TABLICZKA Z NAPISAMI 3D Jestem Pamiętam Czuwam - 9045031234 - oficjalne  archiwum Allegro

      Nasza ukochana Królowo Polski na świecie już są wojny i czas jest bardzo niespokojny a hierarchowie – biskupi w Episkopacie nie reagują od ponad 100 lat na Twoje prośby. Po co komu wojny bo każdy wie że dużo ludzi zginiemoże i oni też, winni temu złu które rozszerza się między ludźmi Narodami. Przecież biskupi rządzący Kościołem– powinni błagać Pana Boga o ratunek i o Pokój w każdym państwie, a oni milczą, czyli akceptują śmierć ludzi i każdą tragedię, która przez wojny dotknie każdego człowieka. My piszemy na te tematy dużo, bo nam jest szkoda każdego człowieka i prosimy aby hierarchowie nawrócili się i przyjęli pokojowe warunki Pana Boga. MIŁOSIERDZIE czekało na zatwierdzenie przez Watykan aż 50 lat a Polska i świat stracili bardzo dużo Łask. Tak jest i teraz, gdy do kapłanów przekazujemy Orędzia i wiadomości z Nieba to tylko czasami wierzą a wszyscy przez ich nieposłuszeństwo cierpią.
                                                           W dzień 2 maja przypada zarówno uroczystość NMP Królowej Polski jak i  pierwsza sobota maja - Wojownicy Maryi Łódź
                                               MARYJA MATKA BOŻA – KRÓLOWA POLSKI.
   „Moi drodzy katolicy Polscy – wam jest przykro, a My przeżywamy bardzo boleśnie, bo wiemy jaka przyszłość będzie. Gdy My się Objawiamy to zawsze prosimy: módlcie się, módlcie się i kapłanów
proście bo na Mszach Świętych czytają jak Jezus zachowywał się do faryzeuszy, a teraz kapłani to samo czynią i nie ma żadnej poprawy. Ja mówię o tych biskupach którzy rządzą Kościołem Katolickim bo wszyscy inni kapłani muszą im być posłuszni. Do wszystkich ludzi mówimy ważne Słowa i ważne Przesłania, a Nasi Pasterze nie przyjmują Naszego wołania. Nasi Pasterze powinni sami Nas pytać, 
lecz oni są posłuszni przełożonym Nam nieposłusznym a Bogu bardzo zależy na ocaleniu każdego Państwa bo Bóg stworzył świat dla ludzi aby mogli żyć szczęśliwie a może tak być tylko razem 
z Nami. Także Nam jest przykro że przed Wyborami do Rządu w Polsce Polakom pomagamy i powołaliśmy do Rządu Naszego ulubionego patriotę Rafała Piecha a ze łzami słuchamy że Episkopat 
i inni kapłani nie przyjmują go i akceptują innych Polaków z innych Partii nawet wrogów. Nie zapyta nikt z biskupów Nas o porady i rządzą sami swoimi duszami a przecież wiedzą, że porozumiewać się  z Nami w Niebie żyjącymi powinni. Jezus Chrystus Bóg – Zbawiciel najbardziej cierpi, gdyż widzi demonicznych ludzi podpowiedzi z których całe piekło się cieszy bo okazuje się że ich praca haniebna nie jest nadaremna.
     Tak Mieczysławo, dobrze powiedziałaś, że wszystkiemu ZŁU winni są – Watykan, Episkopaty i Archidiecezje w których większość rządzących nie pracuje rzetelnie. Do wielu osób przychodzimy, mówimy i wszystkich prosimy, aby o nawrócenie grzeszników dużo się modlili. Dopiero rozumieją w momencie śmierci, gdy lucyfer do piekła ich porywa. Bóg stworzył taki piękny świat i zawsze pragnął
i pragnie, aby każdy mieszkaniec Ziemi chciał być dla Nas jak siostra i brat.
      W tym czasie wszyscy w Niebie płaczemy, bo o przyszłości wiemy. Dlaczego ludzie nie chcą być 
z Nami w pięknym i szczęśliwym Niebie? Dlatego tak mówię, bo ludzie znają Nasze Przepowiednie 
i Przekazy zawsze, które się sprawdzają a dlaczego nie wierzą i nie rozumieją? Dlaczego kapłani Kościoła Katolickiego nie chcą popierać Naszego kandydata Rafała Piecha i nawet Nas o niego nie pytają, to czyli drwią z Boga, którego Rafał Piech bardzo kocha i wam Go przybliża. Każdy kapłan wie, że będzie po śmierci przez Zbawiciela sądzony a tym bardziej jest Nam przykro, że chce być przez demonicznych ludzi zwodzony. Jeszcze raz mówię – módlcie się i nawracajcie i Boga w Trójcy Przenajświętszej słuchajcie, a także dla waszej pewności sami Nas pytajcie. Amen.
           Maryja Matka Boża i wasza Królowa pomagać Polakom zawsze Jestem gotowa.
                                                         —————————–—–
                      Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie – 13.10.23 r.
 
 
 
                                              Jadwiga on X: "21.00 #Apel #Jasnogórski Maryjo #Królowo #Polski Jestem  Pamiętam Czuwam ! https://t.co/IAJnZZUCbw" / X
Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
Powierzamy się Tobie, najpewniejsza Przewodniczko i Wspomożycielko narodu na tym gwałtownym zakręcie naszych dziejów, w tak dziś trudnych chwilach życia polskiego.
Oddajemy w Twe macierzyńskie dłonie to, co jest u nas najlepsze, abyś to dobro umocniła w naszych sercach i czynach, W obyczaju i działaniu narodu.
Powierzamy Ci, Maryjo, i to, co w nas słabe i zagrożone. Ulecz nas z grzechów i niemocy. Pomóż pokonać wszelką beznadziejność. Dźwigaj z upadków, klęsk i błędów.
Zawierzamy Ci, Matko, wszystkich Polaków, ale szczególnie tych, którzy znaleźli się w obliczu biedy, bezrobocia, braku mieszkania, strachu przed przyszłością.
Zawierzamy Ci każdego człowieka w naszej Ojczyźnie. Przede wszystkim jednak młode rodziny i całe pokolenie młodych Polaków, bo od nich zależą przyszłe losy Ojczyzny. Ucz nas, Zwycięska Pani, przezwyciężać nasze złe skłonności i wady, a szczególnie egoizm, nieczułość na potrzeby innych, bezmyślne korzystanie z dóbr tego świata. Ucz nas wychodzić z sercem obdarzającym i z czynem miłości ku ludziom, szczególnie tym, którzy oczekują naszej pomocy.
Prosimy Cię, Matko i Żywicielko Syna Bożego: naucz nas służyć życiu od jego poczęcia aż po naturalną śmierć. Naucz nas to życie przyjmować z wdzięcznością i ufnością. Ucz nas, Wspomożycielko wiernych współodpowiedzialności w Kościele i życiu społecznym. Wiemy, że trzeba nam u progu drugiego tysiąclecia polskich dziejów wziąć w swe dłonie odpowiedzialność za losy Ojczyzny.
Ucz nas, Królowo Polski, jak to mamy czynić. Pragniemy żyć z każdym dniem lepiej i godniej, jako chrześcijanie i Polacy, świadomi wielkiego dziedzictwa tysiącletniej kultury narodu; wierni kontynuatorzy jego najlepszych tradycji, ale otwarci na wezwania, jakie stawia nam dzisiaj Bóg, Władca Dziejów. Spraw to, Przewodniczko narodu, abyśmy nie uchylali się od podejmowania tych od wieków ważnych i tych prawdziwie nowych – a gwarantujących dobro naszego kraju i narodu – zadań, jeśli tylko okażemy się do nich sposobni.
Spraw przez pomoc z nieba, przez swe potężne wstawiennictwo u Boga, abyśmy podjęte przez siebie zadania i obowiązki jak najlepiej wykonywali. Chcemy kroczyć w naszym życiu wspólnie z Chrystusem, jako Jego wierni wyznawcy.
Pragniemy gorąco, czynem i słowem, całym swoim życiem, dawać świadectwo prawdzie, którą wyznajemy, Wspomagaj nas w tym Maryjo, Wspomożycielko wiernych, Królowo Polski. Amen.