Przerażające Orędzie św. Michała – PYŁ SPOWODUJE ŚMIERĆ TYSIĘCY OSÓB. Czasy Ostateczne
https://www.youtube.com/watch?v=ioksNcd7TD4

PROROCTWA PAŹDZIERNIKA… JESTEŚ PRZYGOTOWANY NA TE WYDARZENIA?
https://www.youtube.com/watch?v=Y7xQGYLl-kg
OCHRONA PRZED WIRUSEM W INNEJ PANDEMII | Orędzie Matki Boskiej i Jezusa Chrystusa
https://www.youtube.com/watch?v=FlQ0PdL7skI
KARDYNAŁOWIE JEDNOCZĄ SIĘ PRZECIWKO SYNODOWI KOŃCA ŚWIATA! CO BĘDZIE Z KOŚCIOŁEM PO SYNODZIE?
https://www.youtube.com/watch?v=YLnrT4yVSY4