Antychryst wchodzi na scenę, prowadząc narody ku [realizacji] swego niecnego planu opanowania i brutalnego podporządkowania sobie ludzi.
NIE UWIERZYLIŚCIE… JAKŻEŻ BĘDZIECIE LAMENTOWAĆ Z TEGO POWODU! Wojna ukazuje się z jednej chwili na drugą, i od gróźb przechodzą do tej tragicznej decyzji. Ach, dzieci Moje!⛔️
Luz de Maria, 04/10/23
Orędzie Pana Jezusa #Imprimatur
Umiłowane dzieci Moje, kocham i błogosławię was wszystkich.
MÓDLCIE SIĘ, DZIECI MOJE, MÓDLCIE SIĘ SERCEM, WYNAGRADZAJCIE ZA ZNIEWAGI, KTÓRE WYRZĄDZACIE MNIE ORAZ MOJEJ NAJŚWIĘTSZEJ MATCE.
Dzieci Moje, jesteście kochani przeze Mnie, jesteście kochani przez Moją Najświętszą Matkę i przez cały Mój Dom. Moje Miłosierdzie jest nieskończone dla wszystkich Moich dzieci, pomimo stanu grzechu, w którym żyjecie, pomimo zniewag, którym nieustannie Mnie poddajecie, nie tylko [te] Moje dzieci, [które są] świeckimi, lecz [także] niektórzy z Moich kapłanów(1).
Umiłowane dzieci:
JEŚLI ŻAŁUJECIE Z SERCA I CZYNICIE MOCNE POSTANOWIENIE POPRAWY I JE REALIZUJECIE, TO JA WCHODZĘ DO WNĘTRZA SERCA [TEGO] CZŁOWIEKA, A POTEM PRZYCIĄGAM GO SŁODYCZĄ MEJ MIŁOŚCI, ABY PRAGNĄŁ NIE SCHODZIĆ Z MOJEJ DROGI. Moja Najświętsza Matka wstawia się za wami wszystkimi, po to, abyście się nie potępili.
Z bólem Moja Sprawiedliwość daje się odczuć w obliczu kluczowego momentu, w którym żyjecie… a wy nadal się nie nawracacie, trwacie dalej w buncie przeciw waszemu własnemu zbawieniu. Działam z Moim Miłosierdziem, aż jako Sprawiedliwy Sędzia będę działał z Moją Sprawiedliwością.
Przybywam z ogniem Mej Miłości, zasmucony z powodu niewdzięczności Moich dzieci. Dzieci Moje, ogień będzie plagą ludzkości.
Wykorzystaliście Moją Miłość po to, aby Mnie obrażać, by popełniać świętokradztwa, by ciężko obrażać Niepokalane Serce Mej Matki i dalej nie wierzycie w Moje Wezwania do nawrócenia(2).
⛔️Antychryst(3) wchodzi na scenę, prowadząc narody ku [realizacji] swego niecnego planu opanowania [dosł. zmonopolizowania] i brutalnego podporządkowania sobie ludzi.⛔️
NIE UWIERZYLIŚCIE… JAKŻEŻ BĘDZIECIE LAMENTOWAĆ Z TEGO POWODU!
⛔️Wojna (4) ukazuje się z jednej chwili na drugą, i od gróźb przechodzą do tej tragicznej decyzji. Ach, dzieci Moje!⛔️
Módlcie się, dzieci, módlcie się za Chile, cierpi i doświadcza trzęsień ziemi.
Módlcie się, dzieci, módlcie się za Japonię, nadciąga wielki wstrząs ze straszliwym skutkiem.
Módlcie się, dzieci, módlcie się za Hiszpanię, komunizm sprawia, że cierpi.
Módlcie się, dzieci, módlcie się za Afrykę, cierpi.
Módlcie się, dzieci, niech każdy modli się za siebie samego i za swych braci, żebyście utrzymali Wiarę.
⛔️Jesteście Moimi dziećmi, przestrzegam was, po to, żebyście się przygotowali. Źle wykorzystywana nauka sprowadza zagrożenie na ludzkość.⛔️
Nie lękajcie się, nie porzucam Mojego Ludu, ochraniam was i żywię, jak ptaki polne (por. Mt 6, 26-32).
😇W CHWILI, GDY UJRZYCIE MOJĄ MATKĘ JAŚNIEJĄCĄ NA WYSOKOŚCI (5), I BĘDZIECIE ZNAJDOWAĆ SIĘ W STANIE ŁASKI, CHORZY ZOSTANĄ UZDROWIENI.😇
Bez lęku!, [idźcie] pomnażając wiarę i trzymając Moją Matkę za rękę.
Noście sakramentalia, nie zapominajcie o nich, nie lekceważąc tego, że aby was ochraniały, [wasz] stan duchowy musi być właściwy [słuszny, zgodny z Bożą Wolą, z wiarą i moralnością].
BĄDŹCIE SILNI, MOCNI W WIERZE, NIGDY WAS NIE PORZUCĘ.
Z Moim Ludem,
Wasz Jezus
Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta (x3).
Komentarz Luz de Maria: Bracia: Łagodność Naszego Pana Jezusa Chrystusa ukazuje nam wyraziście Jego nieskończone Miłosierdzie i Jego nieskończoną Miłość dla każdego z nas. Zarazem przypomina nam, że stan, w którym znajduje się ludzkość został wytworzony przez samą ludzkość. Widzimy, jak różne miejsca na Ziemi cierpią z powodu wody, która wywołuje wielkie kataklizmy, przez ogień, który również spowodował katastrofy, i to działo się już wcześniej, ale nie z taką siłą jak teraz widzimy to w serwisach informacyjnych. Źle wykorzystywana technologia jest złowroga dla nas jako ludzkości. Bracia, to, co daje nam wielką nadzieję, i co Nasz Pan Jezus Chrystus wyraził, to to, że On nie pozwoli, by człowiek zniszczył Ziemię. Musimy poznać Boga, by Go pokochać tak, jak jest tego godzien, i w tym orędziu zostało to szczególnie podkreślone: tak nieskończona Miłość, którą Bóg ma ku nam. Bez obaw, lecz ze [sztandarem] wiary wzniesionym wysoko i pewni Bożej Opieki idźmy dalej, trzymając za rękę Naszą Matkę, i ochraniani przez św. Michała Archanioła i Jego Zastępy. Amen.