Bardzo Ważne Orędzie – Ku Przypomnieniu
Pan Jezus Przekazuje Ojcu Łukaszowi
Ważne daty dla Polski i Świata.
Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 18.11.2022
Dziś ujrzałem wielką jasność, z której objawił się Pan Jezus w obecności Maryi.
Dłonie Matki Bożej były skierowane w stronę Pana Jezusa. Gest tych dłoni wskazywał na to, że Pan Jezus ma do przekazania bardzo ważne przesłanie.
Następnie Pan Jezus powiedział:
Drogi Mój synu.
Dziękuje, że tak bardzo troszczysz się o Mój lud, który potrzebuje duchowej opieki i wsparcia świętych kapłanów.
Dziś pragnę przekazać tobie ważne daty dla Narodu Polskiego i świata całego.
Pierwsza data to dzień, w którym wybuchnie wojna w Narodzie Polskim ……..
Następnie to data rozpoczęcia 3 dni mroku i ciemności ,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Wszystkie te daty proszę, abyś zatrzymał w tajemnicy do czasu kiedy to Ja poproszę ciebie, abyś je ujawnił.
Proszę, abyś prowadził tak Mój lud by był duchowo przygotowany na przyjście czasów ucisku i wojny.
Każdy kto będzie blisko Mojej Matki i Mnie nie zginie, a żyć wieczne będzie. Błogosławię wszystkich, za których się modlisz.
Błogosławię jutrzejsze spotkanie, w czasie którego będę leczył uzdrawiał wszystkich chorych i cierpiących.
Jezus.
KOŚCIÓŁ Ś. JAKUBA W MEDJUGORIU