Orędzie przekazane przez Pana Jezusa ojcu Łukaszowi dnia 22.09.2023
JEZUS PRZEZ ŻYCIE MNIE WIEDZIE - YouTube
Drogi Mój synu.
W obecnym świecie jest tak wiele rodzin i małżeństw, które ulegają pokusie rozpadu. Jest rzeczą oczywistą, że zły duch się cieszy widząc ile małżeństw się rozchodzi. Śmieje się szyderczo widząc, jak dzieci cierpią, gdy ich rodzice się rozdzielają.
Dlatego proszę:
Żony bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony jak Chrystus Głową Kościoła ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi tak i żony mężom swoim we wszystkim.
Mężowie miłujcie żony swoje jak i Chrystus umiłował Kościół. Miłujcie żony swoje jak własne ciała. Kto miłuje żonę swoją samego siebie miłuje.
Co więc Bóg złączył tego niech człowiek nie rozdziela. I żadne prawo ziemskie tego zmienić nie może.
Wszystkie małżeństwa zagrożone rozpadem, jak i osoby cierpiące ze względu na zaistniałą sytuację w małżeństwie proszę jako Pan Miłości i Miłosierdzia, korzystajcie jak najczęściej ze spotkań Eucharystycznych prowadzonych przez Mojego syna. Podczas tych spotkań będę leczył wszystkie zranione serca i łączył to, co demon i człowiek rozdzielił.Błogosławię wszystkich, za których się modlisz.