Przed telewizorem mogą siedzieć godzinami i służyć lucyferianom – to im sę podoba, a Modlić się 
i rozmawiać z Panem Bogiem Zbawicielem i Prawdziwym Przyjacielem, to im czasu szkoda.
12 września 2023 r. ks. Norbert Ostanek w YouTube