NIECH BĘDZIE UWIELBIONA TRÓJCA PRZENAJŚWIĘTSZA I MARYJA NIEPOKALANIE POCZĘTA.
BOŻE NASZ PRZYBĄDŹ Z POMOCĄ SWOJEMU LUDOWI, KTÓRY NAKARMIŁEŚ NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM. SPRAW, ABY PORZUCIŁ DAWNE NAŁOGI I PROWADZIŁ NOWE ŻYCIE WEDŁUG WOLI BOŻEJ. SŁOWO TWOJE BOŻE JEST PRAWDĄ – UŚWIĘĆ NAS W PRAWDZIE. 
                                  PAN BÓG JEST KRÓLEM CAŁEJ NASZEJ ZIEMI.

            

                                              Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa Chrystusa Króla w Chojnie
      Panie Jezu nasz ukochany Królu i Zbawicielu – zbliżają się następne wybory na Prezydenta Polski i Polacy w katolickiej Polsce bardzo proszą o pokierowanie nami, abyśmy mogli wybrać patriotę polskiego na Prezydenta Polski godnie reprezentującego naszą Ojczyznę katolicką dbającego o obywateli, granice i całość naszej Ojczyzny. Panie Jezu bardzo prosimy zaproponuj kandydata według Twojej Bożej Woli.
                                                                           PAN JEZUS.  
         „Moim wyborem jak i całej Przenajświętszej Trójcy jest kandydat patriota polski wierny katolik uwielbiający Trójcę Przenajświętszą i Maryję Królowę waszą – RAFAŁ PIECH, który nigdy nie zdradził Boga, Ojczyzny ani rodziny. Dlatego przypominam wam Polacy abyście pamiętali co niewola znaczy do której swoją Ojczyznę oddaliście przez zlekceważenie Boga Ojca Wszechmogącego porady. 
        „KTÓŻ jak BÓG” i tylko Bóg jest waszym Przyjacielem a wy zlekceważyliście Słowa Boga Ojc
i wasza Ojczyzna jest zagubiona, bo partia PiS okazała się przez obce kraje zniewolona. PiS nie ma swojego zdania polskiego, bo jej członkowie nie są patriotami, a uzależnieni od narodów bez polskich korzeni. Żal Nam jest was Polaków, bo jesteście zmuszani i namawiani do różnych zdradzieckich decyzji i dlatego nie macie bezpiecznej, pokojowej przyszłej wizji. Nie macie poparcia u hierarchów 
w Episkopacie, bo oni także są innych zamiarów, bo nie są Bogu w Trójcy Przenajświętszej oddani.
Demoniczni ludzie nie chcą Słów Jezus Chrystus KRÓL POLSKI wymawiać bo lubią nimi wzgardzać.
Faryzeusze Żydowscy zawsze gardzili Bogiem Jezusem Chrystusem i wybierali wielu różnych panów pełnych łgarstw. Mało kto prosi Nas o dobre wybory polityków, bo wierzą wszystkim politykom mających pełno diabelskich wnyków.
      Polacy – dokąd będziemy czekać na wasze poważne decyzje i wybory, aby wasza Ojczyzna mogła trwać w zjednoczeniu i pokoju w dobrych patriotycznych wyborach. Tak dużo macie szkód i strat od rządzącego PiS-u, a wy jeszcze im wierzycie, którzy rządzą wami Polakami od wielu lat. Zawsze Boga pytajcie i waszej Królowej, bo także księża błądzą i pozwalają na kłamstwa i obiecanki bez pokrycia, bo długów pełno macie. Tylko Bogu wierzcie i pytajcie, bo wasi rządzący politycy i duchowni mają często złe podpowiedzi i tak jest zawsze i waszą Ojczyznę na zgubę przygotowują.
       Tylko Rafał Piech jest Naszym uczciwym i prawdomównym kandydatem, bo on Modlitwą z Nami rozmawia. Tylko Rafał Piech Polak i patriota jest godnym Naszym kandydatem do pełnienia funkcji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Błogosławię Polskę a Polaków Łaskami Moimi obdarzę ale tylko wtedy, gdy wybierzecie Rafała Piecha bo on wie, że tylko Bogu Trój-Jedynemu wierzyć trzeba. Amen. 
                  Jezus Chrystus Król Polski oczekujący na odpowiednie Akty i Wnioski”.
                                                         ————————
                          Zapisała Mieczysława przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie – 16.05.23 r.
                                                         Maryjo, Królowo Polski - MARYJO KRÓLOWO POLSKI... MÓDL SIĘ ZA NAMI. 🙏 | Facebook
 Rota – Nie rzucim ziemi skąd nasz ród! – Najważniejsza Polska Pieśń Patriotyczna
 
Po Bogu, po Jezusie Chrystusie i Matce Najświętszej, po całym ładzie Bożym, nasza miłość należy się przede wszystkim naszej Ojczyźnie, mowie, dziejom i kulturze, z której wyrastamy na polskiej ziemi. I chociażby obwieszczono na transparentach najrozmaitsze wezwania do miłowania wszystkich ludów i narodów, nie będziemy temu przeciwni, ale będziemy żądali, abyśmy mogli żyć przede wszystkim duchem, dziejami, kulturą i mową naszej polskiej ziemi, wypracowanej przez wieki życiem naszych praojców.Kard. Stefan Wyszyński
                             Modlitwa za Polskę (@ModlitwazaPL) / Twitter
Boże, któryś zapomnianą do niedawna Polskę wskrzesił cudem wszechmocy Twojej, racz za przyczyną sługi Twojego Św. Andrzeja Boboli dopełnić miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i odwrócić grożące jej niebezpieczeństwa. Niech za łaską Twoją stanie się narzędziem Twojej czci i chwały. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, karnością 
i męstwem jej obrońców, zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków jej obywateli. Daj jej kapłanów pełnych ducha Bożego i żarliwych o dusz zbawienie. Wzmocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów. Wytęp wszelką stanową zazdrość i zawiść, wszelką osobistą czy zbiorową pychę, samolubstwo i chciwość tuczącą się kosztem dobra publicznego. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież, zaprawiając ją do posłuszeństwa i pracy, a chroniąc od zepsucia. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia się i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości i przebaczenia. Jak jeden Bóg, tak jedna wiara, nadzieja 
i miłość niech krzepi nasze serca! Amen.
Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…
Módlmy się. Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę; spraw łaskawie, aby za wstawiennictwem naszej Matki i Królowej religia nieustannie cieszyła się wolnością, a Ojczyzna rozwijała się w dobrobycie i pokoju. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.