POLACY – ŁĄCZMY SIĘ RAZEM I MÓDLMY SIĘ O PANOWANIE PANA BOGA W POLSCE I NA ŚWIECIE, BO TYLKO PAN BÓG JEST NASZYM PRZYJACIELEM, KTÓREMU BARDZO ZALEŻY NA NASZYM ŻYCIU, POKOJU I ZGODZIE MIĘDZY LUDŹMI.
24 h męki Pańskiej 06/07-10-2023 r w Siemianowicach Śląskich z udziałem P R Piecha i naszym poprzez transmisję oraz w naszych parafiach 🙂
PJJ | Spotkanie Rafała Piecha w Białej Podlaskiej 15 września 2023
https://www.youtube.com/watch?v=OGQr8RwXdpM&t=92s
Spotkanie z Rafałem Piechem, Przewodniczącym PJJ – Siemianowice Śląskie 22.09.2023
https://www.youtube.com/watch?v=opXZMbcBiJg