UWIELBIAJMY CAŁĄ TRÓJCĘ PRZENAJŚWIĘTSZĄ I MARYJĘ NIEPOKALANIE POCZĘTĄ.

 Nasza droga Siostro Faustyno bardzo prosimy o podpowiedź i wskazówki dla Polaków, co zrobić powinniśmy jeszcze, aby wymodlić ratunek dla naszej Ojczyzny – ocalenie Polski, gdyż zaczęła się już wojna, a może się rozszerzyć na cały świat. Biskupi w Episkopacie lekceważą Pana Jezusa, Maryi i nasze prośby i nie mają zamiaru uznać Pana Jezusa KRÓLEM POLSKI, a nawet nie modlą się w tej intencji, czy z nienawiści ?
                                                                             Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku
                                                                       ŚWIĘTA FAUSTYNA.
   „Gdy żyłam, to z przykrością  na postępowanie biskupów patrzyłam, bo powinni być wdzięczni Panu Jezusowi że objawia się i mówi co trzeba pilnego zrobić, nawet prosić. Bóg w Trójcy Przenajświętszej Jedyny jest Największym Skarbem naszym, to powinni wiedzieć wszyscy Pasterze katoliccy. Bóg jest Miłością i Miłosierdziem, to Jemu bardziej niż ludziom zależy na zgodzie, szacunku i pokoju między ludźmi bo widzi jeśli spadają do piekła żal się w nich budzi. Dlatego dobrze zrobiłaś Mieczysławo, że na Stronę podałaś przeżycia dusz w Czyśćcu oraz o ich pobycie w piekle, aby rozważyli i przemyśleli, czy warto było tak walczyć z Bogiem Wszechmogącym zaciekle. Mnie trudno zrozumieć grzeszników
– osoby duchowne, bo oni mają wiadomości nieskazitelne z Pisma Świętego, a wybierają ducha złego na podstawie pychy i samouwielbienia, co pozbawia ich Bożego wiecznego Zbawienia. My w Niebie widzimy, że Polscy są pomieszani właśnie z winy biskupów i księży, bo oni jako Boży pasterze powinni
uczyć ludzi Bożego i pokornego życia, a oni jak kapłan Tadeusz Rydzyk Redemptorysta oskarża Bożych ludzi, że Boga wywyższają, bo tylko w Bogu Jezusie Chrystusie i Maryi nadzieję na uratowanie Polski przed niewolą i wojną mają. Tadeusz Rydzyk oraz wszyscy kapłani powinni się cieszyć, że ludzie świeccy modlitwą ze swoich serc złego ducha wyganiają. 
      Przecież moje życie było też przykre w Zakonie z powodu niezrozumienia wielu moich sióstr zakonnych a przez ich serca otrzymałam dużo przykrości, a powinny same pytać Przenajświętszego Boga i Ducha Świętego. Kapłani i biskupi też powinni pytać sami, jeśli nie chcą wierzyć nam przez Boga wybranym. Dlatego i ciebie Mieczysławo rozumiem, ale My w Niebie modlimy się, aby ludzie 
i kapłani uwierzyli tobie. Nam jest bardzo przykro patrzyć na Ziemię, bo już zapalona jest ogniem wojennym, a Episkopat milczy, bo ich milczenie opłacili Nasi wrogowie. 
    Modlitwa, pokuta i posłuszeństwo Bogu w Trójcy Przenajświętszej i uznanie Jezusa Chrystusa KRÓLEM POLSKI uratuje Polskę a w niej Polaków, Żydów i wszystkich obcokrajowców, bo Jezus
Chrystus jest Jedynym Ratunkiem na Pokój między ludźmi i Narodami więc uważąjcie kochani kapłani – kogo słuchacie i NAJWIĘKSZEGO PRZYJACIELA JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLEM POLSKI UZNAJCIE.
               Wasza Siostra Faustyna ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia”.
                                               —————————–———–
                     Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie  – 5.10.23 r.   

 

 

             Modlitwa na każdy dzień: Św. Faustyna Kowalska

 

 

O Jezu mój, proszę Cię za Kościół cały, udziel mu miłości i światła Ducha swego, daj moc słowom kapłańskim, aby serca zatwardziałe kruszyły się i wróciły do Ciebie, Panie.

Panie, daj nam świętych kapłanów, Ty sam ich utrzymuj w świętości. O Boski i Najwyższy Kapłanie, niech moc miłosierdzia Twego towarzyszy im wszędzie i chroni ich od zasadzek i sideł diabelskich, które ustawicznie zastawia na dusze kapłana. Niechaj moc miłosierdzia Twego, o Panie, kruszy i wniwecz obraca wszystko to, co by mogło przyćmić świętość kapłana – bo Ty wszystko możesz