WROGOWIE WYWOŁUJĄ WOJNY, INNI WROGOWIE ROZKAZUJĄ LUDZIOM PRZYJMOWAĆ SZCZEPIONKI NA WYMYŚLONE PRZEZ NICH WIRUSY, LUCYFER WZMAGA KATAKLIZMY – LUBI PATRZYĆ NA CIERPIENIA LUDZI I TO WSZYSTKO AKCEPTUJĄ HIERARCHOWIE KIERUJĄCY EPISKOPATAMI I ARCHIDIECEZJAMI KATOLICKIMI – A KTO BĘDZIE Z BOGIEM  W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNYM, WSZYSTKIMI ŚWIĘTYMI I ANIOŁAMI W NIEBIE?

MILIARDY zaszczepionych…