WSPIERAJMY I DZIAŁAJMY

                   Rafał Piech – To dopiero początek, zaproszenie do współpracy – pjj.tv

PANEM JEST JEZUS – PRAWDĄ JEST JEZUS – PRAGNIENIEM JEST JEZUS – PRAWDA JEST JEDNA – PIĘKNO JEST JEDNE – PRAWO JEST JEDNE – POLSKA JEST JEZUSA – POLSKA JEST JEDNA – PRAWDA JEST JASNA – PRAWDA JEST JEDNOLITA – PATRIOTYZM JEST JEDNY...