MATKA BOŻA O OBECNEJ SYTUACJI 
– CO POWINNIŚMY JESZCZE UCZYNIĆ, ABY NASZA OJCZYZNA POLSKA MOGŁA JESZCZE ISTNIEĆ.
                                                      Cud ślubowań Królowej Polski |Jasnogórskie Centrum Modlitwy Zawierzenia
 MATKA BOŻA O OBECNEJ SYTUACJI – CO POWINNIŚMY JESZCZE UCZYNIĆ, ABY NASZA OJCZYZNA POLSKA MOGŁA JESZCZE ISTNIEĆ
                         UWIELBIAJMY TRÓJCĘ PRZENAJŚWIĘTSZĄ I MARYJĘ KRÓLOWĘ POLSKI.
  Maryjo nasza Kochana Królowo co powinniśmy jeszcze zrobić aby Polska mogła cały czas istnieć?
                                                    MATKA BOŻA KRÓLOWA POLSKI.
   „Podczas każdego Objawienia mówię – módlcie się, módlcie się, przepraszajcie i za grzeszników wynagradzajcie. Mamy do was Polaków żal, że przed politycznymi Wyborami – Bóg Ojciec, Jezus Chrystus i Ja zawsze wam podpowiadamy a wy Nas nie słuchacie, tylko waszych wrogów, których mnóstwo macie. Nigdy nie mówcie, żeby Polacy nie łączyli polityki z religią aby rząd polityczny zabronił uczestniczyć w Nabożeństwach w Kościołach. W Polsce każdy polityk powinien być katolikiem i powinien prosić o Błogosławieństwo dla pracy politycznej. To widzicie do czego doprowadzili Polacy ufający obcokrajowcom w Rządzie.
     Kiedyś Bóg Ojciec wybrał na Prezydenta Grzegorza Brauna. Potem wrogowie wyszukiwali winy   Grzegorzowi Braunowi, a politykom bezbożnym win nie wymieniali. My w Niebie bardzo ubolewamy 
i cierpimy że wasi politycy, to nie Polacy, a każdy wie, że umrze i po śmierci też żyje, tylko gdzie? Nam jest bardzo przykro, że biskupi w Episkopacie nie mówią Prawdy a do Nas są pełni wzgardy. Każdy kapłan wie że Bóg żyje wszystko widzi i słyszy a biskupi zamykają Nam oczy i usta, kim oni są?
Jeśli tak czynią, to są sługami lucyfera, a mogą i powinni być Naszymi Przyjaciółmi. Gdy Bóg Jezus Chrystus będzie KRÓLEM POLSKI to będzie rządził z wami Polakami. Nie pytajcie JAK, bo będzie tak, aby każdy mógł żyć szczęśliwy pełen Bożej obfitości, bo Bóg wie, czego potrzebujecie. 
     Ja nie zmuszam do wierzenia w Boga Wszechmogącego, ale przypominam jakie są Zasady i Łaski
z łączenia Przyjaźni z Bogiem w Trójcy Przenajświętszej Jedynym. Wasza Matka i Polski Królowa”.
                                                     —————————–
                    Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie – 19.09.23 r.
                                               Maryjo Królowo Polski🇵🇱 miej nas w... - Rodzina Bogiem Silna | Facebook
                                  Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
Powierzamy się Tobie, najpewniejsza Przewodniczko i Wspomożycielko narodu na tym gwałtownym zakręcie naszych dziejów, w tak dziś trudnych chwilach życia polskiego. Oddajemy w Twe macierzyńskie dłonie to, co jest u nas najlepsze, abyś to dobro umocniła w naszych sercach i czynach, W obyczaju i działaniu narodu. Powierzamy Ci, Maryjo, i to, co w nas słabe i zagrożone. Ulecz nas z grzechów i niemocy. Pomóż pokonać wszelką beznadziejność. Dźwigaj z upadków, klęsk i błędów. Zawierzamy Ci, Matko, wszystkich Polaków, ale szczególnie tych, którzy znaleźli się w obliczu biedy, bezrobocia, braku mieszkania, strachu przed przyszłością.
Zawierzamy Ci każdego człowieka w naszej Ojczyźnie. Przede wszystkim jednak młode rodziny i całe pokolenie młodych Polaków, bo od nich zależą przyszłe losy Ojczyzny. Ucz nas, Zwycięska Pani, przezwyciężać nasze złe skłonności i wady, a szczególnie egoizm, nieczułość na potrzeby innych, bezmyślne korzystanie z dóbr tego świata. Ucz nas wychodzić z sercem obdarzającym i z czynem miłości ku ludziom, szczególnie tym, którzy oczekują naszej pomocy. Prosimy Cię, Matko i Żywicielko Syna Bożego: naucz nas służyć życiu od jego poczęcia aż po naturalną śmierć. Naucz nas to życie przyjmować z wdzięcznością i ufnością. Ucz nas, Wspomożycielko wiernych współodpowiedzialności w Kościele i życiu społecznym. Wiemy, że trzeba nam u progu drugiego tysiąclecia polskich dziejów wziąć w swe dłonie odpowiedzialność za losy Ojczyzny. Ucz nas, Królowo Polski, jak to mamy czynić. Pragniemy żyć z każdym dniem lepiej i godniej, jako chrześcijanie i Polacy, świadomi wielkiego dziedzictwa tysiącletniej kultury narodu; wierni kontynuatorzy jego najlepszych tradycji, ale otwarci na wezwania, jakie stawia nam dzisiaj Bóg, Władca Dziejów. Spraw to, Przewodniczko narodu, abyśmy nie uchylali się od podejmowania tych od wieków ważnych i tych prawdziwie nowych – a gwarantujących dobro naszego kraju i narodu – zadań, jeśli tylko okażemy się do nich sposobni. Spraw przez pomoc z nieba, przez swe potężne wstawiennictwo u Boga, abyśmy podjęte przez siebie zadania i obowiązki jak najlepiej wykonywali. Chcemy kroczyć w naszym życiu wspólnie z Chrystusem, jako Jego wierni wyznawcy. 
Pragniemy gorąco, czynem i słowem, całym swoim życiem, dawać świadectwo prawdzie, którą wyznajemy, Wspomagaj nas w tym Maryjo, Wspomożycielko wiernych, Królowo Polski. Amen.
 
                       Pozwól mi Boże dożyć tej chwili, by Polacy Polską rządzili !!! 
               Tak nam dopomóż Bóg w Trójcy Św. Jedyny i wszyscy Święci! Amen.  

   PIERWSZA PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ PRAWDZIWIE POLSKA PATRIOTYCZNA I KATOLICKA 
                         „PARTIA PJJ – POLSKA JEST JEDNA – PANEM JEST JEZUS”.
 
                                      Jasna deklaracja lidera ruchu PJJ Rafała Piecha
Pierwszą rzecz  jaką zrobimy to oddamy Polskę Panu Bogu przez ręce Maryi i uznamy Chrystusa Królem Polski
                                  ❤ https://youtube.com/shorts/fDni275Pfxw?feature=share ❤

                  Partia Polska Jest Jedna z Bożą Pomocą zarejestrowana w całej Polsce

Boże, coś Polskę …….. https://www.youtube.com/watch?v=cehcAMMryl0

W Ojczyźnie – Króluj nam !……. https://www.youtube.com/watch?v=Zhif8TYL_p4