BEZ CHRYSTUSA KRÓLA NIE BĘDZIE POLSKI ! Rozmowa z Księdzem Markiem Bąkiem
 
Z tego wszystkiego widzimy, jakie rozmiary przybrała już dzisiaj walka przeciw Chrystusowi.

Chrystusa nie trzeba ogłaszać Królem Polski

 
25.11.2012 15:22

– Chrystus jest Królem Wszechświata. Trzeba nam to królowanie uznać – mówił bp Andrzej Czaja w homilii skierowanej w niedzielę Chrystusa Króla do wiernych obecnych na diecezjalnym dniu skupienia nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.

– Czy się to komuś podoba czy nie, Jezus Chrystus jest Królem Wszechświata. Nie trzeba więc Go intronizować. Są w Kościele w Polsce pewne nurty pobożnościowe, które dążą do tego, aby intronizować Chrystusa na Króla Polski. To jakieś nieporozumienie. Chrystusa nie trzeba koronować, uczynił to Bóg Ojciec – wskazywał w homilii bp Andrzej Czaja, podkreślając, że chodzi o to, aby te królowanie uznać.

  (Łk 18,6-8). 6 I Pan dodał: «Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. 7 A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? 8 Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?»
„Przybędzie niespodziewanie, a świat nie będzie gotów na Jego przyjście. 
Przybędzie na sąd, na który człowiek nie będzie przygotowany. Przyjdzie, aby – po pokonaniu i zniszczeniu Swych wrogów – ustanowić Swoje Królestwo na świecie”.
 
Może stolicą królestwa będzie Polska w mieście Częstochowa gdzie Króluje ukochana nasza Królowa Polski Maryja a mama naszego Królewicza Jezusa Chrystusa.
 
Dopełni się pełnia czasów.

W okresie tych dziesięciu lat, począwszy od roku 1988, zgodnie ze słowami Maryi:

„Pełnia czasów w okresie tych dziesięciu lat dopełni się, jak wam to ukazywałam – poczynając od La Salette aż po ostatnie i obecne objawienia” (389d).

– oczyszczenie osiągnie swój szczyt

„W okresie tych dziesięciu lat oczyszczenie, które przeżywacie od wielu lat, osiągnie szczyt. Przez to wzmogą się cierpienia wszystkich” (389e).

– zakończy się czas wielkiego ucisku

„W okresie tych dziesięciu lat zakończy się przepowiedziany wam przez Boskie Pismo czas wielkiego ucisku, który ma nadejść przed drugim przyjściem Jezusa” (389f). [Por. Mt 24,27-30]

– ujawni się tajemnica nieprawości przygotowana przez odstępstwo

„W okresie tych dziesięciu lat ujawni się tajemnica nieprawości, przygotowana przez szerzenie się coraz większego odstępstwa” (389g).

– spełnią się wszystkie tajemnice i przepowiedziane wydarzenia

„W czasie tych dziesięciu lat spełnią się wszystkie tajemnice, które objawiłam niektórym Moim dzieciom, i spełnią się wszystkie wydarzenia, które przepowiedziałam” (389h).

1 stycznia 1994 powiedziała: „Otwórzcie wasze serca na nadzieję, bowiem lata te są czasem przygotowania największego tryumfu Boga, który nastąpi wraz z powrotem Jezusa Chrystusa w chwale. Moje Boże macierzyństwo spełnia się dzisiaj poprzez przygotowanie drogi dla Jego chwalebnego powrotu. Jak byłam Matką pokorną i ubogą Jego pierwszego przyjścia, tak jestem Matką chwalebną i potężną Jego drugiego przyjścia do was.” (510e)

Niewidomy pod Jerychem8
«Co chcesz, abym ci uczynił?» Odpowiedział: «Panie, żebym przejrzał»Jezus mu odrzekł: «Przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła»natychmiast przejrzał i szedł za Nim, wielbiąc Boga. Także cały lud, który to widział, oddał chwałę Bogu.
A Polacy są ślepi i nie proszą Pana Boga Jezusa Chrystusa by przejrzeli na oczy , wybrali diabła zamiast wybrać Pana Boga  Króla Polski by Królował nad Polską i Polakami. Więc musi ten naród być wpierw wyleczony by wiara każdego Polaka go i ją wyleczyła i uzdrowiła wtedy cały lud który pozostanie a będzie to garstka 144 000 Polaków i innych ludzi, będzie oddawał chwałę Bogu i wielbiąc Boga pójdzie za Bogiem nie za diabłem.
Wtedy będzie INTRONIZACJA JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI .