NOWENNA (jedna) DO TRZECH ARCHANIOŁÓW: Św. RAFAŁA, Św. GABRIELA i Św. MICHAŁA 
OD  20 WRZEŚNIA ( PRZEZ KOLEJNE 9 DNI TA SAMA MODLITWA) 
Modlitwa 
Dostojni Święci Archaniołowie: Michale, Gabrielu, Rafale, stojących przy Tronie Boga, Dowódcy Zastępów Niebieskich, Przewodnicy Boży, prowadźcie nas przez życie,byśmy nie ulegali pokusom złego, brońcie i chrońcie nas.. Wspierajcie nas zawsze w walce przeciwko szatanowi i jego sługom. Wyproście nam światło Ducha Świętego dla pełnienia zawsze Woli Bożej, trwania w Wierze, Nadziei i Miłosci, dla pożytku dusz naszych.Uproście nam łaske Miłosierdzia Ojca, przez Rany Chrystusa, gdy Syn ponownie przyjdzie w Chwale, by nas sądzić, jak też w godzinie naszej śmierci. 
Przez Miłosierdzie Ojca, 
Przez Rany Pana Nszego Jezusa Chrystusa,. 
Przez ożywcze i zbawcze działanie w nas Ducha Świętego 
Amen. 
 
Św. Rafale którego imię oznacza „Bóg uzdrawia”, Ciebie Bóg w swej niewysłowionej dobroci uczynił uzdrowicielem i przewodnikiem wiernych, prosimy, byśmy doświadczyli pomocy w chorobie duszy i ciała,byś poprowadził nas na drodze, która spodoba się Bogu. 
Św. Gabrielu którego imię znaczy „Bóg jest Mocą”, stojący przed Bożym Tronem i którego Dobry Bóg posłał, byś zwiastował przeświętej Dziewicy tajemnicę wejścia błogosławionego Syna Bożego w ciało człowiecze, prosimy, byśmy poprzez twoje wstawiennictwo zyskali pomoc w każdej naszej potrzebie, duchowej i doczesnej. Wspomagaj, byśmy zawsze godnie przyjmowli żywe Ciało Chrystusa, w którym po Swojej Męce,Zmartwychwstaniu i Wniebowstapieniu, na ziemi pozostał, aż do skonczenia świata. 
Św. Michale, ktorego imię znaczy „Któż jak Bóg?”, który zwyciężyłeś pysznego Lucyfera i nikczemne duchy, prosimy Ciebie,byśmy walcząc pod znakiem Krzyża, wraz z Tobą zwyciężyli wszystkich naszych wrogów, pokonali wszelkie przeszkody, uporządkowali nasze życie zgodnie z Bożą Wolą, zgodnie z przykazaniami, żyli w Bożej łasce.Czuwaj nad naszą śmiercią, by nie zastała nas w grzychu, odpędź w jej godzinie od nas wszelkie demony, szatana i jego sługi, proś o Boże Miłosierdzie dla nas, byśmy z Twoja pomocą osiagnęli Zbawienie wieczne. 
Amen. 
 
LITANIA DO ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW: MICHAŁA, RAFAŁA I GABRIELA 
 
Kyrie elejson, Chryste, elejson, Kyrie, elejson 
Chryste, usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas. 
Ojcze z nieba, Boże, Stworzycielu wszystkich duchów, zmiłuj się nad nami! 
Synu, Odkupicielu świata, Boże, na którego patrzeć pragną aniołowie, zmiłuj się nad nami! 
Duchu Święty, Boże, radości duchów błogosławionych, który uświęcasz dusze, zmiłuj się nad nami! 
Święta Trójco Jedyny Boże, chwało świętych aniołów, zmiłuj się nad nami! 
 
Święta Maryjo, Królowo duchów niebieskich; módl się za nami. 
 
Święty Michale, książę zastępu wiecznego; módl się za nami. 
Wodzu aniołów pokoju; 
Najmocniejszy w walce; 
Pogromco pradawnego węża; 
Odwieczny obrońco ludu Bożego; 
Któryś wygnał z nieba Lucyfera i jego popleczników; 
Który przyjmujesz odchodzące dusze i prowadzisz je do raju; 
Pocieszenie wiernych, 
Opiekunie tych, którzy oddali się tobie; 
 
Święty Gabrielu, któryś objawił Danielowi tajemnice Boskie; módl się za nami. 
Który zapowiedziałeś narodziny i misję Św. Jana Chrzciciela; 
Który zwiastowałeś Wcielenie Słowa; 
Stróżu Najświętszej Panienki; 
Czuwający nad dzieciństwem Zbawiciela 
Który pocieszałeś Chrystusa w chwilach męki; 
Wierny sługo Chrystusa; 
 
Święty Rafale, aniele zdrowia; módl się za nami. 
Święty Rafale, jeden z siedmiu duchów stojących przy Tronie Boga; 
Wierny przewodniku Tobiasza; 
Który zmusiłeś diabła do ucieczki; 
Orędowniku naszych modlitw przed Panem; 
Uzdrowicielu ślepego; 
Wspomożycielu w strapieniu; 
Pocieszycielu w trudach; 
Niosący radość twym wiernym podopiecznym. 
Święty Michale, Gabrielu i Rafale, módlcie się za nami. 
 
Jezu Chryste, błogosławieństwo aniołów, 
przepuść nam! 
Jezu Chryste, chwało duchów niebieskich, 
wysłuchaj nas! 
Jezu Chryste, ozdobo wiecznych zastępów, 
zmiłuj się nad nami! 
 
Módlmy się: 
O najszczęśliwsi Archaniołowie: Michale, Gabrielu, Rafale, 
dowódcy wojsk Niebieskich, wyproście nam światło Ducha Świętego, wprowadźcie nas w tajemnice Boskie i dajcie nam siłę do walki przeciwko naszemu wspólnemu nieprzyjacielowi. Amen.