Polska kupuje coraz więcej węgla, a nasze górnictwo zwija się

SKORO ZADZWONIŁA ŻYDÓWKA DO RADIA I POWIEDZIAŁA, ŻE POLSKA BĘDZIE ŻYDOWSKA, TO PANUJĄCY W POLSCE ŻYDZI CHCĄ ZATRZYMAĆ SKARBY BOŻE W POLSKIEJ ZIEMI. IZRAELICI ZAWSZE SIĘ NA BOŻEJ ZIEMI PANOSZYLI BEZ ZGODY BOGA WSZECHMOGĄCEGO I ZAWSZE LĄDOWALI W NIEWOLI PAŃSTWA OBCEGO. TAK I TERAZ BĘDZIE, BO WŁAŚCICIELEM JEST BÓG WSZCHMOGĄCY A NIE ŻYD Z BOGA W TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ DRWIĄCY.