ZNOWU WINNYMI WOJNOM ORAZ ZAKOŃCZENIU ŻYCIA NA PLANECIE ZIEMI BĘDĄ HIERARCHOWIE 
I BISKUPI RZĄDZĄCY RELIGIĄ I KOŚCIOŁEM KOTOLICKIM, PAN BÓG LICZY NA APOSTOŁOW SWOICH. CZY ONI SĄ NAPRAWDĘ PANA BOGA KAPŁANAMI, SKORO GO NIE SŁUCHAJĄ BO I II WOJNA BYŁA Z ICH WINY – PAN BÓG PRZYCHODZI DO SWOICH A SWOI GO NIE PRZYJĘLI I WOLNOŚĆ NASZĄ NIEMCOM I ROSJANOM ODDALI BO BOGU JEZUSOWI WŁADZĘ ODEBRALI I RZĄDZĄ BOGIEM SAMI.

 

Wojna rozprzestrzenia się i przybiera na sile w miarę postępu między krajami, aż w ten koszmar dla ludzkości zaangażują się dwie wielkie potęgi

Przekaz Najświętszej Maryi Panny do Luz de Marii 17 Października, 2023 r.

Umiłowane dzieci Mojego Niepokalanego Serca, przyjmijcie Moje Błogosławieństwo.
WIARA MUSI POZOSTAĆ NIEZACHWIANA, MOJE DZIECI. WIARA JEST OBRONĄ DZIECI MOJEGO BOSKIEGO SYNA. (Mt, 17, 20; Mt, 21, 21)
Umiłowane dzieci, poruszacie się pośród wichrów wojny i bólu. Ciemność pokrywa Ziemię, a wraz z nią nadchodzi ciemność, która spowoduje wielką udrękę Moim dzieciom.
WIELKA ZASŁONA, KTÓRA POWSTRZYMYWAŁA WOJNĘ, ZOSTAŁA ZERWANA I W TEJ CHWILI BÓL WZRASTA, A STWORZENIA LUDZKIE PRZEŻYWAJĄ WIELKI KOSZMAR.

Wojna rozprzestrzenia się i przybiera na sile w miarę postępu między krajami, aż w ten koszmar dla ludzkości zaangażują się dwie wielkie potęgi. Umiłowane dzieci, ludzkość wkroczyła na najtrudniejsze rozdroża, niewinni cierpią, nie będąc winnymi.
WSZYSTKIE STWORZENIA LUDZKIE POWINNY SIĘ MODLIĆ, aby odrzucić złego prześladowcę duszy, który grasuje po całej Ziemi i zachęca stworzenia ludzkie do popełniania aktów terrorystycznych, prowadząc ludzkość do życia w napięciu. (Mk 11, 24-26; 1 J 5, 14)
Drogie dzieci, modlitwa powstrzymuje zło. Ludzie, którzy modlą się razem, to ludzie, którzy pragną ochrony tej Matki. Modlitwa jest źródłem błogosławieństw i umocnieniem wiary.
MODLITWA ZANOSZONA SERCEM DOKONUJE WIELKICH CUDÓW, POWSTRZYMUJE TO, CO PO LUDZKU NIEMOŻLIWE, PRZEKRACZA TO, CZEGO SIĘ OCZEKUJE I JEST TARCZĄ PRZECIWKO DIABŁU. (Mt. 6, 6; 1 Tes. 5, 16-22)
Pustynia przestanie być pustynią, śmierć przestanie budzić strach, gdy przywołają ją ci, którzy cierpią w niewoli, śmierć będzie pozostałością męczeństwa.
Módlcie się sercem, pośćcie wy, którym zdrowie na to pozwala, w przeciwnym razie pośćcie od tego, co dla Was najtrudniejsze. Jako dzieci Mojego Boskiego Syna, towarzyszcie Mu w Jego Bolesnej Męce i bierzcie czynny udział w działaniach wspólnotowych zwoływanych przez Kościół.
Módlcie się za Synod i błagajcie, aby był on zgodny z Nauką Mojego Boskiego Syna.
Módlcie się z różańcem świętym w dłoni i prośbą w sercu. Bądźcie zjednoczeni, błagając o powstrzymanie planu terrorystycznego w innych częściach świata, aby nie był on realizowany zgodnie z zamierzeniami grup istniejących w kilku krajach. Pozostańcie silni i stanowczy, przyjmując Mojego Boskiego Syna w Pokarmie Eucharystycznym, adorując Go w Najświętszym Sakramencie Ołtarza i będąc jednym głosem wołającym jako ludzkość.
Droga do pokoju przebiega w powolnym tempie. Ludzkie stworzenie tka własne nieszczęście, uczestnicząc w tym, co już się rozpoczęło i rozwija.
Małe dzieci, żyjcie bez udziału w tłumach, gdyż są one źródłem złych czynów, zachowajcie ostrożność i trzymajcie się z daleka od wydarzeń publicznych.
ŚWIĘTY MICHAŁ ARCHANIOŁ I JEGO NIEBIAŃSKIE ZASTĘPY CIĄGLE CHRONIĄ STWORZENIA LUDZKIE I NIE OPUSZCZAJĄ ICH. TA MATKA WSTAWIA SIĘ ZA KAŻDYM Z WAS PRZED TRONEM TRÓJCY.
To pokolenie, oddalone od Trójcy Świętej, jest łatwym łupem zła; Nie ma własnych ideałów ani aspiracji, niektórzy pozostają wierni Mojemu Boskiemu Synowi, a inni zaprzeczają Jego Boskości.
Drogie dzieci, nie będąc uczestnikami wszystkiego, co słyszycie na temat religii, którą założył Mój Boski Syn, pozostajecie niewzruszeni, nie ze strachu, ale z miłości, przekonania i wiary.

BEZ LĘKÓW, ALE ZACHOWUJĄC OSTROŻNOŚĆ W PRACY I DZIAŁANIU, WIERNI MOJEMU BOSKIEMU SYNOWI, POZOSTAŃCIE W DUCHOWEJ CZUJNOŚCI, WZYWAJĄC ŚWIĘTE IMIĘ MOJEGO BOSKIEGO SYNA.
Bądźcie zgodni z Wolą Ojca, nie pozwalając, aby ideologie sprzeczne z religią ustanowioną przez Mojego Boskiego Syna przenikały do waszych domów, umysłów i serc waszych rodzin.
Bądźcie przewidujący i zaopatrzcie się w to, co konieczne, w to, co każdy może i ofiarujcie to Mojemu Boskiemu Synowi. W tej chwili musicie pozostać bardziej zjednoczeni z Trójcą Świętą, z Matką, z Jej Aniołami Opiekunami i Jej Świętymi Jej poświęconymi. Anielskie Zastępy czekają na wasze wezwanie.
MOJE SZCZEGÓLNE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA KAŻDEGO Z WAS; POD OPIEKĄ TRÓJCY ŚWIĘTEJ BŁOGOSŁAWIĘ WAS MOJĄ MIŁOŚCIĄ, ABY BYŁA ROZRÓŻNIENIEM, KTÓRE UNIEMOŻLIWI WROGOWI DUSZY, SKRZYWDZENIE WAS. Mama Maryja

Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta (X3)

Komentarz Luz de Marii
Bracia:
Jesteśmy zaalarmowani i pocieszeni przez naszą Najświętszą Matkę, wiedząc, że w końcu Jej Niepokalane Serce zatriumfuje. Nasza Matka wzywa nas do modlitwy, do podjęcia środków ochronnych, do zaopatrzenia się materialnego, ale przede wszystkim, abyśmy nie dali się zwieść ideologiom, które w tej chwili pojawią się, aby zdezorientować lud Boży.
Nasza Matka daje nam znać, że ta fala, która atakuje Bliski Wschód, stanie się „tsunami”, które dotrze do innych krajów na różnych szerokościach geograficznych. Nasza wiara pozwala nam dalej żyć z pewnością, że nie ma nikogo większego od Boga i że Jego opieka jest nieskończona.
Bracia, modlitwa nie jest powtarzaniem, jest komunikacją duszy ze Stwórcą, jest intymnością ludzkiego stworzenia ze Stwórcą. Modlitwa jest cudem, gdy modlimy się ze świadomością, że nie ma ograniczeń, aby być bardziej duchowym i bardziej zjednoczyć się z Trójcą Świętą i naszą Najświętszą Matką. Modlitwa przemierza Ziemię, pozostawiając wszędzie nadzieję.Amen.

UWAGA: OJCIEC OLIVEIRA I ZAKONNICA PRZEWIDUJĄ WZROST NIEPOKOJÓW W PAŹDZIERNIKU