WOLNOŚĆ NASZEJ OJCZYZNY POLSKI JEST OSIĄGALNA TYLKO POD PRZEWODNICTWEM BOGA KRÓLA POLSKI, KTÓRY JEST MIŁOŚCIĄ, MIŁOSIERDZIEM –  BEZPIECZEŃSTWO I POKÓJ WSZYSTKIM ZAPEWNI.

Naród, który stale się odradza

              Historia Polski jest kopalnią wiedzy o życiu społecznym i politycznym. Z dziejów szlacheckiej demokracji 
  I Rzeczypospolitej, czyli państwa sprzed XVIII-wiecznych rozbiorów, dzisiejsze demokracje mogą się nauczyć, jak straszne koszty ponieść może państwo, w którym wolności nie towarzyszy odpowiedzialność. Mimo wielkich wysiłków reformatorów, którzy uchwalili pierwszą w Europie konstytucję 3 maja 1791 roku, mocarstwa sąsiednie rozebrały I Rzeczpospolitą.
Czyżby historia znów zatoczyła koło ?
KTO NIE CHCE UZNAĆ BOGA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLEM POLSKI JEST WROGIEM POLSKIEGO NARODU I BOGA WSZECHMOGĄEGO A TAKŻE PRAGNIE WOJEN I TRAGEDII DLA ŚWIATA CAŁEGO.