Orędzie Pana Jezusa przekazane ojcu Łukaszowi dnia 12.05.2023
Dzisiaj ujrzałem Pana Jezusa w przepięknej tunice lśniąco-białej, pełnej jasności i blasku (takiego koloru na ziemi spotkać nie można).
Następnie Pan Jezus powiedział:
Drogi Mój synu, podążaj drogą pełną pokory i miłości. Przebaczaj wszystkim, którzy ci źle czynią i nieustannie módl się za dusze, które krzywdzą ciebie.
Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest.
Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku,nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bezwstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję,wszystko przetrzyma.
W miłości Mój synu przetrzymasz wszystko, bo Ja samą miłością jestem.
Dlatego proszę Ciebie jak najczęściej mów Moim wiernym o Mojej miłości do Nich. Podkreślaj często, że każdy jest dla mnie drogocenną perłą, o którą każdego dnia walczę przed mocami zła, które jak lew ryczący walczą, aby ich zwieść i doprowadzić do upadku.Ja Pan Jestem z wami i proszę, abyście i wy byli przy Mnie.
Błogosławię wszystkich, za których się modlisz i z łaską uzdrowienia przychodzę do tych, na których nakładasz swoje dłonie.Jezus.
Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i tekst