Orędzia dla Ivana—–Lectio Divina. Modlitewne czytanie Słowa Bożego
 
 
 

Medjugorie: Orędzie Matki Bożej przekazane Marii Pavlović-Lunetti  25 października 2023

Drogie dzieci!
Wiatry zła, nienawiści i niepokoju wieją po ziemi, by niszczyć życia ludzkie. Dlatego 

Najwyższy posłał mnie do was, abym was prowadziła drogą pokoju i jedności z Bogiem i z ludźmi.
Wy, kochane dzieci, jesteście moimi wyciągniętymi rękoma: módlcie się, pośćcie i ofiarujcie wyrzeczenia w intencji pokoju. To skarb, którego pragnie każde serce. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie“.

 

 
Orędzie dla Ivana z 14.10.2023
„Niech będzie pochwalony Jezus, moje drogie dzieci. Drogie dzieci, dziś chcę was w szczególny sposób wezwać do większej modlitwy w tych dniach. Ofiarujcie się, pośćcie dla pokoju. W jednym orędziu powiedziałam wam, że wojny można zatrzymać modlitwą i postem. Trwajcie więc w modlitwie. Jestem 
z wami i oręduję za wami wszystkimi przed moim Synem. Dziękuję wam, drogie dzieci, że odpowiedzieliście 
i dzisiaj na moje wezwanie”.
Orędzie dla Ivana z 20.10.2023
„Drogie dzieci! Dziś wzywam was do modlitwy o pokój. W tym czasie pokój jest w szczególny sposób zagrożony, dlatego wzywam was do odnowienia postu i modlitwy w waszych rodzinach oraz zachęcanie innych do modlitwy o pokój. Drogie dzieci, chcę, abyście zrozumieli powagę sytuacji i to,  jak wiele z tego, 
co się wydarzy, zależy od waszych modlitw i wytrwałości. Drogie dzieci, jestem z wami i wzywam was, abyście poważnie zaczęli modlić się i pościć. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.

PozdrawiamZ Panem Bogiem – Ewa Jurasz