Otrzymaliście błogosławieństwo Olejku Dobrego Samarytanina oraz tego [olejku], który nosi Moje Imię, stosujcie je, przyszedł czas, są dla was ochroną.
🔥🌍☄Luz de Maria, 12/09/23
Orędzie Archanioła Michała #Imprimatur
„Umiłowani Przenajświętszej Trójcy oraz Naszej Królowej i Matki, przychodzę do was z Bożego rozkazu.
JESTEŚCIE UPRZYWILEJOWANYM POKOLENIEM, pomimo ogromnej liczby złych uczynków, za pomocą których ranicie Serce Naszego Najukochańszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, a pomimo tego Boże Miłosierdzie wylewa się na to grzeszne pokolenie.
⛔️TO, CO JEST CZASEM DLA CZŁOWIEKA, NIE JEST NIM DLA BOŻEJ WOLI. Żyjecie myśląc, że nic się nie wydarzy i że będziecie dalej [mogli] patrzeć na siebie twarzą w twarz [dosł. patrzeć sobie w twarz] przez długi czas, ale już tak nie jest, dzieci Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Ludzkość weszła w czas, w którym jest wciąż zaskakiwana przez siły przyrody, Słońca i samego wszechświata. Księżyc daje odczuć swą siłę oddziaływując na pływy.⛔️
⛔️Zło rozpętuje swój gniew przeciwko dzieciom Bożym, sprawiając, że przerażacie się proroctwami, po to, żebyście szli dalej nie pragnąc nawrócenia.⛔️
Tak wiele jest dzieci Bożych, które w każdej chwili łamią Boże Prawo, pozwalając sobie na to, co w swoim osądzie uważają za grzechy lekkie, ale żyją niskimi instynktami ciała i nie decydują się na to, by pokonywać pokusy.
Wiecie, że istnieje Pismo Święte, ale znacie je [tylko] powierzchownie, a uważacie siebie za wszystkowiedzących w sferze religii 
i w każdym istniejącym temacie, żyjecie dając znaki [swojej wyższości?] swoim braciom, żyjecie dryfując bez zobowiązań, żyjecie swoimi kaprysami i pomnażacie swoje własne błędy, aż stajecie się nieodpowiedni [dosł. nie na miejscu, źle wybierający czas] i drażniący dla swoich braci.Jest to czas na to, żebyście weszli na drogę pokory, uznając samych siebie za grzeszników, nim będzie za późno. Ludzie muszą uznać to, czym są: pokorny, [że jest] pokorny; pyszny, [że jest] pyszny; a następnie zacząć wewnętrzną przemianę.
Umiłowane dzieci Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa:
Módlcie się bez ustanku, a tym, którzy wyśmiewają się z was, ponieważ się modlicie, nie odpowiadajcie, zachowujcie milczenie 
i módlcie się za tych braci, ażeby się nawrócili.
Dzieci Naszej Królowej i Matki Czasów Ostatecznych:
⛔️CZAS NADSZEDŁ!⛔️
RAMIĘ OJCA POZWALA, BY POWOLI SPADAŁY NA ZIEMIĘ OSTATNIE KROPLE JEGO KIELICHA, OPUSZCZAJĄC SWOJE WSZECHMOCNE RAMIĘ. Ludzie dzielą się całkowicie: na tych, którzy wierzą w Przenajświętszą Trójcę i w Naszą Królową i Matkę oraz na tych, którzy nie wierzą, ponieważ nie będzie miejsca dla letnich (Ap 3, 15-16).
Człowiek dociera do punktu, w którym musi podjąć decyzję:
[być] z Bogiem lub przeciwko Bogu…
[być] z Naszą Królową i Matką lub przeciwko Naszej Królowej i Matce…
Wy nie osądzajcie, gdyż Boże Miłosierdzie trwa w każdym czasie. Żyjcie jednością i miłością braterską, jako że zarówno miłość bratnia, jak i posłuszeństwo Bożym Nakazom sprawiają, że demon jęczy z przerażenia i lęku.
⛔️Otrzymaliście błogosławieństwo Olejku Dobrego Samarytanina oraz tego [olejku], który nosi Moje Imię, stosujcie je, przyszedł czas, są dla was ochroną.⛔️
Módlcie się, dzieci Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, ludzkość, poraniona obrzydliwymi grzechami, jest oczyszczana.
Módlcie się, dzieci Naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, módlcie się, niektórzy ludzie, będąc osamotnionymi i zdezorientowanymi w życiu, od teraz wejdą na ścieżkę cierpienia w rękach sług zła.
WIELKI ZNAK NA NIEBIE NASTĘPUJE I NASZA KRÓLOWA I MATKA Z GUADALUPE ZADZIWIA LUDZKOŚĆ, UKAZUJĄC TO, CO [JESZCZE] NIE ZOSTAŁO UJAWNIONE.
Będzie trwać dalej [aktywność] wulkanów, wód, trzęsień ziemi oraz pożarów, nękając ludzkość, co jest częścią tego, z czym będziecie się mierzyć.
TO SŁOWO NIE JEST PO TO, ŻEBYŚCIE ZACHOWYWALI JE DLA SIEBIE, ALE PO TO, ŻEBYŚCIE JE ZGŁĘBIALI I ŻYLI NIM W DUCHU I PRAWDZIE.
Moje Niebiańskie Legiony trwają w gotowości na Boże Rozkazy.
Bądźcie miłością, a cała reszta będzie wam dodana (por. Mt 6, 33).
Błogosławię was. Św. Michał Archanioł
Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta (x3).
Komentarz Luz de Maria: Bracia: Wobec tego słowa św. Michała Archanioła zapraszam was do wypowiedzenia jednym głosem: Fiat Voluntas Tua! Amen.