Coraz więcej sług lucyfera jest na świecie – co on im obiecuje, że tak bardzo go słuchają?

 

Niebezpieczeństwo WHO

 

Pospieszalski ostrzega co nastąpi. Prezent z WHO !!!

https://www.youtube.com/watch?v=XWM2AKIN6vg