MSZE ŚWIĘTE ZA POLSKĘ i PRZED WYBORAMI W POLSCE
                                         Prymas Wyszyński: Nie zbawiajmy świata kosztem Ojczyzny | Fronda.pl
DRODZY BRACIA I SIOSTRY ZBLIŻA SIĘ WIELKIMI KROKAMI CZAS WYBORÓW W NASZEJ OJCZYŹNIE
     DLATEGO PROSIMY I ZACHĘCAMY WAS GORĄCO  –  ZAMAWIAJCIE MSZE ŚW. ZA OJCZYZNĘ 
                                                      „O BOŻE WYBORY  W NASZYM PAŃSTWIE”
           ZAMAWIAJCIE MSZE ŚW. W INT. ” O NOWE WYLANIE DUCHA ŚW. NA NARÓD POLSKI”
TYLU MAMY ŚWIĘTYCH PATRONÓW, MAMY MATKĘ NAJŚWIĘTSZĄ, ŚW. ANDRZEJA BOBOLĘ I WIELU WIELKICH I ŚWIĘTYCH POLAKÓW W NIEBIE.  BŁAGAMY WAS RATUJCIE NASZ NARÓD I MATKĘ OJCZYZNĘ,  A TO CO NAJWAŻNIEJSZE I NAJPIĘKNIEJSZE JAK NAUCZA NAS KOŚCIÓŁ TO MSZA ŚW.
 
ZAMAWIAJCIE  JESZCZE PRZED WYBORAMI MSZE ŚWIĘTE DO DWORU NIEBIESKIEGO  ( 30 INT.)
                       DO TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ I DO DWORU NIEBIESKIEGO”.
” Z PROŚBĄ O MIŁOSIERDZIE BOŻE, RATUNEK DLA POLSKI I POLAKÓW O NOWE WYLANIE DUCHA ŚWIĘTEGO W NASZYM NARODZIE I BŁOGOSŁAWIONE WYBORY PAŹDZIERNIKOWE”
TYLKO CI KTÓRYM ZALEŻY NA DOBRU NASZEGO KRAJU POMOGA NAM RATOWAĆ ROZSZARPYWANĄ PRZEZ WIELU NASZĄ MATKĘ POLSKĘ ! MÓDLCIE S, ZAMAWIAJCIE MSZE ŚWIĘTE BO TAK MOŻEMY  ZDZIAŁAĆ WIELKIE CUDA !!
                                   Szkoła Podstawowa w Cielądzu - 100 -lecie urodzin św. Jana Pawła II
  „Zawierzenie na Jasnej Górze przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej Królowej Polski 

        

                                      Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski – Parafia św. Anny w Sztumie
                       Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
Powierzamy się Tobie, najpewniejsza Przewodniczko i Wspomożycielko narodu na tym gwałtownym zakręcie naszych dziejów, w tak dziś trudnych chwilach życia polskiego. Oddajemy w Twe macierzyńskie dłonie to, co jest u nas najlepsze, abyś to dobro umocniła w naszych sercach i czynach, W obyczaju i działaniu narodu.
Powierzamy Ci, Maryjo, i to, co w nas słabe i zagrożone. Ulecz nas z grzechów i niemocy. Pomóż pokonać wszelką beznadziejność. Dźwigaj z upadków, klęsk i błędów. Zawierzamy Ci, Matko, wszystkich Polaków, ale szczególnie tych, którzy znaleźli się w obliczu biedy, bezrobocia, braku mieszkania, strachu przed przyszłością.
Zawierzamy Ci każdego człowieka w naszej Ojczyźnie. Przede wszystkim jednak młode rodziny i całe pokolenie młodych Polaków, bo od nich zależą przyszłe losy Ojczyzny. Ucz nas, Zwycięska Pani, przezwyciężać nasze złe skłonności i wady, a szczególnie egoizm, nieczułość na potrzeby innych, bezmyślne korzystanie z dóbr tego świata. Ucz nas wychodzić z sercem obdarzającym i z czynem miłości ku ludziom, szczególnie tym, którzy oczekują naszej pomocy. Prosimy Cię, Matko i Żywicielko Syna Bożego: naucz nas służyć życiu od jego poczęcia aż po naturalną śmierć. Naucz nas to życie przyjmować z wdzięcznością i ufnością. Ucz nas, Wspomożycielko wiernych współodpowiedzialności w Kościele i życiu społecznym. Wiemy, że trzeba nam u progu drugiego tysiąclecia polskich dziejów wziąć w swe dłonie odpowiedzialność za losy Ojczyzny. Ucz nas, Królowo Polski, jak to mamy czynić. Pragniemy żyć z każdym dniem lepiej i godniej, jako chrześcijanie i Polacy, świadomi wielkiego dziedzictwa tysiącletniej kultury narodu; wierni kontynuatorzy jego najlepszych tradycji, ale otwarci na wezwania, jakie stawia nam dzisiaj Bóg, Władca Dziejów. Spraw to, Przewodniczko narodu, abyśmy nie uchylali się od podejmowania tych od wieków ważnych i tych prawdziwie nowych – a gwarantujących dobro naszego kraju i narodu – zadań, jeśli tylko okażemy się do nich sposobni. Spraw przez pomoc z nieba, przez swe potężne wstawiennictwo u Boga, abyśmy podjęte przez siebie zadania i obowiązki jak najlepiej wykonywali. Chcemy kroczyć w naszym życiu wspólnie z Chrystusem, jako Jego wierni wyznawcy. Pragniemy gorąco, czynem i słowem, całym swoim życiem, dawać świadectwo prawdzie którą wyznajemy, Wspomagaj nas w tym Maryjo, Wspomożycielko wiernych, Królowo Polski.                                                                                                                                                                                                                                                       Amen. 
POLACY MÓDLMY SIĘ – PAN JEZUS CHRYSTUS KRÓL POLSKI TO JEDYNY RATUNEK DLA NAS !!!
KRÓLU POLSKI RATUJ NAS – GINIEMY!!! 
Jezus Chrystus Królem Polski - Mieczysława Kordas [KSIĄŻKA] - Książka religijna - Ceny i opinie - Ceneo.pl
MODLITWA O INTRONIZACJĘ PANA JEZUSA CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI
Jezus Chrystus: Oto Ja przekazuję wam szczególną łaskę, abyście mogli wyprosić Intronizację Mojej Osoby 
w Polskim Narodzie i państwie. 
Wołajcie do Mojego Ojca w taki oto sposób:
Ojcze Niebieski błagamy Cię i prosimy, wysłuchaj naszego wołania, wołania całego Polskiego Narodu. Tak bardzo pragniemy, aby Nasz Pan i Zbawca Jezus Chrystus został uznany Królem naszego Narodu i państwa. Polecamy Ci wszystkich tych, którzy mają zamknięte serca i nie chcą przyjąć królowania Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Błagamy Cię Ojcze Niebieski, wysłuchaj naszego wołania i dotknij wszystkich tych serc, aby się otworzyły na wielką Miłość Bożą, aby zapragnęły przyjąć Pana i Zbawcę, Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Oto my dzieci Twoje błagamy Cię o tę wielką łaskę, aby Twój Syn był przyjęty przez cały Polski Naród, aby został uznany Panem i Władcą, aby ludzkie serca uwielbiały Jego Święte Imię. Ojcze Niebieski wysłuchaj naszego wołania i spraw, aby to się mogło dokonać, aby te wszystkie łaski przygotowane dla naszego Narodu, mogły na nas spłynąć. Abyśmy się stali Królestwem Twego Syna, aby On mógł nas prowadzić do wiecznej szczęśliwości, abyśmy tam doszli i spotkali się z Tobą na wieki. Amen.


M O D L I T W A do CHRYSTUSA KRÓLA.
( podyktowana przez Pana Jezusa)
Panie Jezu Chryste – KRÓLU nasz i całego świata – zmiłuj się nad Twym wiernym ludem, który pragnie Cię wywyższać każdego dnia; który pragnie Cię widzieć KRÓLEM Wiecznej Chwały, KRÓLEM Człowiekiem, KRÓLEM Bogiem Wszechmogącym, KRÓLEM życia i śmierci. Wysławiamy Cię, cześć Ci oddajemy, jako KRÓLOWI POLSKI i WSZECHŚWIATA i kochamy Cię ! Przemień serca wszystkich ludzi, aby panował w nich pokój i szacunek do wszystkiego, co stworzyłeś – tak nam dopomóż Bóg po wszystkie czasy, na wieki wieczne. Amen
KRÓLUJ NAM JEZU CHRYSTE!
 
Ksiądz Marek Bąk: POLSKA CORAZ BARDZIEJ STAJE SIĘ WIĘZIENIEM DLA SWOICH OBYWATELI
https://gloria.tv/post/D9Kiat4mq4e14XrGCrNYRT3Sr 

 

Pierwszą rzecz jaką zrobimy to oddamy Polskę Panu Bogu przez ręce Maryi i uznamy
Chrystusa Królem Polski. Jasna deklaracja lidera ruchu PJJ”