Niesamowite! „Gazeta Polska” ujawnia: Reset obejmował współpracę z Rosją w wymiarze sprawiedliwości

Krzysztof Kwiatkowski, a potem Jarosław Gowin, będąc kolejno ministrami sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska, zacieśniali współpracę ze swoim rosyjskim odpowiednikiem m.in. w zakresie więziennictwa, wymiany informacji między polskimi a rosyjskimi sądami, a także reformy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – ustaliła „Gazeta Polska”.

    • albicla
Krzysztof Kwiatkowski, Jarosław Gowin
Zbyszek Kaczmarek/Gazeta Polska
DVERTISEMENT
W trakcie rządów PO-PSL Ministerstwo Sprawiedliwości było poważnie zaangażowane w politykę resetu z Rosją. W tym czasie doszło do wielu podróży i spotkań, które zacieśniły współpracę między Polską a Rosją. Szczególnie ważne były porozumienia podpisane w zakresie więziennictwa i wymiaru sprawiedliwości. Kluczowe decyzje w tych kwestiach zapadły w latach 2010–2013, gdy ministrami sprawiedliwości byli kolejno Krzysztof Kwiatkowski i Jarosław Gowin.

Krzysztof Kwiatkowski, który został ministrem sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska w 2009 roku, zaczął wzmacniać relacje z Rosją. Jego działania obejmowały m.in. organizację staży w Rosji dla polskich prawników, zawarcie porozumienia w zakresie współpracy sądów w sprawach cywilnych i karnych, a także powoływanie wspólnych zespołów śledczych.

W 2010 roku Kwiatkowski podpisał z ministrem sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej, Aleksandrem Konowalowem, memorandum o polsko-rosyjskiej współpracy prawnej. To był początek formalnego zacieśnienia relacji między dwoma krajami. W kolejnych tygodniach szczegóły współpracy zostały wypracowane przez zespoły robocze z Polski i Rosji.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Przeczytaj pełny artykuł Piotra Nisztora w najnowszym wydaniu „Gazety Polskiej”, ujawniający szczegóły na temat tej niezwykłej współpracy pomiędzy Polską a Rosją.