My katolicy polscy bardzo prosimy Hierarchów, Biskupów, Kapłanów i wszystkich ludzi, aby wybrali dla siebie świadomie ŻYCIE WIECZNE, które jest. Bardzo kochamy naszych kapłanów i pragniemy, aby wszyscy mogli i chcieli być w najszczęśliwszym miejscu w wiecznym Niebie. Pragniemy aby ludzi nauczali także i dlatego posyłam świadectwa faktyczne i prawdziwe aby zapoznać się i wybrać życie bezgrzeszne. Prosimy – zapoznajcie się z przeżyciami i doświadczeniami dla nas przygotowanymi.

„ODBUDOWA ŚWIĄTYNI JEROZOLIMSKIEJ – KONIEC OCZEKIWANIA”
 „Wielkie Wizje Polskiej Stygmatyczki Podcast
„23 minuty w piekle” – Ku Bogu
„Śmierć wieczna – piekło według Fuli Horak” – ks.Sławomir Kostrzewa 
„List potępionej z piekła” – Ku Bogu
 „O cierpieniach w czyśćcu i sposobach ratowania dusz” – Ku Bogu.
„Kościół a masoneria” – wyjątek z książki „Szatan istnieje naprawdę” – Ku Bogu.
„Wizja piekła” – wg Objawień Jana Bosko – OSTRZEŻENIE.
„Brat Daniele – byłem w czyśćcu. Oto co zobaczyłem – Podkast