Czas pokuty, wynagradzania i przebłagania…10-tek Różańca o 21 h