Kalkstein się modlił do Jahwe, czy Boga Ojca, Syna i Ducha św.?
Gdy w małżeństwie żona jest Żydówką a mąż Polakiem jak było u Kaczyńskich, 
to dzieci są zawsze wychowane po żydowsku z wyznaniem też żydowskim.
Katolik nie może modlić się do dwóch różnych bogów, bo Bóg Wszechmogący odchodzi, 
nie słucha i nie walczy z innymi bogami nigdy.
Kalkstein się modlił do Jahwe, czy Boga Ojca, Syna i Ducha św.?