CI LUDZIE – POLITYCY I DUCHOWNI, KTÓRZY KŁÓCĄ SIĘ Z BOGIEM WSZECHMOGĄCYM ORAZ NIE SĄ PANU BOGU POSŁUSZNI I BOGA LEKCEWAŻĄ TO SĄ NAJGŁUPSZYMI STWORZENIAMI NA ŚWIECIE. KAŻDY CZŁOWIEK WIE ŻE JEST BÓG WSZECHMOGĄCY KTÓRY STWORZYŁ NIEBO, ZIEMIĘ I PIEKŁO. KAŻDY CZŁOWIEK WIE, ŻE MUSI KIEDYŚ ZAKOŃCZYĆ NA ZIEMI ŻYCIE A PO ŚMIERCI PRZYSZŁOŚĆ  KTÓRA JEST WIECZNA ZALEŻY OD SPOSOBU ŻYCIA CZŁOWIEKA. JEST DUŻO ŻRÓDEŁ, KSIĄŻEK I FILMÓW DO ROZPOZNANIA PRAWDY I KŁAMSTWA, WIĘC KTO NIE CHCE, TO NIE BĘDZIE W PIEKLE.

CI LUDZIE, KTÓRZY KOMPLIKUJĄ WSZYSTKIM ŻYCIE I JE ZMIENIAJĄ WG WSKAZÓWEK LUCYFERA  – TORUJĄ SOBIE DROGĘ NA POTĘPIENIE WIECZNE W PIEKLE I SAMI WYBIERAJĄ TE CIERPIENIA.  
Dlatego chcą zmienić nasze DNA .