DRODZY POLSCY KATOLICY DO NAS NALEŻY MODLITWA W INTENCJI KAPŁANÓW, BO ONI MUSZĄ BYĆ POSŁUSZNI TYM NAJWAŻNIEJSZYM PRZEŁOŻONYM W EPISKOPACIE CHOCIAŻ DUŻO ICH NIE JEST TAK NAPRAWDĘ BOŻYMI APOSTOŁAMI, BO DWOM BOGOM SŁUŻĄ. NAM KATOLIKOM BARDZO ZALEŻY NA OCHRONIE I OBRONIE WSZYSTKICH KAPŁANÓW, ABY RZĄDZĄCY NIE ZWOLNILI ICH PRZED CZASEM.
 
KSIĘGA PRAWDY Kościół katolicki wkracza teraz w najgorsze prześladowanie w historii

Franciszek Bergoglio już za swe „wyczyny” dostał anathemę wg Listu do Galatów w roku 2013. 
Film z tamtego okresu pt. „Apostata Franciszek – sługą antychrysta”
https://www.gloria.tv/post/dDCfGH4H1iAN6BnwTqSnhmGpQ
Bergoglio dziękuje znanemu działaczowi LGBT za jego „posługę”
https://www.gloria.tv/post/3RUiEjao6PVaAfJbCvi3zsyc1
KSIĘGA PRAWDY
Kościół katolicki wkracza teraz w najgorsze prześladowanie w historii 13.04.2013, 23:50
Moja szczerze umiłowana córko, pragnę wesprzeć wszystkich, którzy wierzą we Mnie i Moje Orędzia zawarte w tej Księdze – Księdze Prawdy.  Kiedy człowiek idzie za Mną i Mnie się ofiaruje, musi naśladować wszystkie Moje Cechy. Oznacza to, że musi kochać wszystkich w Moje Imię i tak traktować każdego człowieka, jakby sam chciał być traktowany. Jednak, kiedy naprawdę oddacie się pod Moją Opiekę, będziecie z tego powodu cierpieć. Będziecie traktowani z okrucieństwem i zrobią wszystko, aby wylać na was pogardę.
Mówię to w szczególności do wszystkich dzieci Bożych i do chrześcijan, gdyż wasz ciężar jest największy. Wołam do tych wszystkich na świecie, którzy wierzą we Mnie, niezależnie od tego, czy wierzą w to, że mówię do nich przez te Orędzia czy też nie.
Chrześcijanie zawsze będą celem tych, którzy chcą zmienić Prawa Boże, aby pasowały do ich grzesznego dążenia do przyjemności i zaspakajania egoistycznych pragnień. Kościół katolicki wkracza teraz w najgorsze prześladowanie w historii i zostanie postawiony na głowie i odwrócony na lewą stronę. Ten atak jest planowany od dziesięcioleci i starannie przygotowywany. Święci w Niebie płaczą nad katastroficznymi wydarzeniami, które będą się teraz realizowały z taką szybkością, jaka zaskoczy nawet tych, którzy nie wierzą w te Orędzia.
Zamieszanie spowoduje że tak wielu wyświęconych sług będzie bezsilnych gdy wszystko, co cenili będzie kwestionowane a następnie obalone. Ci, którzy są w ich szeregach, będą im rzucać wyzwania i zastraszać w Moje Imię.
Tych z was, którzy są wierni Mojemu Kościołowi na ziemi, zachęcam do czujności i stania na straży Mojego Nauczania, jeśli chcecie pozostać Mi wiernymi. Nigdy nie wolno wam przyjąć czegokolwiek innego niż Prawdy, jakiej zostaliście nauczeni. Wkrótce poczujecie się bardzo samotni, a Moi biedni wyświęceni słudzy popadną w rozpacz, gdyż ich wierność Mnie i Kościołowi ustanowionemu przez Piotra, będzie im zabrana i stracą grunt pod nogami.
Wy wszyscy, którzy jesteście tradycyjnymi, wiernymi chrześcijanami, musicie pozostać silni i nie wolno wam akceptować jakichkolwiek prób zachęcania was do porzucenia swojej wiary. Zostaniecie zepchnięci na bok i zmuszeni do zgody na kształcenie swoich dzieci w fałszywej doktrynie, nie pochodzącej od Boga.
Te wydarzenia teraz się rozpoczynają i ostrzegam was przed nimi, aby was prowadzić. Każdy, kto oskarża Mnie, poprzez tę misję, 
o zachęcanie dusz do opuszczenia Mojego Kościoła na ziemi, nie rozumie Moich Poleceń. Ja, który Jestem, po prostu proszę was 
o pozostanie wiernymi Mojemu Nauczaniu, gdy przekonacie się, że jesteście zmuszani do przyjęcia nowej wersji Kościoła. Ta nowa wersja nigdy nie zostanie zaakceptowana w Oczach Boga.Wasz Jezus