„Trzeba bowiem ażeby Królował aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy.
                                         Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć” (1 Kor 15,25-26) 
                         Pan Jezus prosi, aby modlić się Koronką do Miłosierdzia Bożego w intencji : 
    „O nawrócenie całego Episkopatu – aby uznali Pana Jezusa KRÓLEM POLSKI. Rozważając Tajemnicę Bolesną Różańca Świętego”. 
                 MODLITWA O INTRONIZACJĘ PANA JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI 
Jezus Chrystus: Oto Ja przekazuję wam szczególną łaskę, abyście mogli wyprosić Intronizację Mojej Osoby w Polskim Narodzie i państwie. 
                                        Wołajcie do Mojego Ojca w taki oto sposób: 
Ojcze Niebieski błagamy Cię i prosimy, wysłuchaj naszego wołania, wołania całego Polskiego Narodu. Tak bardzo pragniemy, aby Nasz Pan i Zbawca Jezus Chrystus został uznany Królem naszego Narodu i państwa. Polecamy Ci wszystkich tych, którzy mają zamknięte serca i nie chcą przyjąć królowania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Błagamy Cię Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i dotknij wszystkich tych serc, aby się otworzyły na wielką Miłość Bożą, aby zapragnęły przyjąć Pana i Zbawcę, Twojego Syna Jezusa Chrystusa. 
Oto my dzieci Twoje błagamy Cię o tę wielką łaskę, aby Twój Syn był przyjęty przez cały Polski Naród, aby został uznany Panem i Władcą, aby ludzkie serca uwielbiały Jego Święte Imię. Ojcze Niebieski wysłuchaj naszego wołania i spraw, aby to się mogło dokonać, aby te wszystkie łaski przygotowane dla naszego Narodu, mogły na nas spłynąć. Abyśmy się stali Królestwem Twego Syna, aby On mógł nas prowadzić do wiecznej szczęśliwości, abyśmy tam doszli i spotkali się z Tobą na wieki. Amen. 
 
                     M O D L I T W A do CHRYSTUSA KRÓLA. ( podyktowana przez Pana Jezusa) 
„Panie Jezu Chryste – KRÓLU nasz i całego świata – zmiłuj się nad Twym wiernym ludem, który pragnie Cię wywyższać każdego dnia; który pragnie Cię widzieć KRÓLEM Wiecznej Chwały, KRÓLEM Człowiekiem, KRÓLEM Bogiem Wszechmogącym, KRÓLEM życia i śmierci. Wysławiamy Cię, cześć Ci oddajemy, jako KRÓLOWI POLSKI i WSZECHŚWIATA i kochamy Cię ! Przemień serca wszystkich ludzi, aby panował w nich pokój i szacunek do wszystkiego, co stworzyłeś – tak nam dopomóż Bóg po wszystkie czasy, na wieki wieczne. Amen„ 
                                                 KRÓLUJ NAM JEZU CHRYSTE
 JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI JEST JEDYNĄ DROGĄ DO POKOJU W POLSCE I NA ŚWIECIE.