PRAWO PAŃSKIE JEST DOSKONAŁE I POKRZEPIA DUSZĘ. ŚWIADECTWO PANA BOGA JEST PEWNE I NIEROZWAŻNEGO UCZY MĄDROŚCI.
                       BLISKIE JEST KRÓLESTWO BOŻE – NAWRACAJCIE SIĘ I WIERZCIE W EWANGLIĘ.
         
Nasza droga Święta Siostro Faustyno bardzo prosimy o podpowiedź i wskazówki dla Polaków, co zrobić powinniśmy jeszcze aby wymodlić ratunek dla naszej Ojczyzny – ocalenie Polski, gdyż zaczęła się już wojna a może się rozszerzyć na cały świat. Biskupi w Episkopacie lekceważą Pana Jezusa, Maryi i nasze prośby i nie mają zamiaru uznać Pana Jezusa KRÓLEM POLSKI a nawet nie modlą się w tej intencji – jaki jest powód ich zachowania przeciw Pokojowi?
                                                                             Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku
                                                          ŚWIĘTA SIOSTRA FAUSTYNA.
   „Gdy żyłam, to z przykrością  na postępowanie biskupów patrzyłam, bo powinni być wdzięczni Panu Jezusowi że objawia się i mówi co trzeba pilnego zrobić, nawet prosić. Bóg w Trójcy Przenajświętszej Jedyny jest Największym Skarbem naszym, to powinni wiedzieć wszyscy Pasterze katoliccy. Bóg jest Miłością i Miłosierdziem, to Jemu bardziej niż ludziom zależy na zgodzie, szacunku i pokoju między ludźmi bo widzi, jeśli spadają do piekła – żal się w nich budzi. Dlatego dobrze zrobiłaś Mieczysławo, że na Stronę podałaś przeżycia dusz w Czyśćcu oraz o ich pobycie w piekle, aby rozważyli i przemyśleli, czy warto było tak walczyć z Bogiem Wszechmogącym zaciekle. Mnie trudno zrozumieć grzeszników
– osoby duchowne, bo oni mają wiadomości nieskazitelne z Pisma Świętego, a wybierają ducha złego na podstawie pychy i samouwielbienia, co pozbawia ich Bożego wiecznego Zbawienia. My w Niebie widzimy, że Polacy są pomieszani właśnie z winy biskupów i księży, bo oni jako Boży pasterze powinni
uczyć ludzi Bożego i pokornego życia, a oni jak kapłan Tadeusz Rydzyk Redemptorysta oskarża Bożych ludzi, że Boga wywyższają, bo tylko w Bogu Jezusie Chrystusie i Maryi nadzieję na uratowanie Polski przed niewolą i wojną mają. Ksiądz Tadeusz Rydzyk oraz wszyscy kapłani powinni się cieszyć, że ludzie świeccy modlitwą ze swoich serc złego ducha wyganiają. 
      Przecież moje życie było też przykre w Zakonie z powodu niezrozumienia wielu moich sióstr zakonnych a przez ich serca otrzymałam dużo przykrości, a powinny same pytać Przenajświętszego Boga i Ducha Świętego. Kapłani i biskupi też powinni pytać sami, jeśli nie chcą wierzyć nam przez Boga wybranym. Dlatego i ciebie Mieczysławo rozumiem, ale My w Niebie modlimy się, aby ludzie 
i kapłani uwierzyli tobie. Nam jest bardzo przykro patrzyć na Ziemię, bo już zapalona jest ogniem wojennym, a Episkopat milczy, bo ich milczenie opłacili Nasi wrogowie. 
    Modlitwa, pokuta i posłuszeństwo Bogu w Trójcy Przenajświętszej i uznanie Jezusa Chrystusa KRÓLEM POLSKI uratuje Polskę a w niej Polaków, Żydów i wszystkich obcokrajowców, bo Jezus
Chrystus jest Jedynym Ratunkiem na Pokój między ludźmi i Narodami więc uważajcie kochani kapłani – kogo słuchacie i NAJWIĘKSZEGO PRZYJACIELA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLEM POLSKI UZNAJCIE.
               Wasza Siostra Faustyna ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia”.
                                               —————————–———–
                     Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie  – 5.10.23 r.   

    

                                                          Odmawiaj nieustannie tę koronkę której cię nauczyłem, św. Faustyna

                             MODLITWA  ŚW.FAUSTYNY ZA KAPŁANÓW

O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie Panie. Panie Jezu, daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłana. Niechaj moc miłosierdzia Twego,    o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to co by mogło przyćmić świętość kapłanabo Ty wszystko możesz. Amen.

MÓDLMY SIĘ – za Pasterzy, Zgromadzenia zakonne i świeckich współpracowników, aby przez ich posługę ludzie poznawali miłość Bożą i jej doświadczali we wspólnocie Kościoła. Za kraje niszczone przez wojny, wewnętrzne walki, nienawiść rasową lub religijną, aby w sercach ludzi zranionych grzechem zwyciężyła miłość.    

Ks. prof. Tadeusz Guz – o lewicy pokazywanej w TV Trwam i o radykalnym opowiedzeniu się za BOGIEM  

 „Jak zobaczyłem wiadomości TV Trwam, którą cenię, miłuję. I ta TV pokazała ludzi z nowej lewicy, czyli najtragiczniejszą komunę jaka istnieje w Rzeczypospolitej Polskiej. A ta TV, na przykład, nigdy nie pokazała pana prezydenta Rafała Piecha. To sobie myślę kochani, no proszę mi wierzyć, że mogę to porównać ze sztyletem, jakby mi ktoś wbijał, bo przecież tak żeśmy walczyli o TV Trwam. Tak żeśmy Ojca dyrektora wspierali, a on dzisiaj najgorszą, najbardziej wrogą komunę nowej lewicy polskiej, w swojej TV pokazuje, a osoby pana prezydenta Rafała Piecha ani razu – zdaje się nie pokazał! Nawet nie wiem czy to imię Polska Jest Jedna zostało w TV Trwam nadmienione. O czym to świadczy? I proszę mnie dobrze zrozumieć, że ja Ojca dyrektora miłuję, kocham jak potrafię najlepiej, ale ja takiej niedorzeczności, wręcz tragiczności nie mogę pojąć. Jak to jest możliwe?  A tym bardziej, że Ojcu dyrektorowi przekazałem mnóstwo informacji na temat komuny światowej. I mówiłem, ostrzegałem go: Ojcze dyrektorze, proszę uważać, bo nowa lewica Ojca dyrektora zmiażdży. Nie wierzył…. A takie rzeczy muszę przeżywać… jak zobaczyłem w TV Trwam, że się mówi o nowej lewicy, to mówię: Boże to Apokalipsa w samej sobie!
(…)
Pan Bóg, Matka Najświętsza i całe Niebo, wraz z Kościołem Chrystusowym – to jedyny bastion, którego diabeł nie może zdobyć. I tego bastionu się kochani trzymajmy. I dzieje świata się rozstrzygną właśnie na tych dzieciach Bożych, które z całym radykalizmem opowiedzą się za Bogiem objawionym w Chrystusie. I będą przynależeć wbrew wszystkiemu, co się o ludziach Kościoła dzisiaj mówi, czy grzechach, które my ludzie Kościoła od czasu do czasu popełniamy – to są kochani wszystko rzeczy drugorzędne. Ale najważniejszą rzeczą w istnieniu Kościoła to jest Pan Bóg. On jest sercem Kościoła.
(…) Jakże jestem błogosławiony i przeszczęśliwy bo jak ja słyszę i widzę naród na kolanach przed Przenajświętszym Sakramentem, to człowiek jest przeszczęśliwy. Bo w takiej pozycji jako dzieci Bożych, Polska jest nie do zdobycia. Polski Bożej i katolickiej nikt nie pokona. Wszystkie mocarstwa świata upadną. I zamach na wszystkich, którzy nie będą przynależeć do Boga, jest kochani w pełni przygotowany. Dlatego bądźmy czujni, żeby we wszystkim, w naszym umyśle, duchu, a przede wszystkim we wierze, w miłości do Boga, Matki Najświętszej, pozostać polskimi katolikami. 
I to jest nasza najwyższa i Boska, i Polska racja stanu. I tylko tam przed Bogiem jesteśmy Polską i Polską Bożą na wieki pozostaniemy. Dlatego niech nas nic i nikt z tych tragicznych rzeczy nie zamartwia.”