7 dniowe RÓŻAŃCOWE JERYCHO

O wiarę, pokój, zgodę i władzę RP wg woli Bożej,

od godz. 21:00 w niedzielę 5.11.2023 do godz. 21:00 w niedzielę 12.11.2023

intencja szczegółowa:

Niech mury Jerycha zadrżą i stanie się Twoja wola, Ojcze

w dalszej egzystencji Narodu Polskiego, aby Chrześcijaństwo królowało.

Ks. Krzysztof z KRM zatroskany o powyborczą sytuację Polski zasugerował, aby jeszcze przed pierwszym posiedzeniem Sejmu RP X kadencji zorganizować RÓŻAŃCOWE JERYCHO (na wzór jakie było zorganizowane na Jasnej Górze przed zagrożoną pierwszą pielgrzymką Jana Pawła II do Polski przez Śp. Anatola Kaszczuka, świecki apostoł różańca, niewolnik Matki Bożej).

Teraz chodzi o wybór rządu RP wg woli Bożej. Jaki będzie nowy RZĄD i czy będzie wg zamierzeń polityków to zależy od Boga. Tak są przekonani ludzie wierzący. Dlatego chcemy podjąć to wyzwanie mobilizując się wzajemnie, by uprosić u Króla Miłosierdzia i Polski najlepsze rozwiązanie i opcję. My już dokonaliśmy wyboru przy urnach – teraz czas oddać działanie dobremu Bogu, ufając Mu, że przez moc pokuty, modlitwy i ofiary zostaną udzielone potrzebne łaski i błogosławieństwo w naprawieniu Bożego porządku i ładu w naszej Ojczyźnie. Obecnie proponujemy trzy propozycje organizowania się:

1.       W miejscach na bazie lokalnych istniejących spotkań modlitewnych – adoracji szczegóły: Maria 664 035 180

2.       Zaangażowanie się w cykliczne Jerycho w parafii szczecińskiej. Od 1-8.11.2023 – szczegóły: Ania 790 500 257

3.       W łączności fizycznej i duchowej – także przez łącza internetowe: https://dommilosierdzia.pl/o-nas/adoracja-on-line/ z Kaplicą Miłosiernego Pana w Domu Miłosierdzia w Koszalinie, która została wyznaczona przez Biskupa diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej do MODLITW ZA OJCZYZNĘ w świetle PROROCTWA SKRZATUSKIEGO:

JEZUS BŁAGA: ja chcę mieć w Koszalinie kościół otwarty przez całą dobę, gdzie wiele moich świeckich dzieci będzie adorować wieczyście Najświętszy Sakrament w intencji całej Polski. JEZUS PROSI WAS O TO. Nie za klauzurą, ale w kościele, który wskaże ksiądz biskup.                                                                         Proroctwo O. Antonello Cadeddu[1]

Wszystkich zainteresowanych tą inicjatywą i zatroskanych o dobro Polski naszej ukochanej Ojczyzny prosimy o zgłaszanie się. Kontakt do trzech wyżej wymienionych propozycji:

Ad1. 664 035 180 – Maria M. [Tel.] lokalne spotkania modlitewne – adoracje

Ad2. 790 500 257 – Ani A.-S. [SMS-em] włączenie się w Jerycho w parafii szczecińskiej.

Ad.3 668093700 – Wiesław K. [Tel.] [SMS-em] [WhatsApp] [e-mail: malirycerze] Kaplica Miłosiernego Pana w Domu Miłosierdzia w Koszalinie w łączności duchowej i przez łącze internetowe https://dommilosierdzia.pl/o-nas/adoracja-on-line/

Zarząd Legionu MRMSJ

P.S. PRZEBIEG JERYCHA – grafik na 7 dni i nocy – na początku każdej godziny niech towarzyszy krótka modlitwa do Ducha Świętego np. „Przyjdź Duchu Święty, Przyjdź przez potężne wstawiennictwo Niepokalanego serca Maryi Twojej umiłowanej Oblubienicy”/x3 przed rozpoczęciem różańca; w każdej godzinie jest odmawiana cząstką różańca (5 dziesiątek) z tajemnic radosnych, światła, bolesnych, chwalebnych (zaczynając Apelem Jasnogórskim o 21:00 w niedzielę 5 listopada to: od 2100-200 godz. tajem. RADOSNE; od 300–800 tajem. ŚWIATŁA, od 900-1400 tajem. BOLESNE, 1500-2000 tajem. CHWALEBNE, 2100-100  itd.

Ponadto po różańcu w każdej godzinie Koronka do Bożego Miłosierdzia jako modlitwa przebłagania Boga Ojca. Inne sugestie do wypełnienia godziny to: Litania do Andrzeja Boboli, Litania do Narodu Polskiego, Litania do Anioła Stróża Polski i inne wg uznania podejmujących jedną godzinę adoracji przed Najświętszym Sakramentem lub w domu (np. chorzy). Mogą być rozważania 24 godzin Męki wg Luizy Piccaretty, modlitwa w ciszy… Łączymy się z całym Dworem Niebieskim prosząc o wsparcie i zaniesienie trudów, modlitw i ofiarowanych cierpień przed tron Boga Ojca mocą zasług Chrystusowych przez Płomień Miłości Niepokalanego Serca Maryi. Amen.

Pamiętajmy RÓŻANIEC i KORONKA do Bożego Miłosierdzia w każdej godzinie RÓŻAŃCOWEGO JERYCHA