Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 15.09.2023.
Pan jest moim Obrońcą! | Homilie i rozważania
Drogi Mój synu.
Proszę we wszystkich sytuacjach zachowaj spokój. Ufaj Mi bezgranicznie. Jesteś pod opieką całego nieba i nic tobie nie grozi. Nie bój się tych, którzy językiem wyrządzają tobie krzywdę, oni sami przede Mną za to odpowiadać będą. Pamiętaj, że zły duch jest zawsze hałaśliwy i krzykliwy. Tam gdzie się pojawia zasiewa zamęt i wprowadza w serce człowieka niepokój.
Drogi Mój synu, z pokorą i miłością proszę módl się za wszystkich nieprzyjaciół i prześladowców, nigdy nie oddawaj złem za zło. Jeżeli świat ciebie nienawidzi, wiedz, że Mnie wpierw znienawidził. Gdybyś był ze świata, świat by ciebie kochał. Ale ponieważ nie jesteś ze świata, bo Ja ciebie wybrałem sobie ze świata, dlatego ciebie świat nienawidzi. Jeżeli Mnie prześladowali, to i ciebie prześladować będą. Jeżeli Moje słowo zachowywali, to i twoje będą zachowywać. Wszystko tobie będą czynić z powodu Mego imienia, bo nie znają Tego, który cię posłał.
Proszę szczególną troską otaczaj wszystkich chorych cierpiących i niepełnosprawnych. Jako miłosierny samarytanin jak najczęściej nakładaj swoje dłonie naznaczone Moimi ranami na chorych potrzebujących cudownego uzdrowienia. Błogosławię wszystkich, za których się modlisz. Jezus +++