, and the respective predecessors, successors and assigns of any of the foregoing (“Indemnitees”), from and against any and all suits, claims, actions, demands, losses, damages, liabilities, settlements, penalties, fines, costs and expenses (including, without limitation,reasonable attorneys’ fees and other expenses of an investigation or litigation), whether sounding in contract, tort, intellectual property, or anyother theoiy, and whether legal, statutory, equitable or otherwise (collectively, “Losses”) arising out of, relating to, or resulting from theVaccine, including but not limited to any stage of design, development, investigation, formulation, testing, clinical testing, manufacture, labeling,packaging, transport, storage, distribution, marketing, promotion, sale, purchase, licensing, donation, dispensing, prescribing, administration,provision, or use of the Vaccine.
Odszkodowanie przez Kupującego. Nabywca niniejszym zgadza się zabezpieczyć, chronić i chronić firmy Pfizer, BioNTech, ich podmioty stowarzyszone,wykonawców, podwykonawców, licencjodawców, licencjobiorców, podlicencjobiorców, dystrybutorów, producentów kontraktowych, usługodawców, badaczy prowadzących badania kliniczne, strony trzecie, którym Pfizer lub BioNTech lub którykolwiek z ich odpowiednich Podmiotów Stowarzyszonych może bezpośrednio lub pośrednio winien odszkodowanie w oparciu o badania, rozwój, produkcję, dystrybucję, komercjalizację lub wykorzystanie Szczepionki, a każdy z urzędników, dyrektorów, pracowników i innych agentów i przedstawicieli, a odpowiednich poprzedników, następców i cesjonariuszy któregokolwiek z powyższych („Zwolnieni z odpowiedzialności”), od wszelkich pozwów, roszczeń, powództw, żądań, strat, szkód, zobowiązań, ugody, kar, grzywien, kosztów i wydatków  

Read More:

http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6297:umowa-szczepionkowa-powiesic-na-latarni&catid=35:bioterroryzm


Zbigniew Herbert – Przesłanie Pana Cogito ku Pamięci uczestników Powstania Warszawskiego, AK i Żołnierzy Wyklętych

http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6296:zbigniew-herbert-przeslanie&catid=12:video

https://www.youtube.com/watch?v=k9E2EXcvcDs

Read More: http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6296:zbigniew-herbert-przeslanie&catid=12:video

Szwedzka min spr zagr. Ann Linde – oszukana przez troli – gotowa do nielegalnego finasowania opozycji w Rosji

http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6295:szwedzka-min-spr-zagr-ann-linde-oszukana-przez-troli-gotowa-do-nielegalnego-finasowania-opozycji-w-rosji&catid=10:politics


Tak samo zachodnia żydo-liberalna demokracja finansuje „opozycję” w polin.
Na zdjęciu feministka Ann Linde okutana w chustę, aby nie obrazić irańskich politruków islamskich.
Red. Gazeta Warszawska

+
Ann Linde oszukana przez rosyjskie trolle – ujawniła chęć finansowania kampanii rzeczniczych Vovan i L
exus to dwaj rosyjscy komicy, którzy zasłynęli z rozmów i kontaktów z różnymi międzynarodowymi liderami, gdzie często dostają swoje
cele do powiedzenia sobie i ujawnienia sekretów. W ten weekend na YouTube została opublikowana rozmowa z minister spraw zagranicznych Szwecji Ann Linde.
Dzwoniący udają, że reprezentują rosyjską opozycję. Role, jakie odegrali w rozmowie ze szwedzkim ministrem spraw zagranicznych, a także przewodniczącym OBWE, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, byli jak Julia Nawalnaja, żona uwięzionego polityka opozycji Aleksieja Nawalnego i szefa Nawalnego sztabu Leonida Wołkowa.
Linde, który został całkowicie oszukany, podczas ponad dziesięciominutowej rozmowy ciepło mówi o różnych sankcjach wobec Rosji. Linde mówi też o grach politycznych w UE i handlu krowami, które są niezbędne do osiągnięcia porozumienia między krajami.
 

Read More:

http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6295:szwedzka-min-spr-zagr-ann-linde-oszukana-przez-troli-gotowa-do-nielegalnego-finasowania-opozycji-w-rosji&catid=10:politics

Wojsko się budzi ! Brawa dla Porucznika

http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6294:wojsko-sie-budzi-brawa-dla-porucznika&catid=12:video

https://www.youtube.com/watch?v=qQGCihItkJk

Read More: http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6294:wojsko-sie-budzi-brawa-dla-porucznika&catid=12:video

How to make Magnetic Fluid (ferro fluid)

http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6293:how-to-make-magnetic-fluid-ferro-fluid&catid=12:video

https://www.youtube.com/watch?v=vsQh1AT6qUE

If you’re not interested any more » unsubscribe
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?subid=76&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=13&key=1N9AlgsetNsDnO

Narodowa Pielgrzymka wzdłuż granic Polski ku czci Jezusa Chrystusa Króla Polski_Katowice – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=ZWi9wtzSHUA&feature=share&fbclid=IwAR0uBSwmcD_r0RU5VkK4oQNWgTIU0ri-dwtiO0PQNthgxjqeO4A9B8u1Qg0

Gazeta Warszawska wnika w zaniechane zagadnienia !

This issue will present the 5 last articles.

Kodeks norymberski – kodeks etyczny sformułowany w 1947

http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6215:kodeks-norymberski-kodeks-etyczny-sformulowany-w-1947&catid=10:politics

Kodeks norymberski – kodeks etyczny sformułowany w 1947 roku przez aliancki Trybunał Wojskowy, w którym podano 10 zasad dopuszczalności
doświadczeń na ludziach (w tym badań nad wpływem nowych leków na ustrój człowieka). Kodeks powstał po serii procesów lekarzy, zbrodniarzy
hitlerowskich, sądzonych w Norymberdze.
 

W stan oskarżenia zostały postawione 23 osoby w tym 20 lekarzy, z których jedna osoba okazała żal i współczucie ofiarom eksperymentów
medycznych. W ciągu 139 dni posiedzeń sądu, 133 przeznaczono na prezentację dowodów, zaprezentowano 32 świadków oskarżenia i 53 świadków
obrony. Spośród 23 oskarżonych, siedmiu otrzymało karę śmierci przez powieszenie, siedmiu zostało uniewinnionych, pozostałych skazano na kary
od 10 do 20 lat pozbawienia wolności lub dożywotnie pozbawienie wolności.

Read More:

http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6215:kodeks-norymberski-kodeks-etyczny-sformulowany-w-1947&catid=10:politics

Dr Peter McCullough: Szczepionki zabiły już 50 000 Amerykanów

http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6214:dr-peter-mccullough-szczepionki-zabily-juz-50-000-amerykanow&catid=35:bioterroryzm

SCAMDEMIC – WIRUS KORONY
Dr Peter McCullough: „Informatorzy” wewnątrz CDC twierdzą, że zastrzyki zabiły już 50 000 Amerykanów
27 CZERWCA 2021 ALGORA BLOG 7 KOMENTARZY 

„Dobrzy lekarze robią rzeczy nie do pomyślenia” … „Wydaje się, że są pod urokiem”przez LeoHohmann.com
Najczęściej cytowany lekarz zajmujący się wczesnym leczeniem COVID-19 wypuścił nowy, wybuchowy film, który zdmuchuje wieko współudziałuestablishmentu medycznego w niepotrzebnej śmierci dziesiątek tysięcy Amerykanów.Dr Peter McCullough powiedział, że te zgony były ułatwione przez fałszywą narrację nastawioną na forsowanie zupełnie nowej, niesprawdzonejszczepionki na chorobę, która była wysoce uleczalna.Powiedział, że COVID był bronią biologiczną, a szczepionki reprezentują „fazę drugą” tej broni biologicznej.

Read More:

http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6214:dr-peter-mccullough-szczepionki-zabily-juz-50-000-amerykanow&catid=35:bioterroryzm

STOP SZCZEPIENIU DZIECI NA COVID:

http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6213:stop-szczepieniu-dzieci-na-covid&catid=35:bioterroryzm

Ratujmy dzieci!
13 lipca 2021/

Po pierwsze STOP SZCZEPIENIU DZIECI NA COVID:

Read More: http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6213:stop-szczepieniu-dzieci-na-covid&catid=35:bioterroryzm

DEKLARACJA GENEWSKA ŚWIATOWEGO STOWARZYSZENIA LEKARZY (WMA)

http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6212:deklaracja-genewska-swiatowego-stowarzyszenia-lekarzy-wma&catid=10:politics

DEKLARACJA GENEWSKA ŚWIATOWEGO STOWARZYSZENIA LEKARZY (WMA)
Przyjęta przez 2. Zgromadzenie Ogólne Światowego Stowarzyszenia Lekarzy(WMA), Genewa, Szwajcaria, wrzesień 1948 r.

i zmieniona na 22. Światowym Zgromadzeniu WMA, Sydney, Australia, sierpień1968 r.
oraz na 35. Światowym Zgromadzeniu WMA, Wenecja, Włochy, październik1983 r.
oraz na 46. Zgromadzeniu Ogólnym WMA, Sztokholm, Szwecja, wrzesień 1994 r.i skorygowana pod względem redakcyjnym na 170. Sesji Rady WMA, Divonneles-Bains, Francja, maj 2005 r.oraz na 173. Sesji Rady WMA, Divonne-les-Bains, Francja, maj 2006 r.i zmieniona na 68. Zgromadzeniu Ogólnym WMA, Chicago, Stany Zjednoczone,październik 2017 r. 

Read More:

http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6212:deklaracja-genewska-swiatowego-stowarzyszenia-lekarzy-wma&catid=10:politics

Kościół anglikański przeprosił brytyjskich Żydów, 800 lat po wprowadzeniu praw, które doprowadziły do ich wydalenia

http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6211:kosciol-przeprosil-zydow-800-lat-po&catid=15:judaism-islam

Brytyjski przywódca żydowski mówi, że planowane przeprosiny za antysemickie prawa synodu oksfordzkiego, które poprzedzały powstanie Kościoła
Anglii o wieki, są „lepiej późno niż wcale”
By PHILISS CRAMER

JTA – Brytyjski przywódca żydowski mówi, że oczekiwane przeprosiny Kościoła anglikańskiego za antysemickie prawa uchwalone w 1222 roku są
„lepiej późno niż wcale”.
Kościół planuje formalny „akt pokuty” na przyszły rok, w 800. rocznicę Synodu Oksfordzkiego, zbioru praw, które ograniczały prawa Żydów
do kontaktów z chrześcijanami w Anglii, jak wynika z poniedziałkowego raportu (

https://www.telegraph.co.uk/news/2021/07/12/church-issue-first-ever-apology-expulsion-jews-medieval-england/ ) w Telegraph.
Prawa ostatecznie doprowadziły do wypędzenia angielskich Żydów w 1290 roku. Oficjalnie nie zostali ponownie przyjęci do 1656 roku.

 

Read More:
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6211:kosciol-przeprosil-zydow-800-lat-po&catid=15:judaism-islam

If you’re not interested any more » unsubscribe
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?subid=6&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=13&key=WrTyfFEt8xasi6

Obsceniczne homo-parady, obrażają nasze uczucia religijne i jawnie kpią z wyznawanych przez nas wartości. Pomóż nam walczyć o dobro w naszym społeczeństwie!

Masz już dość nachalnej, tęczowej propagandy?
DOŁĄCZ DO KLUBU PRZYJACIÓŁ PCH24.PL
PILNE! Dr Ratkowska OSTRO do Morawieckiego:
NIE EKSPERYMENTUJCIE NA DZIECIACH! UJAWNIAMY FAKTY!
Czy aby nie za późno na te słowa powinny paść już półtora roku temu. No, ale zawsze lepiej późno, niż wcale… ” – Maria

Nowe non possumus? Sprzeciw abp. Gądeckiego a stosunki Kościół-państwo.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki w surowych słowach odniósł się do działań rządu podczas pandemii koronawirusa wobec Kościoła. Jego zdaniem ograniczanie kultu stanowiło złamanie norm wynikających z konkordatu i historyczny precedens.

Jak napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki w artykule opublikowanym na łamach KAI „próbując opisać duszpasterstwo Kościoła katolickiego w czasie i po pandemii, najpierw trzeba zwrócić uwagę na bezprecedensowe potraktowanie Kościoła przez państwo. Otóż państwo jednostronnie zawiesiło wszelkiego rodzaju zgromadzenia, na skutek czego Msze święte i nabożeństwa stały się po większej części niedostępne dla wiernych. Nic podobnego nie wydarzyło się w dwutysiącletniej historii Kościoła. Nie wydarzyło się też podczas wojen, bombardowań czy w czasach zarazy, często dotykającej ludność naszego kraju. Dokonano w ten sposób aktów, które do tej pory przysługiwały na mocy prawa kanonicznego tylko władzy kościelnej, i tylko z najpoważniejszych przyczyn”.

Gdy w podobnym duchu wypowiadał się ksiądz Tadeusz Guz, wielu uznawało jego słowa za absurd. Teraz jednak gdy twierdzi tak przewodniczący KEP, nie sposób przejść nad sprawą do porządku dziennego.

WIĘCEJ: https://pch24.pl/nowe-non-possumus-sprzeciw-abp-gadeckiego-a-stosunki-kosciol-panstwo/

Miasto bez ideologii!

Wyślij swój apel do Jacka Majchrowskiego o wycofanie patronatu dla marszu LGBT!

Szanowna Pani

Jesteśmy świadkami bezprecedensowego wydarzenia… Niestety, jest to zdarzenie, które w bardzo mocny sposób uderza w katolików, konserwatystów i wszystkich, którzy cenią sobie prawe wartości w życiu społecznym.

Mamy świadomość, że Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa, od zawsze związany był z lewicą. Faktem jest też, że od kilku lat coraz wyraźniej widać jego przychylność wobec postulatów politycznych ruchu LGBT. Dotąd jednak poparcie ograniczało się wyłącznie do słów. Teraz niestety zdecydował się na postawienie kolejnego kroku.

Niestety, Jacek Majchrowski, dotychczas uchodzący za zdystansowanego od radykalnych ideologii samorządowca, udzielił honorowego patronatu krakowskiej paradzie równości.

Kliknij tutaj i wyślij swój protest o wycofanie patronatu przez Jacka Majchrowskiego!

Wyznawcy doktryny homoseksualizmu politycznego chcą swój marsz pod Wawelem zorganizować 14 sierpnia – w przeddzień wielkiego święta maryjnego oraz narodowego.

Tymczasem ostatnie lata pokazały, że po paradach równości spodziewać można się wszystkiego – z drwinami z Pana Boga oraz Najświętszej Maryi Panny i profanacjami katolickich świętości włącznie – tylko nie równości dla katolików, zaś owe skandaliczne procedery stają się nie tylko coraz częstsze, ale i przybierają na radykalizmie.

Prezydent miasta, tak jak każdy samorządowiec, powinien być bezstronny i winien kierować się interesem większości. Tę stanowią katolicy i patrioci, którzy podczas każdego marszu są obrażani, a ich świętości są opluwane.

Dołącz do tego pilnego apelu i domagaj się razem z nami wycofania patronatu nad marszem!

Mimo przeszłości w SLD, Majchrowski jako prezydent Krakowa nie widział problemu w uczestnictwie w Mszach Świętych i koncertach organizowanych w kościołach. W swoich pracach historycznych, w których zajmował się m.in. ruchami prawicowymi II RP, dawał przykłady naukowej bezstronności.

Właśnie dlatego jesteśmy oburzeni decyzją prezydenta Królewskiego Miasta i w związku z tym domagamy się od niego wycofania swojego patronatu nad wydarzeniem hałaśliwej i perwersyjnej mniejszości, obrażającej uczucia i poczucie dobrego smaku u większości mieszkańców miasta, którego jest gospodarzem.

Miasto bez ideologii – wyślij swój protest do Jacka Majchrowskiego!

Szanowna Pani

O tym szokującym pomyśle próżno usłyszeć w mainstreamowych mediach. Bez większego echa przeszedł on również przez inne media niezależne, prawicowe i katolickie.

Dlatego właśnie musimy pilnie interweniować, aby jak największa liczba krakowian i Polaków mogła zaapelować do prezydenta Majchrowskiego o wycofanie jego honorowego patronatu.

W związku z tym prosimy o wsparcie naszej inicjatywy dobrowolnym datkiem w wysokości 35 zł, 60 zł, a jeśli to możliwe nawet 90 zł.

Wspieram inicjatywę Miasta bez ideologii!

Całość przeznaczymy na kampanię w mediach społecznościowych, dzięki czemu nagłośnimy ten problem i zwrócimy na niego uwagę mieszkańców Królewskiego Miasta i wszystkich naszych rodaków.

Nie możemy pozwolić na to, aby hałaśliwa i perwersyjna mniejszość, która obraża uczucia religijne większości obywateli królewskiego i papieskiego miasta, maszerowała pod patronatem gospodarza i zarządcy Krakowa.

Wymuszenie odwołania honorowej pieczy będzie również impulsem dla burmistrzów i prezydentów innych miast, którzy rokrocznie proszeni są o wspieranie wyuzdanych inicjatyw. Jeśli tylko uda nam się osiągnąć zamierzony cel, przykład dawnej stolicy Polski będzie mógł być dla nich potężnym oparciem!

Jeszcze raz dziękujemy za Pani wsparcie i powierzamy się Pani modlitwom.

Z pozdrowieniami,
Zespół Miasta bez ideologii.

 

Wesprzyj promocję naszego protestu!

WSPIERAM

 

WROGOM OBCOKRAJOWCOM RZĄDZĄCYM POLSKĄ ZALEŻY BY NAS SKŁÓCIĆ, OSZUKAĆ I GNĘBIĆ
Nowe badania potwierdzają: 
Nie jest potrzebny żaden wirus, aby zachorować na SARS-CoV-2! 
Absolutnie pionierskie badania – opublikowane na stronie internetowej American Heart Association i przedstawione w artykule zamieszczonym przez niemiecką witrynę Frankfurter Rundschau – potwierdzają, że do zachorowania na SARS-CoV-2 nie jest potrzebny ŻADEN WIRUS:
W studium, o którym mowa, naukowcy stworzyli pseudowirusa, po czym otoczyli go białkami kolców (spike) patogenu Sars-CoV-2. Skonstruowany w laboratorium pseudowirus nie był patogenem, tj. nie posiadał właściwości chorobotwórczych. Pomimo to – podczas eksperymentów – wystawienie zwierząt doświadczalnych na działanie owego “pseudowirusa” – wyposażonego we wspomnianą otoczkę – powodowało u nich uszkodzenia ich płuc oraz tętnic.
Dowodziłoby to, że sama obecność białka spike [białko kolca] jest wystarczająca do wywołania choroby – stwierdzili naukowcy.
Po zakażeniu zwierząt sztucznie skonstruowanym pseudowirusem, próbki ich tkanek wykazywały stan zapalny komórek śródbłonka wyściełającego ściany tętnic płucnych.
Zespół badawczy sprawdził również w laboratorium (in vitro), jak zachowywały się zdrowe komórki śródbłonka wyściełającego tętnice po kontakcie z białkiem kolca (spike). Również w tym przypadku komórki zostały uszkodzone – między innymi poprzez kontakt białka spike z receptorem ACE2.
Badanie opublikowane przez American Heart Association rodzi dwa podstawowe pytania, które są konsekwentnie ignorowane w oficjalnej dyskusji:
1. Czy “szczepionki” zawierające mRNA, które nakazują komórkom organizmu ludzkiego produkować białka spike, mogą wywołać chorobę Covid?
2. Czy Covid jest faktycznie infekcją wirusową, czy raczej wynika z całkiem innych przyczyn?
Jeżeli samo białko spike wystarcza do wywołania choroby, to teoretycznie wszystkie osoby, które otrzymały zastrzyk zawierający mRNA, mogą zachorować na SARS-CoV-2, a nie jest tak, że nie odnotowano jeszcze żadnych urazów poszczepiennych. W samych tylko Stanach Zjednoczonych, od czasu rozpoczęcia kampanii inokulacji “szczepionki” mRNA potwierdzono ponad pół miliona przypadków powikłań poszczepiennych, z których ponad 9000 zakończyło się zgonem, a jedynie 36% poszkodowanych wyzdrowiało. (patrz National Vaccine Information Center – dane do aktualizacji)
«”Wiele osób myśli, że Covid-19 to choroba układu oddechowego, ale tak naprawdę jest to choroba naczyń krwionośnych” – stwierdza profesor Uri Manor, współautor opublikowanego studium – “Może to wyjaśnić, dlaczego niektórzy ludzie dostają udarów mózgu, a inni mają problemy w innych częściach ciała”. Podobieństwo schorzeń jest następujące: wszystkie one mają przyczyny naczyniowe”».
Szczegóły studium oraz komentarz dotyczący opracowania pod linkami:
Białko Spike wirusa SARS-CoV-2 upośledza funkcję śródbłonka poprzez obniżenie ekspresji ACE 2 –SARS-CoV-2 Spike Protein Impairs Endothelial Function via Downregulation of ACE 2
Samo białko Spike wystarcza, by wywołać Covid – uszkodzeniu ulegają przede wszystkim naczynia krwionośne – Spike-Protein allein reicht aus, um Covid auszulösen – vor allem Blutgefäße nehmen Schaden
Author: Uczta Baltazara
Za: Uczta Baltazara (6 agosto 2021)
KOMENTARZ BIBUŁY: Od pewnego czasu skłaniamy się właśnie ku tej teorii (być może bliskiej udowodnienia, jak powyżej), że tzw. koronawirus SARS-CoV-2 jest bytem jedynie wirtualnym. Innymi słowy: nie istnieje w ogóle w świecie rzeczywistym i być może nigdy nigdzie nie istniał. Bo to, że tzw. pandemia jest czysto polityczno-ideologicznym wymysłem, nie trzeba już dowodzić – to przeciwna strona powinna spocić się aby udowodnić swoją niewinność. Co jest dla nich niewykonalne, więc stosują terror i cenzurę.
Co jest jednym z kluczowych dowodów na to, że „wirus SARS-CoV-2” nie istnieje? Otóż od początku „pandemii” wiadomo było, że w twierdzeniach o jego realnym istnieniu jest dużo znaków zapytania, gdyż już na wstępie „pandemii” CDC przyznało, iż opiera się na modelu komputerowym wirusa, i że nigdy nie wyizolowano go.
W swoim dokumencie – dostępnym na stronie agencji FDA – [„CDC 2019-Novel Coronavirus (2019-nCoV) Real-Time RT-PCR Diagnostic Panel. For Emergency Use Only. Instructions for Use. Catalog # 2019-nCoVEUA-01 1000 reactions. For In-vitro Diagnostic (IVD) Use Rx Only”], sami przyznają (strona 40):
„[…] Since no quantified virus isolates of the 2019-nCoV were available for CDC use at the time the test was developed and this study conducted, assays designed for detection of the 2019-nCoV RNA were tested with characterized stocks of in vitro transcribed full length RNA […] spiked into a diluent consisting of a suspension of human A549 cells and viral transport medium (VTM) to mimic clinical specimen. …”
Fachowcy wiedzą doskonale co to znaczy, propagandziści z tytułami, również wiedzą, choć cynicznie mówią co innego bądź ze strachu siedzą cicho, a reszta najczęściej nie ma pojęcia, bo została otumaniona przez cyników-progagandzistów i pożytecznych idiotów powtarzających bezmyślnie bezsensowne frazesy. A znaczy to wprost, że wirus nie był dostępny (bo był/jest bytem wirutalnym) i do stworzenia testu PCR „symulowano” go poprzez użycie komórek ludzkich i fragmentów innych koronawirusów.
Zatem wiemy ze 100% pewnością, iż kampanię strachu i paniki rozpoczęto wokół czegoś co na pewno nie było wtedy dostępne, a nawet do chwili obecnej nie zostało przez człowieka wyizolowane. Jakkolwiek można dalej prowadzić debatę na ten temat (oczywiście w nieocenzurowanych środowiskach naukowych, co jest obecnie niemożliwe), ale w niej warto od razu założyć z dużym prawdopodobieństwem, iż tenże wirus nigdy i nigdzie nie istniał. Ani na początku „pandemii”, ani teraz.
Tak więc na podstawie tego komputerowego, wirtualnego modelu stworzone zostały testy PCR, mające znajdywać „fragment wirusa”, a w praktyce tenże fragment może być częścią wielu innych tworów natury. Na dokładkę, CDC zaprogramowało te testy aby wykrywały również zwykłą sezonową grypę. CDC obwieściło 21 lipca br., że z końcem tego roku wycofuje te – funkcjonujące w czasie tzw. pandemii – testy, przyznając, że zaleca od nowego roku przejście na inny test „na COVID-19”. Jaki, nie podano, ale prawdopodobnie chodzi o testy bez „dodatku grypowego”, mówiąc kolokwialnie. Z pewnością zakłada się, że do końca roku – w wyniku terroru, przymusu i siły – wyszczepi się resztę. (Oczywiście informacja ta – że dotychczasowe testy również wykrywały grypę – została szybko uznana za „fake news” przez różne „FakeHunter-y” – co oznacza w dzisiejszych czasach potwierdzenie słuszności negowanego faktu.)
PAMIĘTAJ: To co jest cenzurowane, jest najczęściej prawdą. To co jest promowane, narzucane, wciskane, do czego jesteś zmuszany, zastraszany, do czego jesteś namawiany, przekupywany, a nawet ośmieszany – jest kłamstwem.
Fałszywe testy PCR
Niemal szkoda czasu przypominać oczywistości, ale przypomnijmy: większość przypadków chorobowych klasyfikowanych jako „Covid-19”, to osoby, u których testy PCR dały wynik pozytywny, co absolotnie nic z diagnostycznego, medycznego punktu widzenia nie oznacza. W takich Stanach Zjednoczonych umiera każdego dnia 7-10 tysięcy osób, z czego „na Covid” w ostatnich 7 dniach (4 sierpnia 2021 – dane CDC) średnia dzienna wynosi 377 osób. Podkreślmy: te kilkaset osób, to osoby umierające „z kowidem”, a nie „na kowid”, bo jest to zasadnicza różnica. Te kilkaset osób, to pacjenci z pozytywnym wynikiem PCR, nie zaś chorujący na mityczny „kowid”. Nie wiemy również ile z tych „umierających na kowid” (czytaj: z pozytywnym testem PCR), to osoby zaszczepione, bo od rządowych propagandzistów coraz trudniej nie tylko o rzetelne dane, ale nawet o jakiekolwiek dane.
Propagandowe media unikają przy tym podawania oczywistych faktów, iż w USA największą grupę osób zmarłych „z kowidem”, to ludzie powyżej 85 lat, a średnia tzw. chorób współistniejących wynosiła statystycznie 2.6. Co warte również odnotowania, to fakt, iż w ciągu półtora roku „pandemii” zmarło w USA 337 osób w wieku 0-17 lat. To dokładnie tyle ile co roku umiera na różne choroby układu oddechowego (czyli „na kowid” zmarło mniej, bo chodzi o 20 miesięcy „pandemii”, a w drugim przypadku chodzi o statystki 1-roczne). Oznacza to, że tenże „wirus” w praktyce NIE DOTYKA DZIECI I MŁODZIEŻY, a patologiczni przywódcy na świecie dążą do diabolicznego wyszczepiania dzieci i młodzieży, aplikując im groźny, niebezpieczny, ludobójczy preparat zwany szczepionką. Dla porównania, około tysiąc dzieci i młodzieży w tej grupie wiekowej co roku tonie w jeziorach, rzekach, oceanach, około tysiąc umiera z przedawkowania leków, około 600 z powodu chorób serca, około 4,5 tysiąca co roku ginie w wypadkach komunikacyjnych, a około tysiąc dzieci (10-14 lat) odebrało sobie życie (W ciągu jednego tylko tygodnia – 21 luty do 20 marca 2021 r – miało miejsce 1071 przypadków prób samobójczych wśród nastolatków!). Niestety, ci patologiczni przywódcy – z Polską na czele, gdyż to w Polsce właśnie prowadzi się ludobójcze badania „skuteczności szczepionek” na bezbronnych dzieciach – walczą z prawdziwymi problemami, i niech zostawią dzieci w spokoju.
Inne testy dla zaszczepionych, a inne dla normalnych ludzi, czyli porównywanie jabłek (gnijących) do pomarańczy
Wiemy również, że CDC zmieniło kryteria testów PCR, i dla osób zaszczepionych obniżono amplifikację poniżej 35, a dla niezaszczepionych pozostawiono ją na dotychczasowym poziomie (powyżej 40, a nawet 45). Oznacza to, iż u osoby niezaszczepionej test PCR dalej i dużo łatwiej „wykrywa” fragmenty czegoś, co może przynależeć do dowolnego wirusa, patogenu, np. do wirusa grypy, może równie dobrze przynależeć do czegokolwiek (stąd idiotyzm kowidowej pseudo-medycyny: „astymptomatyczni zarażeni”). Ten fakt, plus to, że osoby zaszczepione nie są już testowane masowo (a niezaszczepieni dalej są testowani masowo – i niekiedy przymusowo, np. w pracy – wadliwymi testami o wysokiej amplifikacji), powoduje że nagle mamy jakąś „czwartę falę”, oczywiście głównie „przypadków delta”. Oczywiście żadna delta (alfa, beta,…lambda … czy omega) nie istnieją, a może lepiej: istnieją na tej samej zasadzie jak oryginalny „wirus SARS-CoV-2”, czyli w wyobraźni komputerowych grafików. Oraz w wyobraźni zastraszanych społeczeństw.
Ale, jak slyszymy od propagandzistów „delta” jest groźna, lecz nadchodzi jeszcze straszniejsza „lambda” i inne… Straszenie wirtualnymi mutacjami działa szczególnie na zmysły zaszczepionych (to oni wpadli w kolejną panikę na nowo zakładając kagańce). A „delta” (przemianowaną dla politycznie poprawnych celów z poprzedniej nazwy „mutacja indyjska”), rzeczywiście dotknie ich, ale jako efekt skutków ubocznych szczepionek. Gdyby pozostawiono nazwy regionalne, to mogłoby okazać się, że najstraszniejszy byłby „wirus polski”, co niestety może się sprawdzić, bo tymże „wirusem polskim” BĘDZIE (!) prawdziwa hekatomba osób umierających jako ofiary długofalowych skutków ubocznych „szczepionek”. Oczywiście, samym ofiarom oraz wszystkim naokoło ta sama parszywa propaganda będzie wmawiała, że przyczyną są… niezaszczepieni roznoszący „mutacje”, podczas gdy będą oni cierpieli na setki chorób związanych z nieustannie (i bez przerwy, bez możliwości odwrotu) niszczącymi organizm szczepionkami.
W sumie:
– „Pandemia” jest wykreowanym tworem polityczno-ideologicznym.
– Nie ma żadnego, absolutnie żadnego oparcia naukowego. Żadnego.
– Rzekomy wirus „SARS-CoV-2” nie został ani na początku „pandemii”, ani do chwili obecnej, wyizolowany i istnieje tylko w świecie wirtualnym.
– Tenże „wirus” SARS-CoV-2 (i „mutacje”) nie istnieje w ogóle (to najbardziej prawdopodobna teoria).
– Przyczyną dziwnych zgonów na samym początku „pandemii” (np. w wybranych, strategicznych miejscach na świecie, jak w Iranie), mogły być patogeny niewirusowe – jak w tekście powyżej. A kto jest obecnie największym wrogiem „miłującego pokój” państewka o nazwie Izrael? Kto najbardziej jest zainteresowany destrukcją Iranu? Kto mógłby dążyć do wytworzenia właśnie tam paniki i dezorganizacji? To jest pytanie kluczowe, które może rozwiązywać całą historię i narrację pandemiczną na świecie.
– Spekulacje czy „wirus uciekł z chińskiego laboratorium” wyglądają bardziej na grę polityczną. Owszem, laboratoria na świecie (głównie USA, Chiny, Izrael, Rosja) nieustannie prowadzą legalne, pół-legalne i nielegalne prace nad bronią biologiczną, ale jak do tej pory nigdzie na świecie nie „złapano” (wyizolowano) tego wirusa. W żadnym laboratorium na świecie, przez żadnego z naukowców.
– Testy PCR zostały celowo i z premedytacją zaprogramowane tak, aby można było – wykorzystując zestawy do testowania oraz liczbę cykli – dowolnie tworzyć fałszywe przypadki „infekcji”.
– Testy PCR służyły (i dalej służą w przypadku niezaszczepionych) do podkręcania histerii poprzez podawanie „zmarłych na koronawirusa”, bądź „chorych na koronawirusa”.
– W obecnej chwili najwięcej przypadków „chorych na Covid” jest wśród osób zaszczepionych – wbrew twierdzeniom mediów oraz perfidnym manipulacjom organów rządowych (w USA: CDC, NIH, NIAID), które już dawno straciły resztki reputacji. To właśnie zaszczepieni oblegają szpitale, bo najczęściej doświadczają skutków ubocznych szczepionek oraz ŁATWIEJ ulegają infekcji różnych wirusów. Organizmy zaszczepionych są bardziej podatne na choroby.
– Szczepionki przynoszą dokładnie odwrotny skutek: to zaszczepieni bardziej chorują, w tym na różne mutacje grypy (nazywane „mutacjami koronawirusa”).
– Największa „czwarta fala”, czyli wzrost zachorowalności na choroby układu oddechowego i układu krążenia, ma miejsce w krajach, regionach, obszarach gdzie jest największa wyszczepiona populacja (Dobitnym tego przykładem jest społeczeństwo „wyszczepionego” Izraela.)
– Usilna chęć wyszczepienia wszystkich ma kilka celów: dokładne zewidencjonowanie ludzi, narzucenie kontroli, zmuszenie ich do nieustannego poddawania się dowolnym eksperymentom medyczno-biogenetycznym ORAZ likwidacja tzw. grupy kontrolnej, gdyż już nie będą mogły być prowadzone żadne badania porównawcze, pomiędzy zaszczepionymi i niezaszczepionymi, nie będzie można sprawdzać skutków ubocznych szczepionek (raj dla firm farmaceutycznych).
– Ważne! TO ZASZCZEPIENI ZAGRAŻAJĄ INNYM: NIEZASZCZEPIONYM ORAZ SAMYM SOBIE!
– I na koniec konkluzja: Winnymi całej obecnej sytuacji (oprócz oczywiście polityków, sprzedajnych „ekspertów”, milczących naukowców i lekarzy), należy obarczyć tych, którzy jako pierwsi ustawili się w kolejkach po szczepionkę. To oni stworzyli masę krytyczną, która dała zielone światło siłom politycznym do kolejnych posunięć, a teraz do wprowadzania jakichś certyfikatów, paszportów, zakazów, „systemu zaufania społecznego” (czytaj: możliwości wyłączenia tobie dostępu do twojego konta bankowego, zakaz wstępu do sklepu, odcięcia od legalnego zatrudnienia, źródeł zarobkowania, itp To wszystko PRZYJDZIE!). Wskazujmy palcem i zapamiętajmy zaszczepionych – szczególnie tych z pierwszych miesięcy 2021 roku – bo to ONI SĄ WINNI. Nie tylko stwarzania dzisiaj zagrożenia chorobotwórczego, ale i umożliwienia dokonania diabolicznego resetu światowego. TO ONI SĄ jak masa otumanionych komunistów w Związku Sowieckim, którzy wychwalali Stalina w czasie gdy ich rodzice/dzieci/sąsiedzi/znajomi byli brani na Łubiankę i do Gułagów, bo wskazywano ich jako „wrogowie ludu”, oraz przypominają społeczeństwo niemieckie w latach 1930. krzyczące jednogłośnie „Heil Hitler!”.

Niemiecki rząd zdecydował o wprowadzeniu kolejnych ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa. Obostrzenia w szczególności dotkną wiernych, którzy do kościołów będą mogli wejść tylko na podstawie certyfikatu szczepienia lub posiadanego aktualnego, ujemnego testu na Covid-19.

Kanclerz Angela Merkel stwierdziła, że rząd będzie wciąż promował szczepienia. Jednocześnie potwierdziła wprowadzenie kolejnych ograniczeń, które tym razem dotkną osoby niezaszczepione. Szczególnie bolesne i niesprawiedliwe wydają się ograniczenia dla wiernych. Od 23 sierpnia do kościołów będą mogły wchodzić jedynie osoby zaszczepione i posiadające odpowiednie certyfikaty. Wierni wejdą do kościołów także po wykonaniu szybkiego testu, którego wynik będzie negatywny.

Nowe ograniczenia dla wszystkich niezaszczepionych dotkną również osoby chcące skorzystać z hoteli, restauracji czy te, które zamierzają wziąć udział w koncercie. Negatywny test na koronawirusa lub certyfikat szczepionkowy będzie trzeba okazać także wchodząc do szpitala lub odwiedzając mieszkańców domów opieki.

Niemieckie władze wskazują, że nowe zalecenia – które de facto wprowadzają na dużą skalę segregację sanitarną – są konieczne ze względu na rozwijającą się kolejną falę koronawirusa. Kanclerz Angela Merkel zapowiedziała również wprowadzenie mechanizmu, który będzie pozwalał poszczególnym landom na podejmowanie decyzji o utrzymaniu ww. obostrzeń lub ich zniesieniu. Warunkiem ich zniesienia jest zachorowalność na poziomie niższym niż 35 na 100 tys. mieszkańców.

https://pch24.pl/niemcy-segregacja-w-kosciolach-wejda-do-nich-zaszczepieni-i-posiadacze-negatywnych-testow/

Obóz zagłady w Gdańsku? Czy to nam gotują? A miało być „NIGDY WIĘCEJ” !!! Narodowa Pielgrzymka

https://www.youtube.com/watch?v=ZgxTvF5VN3Y

 Módlmy się do Przenajświętszej Trójcy i Maryi Królowej Polski o opiekę dla Pielgrzymów.

W każdym Państwie Żydzi wchodzili do Synagog bez masek i bez ograniczeń – tak mówiła Żydówka w Chicago. Dość panowania bezbożnych Żydów w katolickiej Polsce. Panie Jezu powołaj drugiego Gomułkę bo my pragniemy Twoich Cudownych Bożych i Sprawiedliwych Rządów bez końca w Pokoju. Grzegorz Braun odpowiada Kaczyńskiemu na wezwanie do SEGREGACJI SANITARNEJ! 

Konfederacja PRZECIWKO [WID

EO] – Wolnosc.TV

https://wolnosc.tv/grzegorz-braun-odpowiada-kaczynskiemu-na-wezwanie-do-segregacji-sanitarnej-konfederacja-przeciwko-wideo/


https://wolnosc.tv/grzegorz-braun-odpowiada-kaczynskiemu-na-wezwanie-do-segregacji-sanitarnej-konfederacja-przeciwko-wideo/?fbclid=IwAR04Q4KAKEXWB2HcAIXfUmoSm4JUcJlRuyDqDVlm4uaV3BoceL-Aj_gGVQQ

 

 

Środa, 11 sierpnia 2021

ŚW. KLARY, DZIEWICY

Święta Klara

Z Listu świętej Klary do błogosławionej Agnieszki z Pragi

Patrz na ubóstwo, pokorę i miłość Chrystusa

Szczęśliwy ten, kto ma udział w świętej uczcie, tak że całym sercem może przylgnąć do Pana; zastępy niebios nieustannie podziwiają Jego piękno, a swoją słodyczą wzrusza On serca. Wpatrywanie się w Niego napełnia mocą, Jego dobroć nasyca, a Jego słodycz orzeźwia. Jego wspomnienie jest blaskiem świetlanym. Jego wonność ożywia umarłych, a widok Jego chwały napełni szczęściem wszystkich mieszkańców Jeruzalem z niebios. Jest to ujrzenie wiekuistej chwały, „odblasku wieczystej światłości i zwierciadła bez skazy”. Spoglądaj co dzień w to zwierciadło, królowo i oblubienico Jezusa Chrystusa. Zobacz tam twoje oblicze, aby się przyozdobić kwiatami cnót, niby szatą wzorzystą, będąc strojna na zewnątrz i w duchu, jak przystoi córce i czystej oblubienicy Najwyższego Króla. Albowiem to zwierciadło ukazuje nam blask błogosławionego ubóstwa, świętej pokory i niewysłowionej miłości, i za łaską Bożą to w nim ujrzysz, gdy będziesz się w nie wpatrywała.

Ujrzysz więc najpierw Jezusa złożonego w żłóbku i owiniętego w pieluszki. O jakże podziwu godna pokora i zdumiewające ogołocenie. Król aniołów, Pan nieba i ziemi złożony w żłobie! Patrz dalej na Jego uniżenie i błogosławione ubóstwo, na niezliczone Jego trudy i cierpienia, które poniósł dla zbawienia ludzi. Patrz w końcu na niewysłowioną miłość, która przyjęła mękę krzyża i śmierć ze wszystkich najhaniebniejszą. Dlatego, wisząc na krzyżu, upominał On przechodzących, aby to rozważyli: „Wszyscy, co drogą zdążacie, przyjrzyjcie się, patrzcie, czy jest taka boleść, jak boleść, co mnie przygniata”. Wołającemu i skarżącemu się Panu odpowiedzmy jednym głosem i jednym sercem: „Stale wspomina, rozważa i omdlewa dusza w mym wnętrzu”. O królowo Króla niebios, niech to wszystko roznieca w tobie płomień coraz większej miłości. Rozważ ponadto niewymowne radości, bogactwa i zaszczyty wiekuistego życia i sercem spragnionym oraz pełnym miłości wołaj: „O Boski Oblubieńcze, pociągnij mnie za sobą! Pobiegnijmy! Jak słodka jest wonność twych pachnideł”. Pobiegnę i nie spocznę, aż mnie wprowadzi do sali biesiadnej, a jego lewa ręka podtrzyma moją głowę, a jego prawica obejmie mnie z miłością.

Ale tym wszystkim upojona pamiętaj o mnie, twojej matce; wiedz o tym, że twoje imię pozostaje wyryte w głębi mojego serca i że jesteś mi droższa niż inne.

Klara urodziła się w Asyżu w 1193 lub 1194 r. Była najstarszą z trzech córek pana Favarone z rycerskiego rodu Offreduccio i jego żony Ortolany. Jej matka, podczas ciąży, w trakcie modlitwy usłyszała słowa: „Nie bój się, gdyż to dziecko zabłyśnie swym życiem jaśniej niż słońce!” Pod wpływem tych słów nadała dziewczynce imię Klara (z języka łacińskiego clara – jasna, czysta, sławna).

Święta KlaraŚwięta KlaraŚwięta Klara

Klara wzrastała w atmosferze miłości i pobożności. Gdy miała 12 lat, w Asyżu zaczął swą działalność Jan Bernardone, przyszły św. Franciszek. Z czasem zaczął zdobywać ludzi, którzy poświęcali swe życie Bogu. Klara często spotykała się z nim, by zrozumieć jego słowa. Rodzice, zamożni mieszczanie, daremnie dwa razy usiłowali wydać córkę za mąż. Klara poprosiła bowiem Franciszka, by zwrócił się z prośbą do biskupa Asyżu, aby mogła stać się siostrą Braci Mniejszych. W Niedzielę Palmową 28 marca 1212 r. z całą rodziną poszła do pobliskiego kościoła. Po poświęceniu palm każdy odbierał palmę z rąk biskupa. Biskup Gwidon podszedł jednak sam do Klary i wręczył jej palmę – był to umówiony wcześniej znak zgody. Tej samej nocy dziewczyna wymknęła się z domu, by oddać życie Chrystusowi. Z rąk św. Franciszka otrzymała zgrzebny habit i welon zakonny. Po pewnym czasie przyłączyła się do niej jej siostra, bł. Agnieszka.

Klara odmówiła powrotu do domu swoim krewnym, którzy przyjechali, by ją do tego przekonać. Franciszek wystawił siostrom mały klasztor przy kościółku św. Damiana. Pierwszą jego ksienią została Klara. Franciszek bardzo cieszył się z powstania tej rodziny żeńskiej. Kiedy bowiem bracia byli zajęci życiem apostolskim, siostry miały dla nich stanowić zaplecze pokuty i modlitwy. Zakon nosił nazwę Pań Ubogich, potem nazwano je II Zakonem, a popularnie klaryskami. W 1215 roku Innocenty III nadał zakonowi Klary „przywilej ubóstwa”. Siostry nie mogły posiadać żadnej własności, a powinny utrzymywać się jedynie z pracy swoich rąk. Odtąd San Damiano stało się kolebką nowego Zakonu. Wstępowały do niego głównie córki szlacheckie, pozostawiając wszystko i wybierając skrajne ubóstwo.

Swoje żarliwe modlitwy Klara wspierała surowym życiem, częstymi postami i nocnymi czuwaniami. Dokonywała już za życia cudów – cudownie rozmnożyła chleb dla głodnych sióstr, uzdrawiała je, wyjednała im opiekę Jezusa. Pod koniec życia doznała cudownej łaski; kiedy bowiem nadeszła noc Narodzenia Pańskiego, osłabiona i chora Klara pozostała na swym posłaniu. Otrzymała jednak łaskę widzenia i słyszenia Pasterki, odprawianej w pobliskim kościele z udziałem Franciszka i jego braci. Z tego też powodu św. Klara została patronką telewizji. Po śmierci św. Franciszka cały trud utrzymania zakonu spadł na jej barki.
Klara w klasztorze św. Damiana żyła przez 42 lata. Wyczerpujące posty, umartwienia i czuwania spowodowały, że 11 sierpnia 1253 r. umarła. Następnego dnia odbył się jej uroczysty pogrzeb, któremu przewodniczył papież Innocenty IV. Jej ciało złożono w grobie, w którym przedtem spoczywało ciało św. Franciszka. Już dwa lata później Aleksander IV, po zebraniu koniecznych materiałów kanonizacyjnych, ogłosił ją świętą. Papież dokonał jej uroczystej kanonizacji w Anagni w 1255 roku.

Ikonografia najczęściej przedstawia św. Klarę z monstrancją w ręku. Podanie bowiem głosi, że w czasie najazdu Saracenów na Asyż Klara miała ich odstraszyć Najświętszym Sakramentem, który wyniosła z kościoła. Blask płynący z Hostii miał jakoby porazić wroga i zmusić go do ucieczki. Legenda powstała zapewne na tle szczególnego nabożeństwa, jakie miała św. Klara do Eucharystii.

Módlmy się. Miłosierny Boże, Ty doprowadziłeś świętą Klarę do umiłowania ubóstwa, † spraw za jej wstawiennictwem, * abyśmy żyjąc w ubóstwie ducha zgodnie z nauką Chrystusa doszli do oglądania Ciebie w królestwie niebieskim. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

KONFEDERACJA: #NowyWał rządu PiS: PODATKOWE SZALEŃSTWO

Przecież Polacy sami wybrali swoich NISZCZYCIELI – przemysłu, rolnictwa, handlu i wielu innych gałęzi którzy oddają sklepy i inne przedsiębiorstwa obcokrajowcom i im można nie płacić podatków. Ale skoro Rząd prez.A.Dudy za zgodą Episkopatu oddali POLSKĘ lucyferowi w Toruniu 6.03.2019 r. to już całe piekło pracuje przeciwko katolikom polskim, a Polakom podnoszą podatki.

Polska dla obcych a nie dla Polaków !

KONFEDERACJA: #NowyWał rządu PiS:

ulgi podatkowe dla imigrantów, podwyżki podatków dla Polaków!

 

Szanowni Państwo, Drogie Siostry i Bracia,

jak zapewne wiadomo, zostałem skazany przez sąd niemiecki za to, że homoseksualne kliki duchownych-przestępców – jak kardynał Theodore McCarrick – określiłem (po dłuższym wyliczeniu ich win, jako między-podsumowanie) mianem „pasożytów” i „raka” Kościoła.

Pan Jezus tego rodzaju upadłe grupy duchownych określał jeszcze wielokrotnie surowiej mówiąc o nich: „obłudnicy, pełni zdzierstwa i niegodziwości, głupi i ślepi, przewodnicy ślepi, węże, plemię żmijowe, mordercy proroków, groby pobielane, winni piekła, jak wy możecie ujść potępienia w piekle?” (Por. Mt 23, 12-36 oraz Łk 11, 37-53).

Widać zatem, że dzisiaj w Niemczech Pana Jezusa skazano by na karę wielokrotnie dłuższego więzienia i to już jest wystarczające wyjaśnienie całej sytuacji.

Jeśli Państwo popierają te zmagania, to proszę o poparcie i rozpowszechnianie petycji w mojej obronie, które dotąd, do dnia Święta Przemienienia Pańskiego podpisało już ponad 35 tysięcy osób. Jest ona dostępna także po angielsku i niemiecku:

PETYCJA: Brońmy Ks. Prof. Dariusza Oko – Powiedz NIE cenzurze słowa (bronmyksiedzaoko.pl)

http://defendreverendoko.org – Englisch

http://verteidigedenpriesteroko.de/ – Deutsch

Oczywiście tutaj nie chodzi jedynie o mnie, ale w ogóle o ludzką wolność i godność w całej Unii Europejskiej, gdyż zależnie od wyniku procesu, który mnie czeka, będzie postępować wiele innych sądów.

Tutaj chodzi o obronę przed nową ateistyczną ideologią, o obronę fundamentalnej godności człowieka i chrześcijanina, o obonę wolności słowa, wolności nauki i wolności religii, to nasza wspólna sprawa. Ideolodzy gender chcą nas znowu poniżyć i zniewolić podobnie, jak czynili to ich ojcowie, czyli ideologowie bolszewiccy oraz nacjonalistyczni.

Dla zainteresowanych dołączam też piękny list ks. bp Radosława Zmitrowicza z Ukrainy, zdjęcia okładek tygodników z tego tygodnia oraz wykazy ostatnich publikacji internetowych i gazetowych, w których szerzej omawiam aktualny stan naszej obrony.

Z prośbą o modlitwę

Ks. Dariusz Oko

 

Cudowny OBRAZ Cudownego Boga CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI – YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=SglB3zQRSYI&feature=youtu.be


https://m.youtube.com/watch?v=SglB3zQRSYI&feature=youtu.be

This e-mail contains graphics, if you don’t see them » view it online. (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=13&key=WGgwxuqt&subid=9-5S2gB6rBXMLujU )

Gazeta Warszawska

This issue will present the 5 last articles.

Cesáreo Gabaráin, ksiądz prałat Jana Pawła II, który skomponował najsłynniejsze pieśni mszalne, oskarżony o pedofilię (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6332:cesareo-gabarain-ksiadz-jana-pawla-ii-oskarzony-o-pedofilie&catid=22:antiecclesia)

„Przybyłeś na brzeg”: ksiądz, który skomponował najsłynniejsze pieśni mszalne, oskarżony o nadużycia
Cesáreo Gabaráin, autor głównych współczesnych kompozycji liturgicznych i ikona Kościoła hiszpańskiego, został potępiony i wydalony z
madryckich madrytów w latach 70., ale później został mianowany osobistym prałatem przez Jana Pawła II.

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6332:cesareo-gabarain-ksiadz-jana-pawla-ii-oskarzony-o-pedofilie&catid=22:antiecclesia)


Cesáreo Gabaráin, autor „Rybaka mężczyzn”, oskarżony o wykorzystywanie seksualne (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6331:cesareo-gabarain-autor-rybaka-mezczyzn-oskarzony-o-wykorzystywanie-seksualne&catid=22:antiecclesia)

Muzyczna ikona Kościoła hiszpańskiego została już potępiona i wydalona ze szkoły Marists of the Chamberí w Madrycie w latach 70., gdzie
pełnił funkcję ojca duchownego, ale natychmiast została przeniesiona do innej szkoły salezjańskiej

Pod koniec lat 70. Rzym nadał mu tytuł „honorowego prałata Jego Świątobliwości” przez papieża Jana Pawła II, aw 1982 r. poprowadził na
stadionie Bernabeu chór, który śpiewał Papieżowi Wojtyle.

Zarówno mariści, jak i archidiecezja madrycka ogłosili wszczęcie śledztwa w sprawie księdza kompozytora

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6331:cesareo-gabarain-autor-rybaka-mezczyzn-oskarzony-o-wykorzystywanie-seksualne&catid=22:antiecclesia
)

Coraz gorzej ze świętością Lolka z Wadowic – pedofilia (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6330:coraz-gorzej-ze-swietoscia-lolka-z-wadowic-pedofilia&catid=22:antiecclesia)

Nie bez kozery młody ksiądz Karol Wojtyła został skazany na banicję do podkrakowskiej wsi – zaraz po skończeniu seminarium. Podobnie nie bez przyczyny został wyrzucony ze studiów instytutu Angelicum przy Watykanie, a świadek pobytu Wojtyły w Rzymie x. Stanisław Starowieyski musiał uciekać do Ameryki Południowej. Brystigierowa (Krwawa Luna) nigdy go nie przesłuchała, nigdy nie szarpala go za genitalia, jak to czyniła wobec innych. Za to jeździł siebie Wojtyła po krajach kapitalistycznych bez przeszkód – też nie bez powodu.
Żydzi zawsze popierają, takie osoby publiczne lub wpływowe, na które mają „haki”.
Żydzi wadowiccy osiedleni po wojnie w Australii opisywali młodego Karola Wojtyłę jako młodzieńca, który w okresie dojrzewania ujawnił swój
biseksualizm. Ta kiedyś puszczona w eter radiowy plotka, może być w świetle tych rewelacji prawdą.
Nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że Jan Paweł II bał się żydów i jego „odważne”, „przełomowe” decyzje korzystne żydom — a
szkodzące Kościołowi lub Polsce, były po prostu kierowane strachem, skutkiem żydowskiego szantażu — sławny Jurek Krygier czy Lichten. Tak było np. z uznaniem Izraela przez Watykan — zaraz po zamachu na Placu św. Piotra 13 maja 1981.

Ksiądz Cesáreo Gabaráin nie był jedynym zboczeńcem w środowisku Jana Pawła II. I to nie jest jedyna czy ostatnia historia o Wojtyle. Fakt
wskazujące na to, że Jana Paweł II ukrywał informacje o pedofilii, są nie tylko już bezsporne, ale ukazane w aspekcie określonych postaw

moralnych czy „upodobań” Karola Wojtyły, szokują nas i głęboko zniesmaczają. Nie ma żadnych wątpliwości, że po weryfikacji tych
informacji — które nie muszą być prawdziwe, nie przesądzajmy — nastąpią żądania „unieważnienia” kanonizacji Jana Pawła II.
Tak czy owak, jeszcze niejedno usłyszymy o tym „świętym”, który wypędził zakonnice z ich klasztoru na Żwirowisku, bo tak chcieli żydzi.
A tylko żal naszych maluczkich, znowu nadejdzie ogromna fala — głównie młodzieży — która utraci wiarę i odpadnie od Kościoła Świętego.

Red. Gazeta Warszawska
+
Pederasty: katolicki autor piosenek-ksiądz oskarżony o nadużycia – Europa – Niemcy
9 sierpnia 2021

Słynne są pieśni religijne, które mówią „Panie, przybyłeś na brzeg” lub „Razem jako bracia, członkowie kościoła”, a nawet
„Przychodzą z radością, Panie, śpiewają, przychodzą z radością, Panie…” są słynne. . Napisał je ksiądz Cesáreo Gabaráin,
oskarżony o pedofilię w Marist College w Madrycie, a później mianowany prałatem papieża Jana Pawła II.
Autor Człowieka rybaka , skomponowanego w 1974 roku i jednego z najczęściej śpiewanych przez katolików, był jedynym księdzem ze złotą płytą w Hiszpanii, autorem około 500 pieśni.

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6330:coraz-gorzej-ze-swietoscia-lolka-z-wadowic-pedofilia&catid=22:antiecclesia)

Abp Viganò: Czy należy okazać publiczne nieposłuszeństwo wobec Traditionis custodes? (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6329:vigano-publiczne-nieposluszenstwo-wobec-traditionis-custodes-2&catid=11:sancta-ecclesia)

Viganò do księży chcących zaoferować TLM: „Publiczne nieposłuszeństwo może być sposobem”
Napisane przez + Carlo Maria Viganò
Drogi Maike,
Jeśli chodzi o Pana prośbę o wyjaśnienie, przesyłam Panu kilka uwag, które mam nadzieję, że moje myśli będą bardziej wyraziste. Oto zdanie
odniesienia: „ Naszym obowiązkiem, zarówno jako słudzy Boży, jak i zwykli wierni, będzie okazywanie stanowczości i pogodnego oporu wobec
takich nadużyć, krocząc drogą naszej własnej małej Kalwarii z duchem nadprzyrodzonym, podczas gdy nowa arcykapłani i uczeni w Piśmie szydzą z nas i nazywają nas fanatykami. To będzie nasza pokora, milcząca ofiara niesprawiedliwości wobec nas i przykład życia zgodnego z wyznaniem wiary,które wyznajemy, które zasłuży na triumf Mszy katolickiej i nawrócenie wielu dusz ”.
Kontynuując odprawianie Mszy św. Papieża św. Piusa V, żaden kapłan nie dopuszcza się aktu nieposłuszeństwa, lecz przeciwnie, korzysta ze
swojego usankcjonowanego przez Boga prawa, którego nawet Papież nie może odwołać.

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6329:vigano-publiczne-nieposluszenstwo-wobec-traditionis-custodes-2&catid=11:sancta-ecclesia)

Szwedzka neger chce usunąć Polskę z EU, bo Polska nie podziela europejskich wartości (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6327:szwedzka-neger-chce-usunac-polske-z-eu-bo-polska-nie-podziela-europejskich-wartosci&catid=10:politics)

Sam pomysł jest przedni, a uzasadnienie arcydziełem.
Co jeszcze Polakom trzeba uczynić, aby uświadomić ich nędzę i poniżenie, a głównie to, że nie wolno w tym trwać.
Żydzi uczą Polaków ewangelii, ukraińcy historii i prawa, Niemcy pokoju, a ta murzynka wyklucza ich z Europy, bo Polacy nie są Europejczykami.…Red. Gazeta Warszawska

+
Sabuni: Szwecja powinna apelować o spotkanie UE w sprawie wykluczenia

Lider partii liberalnej Nyamko Sabuni chce, aby rząd, który za dwa lata przewodniczył szwedzkiej prezydencji w UE, zainicjował szczyt UE, na
którym dyskutuje się o możliwości wykluczenia krajów, które nie przestrzegają unijnych zasad i wartości, takich jak Węgry i Polska.
Lider liberałów Nyamko Sabuni jest zaniepokojony rozwojem wydarzeń w Polsce i na Węgrzech, gdzie wartości demokratyczne i rządy prawa jest rozbierana w tym samym czasie, gdy Komisji Europejskiej brakuje narzędzi do przeciwdziałania temu zjawisku.
– Dlatego ważne jest, aby Szwecja jako kraj prezydencki [w Radzie Ministrów UE 2023] podjęła inicjatywę szczytu, na którym możemy rozpocząć dyskusję o tym, jak wyjść z UE w sposób bardziej uporządkowany niż Brexit i jak można opracować mechanizmy wykluczenia na zewnątrz, mówi Nyamko Sabuni do Europaportalen.

Read More (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6327:szwedzka-neger-chce-usunac-polske-z-eu-bo-polska-nie-podziela-europejskich-wartosci&catid=10:politics

If you’re not interested any more » unsubscribe (
http://www.gazetawarszawska.com/index.php?subid=9&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=13&key=5S2gB6rBXMLujU )

 

TYLKO W BOGU WSZECHMOGĄCYM STWORZYCIELU ŚWIATA JEST NADZIEJA.
Niestety biskupi rządzący Episkopatem walczą z Bogiem jak kiedyś Żydzi a Bóg Ojciec już tyle lat prosi ich grzeszników może też żydowskich faryzeuszy – przebierańców aby raz w roku pierwszą niedzielę sierpnia uczcili oddzielnym Świętem i nie może się doprosić. Gdyby chcieli być katolikami biskupi i kardynałowie, to sami by wywyższali Boga Wszechmogcego i w każdym miesiącu by uwielbiali i błagali o przebaczenie. Syna Jezusa Chrystusa Królem by uznali już przed okrutną wojną światową, a w Piśmie Świętym jest Królem i na Wizerunkach na rękach Maryi jest w Koronie Królewskiej. O Duchu Świętym zupełnie nie chcą mówić. Sami pchają się do piekła i nas chcą tam pociągnąć przez swoją bezbożność.
Ponazywali się „ojcami” czyli nie są posłuszni Bogu Ojcu który powiedział wyraźnie:”macie jednego OJCA w Niebie i jednego na ziemi”. A oni nawet nie zasługują na nazwę – „ojczym”. Bóg Ojciec stwarzał Ziemię przez 6 dni, a siódmego odpoczywał i nazwał go NIEDZIELĄ, a oni wprowadzili zwyczaje żydowskie bo tydzień zaczynają od niedzieli zamiast od poniedziałku a sobotę uczynili świętem i nawet zarządzili że Msza św.w sobotę może być „niedzielna” dla ich wygody a Pan Jezus powiedział:„powiedz księżom niech się najedzą w sobotę na niedzielę”.Katorgi na Krzyżu i okrutną męczeńską śmierć Boga Jezusa Chrystusa Zbawiciela nazwali – „ucztą”.
0️⃣7️⃣0️⃣8️⃣2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ – KATOWICE Wczorajsza przemowa
Dr. Anny MARTYNOWSKIEJ
Ks. Piotr Glas: Nie wolno nam milczeć kiedy podnoszą rękę
na naszą wiarę
W przededniu nadejścia Antychrysta | ABP JAN PAWEŁ LENGA
GENIALNY Grzegorz Braun vs propaganada TVPiS: Trwa tutaj NIEUSTANNY FESTIWAL HIPOKRYZJI! 

Bóg Ojciec Wszechmogący wybiera tylko genialnych ludzi do władzy i wybrał na Prezydenta katolickiej Polski właśnie katolika – genialnego Grzegorza Brauna, a Polacy namawiani przez „obcych” i księży Redemptorystów z ich szefem T.Rydzykiem którzy nienawidzą Boga Chrystusa Króla zagłosowali przeciw sobie bo na A.Dudę ożenionego z Żydówką i prez. A.Duda już nazwał naszą Ojczyznę -„Polin”. A co najgorsze – 6.03.2019 r. w Toruniu prez.A.Duda zaakceptował wraz z całym Rządem, z Episkopatem i T.Rydzykiem oddanie naszej Ojczyzny lucyferowi i takie są efekty pracy lucyferycznej politycznej, że pandemia tylko zmienia nazwy a ludzi i dzieci uśmiercają lub psychiczni pozostają. Nie rozumiem dlaczego tak usilnie i pod karami nakazują się szczepić, czyli podejrzana sprawa. A przecież każdy wie, że pandemie są zaplanowane, aby uśmiercić jak najwięcej ludzi na całym świecie na rozkaz ludzi lucyferycznych rządzącym światem. A potrzeba tak niewiele – uznać AKTAMI przez Rząd i Episkopat Jedynego Przyjaciela i Zbawiciela ludzkości BOGA Jezusa Chrystusa KRÓLEM POLSKI i nie będzie żadnych pandemii ani chorób, ani wojen, ani kataklizmów i zapanuje MIŁOŚĆ, KTÓREJ NIENAWIDZI LUCYFER I JEGO WYZNAWCY !!!

GENIALNY Grzegorz Braun vs propaganada TVPiS: Trwa tutaj NIEUSTANNY FESTIWAL HIPOKRYZJI! – YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=EzNQualqaHo&feature=share&fbclid=IwAR140ZBb0TEb31qYLkTxnvMQinELRfx8e0LPXB2kZm7PxsAQCJS1x3YFDh8

LICHEŃ – CUDOWNE I ŚWIĘTE MIEJSCE

Dlaczego nie było biskupów ani żadnego kardynała rządzących Episkopatem i nami – czy oni czują się potrzebni nam katolikom polskim? Czy oni wszyscy są KATOLIKAMI, czy służą Jedynemu Bogu? „Idźcie na cały świat i nauczajcie Prawdy z Pisma Świętego, a nade wszystko o Bogu Chrystusie Zbawicielu a oni zmieniają słowa Modlitw i nawet Ojcze nasz i obrażają Boga – Stworzyciela. OTCHŁAŃ nazwali „piekłem”, a przecież dopiero Pan Jezus po Zmartwychwstaniu otworzył – NIEBO, CZYŚCIEC i PIEKŁO, bo wszyscy byli w otchłani. Nauczać o grzechu nie chcą i odejść z Episkopatu nie chcą – czyli są „darmozjadami”, bo tylko ZAKAZY i NAKAZY podają przeciw katolikom, bo nawet cmentarze zamykali?

Piękna uroczystość patriotyczna w Licheniu

https://gloria.tv/post/M3BABErbQk461oxYJsbLdJpw3

LUDZIE – NIE MÓWCIE NA PAPIEŻY „OJCIEC ŚWIĘTY” – NIE OBRAŻAJCIE WSZECHMOGĄCEGO

BOGA, BO PORÓWNUJECIE GRZESZNIKÓW DO NIEGO NAJŚWIĘTSZEGO BOGA, A NIKT NIE JEST ŚWIĘTY NA ZIEMI.

Sobór Franciszka. Mafia z Sankt Gallen i bitwa o Kościół 

NA STRAŻY

https://www.youtube.com/watch?v=69K0db0QLZk

On został wysłany, aby zdemontować Mój Kościół i

rozedrzeć go na strzępy

https://gloria.tv/post/ToHeLvJMqkkH3HywnAWNbaHwk

 

Jaka szkoda że hierarcha jest posłuszny grzesznikowi służący lucyferowi a nie Bogu Zbawicielowi

Hierarcha odmówił wiernym Komunii Świętej na klęcząco i do ust. Zobacz reakcję wiernych

Arcybiskup Limy Carlos Castillo wprowadził nieformalny zakaz udzielania wiernym Komunii Świętej na klęcząco i do ust. „Ja ze swojej w Huancayo zostałem usunięty przez Kardynała Barreto za sprzeciwienie się takiej praktyce i za udzielanie Komunii do ust”, poinformował na Twitterze ks. Maciej Słyż, który przez wiele lat pełnił posługę duszpasterską właśnie w Peru.

Na nagraniu, jakie pojawiło się w mediach społecznościowych widać jak arcybiskup Limy Carlos Castillo odmawia podania wiernym Komunii Świętej w innej formie niż na stojąco i do ręki. Duchowny nie udzielił komunii osobom, które chciały przyjąć ją w tradycyjnej formie – na kolanach i do ust.

Nagranie skomentował m.in. ksiądz Maciej Słyż, który przez lata pełnił posługę duszpasterską w Peru. Zdaniem polskiego księdza, za sprzeciw wobec podobnych praktyk, został usunięty z diecezji. „To arcybiskup Limy. Innej formy jak na rękę się w wielu diecezjach nie dopuszcza. Ja ze swojej w Huancayo zostałem usunięty przez Kardynała Barreto za sprzeciwienie się takiej praktyce i za udzielanie Komunii do ust”, napisał kapłan.

https://pch24.pl/hierarcha-odmowil-wiernym-komunii-swietej-na-kleczaco-i-do-ust-zobacz-reakcje-wiernych-poruszajace-video/

Wtorek, 10 sierpnia 2021

ŚW. WAWRZYŃCA, DIAKONA I MĘCZENNIKA

Święto

Patron - O parafii - Parafia pw. św. Wawrzyńca w Gdyni

Kazanie św. Augustyna, biskupa

(Kazanie 304, 1-4)


Szafarz Najświętszej Krwi Chrystusa

Kościół rzymski wspomina dzisiaj dzień triumfu świętego Wawrzyńca, dzień, w którym zdeptał rozszalały świat, wzgardził jego pochlebstwami, a w ten sposób podwójnie zwyciężył szatana. W Kościele rzymskim, jak słyszeliście nieraz, wykonywał posługę diakona. Tam był szafarzem Najświętszej Krwi Chrystusa, tam też dla imienia Chrystusa przelał krew własną. Tajemnicę Wieczerzy Pańskiej trafnie objaśnił święty Jan, mówiąc: „Jak Chrystus oddał za nas życie swoje, tak i my powinniśmy oddać życie za braci”. Zrozumiał to, bracia, święty Wawrzyniec, zrozumiał i wykonał; to, co przyjmował u stołu Bożego, to samo ofiarował. Umiłował Chrystusa w swoim życiu, naśladował Go w swojej śmierci.

I my, bracia, jeśli naprawdę miłujemy, naśladujmy Zbawiciela. Nie możemy wydać piękniejszego owocu miłości, jak przykład naśladowania Chrystusa. „Chrystus cierpiał za nas i zostawił nam wzór, abyśmy szli Jego śladami”. W tym zdaniu, jak się wydaje, Apostoł chciał powiedzieć, że Chrystus cierpiał jedynie za tych, którzy idą Jego śladami, i że Męka Chrystusowa może pomóc tylko tym, którzy idą za Nim. W ten sposób poszli za Nim święci męczennicy aż do przelania krwi, aż do naśladowania w męce. Lecz nie tylko oni sami. Droga bowiem nie została zamknięta, gdy przeszli, ani też źródło nie wyschło, gdy zeń zaczerpnęli. Są, są, bracia moi, w ogrodzie Pana nie tylko róże męczenników, ale i lilie dziewic, bluszcze małżonków, fiołki wdowieństwa. Nikt z ludzi, najmilsi, nie powinien powątpiewać o swym powołaniu. Za wszystkich bowiem cierpiał Chrystus. Słusznie o Nim napisano: „On pragnie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy”.

Chciejmy zatem zrozumieć, w jaki jeszcze sposób poza przelaniem krwi, poza przeżywaniem męki chrześcijanin powinien naśladować Chrystusa. Apostoł mówi o Chrystusie Panu: „On istniejąc w postaci Bożej nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem”. Jakiż majestat! „Lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi, a w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka”. Cóż za uniżenie!

Chrystus uniżył się: oto masz, chrześcijaninie, przykład do naśladowania: „Chrystus stał się posłuszny”. Czemu się więc wynosisz? Na koniec, po przebyciu wszystkich stopni uniżenia i po zwycięstwie nad śmiercią Chrystus wstąpił do nieba: idźmy za Nim. Słuchajmy Apostoła, który powiada: „Jeśli z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga”.

Święty WawrzyniecŚwięty WawrzyniecŚwięty Wawrzyniec

Wawrzyniec był jednym z siedmiu diakonów Kościoła rzymskiego za czasów papieża Sykstusa II. Mimo że wiele osób sławiło jego bohaterską śmierć – m.in. św. Ambroży (+ 397), św. Augustyn (+ 430), św. Maksym z Turynu (+ ok. 467), św. Piotr Chryzolog (+ 450) i św. Leon Wielki (+ 461) – wiadomości historyczne o nim posiadamy bardzo skromne. Właściwie jedynym źródłem jest Liber Pontificalis (Księga Papieży), który śmierć Wawrzyńca wiąże bezpośrednio z męczeństwem papieża św. Sykstusa II, który zginął dnia 6 sierpnia 258 r. wraz ze swoimi czterema diakonami. Niektórzy pisarze współcześni w tym samym dniu i w tych samych okolicznościach sytuują męczeństwo Wawrzyńca. Temu jednak stanowczo sprzeciwia się powszechna i najdawniejsza tradycja rzymska. Jej wyrazem jest Passio, czyli opis męki wielkiego diakona.
Według niej Wawrzyniec miał być wyłączony z grupy skazanej na śmierć, która stanowiła orszak papieża. Wawrzyniec był bowiem administratorem majątku Kościoła w Rzymie. Miał równocześnie zleconą opiekę nad ubogimi. Namiestnik rzymski liczył, że namową i kuszącymi obietnicami, a w razie potrzeby katuszami, wymusi na nim oddanie całego majątku kościelnego w jego ręce. Wawrzyniec miał wówczas poprosić o kilka dni, aby mógł zebrać „skarby Kościoła” i pokazać je namiestnikowi. Kiedy nadszedł oznaczony dzień, diakon zgromadził wszystką biedotę Rzymu, którą wspierała gmina chrześcijańska. Miał przy tym wypowiedzieć słowa: „Oto są skarby Kościoła!” Zawiedziony tyran poddał go wyjątkowym katuszom. Walerian nakazał rozciągnąć go na żelaznych rusztach i wolno podgrzewać i piec żywcem w ogniu. Wawrzyniec miał się zdobyć jeszcze na słowa: „Widzisz, że ciało moje jest już dosyć przypieczone. Obróć je teraz na drugą stronę!” Św. Leon Wielki daje do tych słów piękny komentarz: „Jak silny musiał być ogień miłości Chrystusowej, skoro gasił on żar ognia naturalnego!”.
Według wspomnianego opisu męki Wawrzyniec miał być przedtem biczowany knutami z drutu, potem wieszano go wyrywając członki ze stawów. W żywocie jest podany jeszcze jeden szczegół. Kiedy prowadzono papieża św. Sykstusa na śmierć z jego diakonami, chciał iść z nim także Wawrzyniec. Wymawiał mu nawet słodko: „Gdzie idziesz, Ojcze, bez syna? Jakże obejdziesz się bez swojego diakona? Nigdy nie odprawiałeś Eucharystii bez niego, czymże więc mogłem ściągnąć na siebie twoją niełaskę?” Na to św. Sykstus miał odpowiedzieć: „Dla mnie, steranego wiekiem, jest przygotowana mniejsza próba. Ciebie czekają wiele większe cierpienia, ale też i piękniejsza czeka cię korona”. Niektórzy z krytyków są skłonni uznać ten dialog za późniejszy, dodany do opisu męczeństwa ku zbudowaniu wiernych.

Niezwykłe okoliczności męczeńskiej śmierci, poniesionej 10 sierpnia 258 r., rozbudziły w Kościele rzymskim niezwykły kult Wawrzyńca. Św. Augustyn pisze, że jak Jerozolima szczyci się św. Szczepanem, tak Rzym jest dumny ze św. Wawrzyńca. Największy zaś poeta starożytnego chrześcijaństwa, Prudencjusz (+ 440), w natchnionych strofach podaje, że bohaterska śmierć Wawrzyńca zadała cios bałwochwalstwu, które od tego czasu zaczęło chylić się ku upadkowi aż do ostatecznego zwycięstwa Chrystusowego Kościoła.
Ciało Męczennika pogrzebał św. Justyn, kapłan, w posesji św. Cyriaki. Co roku wierni tłumnie gromadzili się wokół jego grobu. Jego imię włączono do kanonu Mszy świętej i do Litanii do Wszystkich Świętych. Cesarz Konstantyn Wielki nad jego grobem w roku 330 wystawił bazylikę. Jeden z najdawniejszych zbiorów tekstów liturgicznych, zwany Sakramentarzem Leoniańskim, posiada kilkanaście różnych tekstów na uroczystość św. Wawrzyńca. Z Rzymu kult Męczennika rozszerzył się na cały Kościół. Niemcy przypisywali mu swoje zwycięstwo nad Madziarami w X w. Król hiszpański Filip II (+ 1598) ku czci św. Wawrzyńca wystawił w Escorial w pobliżu Madrytu na stokach gór Sierra de Guadarrama monumentalny zespół architektoniczny, obejmujący pałac królewski, klasztor augustianów i kościół – jako wotum za zwycięstwo odniesione nad Francuzami w bitwie pod Saint-Quentin 10 sierpnia 1557 r.
Wawrzyniec był w starożytności i średniowieczu jednym z najbardziej popularnych świętych. Już w pierwszej połowie IV stulecia na cmentarzu przy Via Tiburtina obchodzono święto męczennika Wawrzyńca. Doznawał on czci jako szczególny patron ubogich, piekarzy, kucharzy i bibliotekarzy. Wzywano go na pomoc w czasie pożarów i przeciw chorobom reumatycznym. Postać jego otoczono wieloma legendami. Jemu także przypisywano, że co piątek schodzi do czyśćca, aby wybawić stamtąd choć jedną duszę.

Kult Wawrzyńca wcześnie rozprzestrzenił się także na ziemie polskie. Jest patronem Hiszpanii i Norymbergi, diecezji pelplińskiej i Wodzisławia Śląskiego.

W ikonografii św. Wawrzyniec przedstawiany jest jako diakon w dalmatyce, czasami jako diakon ze stułą. Jego atrybutami są: księga, krata, palma, otwarta szafka, a w niej księgi Ewangelii, sakiewka, zwój.

Módlmy się. Miłosierny Boże, z gorącej miłości ku Tobie święty Wawrzyniec wiernie służył ubogim i odważnie poniósł męczeństwo, † spraw, abyśmy miłowali to, co on miłował, * i wypełniali to, czego uczył. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, 

 

Tylko w Cudownym Bogu Zbawicielu Jezusie Chrystusie KRÓLU POLSKI jest Nadzieja na Życie.

Obudź się Polsko Chrystus Król nadchodzi …

https://www.facebook.com/100009240463697/posts/2943230782661575/?d=n

To jest straszne cierpienie, żeby Polacy walczyli z Rządem, którego sami wybrali i z Episkopatem o wolność naszej Ojczyzny i o uznanie i uczczenie Boga Ojca Wszechmogącego i Boga Ducha Świętego.

 Finał marszu w Katowicach

https://www.facebook.com/100009240463697/posts/2942432186074768/?d=n

 

KS. STANIEK – MODLĘ SIĘ O…..

 
Ks.prof.S.Koczwara: Komunia na rękę? Jakim prawem?!
Niedzielski nie jest lekarzem a ekonomistą i potrafi tylko LICZYĆ kasę – ile on i jego kumple 
z Rządu zarobią na każdej szczepionce pochodzącej z diabelskich źródeł w celu uśmiercenia Narodu Polskiego. Przecież sami Rodacy wybraliście prezydenta Polski wroga Polaków, bo on sprowadza i zatrudnia za wielkie pieniądze morderców posługujących się różnymi metodami mordowania Polaków, bo Polski już nie ma a jest „Polin”. ICH BOGIEM JEST PIENIĄDZ.
PILNE! Policja, straż pożarna, graniczna NIE CHCE SIĘ SZCZEPIĆ?
Niedzielski wściekły!
Sośnierz: „Niepotrzebnie się zaszczepiłem”! Składki na ZUS
dwadzieścia razy większe! Przegląd Mediów
Karoń OSTRO u Roli: LECZMY ZAMIAST SZCZEPIĆ! O „szczepieniu”
dzieci, Niedzielskim, Cessaku i TVN!?
Niedzielski wypowiada wojnę i wprowadza IV falę? Czy Wolni Polacy
ich zatrzymają? G. Hercuń wR24!

Kolejny cud słońca na oczach 50 naocznych świadków jeszcze raz potwierdził aktualność przekazów.

Zaledwie 10 kilometrów na południowy zachód od Erftstadt, którego rozpadająca się blizna, krater osuwiska spowodowany erozją( zdjęcie poniżej),stała się symbolem katastrofy w Niemczech w połowie lipca, gdzie setka osób zginęła,a tysiące straciły cały dobytek, leży spokojna wioska Voreifel – Sievernich. Tutaj, od przełomu tysiącleci, najpierw Matka Boża,

a potem sam Chrystus ukazują się w postaci Dzieciątka Jezus z Pragi.

Ówczesny miejscowy biskup Heinrich Mussinghoff, główny proboszcz Akwizgranu, uznał objawienia za tak wiarygodne, że umieścił u boku widzącej jako duchowego towarzysza znanego teologa, późniejszego biskupa pomocniczego dr Johannesa Bündgensa; biskup Bündgens od tamtej pory jest przekonany o autentyczności objawień, chociaż ostatecznego werdyktu kościelnego można się spodziewać, jak zwykle, dopiero po ich zakończeniu.

Wizjonerka Manuela S. jest przyziemną gospodynią domową i matką. Mieszka z mężem, synem i małym psem w prostym domu, który odziedziczyła po rodzicach. Odrzuca wszelkie kulty osobowości, zdjęcia ją krępują, konsekwentnie odmawia przyjmowania datków. Nawet najbardziej krytyczni „dziennikarze śledczy” z konsekwentnie antykatolickiej prasy niemieckiej nie mogli znaleźć skazy na życiu tej głęboko religijnej, skromnej kobiety.

Kiedy Manuela S. modliła się w czerwcu 2000 r. przed obrazem Matki Bożej Czarnej w Einsiedeln/Szwajcaria, po raz pierwszy usłyszała głos zapraszający ją do założenia „żywego różańca”, grupy modlitewnej. Dwa miesiące później, kiedy w kościele parafialnym w Sievernich odbyło się pierwsze spotkanie modlitewne nowo założonego koła, ogarnął ją wielki żar. Wtedy ukazała się jej Matka Boża, ubrana cała na biało, z czerwonym sercem na piersiach, otoczona koroną cierniową. Jej przesłanie dotyczyło troski o wewnętrznie podzielony Kościół i wielkiej apostazji naszych czasów. Aby temu przeciwdziałać, wezwała do modlitwy różańcowej, jak to już uczyniła w Fatimie i Medziugorju.

Od tej pory przez pięć lat, prawie każdego pierwszego dnia miesiąca, Manuela miała objawienie Maryi, która zazwyczaj przekazywała jej krótkie, ale głębokie orędzie. Wieść się rozeszła, wkrótce przyszły setki, a potem tysiące, zarówno gapiów, jak i wiernych. Miejscowy ksiądz szybko przekonał się o autentyczności objawień, liczne cuda, o których mówili wiarygodni świadkowie, od uzdrowień i odpowiedzi na modlitwy po cud słońca, nie pozostawiały mu wyboru. Teologowie i znawcy mistyki oceniali ich przesłania. Nie tylko były one zgodne z doktryną katolicką, ale także pod względem językowym i teologicznym stały na tak wysokim poziomie, że nie mogły wyjść spod pióra przyziemnej gospodyni domowej. Jedną z najbardziej imponujących wizji tego czasu była wizja trzech róż na tle kuli ziemskiej, jedna nad Niemcami, druga nad Argentyną, trzecia nad Włochami. Czy tak zapowiadał się papież Niemiec i Argentyńczyk w czasie pontyfikatu Jana Pawła II? Objawienie wiedziało również o „rychłej” kanonizacji polskiego papieża zaledwie dwa dni po jego śmierci i obiecało: „Będzie on waszym orędownikiem”. Następnie, 3 października 2005 r., Matka Boża pożegnała się z Manuelą, ale obiecała: „Zawsze będę z tobą w tym miejscu”.

Przez trzynaście lat grupa modlitewna spotykała się i pozostała wierna Matce Bożej, bez dalszych objawień.

Następnie, 5 listopada 2018 r., podczas adoracji eucharystycznej, Manuela nagle zobaczyła „Pana w postaci Dzieciątka Jezus z Pragi ze złotą koroną i złotą brokatową szatą w Świętej Hostii wystawionej w monstrancji.” Jego przesłanie było krótkie i zdecydowane: „Prześladowania … Sievernich jest miejscem schronienia”. W kolejnym objawieniu 11 marca 2019 r. podczas Mszy św. Dzieciątko Jezus widziało 20 świadków, przy czym kilkunastu zauważyło intensywny zapach lilii we wnętrzu kościoła.

Objawienia powtarzały się co miesiąc, aż do dziś. W jednej z nich Manuela zobaczyła dwie strony katedry; w jednej płonął ogień Ducha Świętego, w drugiej ogień zepsucia. Biskupi prowadzili swoich wiernych do Ducha Świętego, ale innych także do zguby; wydawało się, że jest to zapowiedź schizmy, do której „droga synodalna” grozi Kościołowi w Niemczech. 2.12.2019 roku

Jezus zapowiedział jasnowidzowi „trzy trudne lata” – wtedy jeszcze nikt nie miał pojęcia o pandemii Corony, która po raz pierwszy trafiła na pierwsze strony gazet na początku stycznia 2020 roku, nie mówiąc już o klęsce żywiołowej latem 2021 roku. „Przeprowadzam cię przez ten ucisk, przez wszystkie ciemności. Przez drogocenną krew moją odkupiłem cię” – obiecał Pan miesiąc później.

Punktem kulminacyjnym tej odnowionej serii objawień był 21 marca 2020 r., kiedy to „Dzieciątko Jezus z Sievernich” ogłosiło swoje „Wielkie Orędzie”: „Czas pokuty i refleksji umocni Moich wiernych. Dla ludzkości jest to wezwanie do nawrócenia się z własnych grzechów. Jeśli ludzkość nie nawróci się po tym czasie pokuty, to Ja nachylę Moje berło nad ludzkością. To jest Moje wezwanie do was, nie po to, aby was ukarać. Chcę cię zbawić do życia wiecznego. (…) Dałem wam czas pokuty i skruchy, abyście mogli wejść w siebie i uznać, że nie jesteście Bogiem.”

Kolejny cud słońca 5 października 2020 r. na oczach 50 naocznych świadków jeszcze raz potwierdził aktualność przekazów. Podobnie jak w Fatimie, ustały rządy, otworzyły się chmury, pojawił się obraz obracającego się dysku słonecznego, który zdawał się zbliżać do ludzi w trzech etapach. Wszyscy świadkowie zostali ujęci przez ciepłą posadkę, w tym księża, zakonnicy i naukowcy.

Powaga sytuacji została ukazana w objawieniu w święto Trzech Króli 2021: „Świat się zatrzęsie. Ponieważ ludzie nie znają Mojego Ojca Przedwiecznego i chcą żyć bez Niego, wszystko zostanie oczyszczone. Musi się to stać tak, jak jest napisane.

Wkrótce nastąpi wielki przewrót, przewrót, który dla wielu ludzi stanie się przepaścią. (…) Masz nadzieję, że już niedługo wszystko będzie jak dawniej. To, drogie dusze, nie będzie tak.

Módlcie się i poświęcajcie! Pozostań Mi wierny!” 2 lutego Niebiański Król dodał: „W tym roku nadejdzie wielka próba”. Podczas następnych objawień ciągle powtarzało się słowo „zadośćuczynienie”, aż w końcu 11 kwietnia Dzieciątko Jezus wyraziło swoje życzenie: „Wezwijcie je na świat. Pragnę trzygodzinnej modlitwy zadośćuczynienia w dniu 13 maja: modlitwa, ofiara, pokuta. Módl się ze Mną do Ojca Przedwiecznego!”

A to orędzie już się wypełniło jeżeli chodzi o lato (ulewy i obsunięcia ziemi)

Dlaczego w tym orędziu Jezus wspomina dawnych proroków Ezechiel, Melchizedek, Jeremiasz? Czy ktoś z was rozwiąże tę zagadkę przed którą stoi ludzkość w najbliższych miesiącach?

13 lipca 2021 – Pojawienie się Miłosiernego Dzieciątka Jezus z Sievernich. –tłumaczone translatorem

Manuela: Widzę trzy złote kule światła, jedną dużą i dwie mniejsze kule światła. Nagle dwie mniejsze kule światła po prawej i lewej stronie dużej kuli. Wielka kula otwiera się i wychodzi cudowne światło. Pozostałe dwie kule, po prawej i lewej stronie dużej kuli, czyli w sumie pięć kul, również są otwarte. Z nich też wydobywa się cudowne światło.

Dzieciątko Jezus wynurza się z wielkiej kuli w kształcie Pragi z dużą, złotą koroną, ciemnymi lokami, niebieskimi oczami. I nosi czerwoną szatę, czerwoną pelerynę wyszywaną złotymi liliami. W prawej ręce trzyma złote berło, w lewej „Złotą Księgę”.

Teraz widzę obok Niego dwóch aniołów, każdy odziany w proste, ale jasne, białe szaty. Święci aniołowie zrzucili płaszcz małego Jezusa. I wszyscy jesteśmy bezpieczni w płaszczu Przenajdroższej Krwi.

Dzieciątko Jezus błogosławi nas złotym berłem. A teraz widzę, że na złotym berle jest złoty krzyż.

Dzieciątko Jezus: W imię Ojca i Syna, czyli Ja i Ducha Świętego. Amen.

Manuela: Panie, dlaczego zawsze mówisz: „To ja?”

Dzieciątko Jezus: Ponieważ szatan nie nazwie się Synem Bożym.

Drogie dusze, kocham was całym Moim Najświętszym Sercem. Jednak muszę pozwolić Ojcu Przedwiecznemu zesłać Swój sąd na ziemię. Przybyliście, wynagradzacie, aby złagodzić ten osąd. Módlcie się, ofiarujcie, żałujcie! Zazdrościsz mieszkańcom Sodomy i Gomory.

Manuela: Wtedy Dzieciątko Jezus podpłynęło bliżej do mnie i powiedziało, że kilka miesięcy temu otrzymałem niebiańskie ostrzeżenie, że Ezechiel wyleje swoją miskę latem z powodu grzechów, które popełnił. (Święto Proroka obchodzone jest w lipcu.) Pan mówi mi, że w najbliższych dniach będą silne burze i że ludzie powinni bardzo się modlić.

(Uwaga własna: Po otrzymaniu wiadomości poinformowałem obecnych modlących się, że nadchodzą silne burze i powinni się bardzo modlić.)

Dzieciątko Jezus: Jakże zwiedziona jest dzisiejsza młodzież. Ale skaza ich nie uderza. Plama uderza w tych, którzy uczą. Szatan prześladuje wierne dusze. I raz za razem będzie wprowadzał w błąd dusze fałszywymi naukami. Gdybyście czytali Pismo Święte, Słowo Mojego Ojca Przedwiecznego, zobaczylibyście, że robi to w kółko.

Manuela: Król Niebios mówi o przeciwniku, który zawsze prześladuje lojalne dusze, kwestionuje słowo Boże – mówi, że było to już u Adama i Ewy – i wszczepiał w ich umysły fałszywe nauki. Mogę to przeczytać w Piśmie Świętym.

(Następowała osobista komunikacja. Chodziło o dzieło demona, którego imienia nie znałem: Asmodai *)

Dzieciątko Jezus: Drogie dusze, czas, w którym Moja Oblubienica (Kościół) zostaje oszpecony, jest bardzo krótki. Wzywam was do bycia wiernymi Ojcu Przedwiecznemu! Pismo Święte jest Jego Słowem. Mogę ci to tylko powtarzać w kółko.

Manuela: Zbliża się do mnie. Teraz otwiera Swoje Serce i kropi nas Najdroższą Krwią. Berło trafia do Jego Serca i On kropi nas Swoją Najdroższą Krwią.

Dziekuję panu.

Łaskawe Dzieciątko Jezus błogosławi nas: „W imię Ojca i Syna – czyli Ja – i Ducha Świętego. Amen”. I patrzy na nas wszystkich.

Dzieciątko Jezus: Drogie dzieci, wiedzcie, że żyjecie w czasie plag. A ta plaga, której doświadczasz, nie będzie ostatnią. Jesteś w ucisku. Ale będę cię chronić przez płaszcz mojej Najdroższej Krwi.

Kiedy pokazuję Mój płaszcz, jest to upokorzenie dla szatana. Kupiłem wasze dusze moją Najdroższą Krwią. I tak jak szatan kiedyś rozłożył skrzydła przed swoim upadkiem, tak teraz rozkładam płaszcz Mojej Najdroższej Krwi dla zbawienia dusz. Ale szatan zrobił to z nieszczęściem dusz. Ale moją Najdroższą Krwią oswoiłem go przez moją śmierć na krzyżu. A płaszcz, który kiedyś był płaszczem szyderczym, jest teraz Moim uwielbionym płaszczem królewskim. Pewnego dnia wrócę z tym płaszczem.

Manuela: Następnie Pan pragnie następującej modlitwy za nas biedne dusze: „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź nas wszystkich do nieba, a szczególnie tych, którzy są najbardziej z Twojego miłosierdzia!”

Dziękuję, chwała na wieki Jezusowi Chrystusowi. Amen.

Dzieciątko Jezus: Do widzenia.

Manuela: Widzę, że Jego światło słabnie. Wchodzi w to światło i światło całkowicie go zamyka. Widzę wtedy tylko światło. I aniołowie też wracają do swojego światła, a światła pulsują i znikają.

Modlimy się: O mój Jezu, przebacz nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź nas wszystkich do nieba, a szczególnie tych, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia! O krwi i wodzie wypływającej z Serca Jezusa jako źródło miłosierdzia dla nas Jezu, ufam Tobie!

* Asmodäus również Asmodis, greckie Asmodaios, łacińskie Asmodaeus, hebrajskie: Ashmedai, to imię demona z hebrajskiej mitologii. Inne pisownie to Asmodeus, Aschmodai, Ashmodai, Asmodi, Asmodai, Asmoday, Asmodee, Asmadeo.

Stary Testament, Tobiasz 3

Tob 3.8 Siedmiu mężów dano się poślubić; ale Asmodaeus, zły duch, zabił ich wszystkich, zanim mogli mieć z nią stosunki małżeńskie. Pokojówki oskarżyły ją: „Oszalałaś, morderczyni swoich mężów? Miałaś już siedmiu mężów, ale żaden z nich nie podał ci nazwiska”.

Tob 3.17 Rafael został wysłany, aby uleczyć ich oboje, zastąpić białe plamy Tobiasza [zaćmę], aby dać za żonę Sarę, córkę Raguela, Tobiasza, syna Tobiasza i zakotwiczyć Asmodeusza, złego ducha, ponieważ Tobiasz ja jestem chce je posiadać. W tym samym czasie Tobit wrócił do swojego domu, a Sara, córka Raguela, zeszła ze swojego pokoju na piętrze.

21 lipca 2021

Manuela: Miłosierne Dzieciątko Jezus ukazało mi się na krótko 21 lipca 2021 r. w płaszczu Jego Przenajdroższej Krwi.

Dzieciątko Jezus: Kiedy nadejdzie zima, Jeremiasz wykrzyknie swoje lamenty.

Manuela: Pan powiedział tylko jedno zdanie. Ale ten ma wszystko. Nie znam lamentacji, Bóg bardzo kochał Jeremiasza.

Teraz najpierw przeglądam Biblię. Zadaję sobie pytanie: dlaczego wspomina się starożytnych proroków? Ezechiel, Melchizedek, Jeremiasz?

Orędzie z innego źródła znajdziesz pod linkiem -Pieniądze papierowe znikną w ciągu jednej nocy i wtedy zostaniecie żebrakami.
youtube.com/watch?v=p-modhhf9FY

===========================================================================================

Odnośnie lamentacji Jeremiasza to można przeczytać w przekładzie Biblii Tysiąclecia są dość wymowne i warto je przeczytać: 

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=694